Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Kodominance. (VY_32_INOVACE_05.02.06) Autor RNDr. Helena Trkalová Tematická oblast Genetika Ročník Čtvrtý Datum tvorby Červenec 2013 Anotace Prezentace je určena pro výuku genetiky v hodinách biologie a biologického semináře ve vyšších ročnících gymnázia. Vysvětluje způsob dědění krevních skupin v systému ABO Metodický pokyn Prezentace vysvětluje pojem kodominance. Použití pojmu pro genetickou analýzu ukazuje na konkrétních příkladech. Některé příklady jsou plně řešené, jinde je řešení pouze naznačeno. Časová dotace 30 minut.

2 Kodominance Řešení příkladů, krevní skupiny, určení otcovství

3 Kodominance  V některých případech se mohou dvě párové dominantní alely vyjadřovat současně  Tento jev se označuje jako kodominance

4 Krevní skupiny, systém ABO  Krevní skupiny systému ABO jsou řízeny alelami I A, I B, I 0(H)  Alely I A, I B podmiňují tvorbu specifických antigenů červených krvinek  Těmto antigenům se říká aglutinogeny  V naší populaci je procentuální poměr jedinců s jednotlivými krevními skupinami vyjádřitelný přibližnými hodnotami 42% A, 12% B, 8% AB, 38% 0  V různých populacích se tyto hodnoty výrazně liší

5 Krevní skupiny, systém ABO  Jedinec krevní skupiny A může mít genotyp I A I A nebo I A I H  Obdobně pro krevní skupinu B mohou být genotypy I B I B nebo I B I H  U jedince krevní skupiny AB se uplatňuje kodominance, genotyp je I A I B, červené krvinky mají na svém povrchu oba antigeny A i B  Jedinec s krevní skupinou 0 má homozygotně recesivní genotyp I H I H  Na po vrchu červených krvinek jedince s krevní skupinou 0 nejsou ani aglutinogeny A ani B

6 Příklad 1  Jestliže má jeden z rodičů krevní skupinu A, druhý krevní skupinu B. Jaké krevní skupiny mohou mít teoreticky jejich děti?  Řešení:  Pokud mají rodiče genotypy I A I H a I B I H, jejich děti mohou mít genotypy I A I H, I B I H, I H I H i I A I B  Mohou mít tedy všechny krevní skupiny

7 Příklad 2  Určete genotypy rodičů:  a) Jeden z rodičů měl krevní skupinu A, druhý B, u jejich 8 dětí byly zastoupeny všechny 4 skupiny.  b) Oba rodiče měli krevní skupinu A, ¾ z jejich 16 dětí krevní skupinu A a ¼ skupinu 0.  c) Otec měl skupinu AB, matka B a z jejich 16 děti ¼ A, ¼ AB a ½ B.

8 Řešení příkladu 2b:  Oba rodiče měli krevní skupinu A, ¾ z jejich 16 dětí krevní skupinu A a ¼ skupinu 0.  A0 a A0 jsou genotypy rodičů s krevní skupinou 0  A0 x A0  Rodiče vytvářejí oba dva typy gamet A nebo 0  Vytvoříme Mendelův čtverec A0 A AAA0 0 00 Potomci s genotypy AA a A0 mají krevní skupinu A, jsou jich teoreticky ¾, zbylá ¼ má krevní skupinu 0 Pozn. Teoretické štěpné poměry nemusí odpovídat skutečným poměrům. Úmyslně je zvolen relativně velký počet potomků, aby se tento problém eliminoval.

9  Příklad 2a a 2c řešte analogicky  V případě potřeby si nakreslete příslušné Mendelovy čtverce

10 Příklad 3  Kterého z mužů lze vyloučit jako otce dítěte? Matka má krevní skupinu B, dítě 0, jeden muž A, druhý AB.  Řešení:  B0 x A0 A0, B0, AB, 00 lze  B0 x AB A0, BB, AB, B0 nelze  Můžeme vyloučit otce s krevní skupinou AB

11 Příklad 4  Zjistěte krevní skupiny mužů, u kterých lze vyloučit paternitu, znáte-li krevní skupiny matky a dítěte:  a) matka 0, dítě 0 b) matka 0, dítě A c) matka A, dítě B d) matka AB, dítě B

12 Řešení a):  00 x 00, 00 x A0, 00 x B0 lze získat dítě 00  Můžeme vyloučit otce s krevní skupinou AB  Obdobně postupujte u ostatních příkladů

13 Použitá literatura:  Nečásek,J.: Genetika, Scientia, Praha 1997  Sokolovskaja, B.Ch., Pikálek,P.: Genetika v příkladech, SPN Praha 1974


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google