Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Raný středověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Raný středověk."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Raný středověk - opakování Metodický list (anotace): Prezentace slouží k shrnutí a zopakování učiva raného středověku a současně ke zpestření výuky. Prezentaci je možné použít nejen jako zábavný test, ale také při práci s textem (učebnicí), kde si žáci neznámé výrazy mohou vyhledat. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2 Raný středověk opakování Návod

3 1 2 3 4 5 6 7 8 Ze starověkých říší se déle udržela: a)západořímská říše b)východořímská říše c)obě zanikly ve stejné době Středověkou franskou říši vytvořily kmeny: a)Slovanů b)Germánů c)Seveřanů O upevnění franské říše se nejvíc zasloužil: a)král Karel Veliký b)král Dagobert c)císař Justinián Který středověký stát byl historiky přejmenován na byzantskou říši? a) starověké Řecko b)východořímská říše c)západořímská říše Známou stavbou byzantské říše je dodnes zachovaná: a)svatyně v Mekkce b)mešita Skalní dóm c)chrám Hagia Sofia Byzantský císař, který dobyl celé území kolem Středozemního moře, byl: a)Čingischán b)Hadrián c)Justinián V 11. století se katolická církev rozdělila na: a)islámskou a katolickou b)pravoslavnou a katolickou c)nerozdělila se Sámova říše vznikla: a)na obranu proti Turkům b)kvůli náboženské nezávislosti na franské říši c)na obranu proti Avarům B B A B C C B C

4 9 10 11 12 13 14 15 16 Prvním státem Slovanů na našem území byla: a)Svatoplukova říše b)Sámova říše c) Velkomoravská říše První slovanské písmo se nazývalo: a)hlaholice b)latinka c)azbuka Konstantin a Metoděj směřovali do našich zemí za účelem: a) založit Velehrad b)šířit křesťanství c)poznávat nové země Rodem, který získával v 9. stol. v Čechách stále větší moc, byli: a)Slavníkovci b)Mojmírovci c)Přemyslovci Prvním historicky doloženým českým knížetem byl: a)Václav b)Břetislav c)Bořivoj Vojtěch byl: a)prvním pražským biskupem b)prvním pražským arcibiskupem c)druhým pražským biskupem První královský titul pro svou osobu získal Přemyslovec: a)Boleslav I. b)Vladislav II. c)Vratislav II. První mince ražené v Čechách se nazývaly: a)denáry b)dolary c)tolary C A B C C C C A

5 17 18 19 20 21 22 23 24 Patronem české země se stal: a)kníže Bořivoj b)kníže Václav c) kníže Břetislav První správní hrady zakládal: a) Ota I. b)kníže Rastislav c)kníže Boleslav I. Svatou říši římskou tvořili křesťanské země v: a)Evropě b)Africe c)Asii Křížové výpravy směřovaly do: a)Turecka b)Uher c)Palestiny Mezi románské stavby nepatří: a)baziliky b)rotundy c)zámky Pojem iniciála označuje: a)sdružené románské okno b)věžičku na rotundě c)ozdobné velké písmeno V raném středověku byli vzdělaní hlavně: a)knížata b)kněží a mniši c)velmoži Velmoži žili v: a) hradech b) polozemnicích c)dvorcích B C A C C C B C

6 Pokyny k ovládání prezentace: Kliknutím na zelené pole s číslem otázky se objeví testová otázka a tři možnosti odpovědi. Jedna z nich je správná. Při druhém kliknutí na zelené pole s číslem otázky se objeví správná odpověď. Zpět

7 Použité zdroje: Vykoupil, Z., Antonín, R., Fejfušová, M. Dějepis pro 7. ročník,. Středověk, Počátky novověku. Brno: Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-089-1 [cit. 2012-10-015]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=historie&ex=1#ai:MC900237158|


Stáhnout ppt "Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: Raný středověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google