Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

*132 – †63 př.n.l.  Eupatór Dionýsos  král Pontu v 1. století př.n.l.  považován za objevitele mithridatizmu (=odolnost vůči jedům)  objevil kombinaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "*132 – †63 př.n.l.  Eupatór Dionýsos  král Pontu v 1. století př.n.l.  považován za objevitele mithridatizmu (=odolnost vůči jedům)  objevil kombinaci."— Transkript prezentace:

1

2 *132 – †63 př.n.l.  Eupatór Dionýsos  král Pontu v 1. století př.n.l.  považován za objevitele mithridatizmu (=odolnost vůči jedům)  objevil kombinaci bylinných prostředků= mithridatium

3  zavraždil svého bratra a matku  oženil se se svou sestrou Láodikou  střet zájmů s Římany o Malou Asii  3 mithridatské války

4

5  88 př.n.l.- útok na Bithýnii, Kappadokii a provincii Asia  Mithridatés uznáván jako osvoboditel- území dříve spravovali Římané  Mithridatés poražen Sullou  uzavřen mír-> Pontos získával zpět mocenské postavení

6  83 př.n.l. římská invaze do Pontu  Lucius Licinius Muren- místodržitel Asie  81 př.n.l. příměří  Mithirdatés vpadl do Bithýnie  3.mitrhidatská válka

7  Puck Muren v čele římských legií, které se proti němu vzbouřily (68 př.n.l.)  Mithridatés využil situace a získal znovu vládu nad Pontem  Lucius zbaven velení  Gnaeus Pompeius  Gnaeus vyhnal Mithridata z Pontu  Mithridatés nucen spáchat sebevraždu požitím jedu (63 př.n.l.)

8  složený indolový alkaloid  vyskytuje se v semenech rostliny kulčiby dávivé  bílá krystalická látka  málo rozpustná ve vodě  výrazně hořká chuť

9  především jako jed na krysy  při poruchách sluchu a zraku  pro povzbuzení chuti k jídlu, dýchání a krevního oběhu  při léčbě svalové ochablosti  při otravě jinými látkami (např. bolehlavem)  jako protijed při otravách hypnotiky

10  strychnin je typický křečový jed  malé dávky zvyšují míšní reflexy  vyšší dávky dráždí centra v prodloužené míše  způsobuje rychle se šířící záchvaty nekoordinovaných reflexních křečí  velké dávky mohou způsobit ochrnutí centrálního nervstva

11  protijedem jsou barbituráty (deriváty kyseliny barbiturové)  vstřebává se snadno z podkoží a trávícího traktu  pětina jedu se vyloučí močí nezměněna, zbytek jedu je odbouráván v játrech

12  nejmenší smrtelná dávka pro člověka je 30 mg  zaručeně smrtelná je 200 mg dávka  osobám trpícím srdeční vadou nebo dětem může již 10mg vyvolat toxické příznaky  otravu může způsobit požití masa z otrávených zvířat

13  strom z tropické Asie  plody jsou velké kulaté bobule  v dužině jsou semena, která obsahují idolové alkaloidy (strychnin (1 %) a brucin (1,5 %))  semeno obsahuje i hořčiny (loganin) a olej  slouží pro výrobu léčiv

14

15  jeden ze tří oxidů arsenu  bílá krystalická látka, nejčastěji ve formě prášku nebo hrudek  látka bez zápachu  velmi toxická látka  karcinogenní účinky

16  R28: Vysoce toxický při požití  R34: Způsobuje poleptání  R45: Může vyvolat rakovinu  R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)  S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce  S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad  S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí

17  připravuje se oxidací kovového prášku arsenu vzdušným kyslíkem při zahřívání na vyšší teplotu  4 As + 3 O 2 → As 4 O 6  žíháním arsenových rud za přístupu vzduchu, např. arsenopyritu  4 FeAsS + 10 O 2 → 2 Fe 2 O 3 + As 4 O 6 + 4 SO 2

18  příprava jiných sloučenin arsenu v organické a anorganické chemii  výroba skla (čeření skla)  konzervace kůže a dřeva  výroba emailů a barev  součást jedů na hlodavce  součást prostředků na hubení roztočů

19  akutní otrava-zvracení, bolest břicha, třes  vleklá otrava- kožní změny, zánět středního ucha, bolesti břicha, úbytek míšní hmoty, padání vlasů, pruhy na nehtech a jejich lámavost

20

21  vypumpování žaludku s dodatkem magnesia  podání protijedu metallorum Sautera  léčba následného porušení elektrolytické rovnováhy těla, nízkého tlaku apod.

22 Literatura: Lesley Adkins and Roy A. Adkins: Encyklopedická příručka Starověké Řecko. Praha, Nakladatelství Slováry s.r.o., 2011, 506 s. Ostatní zdroje http://antika.avonet.cz www.panovnici.cz/mithridates-vi-pontsky http://forum.valka.cz www.vyznam-slov.yin.cz

23 www.extc.cz/strychnin.html www.pmfhk.cz www.infodrogy.estranky.cz www.biotox.cz www.cojeco.cz www.nemlek.cz

24  Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "*132 – †63 př.n.l.  Eupatór Dionýsos  král Pontu v 1. století př.n.l.  považován za objevitele mithridatizmu (=odolnost vůči jedům)  objevil kombinaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google