Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

{ Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "{ Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk."— Transkript prezentace:

1 { Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a literatura (klíčová aktivita III/2) Téma Jazykověda – základní pojmy Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace představuje jakýsi „úvod do studia jazykovědy“. Krom definice základních pojmů představuje žákům jednotlivé lingvistické disciplíny Datum tvorby27. 7. 2012

2 { JAZYKOVĚDA ZÁKLADNÍ POJMY © Dušan Kráčmar 2012

3 { JAZYKOVĚDA DEFINICE POJMŮ lingvistika – jazykověda, věda o jazyce, jeho používání, zákonitostech a vztazích mezi jednotlivými jazyky lingvistika – jazykověda, věda o jazyce, jeho používání, zákonitostech a vztazích mezi jednotlivými jazyky jazyk – systém znaků a zvuků, kterými se lidé dorozumívají, vyjadřují své myšlenky a city, pojmenovávají věci a akce jazyk – systém znaků a zvuků, kterými se lidé dorozumívají, vyjadřují své myšlenky a city, pojmenovávají věci a akce verbální podoba - vyjádřená slovy, graficky (vizuálně) pak písmem verbální podoba - vyjádřená slovy, graficky (vizuálně) pak písmem neverbální podoba - mimoslovní neverbální podoba - mimoslovní o mimická – vyjádřená pohyby obličejových svalů o pantomimická – vyjádřená pohyby celého těla (např. gestika – pohyby rukou) o haptická - doteky

4 { JAZYKOVĚDA DEFINICE POJMŮ VERBÁLNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE I love you. Je t´aime. Ich liebe Dich. Yo te amo. Kocham cie. Szeretlek téged. Minä rakastan sinua. Miluji Tě. angličtina francouzština němčinašpanělštinapolština maďarštinafinštinačeština Miluji Tě.

5 { JAZYKOVĚDA DĚLENÍ JAZYKOVĚDY obecná lingvistika – shrnuje a zobecňuje poznatky o jazyce, snaží se formulovat zákonitosti platné pro všechny jazyky, hledá jejich společné znaky obecná lingvistika – shrnuje a zobecňuje poznatky o jazyce, snaží se formulovat zákonitosti platné pro všechny jazyky, hledá jejich společné znaky aplikovaná lingvistika – lingvistika uplatňovaná v praxi v praxi, např. logopedie – zkoumá řečové vady (včetně nemluvnosti) aplikovaná lingvistika – lingvistika uplatňovaná v praxi v praxi, např. logopedie – zkoumá řečové vady (včetně nemluvnosti) lingvistiky jednotlivých jazyků a jazykových skupin lingvistiky jednotlivých jazyků a jazykových skupin slavistika – studuje slovanské jazyky slavistika – studuje slovanské jazyky bohemistika – studuje český jazyk bohemistika – studuje český jazyk rusistika – studuje ruský jazyk rusistika – studuje ruský jazyk germanistika – studuje germánské jazyky (např. i švédštinu) germanistika – studuje germánské jazyky (např. i švédštinu) sinologie - zkoumá čínský jazyk sinologie - zkoumá čínský jazyk

6 { JAZYKOVĚDA DĚLENÍ JAZYKOVĚDY ko, ko, ko… Takto složitý případ koktání jsem ještě neřešila…

7 { JAZYKOVĚDA OBORY JAZYKOVĚDY fonetika a fonologie – zkoumá zvukovou stránku jazyka, tvorbu a funkci hlásek – základních zvukových jednotek, jež vyslovujeme fonetika a fonologie – zkoumá zvukovou stránku jazyka, tvorbu a funkci hlásek – základních zvukových jednotek, jež vyslovujeme gramatika - pravidla, podle nichž se řídí tvarování slov (morfologie) a stavba vět (syntax = skladba) gramatika - pravidla, podle nichž se řídí tvarování slov (morfologie) a stavba vět (syntax = skladba) lexikologie – zabývá se slovní zásobou jazyka, vytvářením slovníků se pak zabývá lexikografika lexikologie – zabývá se slovní zásobou jazyka, vytvářením slovníků se pak zabývá lexikografika sémantika – zabývá se významem slov sémantika – zabývá se významem slov stylistika – sloh ústních a písemných projevů, zpracování obsahu a využití jazykových prostředků stylistika – sloh ústních a písemných projevů, zpracování obsahu a využití jazykových prostředků

8 { JAZYKOVĚDA HRANIČNÍ JAZYKOVĚDNÉ DISCILÍNY zasahují do jiných vědních disciplin zasahují do jiných vědních disciplin psycholingvistika – zkoumá vztahy mezi řečí a myšlením pomocí lingvistiky a psychologie psycholingvistika – zkoumá vztahy mezi řečí a myšlením pomocí lingvistiky a psychologie sociolingvistika – zabývá se vztahem mezi jazykem a společností, která jej užívá sociolingvistika – zabývá se vztahem mezi jazykem a společností, která jej užívá etnolingvistika – zabývá se závislostí jazyka na kultuře jednotlivých etnik etnolingvistika – zabývá se závislostí jazyka na kultuře jednotlivých etnik filosofie jazyka – obor na pomezí lingvistiky a filosofie, zkoumá např. roli jazyka v lidském poznání filosofie jazyka – obor na pomezí lingvistiky a filosofie, zkoumá např. roli jazyka v lidském poznání

9 { JAZYKOVĚDA JAZYKOVĚDA DĚKUJI ZA POZORNOST.

10 { JAZYKOVĚDA ZDROJE MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Praha: Didaktis, 2007, ISBN 8073580829. KOLEKTIV AUTORŮ. Český jazyk I-IV. Praha: SPN, 1984, ISBN NEUVEDENO. AUTOR NEUVEDEN. Lingvistika [online]. [cit. 27.7.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazykov%C4%9Bda AUTOR NEUVEDEN. Profílek [online]. [cit. 27.7.2012]. Dostupný na WWW: http://www.profilek.cz/obrazek/znakova-rec-mt/ AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 27.7.2012]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=slepice&ex=1#ai:MC900030439| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 27.7.2012]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=l%C3%A9ka%C5%99&ex=1#ai:MC900424160|mt:1 |


Stáhnout ppt "{ Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google