Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Globální svět v geopolitické perspektivě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Globální svět v geopolitické perspektivě."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Globální svět v geopolitické perspektivě

2 Evropská energetická bezpečnost v geopolitické perspektivě Proč je energetická bezpečnost důležitá? „Control energy and you control the nations.“ Henry Kissinger

3 Co všechno ovlivňuje energie Užití neživých zdrojů síly umožnilo lidem průmyslového období překročit biologická omezení a okázale zvyšovat produkci (a bohatství), aniž by to bylo na úkor rychle rostoucí populace

4 Co všechno umožňuje energie Ve druhé dekádě 19. století dokázal jeden člověk obsluhující několik tkalcovských stavů poháněných párou vyrobit až dvacetinásobek produkce ručně pracujícího tkalce I primitivní lokomotiva mohla rychleji přepravit tak velké množství zboží, které by vyžadovalo stovky tažných zvířat

5 Co způsobila energetická modernizace Západu Schopnost využívat energii z moderních zdrojů (uhlí, ropa) způsobila ZÁNIK MIMOEVROPSKÉHO SVĚTA Roku 1800 Evropané okupovali (kontrolovali) 35% světové souše 1878 – 67% 1914 – 84%

6 Mezníky využití ropy 1853 vynález petrolejky 1870 John D. Rockefeller zakládá Standard Oil 1870 ruské paroplavební společnosti na Kaspickém moři začínají používat místo uhlí tzv. „mazut“ 1882 kapitán Fisher začíná lobbovat za změnu paliva používaného Královským námořnictvem z uhlí na ropu 1885 vynález spalovacího motoru (Gottlieb Daimler)

7 Mezníky využití ropy 1908 zahájení komerční těžby ropy na Blízkém východě (v dnešním Íránu) 1912 největší světoví producenti USA (63%), Rusko (okolí Baku v dnešním Ázerbájdžánu 19%), Mexiko (5%) V průběhu 1. světové války dochází k dramatickému nárůstu využití spalovacího motoru

8 Mezníky využití ropy Na počátku 1. světové války disponovala francouzská armáda 110 nákladními automobily; v roce 1918 jich měla 70 000 K závěrečné ofenzívě na západní frontě spotřebovaly francouzské, britské a americké síly 12 000 barelů ropy denně

9 Mezníky využití ropy Od roku 1949 do konce 70. let byla průměrná cena jednoho barelu blízkovýchodní ropy 1,90$ 1973 nárůst na 3,01$ Leden 1974 nárůst o dalších 400% Největšími producenty bylo tzv. Sedm sester: Exxon (Standard Oil of New Jersey) Mobil (Standard Oil of New York), Gulf Oil, Texaco, Chevron (Standard Oil of California), Royal Dutch Shell, British Petroleum (Anglo- Persian Oil)

10 Jak rozumět pojmu energetická bezpečnost Producent i odběratel se chtějí cítit bezpečně, tzv. interdependence Nástroje – ekonomické (pevné ceny za dodávky/ nepřerušované dodávky nasmlouvaného objemu) Nástroje – politické (bilaterální a multilaterální smlouvy ekonomické i politické povahy) Diverzifikace odběratelů a dodavatelů (ne víc než 30% objemu jednomu odběrateli/od jednoho dodavatele) Flexibilita – možnost pružně reagovat na změny (politické/ekonomické) na straně odběratele či dodavatele

11 Situace EU Nedostatečnost vlastních energetických zdrojů Nestejné energetické potřeby a zdroje Různí dodavatelé energií Neschopnost/neochota dospět k politickému konsensu

12 Ověřené světové zásoby ropy

13 Zdrojové oblasti

14 Konkurenti EU ve spotřebě USA Čína (nárůst 15% ročně) Japonsko Indie

15 Možné reakce EU Scénář „Regions and Empires“ Scénář „Markets and Institutions“

16 Největší geopolitická rizika Přílišná závislost na „pevných“ přepravních koridorech (produktovody) Malá schopnost (neschopnost) ovlivnit situaci „pružných“ koridorů v důsledku špatné schopnosti účinné „power projection“ na velkou vzdálenost a nedostatku politického konsenzu EU není „superpower“ ale „supermarket“

17 Námořní dimenze obchodu s ropou

18 Průchodnost nejdůležitějších tras v miliardách barelů/rok Hormuzský průliv13,0 Malacký průliv10,3 Bab-el-Mandeb3,3 Bospor2,0 Suez1,3 Panama0,6 Ropovod Družba1,2 ostatní ropovody na území bývalého SSSR0,8

19 Čína a její SLOC

20 Je možné evropské řešení? „mušketýrský“ přístup

21 Pravděpodobný globální „řešitel“

22 Použité zdroje a literatura Kennedy, Paul (1998): Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500 – 2000. Lidové noviny, Praha. Ročenka BP Statistical Data 2008 US Energy Information Administration. Independent Statistics and Analysis. Dostupné z: www.eia.gov

23 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor:Michael Romancov Předmět:Globální svět v geopolitické perspektivě Datum:březen 2010


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Globální svět v geopolitické perspektivě."

Podobné prezentace


Reklamy Google