Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oběhová soustava Renáta Tichá Markéta Horníčková Aneta Melicharová Bára Doležalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oběhová soustava Renáta Tichá Markéta Horníčková Aneta Melicharová Bára Doležalová."— Transkript prezentace:

1 Oběhová soustava Renáta Tichá Markéta Horníčková Aneta Melicharová Bára Doležalová

2 Základní fyziologické fce os Transport výživných látek z trávicího systému a z míst kde se ukládají metabolické přeměny, do všech buněk těla Distribuce kyslíku z dýchacích orgánů do všech tělesných buněk

3 Odvádění škodlivých látek produktů metabolismu z buněk do vylučovacího ústrojí Přeprava hormonů z endokrinních žláz do cílových tkání Účast na udržování rovnováhy tělních tekutin ochrana organismu před útokem chorobotvorných mikrobů Podíl na rozvodu tepla v organismu

4 Oběhová soustava a.Cévy b.Srdce

5 Klasifikace Cév Klasifikace Cév cévy = trubice, jimiž koluje krev A.Tepny = Art e rie B.Vlásečnice = Vasa capillaria C.Žíly = Ven ae

6 A) TEPNA (= arteria) - vedou krev od srdce -dělění dle průměru: a)srdečnice = aorta b)tepny = arteriae c)Tepénky = arteriolae

7 Stavba stěn cév -stěny pevné a pružné tvoří 3 vrstvy: 1) Vnitřní vrstva = tunica intima -vrstvou endotelových (epitel) buněk 2) střední vrstva = tunica media -uspořádáno hladké svalstvo -ve svalovině vazivo s elastickými vlákny

8 3 ) Vnější vrstva = tunica externa - na povrchu tepny řidší-vazivový obal se sítí vegetativních nervů

9 B) VLÁSEČNICE (= vasa capillaria) -umožňují výměnu dýchacích plynů a látek mezi krví a tkáněmi - propojují tepny a žíly stěny tvoří: pouze 1 – vnitřní vrstva endotelových buněk

10 -prostupují všechny tkáně kromě pokožky a její útvary: nehty, vlasy, chlupy, oční, rohovka, chrupavky

11 funkce: - jejich stěnami prostupují živiny, kyslík z krve do tkání, obráceně pak oxid uhličitý, odpadní látky (neprostupují bílkoviny, červené krvinky a krevní destičky) - průměr vlásečnice: 5 – 20 μm

12 prekapilární svěrač = svalová vlákna, která stažením uzavřou vstup krve do vlásečnice - jsou na odstupu vlásečnic z tepének

13 C) ŽÍLY (= vény, venae) a)žilky = venulae b) žíly (= venae ) c) horní dutá žíla (= vena cava superior) dolní dutá žíla (= vena cava inferior)

14 stavba stěn ŽIL: -stejné vrstvy jako u tepen, pouze tenčí -na stěnách žil dol. končetin -chlopně - jednosměrný průtok krve k srdci -pohybu krve napomáhá: - stahy kosterního svalstva - podtlak v hrudní dutině při vdechu

15 *křečové žíly - pokud krev špatně odtéká z dolních končetin, může díky hydrostatickému tlaku krve v žilách dojít k oslabení a následnému vydutí stěny žíly, které je pod kůží vidět V lidském těle máme téměř 113 000 km žil

16 4 vrstvy srdeční 1.vazivová blána – perikard (osrdečník)– kryje povrch srdce 2.vazivový obal epikard = je obal ve kterém je srdce uloženo 3.myokard = svalovina, jež umožnuje pravidelné stahy srdce 4.endokard = vnitřní výstelka srdce- tvoří cípaté chlopně, které brání při kontrakci ke zpětnému toku krve z komor do síní

17

18 ODDÍLY SRDEČNÍ Pravá komora =ventriculus dexter Levá komora =ventriculus sinister Pravá předsíň = atrium dextrum Levá předsíň = atrium sinistrum

19

20 Chlopně 1.Trikuspidální (trojcípá) chlopeň = mezi PS a PK =VALVA TRICUSPIDALIS 2.Mitrální chlopeň =V. MITRALIS = dvojcípá ch. = V. BICUSPIDALIS mezi LS a Lk 3.= 2 poloměsíčité chlopně = V. SEMILUNARIS mezi komorami a tepnami, které vystupují ze srdce

21 2D a 3D obraz srdce pořízený echokardiografem. Na 2D obraze je vidět trojcípá a mitrální chlopeň (nahoře) a aortální a mitrální chlopeň (dole)

22 do pravé síně vstupuje - horní a dolní dutá žíla = vena cava superior et inferior Z pravé komory vystupuje plicní kmen = truncus pulmonalis do levé síně vstupují 4 plicní žíly = venae pulmonales z levé komory vystupuje srdečnice = aorta

23

24 MALÝ KREVNÍ OBĚH Z pravé komory srdce je krev čerpána malým oběhem do plic, z plic se opět vrací do levého srdce.(JEN NA VYSVĚTLENOU)

25 MALÝ = PLICNÍ OBĚH  PS přes trojcípou chlopeň do  PK přes plicní kmenem a plicními tepnami vedou krev do plic  Okysličí  Do LS

26

27 Velký krevní oběh Srdce vypuzuje krev levou komorou přes aortu do tak zvaného velkého oběhu, kterým je krev rozváděna do jater a trávicího ústrojí, ledvin, kosterního svalstva, mozku, kůže a ostatních tkání kromě plic. Žílami se pak vrací do pravého srdce. (JENOM NA VYSVĚTLENOU) :D

28 Velký = tělní oběh Velký = tělní oběh  Krev z plic OKYSLIČENOU přivádí 4 plicní žíly do LS  LS přes dvojcípou chlopeň do LK  Z LK aortou do celého těla  Odkysličí se v těle  Do srdce H a DDŽ do PS

29 Převodní systém srdeční Základní funkce: tvorba vzruchů a jejich převod v srdci -tvořen zvláštním typem srdeční svaloviny

30

31 Skládá se z: 1.Uzel sinusový (NODUS SINUATRIALIS) - nachází se v místě ústí horní duté žíly do pravé předsíně hlavním místem tvorby vzruchů 2.Uzel síňokomorový (NODUS ATRIOVENTRICULARIS) - uložen na rozhraní pravé předsíně a komory

32 3.Hisův svazek - začíná v síňokomorovém uzlu - prochází mezikomorovou přepážkou - dělí se na dvě Tawarova raménka ( pravé a levé) 4.Pravé a levé raménko Tawarovo (RAMUS DEXTER, RAMUS SINISTER) - vedou vzruchy do pravého a levého srdce

33 5.Purkyňova vlákna - konečné větvení obou ramének - vedou vzruchy celou svalovinou komor

34 Srdeční revoluce -je to cyklus kontrakce srdce (systoly) a relaxace (diastoly) -Opakuje se 70x za minutu 4 fáze: 1.Diastola předsíní 2.Systola předsíní 3.Diastola komor 4.Systola komor

35

36 Diastola = srdeční oddíly jsou ochabnuté a plní se krví Systola = smrštění srdečních oddílů a vypuzení krve

37 Projevy srdeční činnosti 1)Akustické 2)Mechanické 3)Oběhové (puls, tk) 4)Elektrické (EKG)

38 1. ASKUSTICKÉ= Srdeční ozvy Základní lékařské vyšetření a vyšetřuje se fonendoskopem, poslechem, fonokardiografem a)První od e zva= systolická (je delší a vzniká uzavřením cípatých chlopní na začátku systoly ) – nejlépe je slyšet nad srdečním hrotem a nad pátým mezižebřím

39 b)Druhá od e zva= diastolická = je kratší a vzniká uzavřením dvou poloměsičitých chlopní – nejlépe nad druhým mezižebřím vp r avo (= poloměsíčité chlopně aorty) a vlevo (= poloměsíčité chlopně plicní tepny)

40 2. MECHANICKÉ Úder srdečního hrotu – hmatný v 5. mezižebří Jeden cyklus kontrakce srdce (systoly) a relaxace (diastoly) což nazýváme srdeční revolucí

41 3. OBĚHOVÉ Arteriální tep, TLAK KRVE a) tep Normální tepová frekvence = 70 tepů/minutu Vyšetřovat můžeme pohmatem na arteria radialis = vřetenní tepně

42

43 b) arteriální krevní tlak Vyšší tlak je systolický = zaměřen na srdeční systolu 120 mmHg Nižší tlak je diastolický = zaměřen na srdeční diastoly normální hodnota = 80mm Hg Hypertenze Hypotenze

44

45 4. Elektrické – elektrokardiogram= EKG Je to záznam bioelektrické aktivity srdce (změna napětí)

46

47

48 Fylogeneze jednotlivých obratlovců vodní obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby –srdce pouze zalomená trubice –přijímá odkysličenou krev z celého těla (i hlavy) –předsíň = tenkostěnná –komora = silné svaly > krev pumpována do aorty a žaber u ryb – ve stěnách srdce chlopňovité výběžky – usměrňují tok krve

49 obojživelníci do srdce se dostává okysličená i odkysličená krev > aby se nemísila, začínají se tvořit přepážky (nejprve v předsíni – vzniká levá a pravá předsíň) krev se ale stále mísí v komoře

50

51 plazi pokračuje separace komory na pravou a levou > přepážka není úplná levý oblouk aorty navazuje na pravou komoru u krokodýlů – systém chlopní, který blokuje komunikaci s pravou komorou > krev do levého oblouku přiváděna malým otvůrkem = foramen Panizzae

52 Savci, ptáci kompletní oddělení levé a pravé komory > oddělen oběh okysličené a odkysličené krve jednostranná redukce jednoho z arteriálních oblouků – u ptáků nalevo x u savců napravo

53 zdroje http://ms.gymspgs.cz:5050/bio/Sources/Textbook_Textboo k.php http://anatomie-lidskeho-tela.kvalitne.cz/obehova- soustava.html http://www.scientia.cz/katalog.asp?id=1487 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bhov%C3%A1_sous tava http://www.referaty.estranky.cz/clanky/organove- soustavy/obehova-soustava.html.http://www.referaty.estranky.cz/clanky/organove- soustavy/obehova-soustava.html knihy: člověk obrázková encyklopedie lidstva encyklopedie zvířat svět v obrázkách vědecko fantastický časopis planeta země


Stáhnout ppt "Oběhová soustava Renáta Tichá Markéta Horníčková Aneta Melicharová Bára Doležalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google