Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nedemokratické státní režimy OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-2-015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nedemokratické státní režimy OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-2-015."— Transkript prezentace:

1 Nedemokratické státní režimy OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-2-015

2 Co je státní režim? = způsob vlády = usměrňování života společnosti

3 Jaký státní režim máme v České republice? = demokracii

4 Co znamená slovo demokracie? Kde má tento systém svůj původ? - demos = lid, kratein = vládnout = vláda lidu - ve starověkém Řecku

5 Co je opakem demokracie? - totalita = naprostá kontrola nad občany ideologii = vládnoucí moc řídí všechny složky společnosti, prosazuje svou ideologii

6 Co znamená slovo ideologie? = soubor myšlenek a názorů na svět a jeho hodnoty, např. na politiku - sjednocení politických, sociálních a kulturních struktur uvnitř státu kontrolovaného jedinou stranou

7 Které nedemokratické státní režimy znáš? fašismus nacismus komunismus

8 fašismus ● vznik v Itálii ● název z fasces = svazky prutů se sekyrou = odznak moci římských úředníků ● fasci /faši/ de combattimento = bojové vojenské oddíly ● Mussoliniho diktatura

9 Benito Mussolini ● Mussolini uchopil moc v Itálii 28. října 1922 při takzvaném Pochodu na Řím. Následně ho italský král Viktor Emanuel III. jmenoval ministerským předsedou. ● roku 1926 vyhlašuje fašistickou diktaturu s vládou jedné strany. ● fašismus vyústil v agresivní zahraniční politiku italského státu a vedení dobyvačných válek ( např. 1935 Itálie napadla a zčásti dobyla Habeš); před začátkem druhé světové války se Itálie stala spojencem nacistického Německa ● Úkol: připrav si referát o B. Mussolinim a fašismu!

10 nacismus Adolfem Hitlerem. ● totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 (tzv. Třetí říše) prostřednictvím Národně socialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem.

11 nacismus ● vznikl spojením principu fašistického státu (zahrnující vůdcovský princip) a rasistických teorií o nadřazenosti árijské rasy (zahrnující podrobení či likvidací nižší rasy). ● Úkol: připrav si referát o A. Hitlerovi a nacismu!

12 komunismus ● z lat. communis = „společný“ ● politická ideologie, hlásající a požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi

13 komunismus ● začíná se rozvíjet v 1. pol. 19. st. a v rámci politické levice vznikla řada směrů socialistických hnutí ● nejvlivnějšími teoretiky socialistického (dělnického) hnutí se stali Karel Marx a Bedřich Engels.

14 komunismus ● poprvé získala levice moc v listopadu 1917 v Rusku pod vedením V. I. Lenina ● ve 20. letech 20. st. se z většiny evropských sociálně demokratických stran oddělily radikální frakce, které se přejmenovaly na komunistické strany

15 komunismus ● tyto strany byly pod přímým vlivem Moskvy ● po druhé světové válce se komunismus prosadil i v mnoha jiných zemích včetně Československa, kde komunisté vládli od února 1948 do konce roku 1989

16 komunismus ● většina komunistických režimů se zhroutila roku 1989 nebo brzy po něm, dodnes však existují, např. v Číně a dalších zemích ● Komunistické režimy sice často přinesly sociální jistoty a vzdělání širokým vrstvám obyvatelstva, nebyly však schopny ekonomicky a technologicky konkurovat vyspělým západním demokraciím a připravily o život desítky milionů lidí. ● Úkol: připrav si referát o komunismu!

17 Rozdíl mezi fašismem a komunismem: ● komunismus - myšlenka třídního boje ● fašismus - spolupráce tříd (vlastnictví výrobních prostředků – třídy) ● komunismus – kolektivní vlastnictví výrobních prostředků (státní, družstevní) ● fašismus - zachovává soukromé vlastnictví ● komunismus - klade důraz na univerzální lidské (humánní) hodnoty, i když je svou prací popírá ● fašismus – klade důraz na rasu (opovrhuje lidskou hodnotou)

18 Společné prvky totalitních ideologií: ● převaha policejního státu nad právním, ● řízené hospodářství (podřízeno zájmům státu), ● potlačení lidských práv, ● omlouvání zločinů principy „vyšších cílů“ nebo principy „nové morálky“, ● v čele hnutí, strany, národa je vůdce (stmeluje společnost, je nadtřídní, reprezentuje autoritu shora (lidé ho uznávají), ● vůdce - Německo – Führer, Itálie – Ducce, Španělsko – Caudillo.

19 Totalitní systémy ve světě: Itálie: Mussolini, 1922 pochod na Řím, do roku 1943 Portugalsko: Salazar 1928 – 1968 Španělsko: F. Franco, puč 1936, občanská válka, 1939 vítězí Frankisté, do 1975 Maďarsko: M. Horthy, 1920 – 1944 Slovensko: J. Tiso, 1939 – 1945 Rumunsko: Antonescu, 1940 -1944 Polsko: Pilsudski, 1926 -1935, Beck 1935 - 1945

20 Úkol: ● Zjisti, ve kterých zemích v současnosti fungují nedemokratické státní režimy.

21 Odkazy k obrázkům ● http://www.g-obchod.cz/obrazek/2689-DVD_%C4%8Cesk%C3%A1_republika.jpg http://www.g-obchod.cz/obrazek/2689-DVD_%C4%8Cesk%C3%A1_republika.jpg ● http://www.clccharter.org/donna/ancient%20civ/socialstudies/32680260.gif http://www.clccharter.org/donna/ancient%20civ/socialstudies/32680260.gif ● http://www.clccharter.org/donna/ancient%20civ/greece%20lessons/greece06.gif http://www.clccharter.org/donna/ancient%20civ/greece%20lessons/greece06.gif ● http://onestamente.files.wordpress.com/2008/06/el-fascismo.jpg http://onestamente.files.wordpress.com/2008/06/el-fascismo.jpg ● http://chandrakantha.com/articles/indian_music/filmi_sangeet/media/1030s_fascism.jpg http://chandrakantha.com/articles/indian_music/filmi_sangeet/media/1030s_fascism.jpg ● http://nd01.jxs.cz/346/486/aa28de1d22_4417383_o2.jpg ● http://dritz.altervista.org/tesina/storia/fascismo1.jpg http://dritz.altervista.org/tesina/storia/fascismo1.jpg ● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/ParteiabzeichenGold.jpeg/180px- ParteiabzeichenGold.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/ParteiabzeichenGold.jpeg/180px- ParteiabzeichenGold.jpeg ● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Hammer_and_sickle.svg/414px- Hammer_and_sickle.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Hammer_and_sickle.svg/414px- Hammer_and_sickle.svg.png ● http://www.realschule- arnstein.de/faecher/informatik/jgst9/Unterricht/heft2site/beitraege/Bullinger_Kirchner_Geschichte/lenin.jpg http://www.realschule- arnstein.de/faecher/informatik/jgst9/Unterricht/heft2site/beitraege/Bullinger_Kirchner_Geschichte/lenin.jpg

22 Zdroje: ● http://cs.wikipedia.org/wiki/ http://cs.wikipedia.org/wiki/

23 Prezentaci vytvořila: Mgr. Alena Bujáčková SPŠ Uh. Brod OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-2-015


Stáhnout ppt "Nedemokratické státní režimy OB21-VVP-HUM-OBN-BUJ-U-2-015."

Podobné prezentace


Reklamy Google