Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojový tým UIS OKV UIKT Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně RNDr. Ing. Milan Šorm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojový tým UIS OKV UIKT Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně RNDr. Ing. Milan Šorm."— Transkript prezentace:

1 Vývojový tým UIS OKV UIKT Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně RNDr. Ing. Milan Šorm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21  Portál jako nástroj integrace univerzitního IS a dalších služeb vysoké školy  Základní otázka – co je to portál  webová aplikace, která nabízí personalizaci, jednotné přihlašování a agregaci obsahu z různých zdrojů na prezentační úrovni IS  místo, které slouží jako vstupní bod pro přístup k ostatním službám webových IS  brána k webovým službám, která se přizpůsobuje vašim individuálním potřebám

22  Jaké nároky klademe na portál  intuitivní používání  jednotnost ovládání a obsahu  integrace IS, služeb a statického obsahu  personalizace rozhraní a obsahu  single sign on  snadná rozšiřitelnost  komplexní vyhledávání  sledování změn

23  Jaké portály můžeme dnes nalézt na českých a slovenských univerzitách?  CMS systémy nebo redakční systémy jako portál statických informací (web univerzity)  informační systém hlavní činnosti (studijní a vědeckovýzkumný informační systém)  webové aplikace (knihovna, stravování, e-mail či souborový přístup přes web)  záložkový systém typu „zajímavé odkazy“  experimentální nasazení frameworků

24  Jaké služby od portálu ale univerzitní veřejnost očekává?  neinvazní charakter  jedno jediné místo pro všechny druhy potřebných informací – tedy jen JEDEN portál  možnost změnit údaje podle své role na univerzitě přímo na portálu  100% propojení portálu na ostatní ICT univerzity (portál není nadstavba, ale součást)  sledování změn (typicky na e-mail, mobil)

25  Konkrétní integrované služby  informační servis  webové stránky univerzity  časopisy, aktuality, konference  orientační aplikace (lidé, pracoviště, pasportizace)  osobní management  pošta, kontakty, plánování času, osobní todo  projektový management (groupware, workflow)  dokumentový server (CMS), překladové služby  zpřístupnění osobních dat

26  Konkrétní integrované služby  studijně administrativní systém  podpora SZŘ na všech úrovních a stupních  CRP systém (uchazeč až absolvent)  „umožní realizaci individuálně zaměřeného ECTS kompatibilního studijního systému univerzity“  e-learningový informační systém  podpora vlastního pedagogického procesu  „rozšíří možnosti vlastního procesu na úrovni podpůrné (prezenční až kombinované) či realizační (kombinované až distanční studium)“

27  Konkrétní integrované služby  vědeckovýzkumný administrativní systém  podpora interní evaluace a reakreditace  CRP systém (studenti DSP až profesoři)  „umožní organizovat VV práci a zavést srovnatelné míry mezi zaměstnanci“  e-science informační systém  „smyslem je zpřístupnit VV infrastrukturu univerzity potenciálním uživatelům“  např. zpřístupnění výpočetních kapacit, gridů, simulátorů, ale také rešerše a záložkové portály

28  Konkrétní integrované služby  ekonomické IS a systémy řízení  B2E nástroj pro zpřístupnění informací zaměstnancům, zejména workflow podnikových procesů (ERP systémy)  řídící a ekonomické informace pro klíčové pracovníky univerzity (to je ovšem i řešitel grantu)  B2B nástroje pro spolupráci s partnery univerzity  knihovní služby nezahrnuté do hlavní činnosti  katalogy, vyhledávání se zpětnou vazbou  rešerše nad rámec e-science (pro e-learning…)

29  Konkrétní integrované služby  provozní systémy  stravování  inventarizace  přístupové systémy (kontrola vstupů)  management počítačové sítě  personalizace pracoviště  další z řady B2E systémů  vyhledávací služby  centrální podpora (helpdesk)

30  Jak na to?  izolované aplikace zapojené do www stránek univerzity jsou pouze mezikrok  ani komplexní portálový framework není řešením, je pouze cestou  není možné vytvořit si vše vlastním vývojem  řešení je v naprosté ruční integraci  kvalitní framework může ušetřit část ruční práce, ale nemůže ji zcela nahradit

31  Integrace na třech vrstvách  datová integrace  jediný centrální datový sklad (nereálné)  duplikace dat systémem datových pump  online datové pumpy (pohledy, Orákulum)  aplikační integrace  tvrdý oříšek, vyžaduje nákup jednotných systémů  definice standardů (požadavků) aplikační logiky  prezentační integrace  úkol portálového frameworku  personalizace by měla zajistit jednotné ovládání

32  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  situace 1999  izolované aplikace mimo webové prostředí  ručně tvořené statické webové stránky  žádná standardizace požadavků na nové nákupy  I. etapa 2000–2001  pilotní webové aplikace (studijní administrativa, některé aplikace osobního managementu, CMS)  ověření technologií, první definice požadavků na nové aplikace a informační systémy  nehledají se dosud cesty k integraci

33  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  II. etapa 2002-2003  vývoj Univerzitního informačního systému  standardní framework pro vlastní vývoj  studijní administrativa, e-learning, osobní management, CMS, provozní systémy  datová integrace na bázi datových pump  snaha o standardizaci aplikační logiky a prezentačního API při nákupu nových systémů  masivní školení uživatelů v oblasti ICT gramotnosti a užívání budovaných systémů

34  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  III. etapa 2004-2005  prudký rozvoj webových IS vlastním vývojem  kompletní studijně administrativní a e-learningový informační systém, postupně dobudováván VVIS  důraz na osobní management a informační servis  snaha o transparentní integraci portálu na technické zázemí (provozní systémy)  propojení statických prezentací na UIS  postupné odbourávání starých aplikací  zklamání SAP směrem k portálům a využití v UIS

35  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  IV. etapa (budoucnost)  další rozvoj vlastního vývoje  nové směry: e-science a vícestupňové B2E systémy (nadstavba SAP pro prezentaci informací, workflow systémy)  snaha o zpětnou standardizaci vlastního vývoje (refaktorizace systému oprávnění, dvojjazyčnost, zvyšování funkčnosti znovupoužitelností a novým stupněm integrace)  hledání nových frameworků

36  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  datová integrace  systém datových pump je nepružný  de facto dochází k zrcadlení podstatných informací do centrálního datového skladu  již dva roky je navržen nový koncept využívající ORB server pro online propojení na datové úrovni  projekt Orákulum představen na UNINFOS 2003 v Nitře, stále nedokončeno pro nedostatek času  bez datové integrace nevzniká jednotný dojem (zpoždění dat, nemožnost okamžité agregace)  kompetenční spory

37  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  aplikační integrace  existují typová řešení pro jednotlivé druhy aplikací  chování je dáno použitým frameworkem  vlastní framework na bázi open-source (Linux, Apache, Perl, TeX) a kvalitní databáze (Oracle)  framework stále zdokonalován, zvyšuje rychlost vývoje nových aplikací a snižuje požadavky na školení díky standardizaci aplikační logiky  kolem cizích aplikací je postupně budována obálka překrývající jejich funkce (intuitivnost)  podpora SSO nezbytná (síť LDAP serverů)

38  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  prezentační integrace  jednotné prezentační jádro s podporou personalizačních prvků (variantní designy, adaptabilní chování aplikací, navigační systém…)  užití technologie sémantického webu podporuje stejné look-and-feel statických i dynamických prezentací  od r. 2003 připravujeme nové prezentační jádro Roke (snaha o dosažení funkcí moderních fw)  backportování funkcí do stávajícího jádra UIS (nedostatek času nedovolí reimplementaci UIS)

39  Case study na Mendelově univerzitě v Brně  technologická integrace  řada provozních systémů budována s ohledem na napojení na jednotný portál UIS  vyžaduje vývoj vlastního ovládacího software pro jednotlivé systémy (správa sítě, kontrola vstupů…)  investice univerzity do ICT je nutno přizpůsobit myšlence jednotné integrace  zpětný efekt v podobě snížení nákladů na provoz provozních systémů („technologie řídí UIS“) a snazší přijímání nových technologií ze strany univerzitní veřejnosti

40  Rekapitulace  vytvořit univerzitní portál neznamená zakoupit framework od renomované firmy  integrovat informační systémy, aplikace, služby a statické informace není možné příliš automatizovat, jedná se o ruční proces  typové řešení dnes nemožné vzhledem k roztříštěnosti ICT a zejména IS škol (též otázka prestiže a dosavadní práce univerzit)  průmyslové portály neodráží univerzitní potřeby

41  Nabídka  vzhledem k faktu, že MZLU v Brně se touto problematikou zabývá úspěšně již 6 let, dovolujeme si ostatním univerzitám v ČR i SR nabídnout spolupráci na úrovni  sdílení know-how  společné projekty v oblasti portálů a IS  outsourcingu našich technologií na Vaší univerzitě  představíme libovolné naše řešení v našem školicím centru nebo přímo na Vaší univerzitě

42  kontakt RNDr. Ing. Milan Šorm Oddělení koncepce a vývoje Ústav informačních a komunikačních technologií Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zemědělská 1 613 00 Brno  uis@mendelu.cz  545 132 818  http://is.mendelu.cz


Stáhnout ppt "Vývojový tým UIS OKV UIKT Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně RNDr. Ing. Milan Šorm."

Podobné prezentace


Reklamy Google