Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Napoleon Bonaparte Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-6 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Napoleon Bonaparte Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-6 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Napoleon Bonaparte Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-6 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název sady vzdělávacích materiálů: ICT 2 - Dějiny 19. a 20. století Autor: Marek Brožek Datum vytvoření: 4.11.2013 Garant (kontrola): Markéta Křížková Ročník: 9. třída ZŠ, kvarta Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Téma: Velká francouzská revoluce a napoleonské období Anotace: Powerpointová prezentace mapuje kariéru slavného válečníka a politika, představuje základní etapy jeho života, vojáka i císaře, od Toulonu po Waterloo. Prezentace končí Vídeňským kongresem a jeho výsledky. Zdroje: na konci materiálu Časová náročnost: 30-45 min. Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 15.8. 1769 - 5. 5.1821 obr. 1

3 narozen na Korsice, na periferii Francie otec městský radní a nevýznamný nižší šlechtic už v mládí výrazná osobnost: vzpurný, domýšlivý, hrdý studium ve Francii na vojenské škole – terč posměchu pro malý vzrůst a špatnou francouzštinu vynikal v matematice, byl snaživý student 1785 důstojník dělostřelectva s krátkými pauzami na Korsice slouží v královské armádě, kde jej zastihne revoluce 1789

4 v revoluci se staví za republiku a bojuje za ni jako důstojník dělostřelectva 1793 se vyznamenal v jihofrancouzském Toulonu, který ubránil proti anglo- španělské invazi jako odměnu získává titul generála a představuje mladou krev v republikánské armádě 1795 jej politici využili k potlačení vzpoury v Paříži – ochránil nepopulární vládu a chladnokrevně střílel do davu kartáčové střely obr. 2

5 o Itálii soupeřila Francie s Rakouskem Napoleon byl jmenován novým velitelem vyčerpané armády dobrým manévrováním poráží Rakušany, dobývá italské pevnosti a donutí Rakušany uzavřít výhodné příměří získává si oblibu v armádě obr. 3

6 Francouzi věděli, že Anglii neporazí, dokud nebudou mít pod kontrolou moře, popřípadě jejich kolonie – v Egyptě mohli přerušit obchodní stezky nebo odtud přímo táhnout do Indie – bohaté perly Britského impéria 37 000 franc. vojáků doplulo do Egypta, svádělo tvrdé boje s arabskými, tureckými i anglickými vojsky. Dobyl Egypt i Sýrii. Jinak tažení nemělo větší vojenský význam, jen zmařené životy Angličané pod velením admirála Nelsona ale zničili francouzskou flotilu přínosem bylo dovezení archeologických nálezů do Francie a budoucí rozluštění hieroglyfů Champolionem

7 obr. 4

8 1799 se vrací do Francie a s pomocí vojáků provede státní převrat stává se jedním ze tří konzulů, kteří řídí naoko republikánský stát postupně je omezena republikánská ústava a stát směřuje k absolutní vládě prvního konzula – tedy Napoleona 1802 nová ústava prohlásila Napoleona doživotním konzulem 1804 se na návrh senátu stal císařem Francie

9 obr. 5

10 lze hodnotit obtížně, některé činy pozitivní, jiné negativní centralizoval správu celého státu nechal sepsat Občanský zákoník, který pak sloužil jako vzor v celé Evropě podpořil školství a vzdělání zlepšil vztahy s katolickou církví – dohoda s papežem umožnil návrat politickým emigrantům zavedl tajnou policii, nestrpěl opozici a povstání

11 Po roce 1800 se mu podařilo uzavřít mír s většinou států a mohl se soustředit na Velkou Británii plánuje invazi na Britské ostrovy Británie ale šikovně vytvořila protifrancouzskou koalice s Rakouskem, Ruskem a Pruskem evropské státy naštvalo i to, že se prohlásil císařem Dříve než zaútočil, dostal zprávu že spojené francouzsko-španělské loďstvo bylo rozdrceno v námořní bitvě u Trafalgaru admirálem Nelsonem 1805

12 na moři byl Napoleon poražen, ale na pevnině to vypadalo jinak 1805 po rychlém tažení přes Německo poráží v bitvě tří císařů u Slavkova Rusy a Rakušany 1806 poráží Prusy 1807 poráží znovu Rusy 1806 zrušil Svatou říši římskou (vytvořil spolek německých států), obnovil Polsko z území sebraného Prusům a Rusům

13 obr. 6

14 zákaz obchodovat s výrobky z Anglie nebo jejích kolonií platil pro všechny jím podrobené země (Německo, Rakousko, Itálie, Prusko) byla ale často porušována, oficiálně se k ní nepřipojilo Portugalsko, později porušilo Rusko měla dosáhnout hospodářského kolapsu Británie nedosáhl výsledku, Anglie zakázala dovoz francouzského zboží

15 2 manželky: 1. Joséphine Beauharnais (císařovna Josefína) 1796-1810, manželství bezdětné 2. Marie Louisa Habsbursko-lotrinská 1810-1821, syn Orlík byl to politický sňatek s dcerou rakouského císaře Františka, aby potvrdili spojenectví po tvrdých bojích 1809 Napoleon vytvořil běžný panovnický dvůr, své bratry učinil vládci v dobytých územích za jeho vlády se ujal pozdně klasicistní směr - empír

16 obr. 8 obr. 7

17 důvodem bylo porušení kontinentální blokády Napoleon složil půlmilionovou mezinárodní armádu (dobrovolní či nedobrovolní spojenci) vojsko dosáhlo vítězství u Borodina, vstoupilo do Moskvy, ale nepokořilo Rusy, kteří ustoupili a prováděli taktiku spálené země nedostatek potravin, mráz a partizánský boj ruských jednotek jej donutili k ústupu na ústupu poraženy jeho sbory u řeky Bereziny zpět se vrací ani ne s desetinou armády

18 obr. 9

19 jak Rusové pronásledovali Napoleonovo vojsko, přidávali se k nim další spojenci – německé státy, Prusové, nakonec i Rakušané Napoleon rychle sestavuje ve Francii novou armádu a vydává se znovu vybojovat rozpadající se impérium po dílčích úspěších je Napoleon poražen ve třídenní bitvě u Lipska v létě 1813 Spojenci táhnou do Francie, donutí Napoleona abdikovat a začínají jednat o novém uspořádání Evropy na kongresu ve Vídni

20 v roce 1814 byl protifrancouzskou koalicí donucen vzdát se trůnu byl vykázán na ostrov Elba na trůn byl dosazen nepříliš oblíbený Ludvík XVIII. Napoleon využil jeho špatné pověsti a roku 1815 se opět trůnu zmocnil po nečekaném návratu obr. 10

21 Nikdo nečekal, že se Napoleon vrátí využil sporů spojenců a nečekaně se vylodil v jižní Francii, odkud táhl do Paříže a během tzv. “stodenního císařství“ sestavil novou armádu v létě 1815 rozhodující střetnutí v Belgii u Waterloo, kde je Napoleon definitivně poražen Brity a Prusy. obr. 11 obr. 12 mohyla u Waterloo

22 Napoleon Bonaparte byl zadržen a zbytek svého života strávil na ostrově sv. Heleny jako zajatec Britů. Na tomto ostrově 5. května 1821 zemřel… obr. 13

23 vítězné státy se dohodly na poválečném uspořádání Evropy a osudu Napoleona zisky pro velmoci: Anglie – zisk franc. a holandských kolonií Rusko – zisk Finska Rakousko – zisk severní Itálie potvrzen rozpad Svaté říše římské a místo ní Německý spolek Nizozemí – spojení Belgie a Holandska Prusko – zisk území v Porýní dohoda o tom, že společně budou velmoci vystupovat proti dalším revolucím – tzv. Svatá aliance obr. 14

24 obr. 15

25 obr. č. 1:http://www.answers.com/topic/napoleon-bonaparte-large-image-1http://www.answers.com/topic/napoleon-bonaparte-large-image-1 obr. č. 2:http://napoleon.borec.cz/Napoleon.htmlhttp://napoleon.borec.cz/Napoleon.html obr. č. 3:http://www.travelnet.travel/europe/guides-de-voyage-europe/la-corse.htmlhttp://www.travelnet.travel/europe/guides-de-voyage-europe/la-corse.html obr. č. 4: http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonovo_egyptsk%C3%A9_ta%C5%BEen%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonovo_egyptsk%C3%A9_ta%C5%BEen%C3%AD obr. č. 5:http://jazyky.mluvmespolu.eu/default.aspx?id=184http://jazyky.mluvmespolu.eu/default.aspx?id=184 obr. č. 6:http://moodle2.zskunratice.cz/course/view.php?id=17http://moodle2.zskunratice.cz/course/view.php?id=17 obr. č. 7: http://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnaishttp://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais obr. č. 8:http://de.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_von_%C3%96sterreichhttp://de.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_von_%C3%96sterreich obr. č. 9:http://napoleon-knihy.blogspot.cz/2012/11/napoleon-v-rusku-2-zkaza-velke-armady-v.htmlhttp://napoleon-knihy.blogspot.cz/2012/11/napoleon-v-rusku-2-zkaza-velke-armady-v.html obr. č. 10:http://www.big-italy-map.co.uk/http://www.big-italy-map.co.uk/ obr. č. 11:http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonapartehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte obr. č. 12:http://francedailyphoto.com/2012/05http://francedailyphoto.com/2012/05 obr. č. 13: http://www.zonu.com/detail-en/2009-09-18-7080/South-Atlantic-Islands.htmlhttp://www.zonu.com/detail-en/2009-09-18-7080/South-Atlantic-Islands.html obr. č. 14:http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongreshttp://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongres obr. č. 15:http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/133p/papers/096YoungPrussiaAustriaUnification.htmhttp://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/133p/papers/096YoungPrussiaAustriaUnification.htm POUŽITÁ LITERATURA: HOLMES Richard: Napoleonské války, Computer press Brno 2006. Křivský, Petr – Kvaček Robert – Skřivan, Aleš: Věk starý a nový, Praha 1987.


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Napoleon Bonaparte Číslo vzdělávacího materiálu: ICT2-6 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google