Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová aktivita III/2) Téma Historický vývoj cestovního ruchu Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace je koncipována jako doplňkový učební materiál k učivu o základních pojmech v cestovním ruchu. V interakci s výukou dějepisu tak žáci získají nejen přehled o vývoji cestování a cestovního ruchu, ale dají si jej do souvislostí s významnými událostmi lidských dějin. Datum tvorby18. 1. 2014

2 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Dušan Kráčmar ©2014

3 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU PRAVĚK (vznik člověka – vznik prvních států; cca. 3,5 mil. let př. n. l. – cca. 4 tis. let př. n. l.) cestování je staré jako lidstvo samo pravěký člověk žijící v tlupách migroval např. kvůli přírodním podmínkám (klima, úrodnost půdy), bojům s ostatními tlupami atd.)

4 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU STAROVĚK (vznik prvních států – zánik Západořímské říše; cca. 4 tis. let př. n. l. – 476 n. l.) cestovalo se ve všech státech starověkého světa – např. za obchodem, Egypťané měli svého boha cest započaly první objevné plavby – Féničané, Egypťané, Řekové, Římané = ˃ tvorba prvních map za první organizovanou akci turismu jsou považovány cesty diváků a závodníků na starověké Olympijské hry v Řecku (od roku 776 př. n. l.) Římané pak věnovali velký význam výstavbě a údržbě komunikací a uskutečňovali první rekreační cesty do termálních lázní severně od Alp - zajišťováno průvodci (vzdělaní otroci), vznikaly první cestovní příručky

5 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU STAROVĚK hry v řecké Olympii via Appia – římská vojenská silnice řecká kolonizace Řím za císaře Augusta

6 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU STŘEDOVĚK (zánik Západořímské říše – objevení Ameriky; 476 - 1492) stěžejní roli hraje ve středověkém světě církev, s ní je spojen i další rozvoj cestovního ruchu misijní činnost - cesty za účelem šíření křesťanství křižácké výpravy – cesty za dobytím pro křesťany svatého území v Palestině (11. – 13. století) náboženský cestovní ruch - cesty na posvátná místa roste i počet poznávacích cest šlechty a bohatých měšťanů s placenými průvodci (vzdělanci a studenti univerzit)

7 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NOVOVĚK (1492 - ?) v raném novověku zaznamenaly s nástupem renesance velký rozmach objevné plavby objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem (1492) obeplutí Země posádkou Fernaa Magalhaese (1519 – 1522) Kryštof Kolumbus Fernao Magalhaes

8 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NOVOVĚK – 19. století velký zlom v životě společnosti přinesla průmyslová revoluce – krom rozvoje průmyslu znamenala i prudký rozvoj dopravy (např. železnice) a rozsáhlou migraci obyvatelstva do měst = ˃ velký rozvoj cestovního ruchu v roce 1841 zorganizoval Angličan Thomas Cook první hromadný zájezd v historii – železniční cestu z Leicestru do Loughborough (pře 500 cestujících) v roce 1845 pak Thomas Cook založil i první cestovní kancelář na světě – nejprve poskytoval výlety k moři, skotským jezerům nebo do Londýna, poté se nabídka výrazně rozšířila i o cesty do zahraničí

9 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NOVOVĚK – 19. století Thomas Cook reklamní plakát Cookovy cestovní kanceláře pamětní deska na Cookově rodném domě

10 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NOVOVĚK – 20. století dochází k dalšímu rozmachu cestovního ruchu díky: zdokonalení dopravy - vynález letadla, obrovský nárůst automobilové dopravy atd. zvýšení životní úrovně obyvatel – rekreační pobyty už nejsou jen pro nejbohatší vrstvu lidí, jsou dostupné velké většině populace vyspělých zemí, lidé mají více volného času (kratší pracovní doba, dovolená) atd. masivní podpora sdělovacích prostředků – tisk, rozhlas a především televize, rozsáhlá reklama k útlumu dochází v období světových válek, po roce 1945 se cestovní ruch stává jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství

11 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NOVOVĚK – 20. století nadzvukové dopravní letadlo Concorde

12 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU NOVOVĚK – počátek 21. století cestovní ruch je i nadále na vzestupu jeho rozmach je ovlivněn především prudkým rozvojem výpočetní techniky, především pak internetu a mobilních komunikátorů (telefon, navigace atd.) elektronický nákup zájezdů, cestovních dokladů (např. letenek), ubytování, služeb rychlé porovnání nabízených služeb jednotlivých poskytovatelů rychlý přístup k informacím, které motivují obyvatelstvo k zájmu o cestování odstranění komunikačních a administrativních bariér (např. vyřizování víz atd.)

13 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU DĚKUJI ZA POZORNOST.

14 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU ZDROJE KOLEKTIV AUTORŮ. Encyklopedický atlas světových dějin. Praha: Lidové noviny, 2002, ISBN 80- 7106-243-X. RUX. Metodika práce průvodce cestovního ruchu, 1. díl. Jihlava: VŠ Polytechnická, 2009, KOLEKTIV AUTORŮ. Objevitelé nových světů. Brno: Jan Melvil Publishing, 2007, ISBN 978-80- 903912-2-2. ORIEŠKA, Ján. služby v cestovním ruchu. Praha: Idea servis, 2010, ISBN 978-80-85970-68-5. MERCY. Wikipedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anthropos_-_prav%C4%9Bk%C3%BD_%C4%8Dlov%C4%9Bk.JPG AUTOR NEUVEDEN. corransflamen28.soup.io [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://corransflamen28.soup.io/post/395524060/list-of-ancient-olympic-events AUTOR NEUVEDEN. SuperCalco [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.supercalco.com/page.asp?id=287&langue=EN AUTOR NEUVEDEN. Historie lidstva [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0502-vrcholny-stredovek-krizove-vypravy.php DEL PIOMPO, Sebastiano. Wikipedia.org [online]. [cit. 18.1.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Christopher_Columbus.PNG AUTOR NEUVEDEN. prostor-ad.cz [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://prostor- ad.cz/vyroci/victoria.htm AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thomas.Cook.jpg

15 HISTORICKÝ VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU ZDROJE TRIALSANDERRORS. Wikimedia Commons [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_- _%E2%80%A6trialsanderrors_- _Jamaica,_the_gem_of_the_tropics,_Thomas_Cook_travel_poster,_1910.jpg AUTOR NEUVEDEN. Leicester City Council [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.leicester.gov.uk/your-council-services/lc/growth-and- history/blueplaques/blueplaquespeople/thomascook AUTOR NEUVEDEN. autoevolution [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.autoevolution.com/news/concorde-will-take-to-the-skies-again- 21839.html BRITTON, Ian. Free foto [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.freefoto.com/preview/21-01-7/Traffic-Jam-in-Edinburgh AUTOR NEUVEDEN.. Abax - servisní centrum [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.abax.cz/aktuality/pocitac-vse-v-jednom-dell-pc-studio-one-19/


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google