Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Hl. m. Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Hl. m. Praha."— Transkript prezentace:

1 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Hl. m. Praha

2 Hlavní tendence  Roste počet obyvatel Prahy - od roku 2001 je Pražanů o 9 % více  především díky cizincům – těch je 5x více  Pražská populace stárne  Nejvyšší podíl osob s vysokoškolským vzděláním mezi kraji (22,5 %)  Roste počet rozvedených i svobodných, stejně jako v ČR celkem  K víře a národnosti se lidé vyjadřovali méně než v minulosti  Nově je nejvíce bytů v osobním vlastnictví (37 %), před 10 lety bylo nejvíce nájemních bytů (47 %)

3 Počet obyvatel 1950-2011  V Praze bylo sečteno 1 272 690 obyvatel  V roce 2011 je to nejvíce obyvatel v celé historii hlavního města  Největší nárůst mezi sčítáními od roku 1950 Vývoj počtu obyvatel Prahy podle výsledků SLDB

4 V Praze je mezi obyvateli 14 % cizinců  40 % cizinců žijících v ČR žije v Praze  Nejsilněji jsou zastoupeni Ukrajinci (4 % obyvatel)  Dále občané Slovenska a Ruska (2 %) Obyvatelstvo s cizím státním občanstvím v Praze

5 Praha má nejstarší obyvatelstvo ze všech krajů  Na 100 seniorů připadá přibližně 77 dětí  Podíl dětí do 15 let je nejnižší ze všech krajů (13 %)  Seniorů je 17 %, což je druhá nejvyšší hodnota mezi kraji Věkové složení obyvatel v krajích ČR

6 Struktura obyvatel podle rodinného stavu  Klesá počet osob žijících v manželství, rostou počty svobodných  Mužů je v Praze již více svobodných (44 %) než ženatých (41 %)  Žen je nejvíce vdaných (38 %), podíl svobodných se také zvýšil (32 % → 36 %)  Zvyšují se počty rozvedených (o 21 % oproti 2001) MužiŽeny

7 Obyvatelstvo Prahy je nejvzdělanější v ČR  Nejčastější vzdělání je středoškolské s maturitou (1/3 Pražanů starších 15 let)  Téměř 1/4 obyvatel má vysokoškolské vzdělání, počet osob s VŠ se zvýšil o třetinu  Nárůst je nižší než v ČR - úroveň vzdělání je v Praze vysoká stabilně Dokončené vzdělání obyvatel krajů ČR

8 Ekonomická aktivita v Praze je vyšší než v ČR  Nejnižší podíl osob ekonomicky neaktivních (především nepracujících důchodců a dětí) ze všech krajů  Nízké zastoupení nezaměstnaných (7 % ekonomicky aktivních)  Podíl osob pracujících na vlastní účet je nejvyšší ze všech krajů (18 % zaměstnaných) Složení obyvatel Prahy podle stupně ekonomické aktivity

9 Na otázku národnosti neodpovědělo 28 % osob  Z těch, kteří odpověděli na otázku se jich  téměř 90 % se přihlásilo k české národnosti  3 % ke slovenské národnosti  2 % osob k ukrajinské národnosti Složení obyvatel Prahy podle národnosti

10 Na otázku víry neodpovědělo 46 % osob  Z těch, kteří na otázku odpověděli  66 % se označilo za nevěřící (v roce 2001 - 73 %)  14 % - věřící, ale nehlásí k církvi nebo náboženství (nově)  20 % - věřící hlásící se k církvi nebo náboženství Obyvatelstvo krajů ČR podle víry

11 V Praze přibývá obydlených domů  Třetí největší zvýšení počtu obydlených domů (o 9 %)  Téměř o 1/2 větší přírůstek než v roce 2001  36 % bytových domů - největší podíl mezi kraji  61 % rodinných domů - nejnižší podíl mezi kraji  Více je domů rodinných, ale většina obyvatel bydlí v bytových domech (v roce 2001 to bylo 85 %) Vývoj počtu obydlených domů v Praze

12 Obydlené domy podle typu vlastníka v Praze  nejnižší podíl rodinných domů z krajů – z toho vyplývá nízký podíl fyzických osob jako vlastníků (67 %) oproti ostatním krajům  11 % domů ve spoluvlastnictví vlastníků bytů  výrazně poklesl podíl domů ve vlastnictví státu a městských částí (11 % → 5 %) Složení obydlených domů v Praze podle vlastníka

13 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu zvýšení podílusnížení podílu bytů v osobním vlastnictví 11 % → 37 % bytů nájemních 47 % → 29 % bytů družstevních 13 % → 17 % Od roku 2001 Změna složení obydlených bytů podle právního důvodu užívání

14 Způsob vytápění bytů má v Praze specifika  Nejčastější je ústřední a etážové topení (82 % obydlených bytů)  Podíl bytů vytápěných lokálním topidlem (15 %) nejvyšší mezi kraji  Nejčastější energie používaná k vytápění je z kotelny mimo dům (48 %) a dále vytápění plynem (36 % bytů) Energie používaná k vytápění bytů v krajích ČR

15 Harmonogram zveřejnění dalších výsledků 3. čtvrtletí 2012 Základní definitivní výsledky za ČR a kraje, podrobné údaje o obyvatelstvu za ČR a kraj podle obvyklého bydliště 4. čtvrtletí 2012 Podrobné údaje o domácnostech a bytech za ČR a kraje, základní informace o okresech a obcích 1. čtvrtletí 2013Podrobné údaje za kraje, okresy, města a obce 2. čtvrtletí 2013 Údaje o dojížďce do zaměstnání 2. pololetí 2013 Statistický lexikon obcí, Atlas výsledků SLDB

16 Kontakty: PhDr. Eva Vojtová – vedoucí sčítání v Praze eva.vojtova@scitani.cz tel.: 274 054 281 Mgr. Jana Podhorská vedoucí oddělení informačních služeb Praha Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze infoservispraha@czso.cz tel.: 274 052 673 www.praha.czso.cz


Stáhnout ppt "Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Hl. m. Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google