Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geoportál – příspěvek ČÚZK pro naplňování směrnice INSPIRE Petr Dvořáček – Zeměměřický úřad Ivana Valdová – Český úřad zeměměřický a katastrální Workshop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geoportál – příspěvek ČÚZK pro naplňování směrnice INSPIRE Petr Dvořáček – Zeměměřický úřad Ivana Valdová – Český úřad zeměměřický a katastrální Workshop."— Transkript prezentace:

1 Geoportál – příspěvek ČÚZK pro naplňování směrnice INSPIRE Petr Dvořáček – Zeměměřický úřad Ivana Valdová – Český úřad zeměměřický a katastrální Workshop SDI-NET+ 10. září 2008, Brno

2 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno  Vznik Geoportálu – důvody  Postupný vývoj  Technologie  Využití Geoportálu  Průběžný rozvoj Geoportálu s ohledem na vyhlášení směrnice INSPIRE  Výhledy rozvoje Geoportálu ZÚ Obsah prezentace

3 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Vznik Geoportálu Geoportál vznikl jako komplexní internetové řešení:  Pro zpřístupnění informací o produktech Zeměměřického úřadu  Jako nástroj pro poskytování produktů cestou elektronického obchodu  Od začátku s možností poskytování mapových služeb WMS  V provozu od roku 2005  Řešení zpracované firmou INTERGRAPH ve spolupráci s pracovníky ZÚ

4 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Vznik Geoportálu Hlavní důvody pro vznik: ZÚ spravuje rozsáhlý sortiment geografických dat a dalších produktů, vyplývá to z působnosti Úřadu Potřeba poskytovat přehledně informace o nabízené produkci Potřeba efektivně vyřizovat objednávky požadovaných produktů Snaha poskytovat nejaktuálnější verze datových sad Nové požadavky na poskytování dat cestou mapových služeb (WMS služby)

5 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Postupný vývoj Geoportálu Postupný vývoj Geoportálu: Základní stav po implementaci – Aplikace mapových služeb WMS, Obchodní modul - poskytování informací ve formě metadat, možnost samostatného sestavení objednávky uživatelem, vybudování nástrojů pro správu Geoportálu – Administrátorský modul Poskytování WMS také prostřednictvím tenkého klienta - GeoProhlížeč Postupné obohacování obsahu Geoportálu, posilování instalací výkonnějšího HW a SW Rok 2005Rok 2008

6 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Zajištění funkce Geoportálu SW řešení založené na technologii GeoMedia WebMap firmy Intergraph HW – server v budově ČÚZK v Praze Realizační tým – spolupráce poskytovatele řešení s týmem na ZÚ (4 pracovníci) Správu výdeje a poskytování dat zajišťují provozní administrátoři systému– pracovníci obeznámení s funkcemi Obchodního modulu a Administrátorského modulu

7 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Průběžně se rozšiřující přínosy Geoportálového řešení Výhody pro zákazníky : stále nejaktuálnější data, která má ZÚ k dispozici, standardní mapové služby - forma poskytování geodat výhodná pro zákazníky, ale i pro poskytovatele. zajištěná vizualizace vektorových dat ZABAGED ®, obraz dat v různých souřadnicových systémech, nahlížení, ale i práce v různých typech klientů bez lokální instalace dat (data pro servery MS, desktop GIS, prohlížeče, mobilní GIS), Výhody pro poskytovatele: vyskladňování a distribuce souborů, možnost transformace dat, převody do různých formátů, sledování práv zákazníků na aktualizaci apod. Geoportál ZÚ

8 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Geoportál je od začátku budován tak, že v současné době jsou vytvořeny předpoklady pro soulad se principy směrnice INSPIRE Geoportál a směrnice INSPIRE Základní principy směrnice INSPIRE: data by měla být sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji mělo by být umožněno beze švů kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi prostorová data by měla být vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi prostorová data potřebná k dobré správě by měla být dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití mělo by se usnadnit vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace za jakých podmínek je možné tato data využít. ( zdroj www.cenia.cz o INSPIE )

9 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Metadata prostorových dat Metadata popisují produkty vytvářené a spravované ZÚ Metadata v současné době podle standardu ISVS v. 1.2 Vytvořeny předpoklady pro přechod na normu ISO 19115 Připraven SW k naplňování metadat podle ISO 19115, 19119 a 19139 V roce 2008 dojde k rozšíření o metadatový portál Bude zavedena vyhledávací služba v metadatech datových sad Dojde k publikování metadat o datových sadách pomocí katalogové služby

10 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Metadatové informace o datových sadách K jednotlivým datových sadám v Obchodním modulu v oddíle Metadata u každého produktu. Metadata prostorových dat

11 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Nad rámec INSPIRE – metadata výdejních jednotek - datových souborů U vybraných produktů, které jsou aktualizovány po mapových listech, je také možné zjišťovat detailní metadatové informace týkající se jednotlivých datových souborů - interaktivním dotazováním nad přehledovými mapami s klady listů jednotlivých produktů. Metadata prostorových dat

12 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno WMS mapové služby – již od roku 2005 Vektorová data (s dotazováním na atributy prvků) ZABAGED® Vektorový soubor správních a katastrálních hranic GEONAMES Rastrová data Státní mapa 1 : 5 000 RZM 10 RZM 50 Ortofoto ČR Mapové služby nejsou omezené pouze na prohlížení, ale umožňují práci ve WMS klientech, v kombinaci s daty uživatelů (na vlastních WMS serverech apod.). Síťové služby

13 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Mapové služby – připojení do různých klientů GIS desktop Intergraph GeoMedia ESRI ArcGIS Misys 7.60 - GEPRO spol. s r.o. Kristýna GIS systém Gaia 3 Viewer for Windows Mapový server WebMap WMS prohlížeče veřejně dostupné na Internetu Intergraph OGC Viewer WMS prohlížeč firmy HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s.r.o. WMS klient pro CAD – Microstation WMS klient MicroStation - Geovap spol. s r.o WMS klient pro mobilní aplikace Mobilní GIS-GPS systém - Trimble - software Pathfinder Office, TerraSync Professional

14 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Síťové služby Pro veřejnost – v souladu se směrnicí INSPIRE – prohlížecí služby geografických dat zdarma - od zač. roku 2008 Vektorová data (s dotazováním na atributy prvků) Vektorový soubor správních a katastrálních hranic GEONAMES Bodová pole Stanice sítě CZEPOS Rastrová data Státní mapa 1 : 5 000 Základní mapa České republiky 1 : 10 000 (RZM 10) Základní mapa České republiky 1 : 50 000 (RZM 50) Ortofoto ČR Mapa katastru nemovitostí

15 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Mapové služby pro veřejnost Propojení s databází bodových polí

16 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Síťové služby Obchodní modul – elektronický obchod pro objednávání produktů ZÚ - digitálních dat, tištěných map, mapových služeb. Informace o produkci – katalog produktů, metadata, ukázka dat Agenda poplatků za WMS služby a stahování souborových dat

17 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Interoperabilita - jsou distribuována data v různých souřadnicových systémech Síťové služby Přesnost transformací mezi jednotlivými souřadnicovými systémy 1 až 2 m, postačuje plně pro účely GIS. /* EPSG = European Petroleum Survey Group - společnost spravující databázi informací o souřadnicových systémech.

18 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Sdílení dat Jsou vytvořeny předpoklady pro sdílení dat a prohlížecí služby ve veřejné správě (data nejsou uložena na serverech zbytečně duplicitně) 1.v případě rezortu ČÚZK jsou data KN a data ZÚ pouze u jejich správce) - zprovozněno nahlížení na data katastru - katastrální mapy (obr.1) 2.Obdobně - Již jsou poskytovány služby na portálu Centra pro regionální rozvoj (obr. 2) (1) (2)

19 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno  Třívrstvá architektura systému - databázový server, aplikační server, klient  Uložení grafických i popisných dat v centrální databázi Oracle 10g „bezešvým“ způsobem  Centrální databáze dostupná on-line po rezortní síti WAN  Aktualizace grafické i popisné části dat v APV ZABAGED v prostředí Microstation V8 XM  Aktualizace dat v režimu dlouhých transakcí s optimistickým přístupem (= změnové řízení)  Nový datový model ZABAGED ®  Historizace změn  Systémově generovaný identifikátor Nová technologie Poskytování ZABAGED ®

20 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Migrace mezi produkční a publikační databází – nástroj ETL Publikační databáze poskytuje přístup k datům v podobě vlastního schématu s jasně nadefinovanými databázovými pohledy na produkční data. Na serveru jsou trvale k dispozici aktuální data pro mapové služby i pro výdej souborových dat. Poskytování ZABAGED ® ETL = Extraction, Transformation, Loading

21 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2008 Počet přístupů v květnu 2008 Geoportál – mapové služby – statistiky Počet přístupů v roce 2008 Výrazně kratší doby než vyžadují prováděcí pravidla (3s)

22 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Výhledy dalšího rozvoje Geoportálu ZÚ Rozšíření volného prohlížení datových sad z produkce ZÚ - ZABAGED ®. Řešení Geoportálu ZÚ se osvědčilo =  rozšíření Geoportálu do podoby vstupní brány pro datové sady celého resortu ČÚZK. Postupné zavedení publikování dat prostřednictvím WFS. Aktivní podpora uživatelů mapových služeb Geoportál ZÚ – další rozvoj

23 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Jak Geoportál naplňuje principy směrnice INSPIRE ? Geoportál a směrnice INSPIRE Elektronický obchod od roku 2005 Data jsou poskytována na základě licenčních smluv Bezplatné prohlížecí a vyhledávací služby Data nejsou duplikována – sdílení dat prostřednictvím služeb Technické parametry služeb odpovídají prováděcím pravidlům Rozsáhlý monitoring – v souladu s PP Nástroj ETL umožňuje průběžnou aktualizaci dat bez přerušení přístupu uživatelů k datům a službám

24 eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno Děkujeme za pozornost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Ing. Ivana Valdová Český úřad zeměměřický a katastrální


Stáhnout ppt "Geoportál – příspěvek ČÚZK pro naplňování směrnice INSPIRE Petr Dvořáček – Zeměměřický úřad Ivana Valdová – Český úřad zeměměřický a katastrální Workshop."

Podobné prezentace


Reklamy Google