Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace činnosti 2009 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 2. února 2010 – tisková konference plk. JUDr. Petr Sikora náměstek ředitele pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace činnosti 2009 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 2. února 2010 – tisková konference plk. JUDr. Petr Sikora náměstek ředitele pro."— Transkript prezentace:

1 Prezentace činnosti 2009 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 2. února 2010 – tisková konference plk. JUDr. Petr Sikora náměstek ředitele pro SKPV

2 Rozbor statistických údajů za rok 2009 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. JUDr. Petr Sikora

3 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Determinanty roku 2009  Vznik územních odborů – změna organizace velení  Připojení ÚO Havlíčkův Brod a ÚO Pelhřimov  Přechod na OSS Reforma Policie ČR

4 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  Příprava na vznik nových krajských ředitelství Reforma Policie ČR Determinanty roku 2009

5 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  Připravit a provést delimitaci z důvodu rozdělení a vzniku nových krajských ředitelství (VYS, ZLK)  Zvýšit kvalitu prvotních úkonů na místě činu  Zvyšovat odbornost pracovníků SKPV  Zkvalitnit vzájemnou spolupráci s útvary vnější služby  Zkvalitňovat analytickou činnost Priority z roku 2009

6 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  Proběhlo úspěšné rozdělení Krajského ředitelství (příprava pracovníků nových KŘ, školení, stáže)  Došlo ke snížení nápadu trestné činnost a zvýšení objasněnosti  Vzájemná spolupráce SKPV a VS (nový TZ, vymezení činností a odpovědnosti za TŘ, podpora a komunikace)  Došlo k výraznému zkvalitnění a posílení analytické činnosti  Úspěšně pokračují projekty zajišťované pro celou Policii ČR (např. IS ETŘ) Vyhodnocení roku 2009

7 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Vyhodnocení roku 2009 Základní statistické údaje Celkový nápad trestné činnosti: Rozdíl oproti 2008: *Objasněnost trestné činnosti: Rozdíl oproti 2008: Objasněno trestných činů: 49 123 TČ 44,10 % - 1 843 TČ (- 3,61%) *obsahuje pouze procento objasněných případů z nápadu 2009 + 0,83% 21 665 TČ

8 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Vyhodnocení roku 2009 Základní statistické údaje Stíháno osob: Rozdíl oproti 2008: Recidivistů: Zkrácené přípravné řízení: Rozdíl oproti 2008: 20 903 osob 9 436 ZPŘ + 67 osob (+ 0,3 %) + 57,3 % 9 390 (8 599 mužů, 791 žen)

9 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Pouze Jihomoravský kraj 2009 Základní statistické údaje Celkový nápad trestné činnosti: Rozdíl oproti 2008: *Objasněnost trestné činnosti: Rozdíl oproti 2008: Objasněno trestných činů: 30 095 TČ 40,10 % - 1 604 TČ (- 5,01%) *obsahuje pouze procento objasněných případů z nápadu 2009 + 1,51% 12 273 TČ

10 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Základní statistické údaje Stíháno osob: Rozdíl oproti 2008: Zkrácené přípravné řízení: Rozdíl oproti 2008: 12 027 osob 5 870 ZPŘ + 206 osob (+ 1,7 %) + 84,5 % Pouze Jihomoravský kraj 2009

11 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Rozdělení nápadu TČ dle krajů Vysočina 2008: 8 872 TČ (nárůst o 112 TČ) Zlínský kraj 2008: 10 395 TČ (pokles o 351 TČ) Jihomoravský 2008: 31 699 TČ (pokles o 1 604 TČ)

12 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Porovnání jednotlivých krajů

13 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Porovnání jednotlivých Územních odborů – nápad TČ

14 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  nejvyšší počet trestné činnostiBrno-město 16 042 Brno-venkov 3 541  nejvyšší počet TČ na 10.000 obyvatelBrno-město 432,9 Jihlava 250,2  nejnižší počet trestné činnostiPelhřimov 1 120 Vyškov 1 300  nejnižší počet TČ na 10.000 obyvatelTřebíč 144,0 Hodonín 145,1 Maxima a minima

15 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  nejvyšší nárůst trestné činnostiJihlava + 150 Kroměříž + 117  nejvyšší % nárůst trestné činnosti Kroměříž + 6,7 % Jihlava + 5,7 %  nejvyšší pokles trestné činnostiBrno-město – 1 374 Vsetín – 370  nejvyšší % pokles trestné činnostiVsetín – 12,3 % Brno – 7,9 % Nejvýraznější změny oproti roku 2009

16 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  Hospodářská kriminalita celkem: 5 049 TČ (- 8,2 %) z toho:  Podvod 848 TČ (- 13,1 %)  Úvěrový podvod 784 TČ (- 18,9 %)  Pojistný podvod 42 TČ (+ 55,5 %)  Ochrana měny 467 TČ (+ 32,7 %)  Krácení daně 135 TČ ( - 6,7 %)  Neoprávněné držení pl. karty 1 369 TČ ( - 1,1 %) Vybrané oblasti kriminality Hospodářská kriminalita

17 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Násilná kriminalita celkem 2 639 TČ (+ 8,1 %) z toho: loupeže 568 TČ (+ 11,3 %) loupeže na finančních institucích 27 TČ (+ 50,0 %) Vybrané oblasti kriminality Obecná kriminalita

18 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vraždy 33 TČ (- 10,8 %) z toho: 18 dokonaných vražd (3 neobjasněné), 13 ve stádiu pokusu, 2 ve fázi prověřování (zřejmě se nejedná o vraždy) objasněno vražd 28 (85 % objasněnost) Dle místa: JMK- 14, ZLK - 10, VYS - 7, Dle pohlaví: 22x muž, 6x žena (vždy nůž) nejčastější zbraň – střelná (7x), v roce 2009 žádný mladistvý pachatel Motivy: osobní a rodinné rozpory, loupež, 2x sexuální motiv Vybrané oblasti kriminality Obecná kriminalita

19 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Majetková kriminalita celkem 28 401 TČ (- 4,0 %) z toho:  Krádeže prosté celkem 17 140 TČ (- 10,8 %) - kapesní 2 986 TČ (+ 12,5 %)  Krádeže vloupáním 8 189 TČ (+ 8,8 %) - byty 1 527 TČ (+ 16,2 %) - rodinné domy 929 TČ (+ 24,5 %) - ostatní objekty 3 996 TČ (- 1,0 %) Vybrané oblasti kriminality Obecná kriminalita

20 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  Krádeže motorových vozidel 1 092 TČ (- 29,8 %)  Krádeže věcí z os. automobilů 4 954 TČ (- 17,1 %) Vybrané oblasti kriminality Obecná kriminalita

21 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  TČ na úseku TOXI 456 TČ (- 10,2 %)  TČ na úseku EXTREM 52 TČ (+ 6,1 %)  Kriminalita mládeže 1 585 TČ (- 15,4 %) Vybrané oblasti kriminality Další sledované oblasti

22 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Co ve statistikách roku 2009 nefiguruje? Množství objasněných trestných činů z minulých let v roce 2009: 2 258 TČ Množství ukončených spisů z minulých let v roce 2009: 7 819 TČ

23 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Co ve statistikách roku 2009 nefiguruje? Celkově se tedy dlouhodobá statistika objasněných TČ přibližuje k: 50 % a stále roste …

24 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Nákladovost trestního řízení V průběhu roku 2009 byla jako jedna z hlavních priorit sledována nákladovost a efektivnost trestního řízení. Jedním z nejmarkantnějších ukazatelů je pokles výdajů na „znalečné“ 20 924 498,52 Kč 35 587 914,32 Kč úspora: 14 663 415,80 Kč Rok 2008: Rok 2009:

25 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  boj proti korupci  extremismus a terorismus  zkvalitnění trestního řízení  eliminace nelegální migrace  vstřícnost a respekt  bezpečnější silnice  lidské zdroje a vzdělávání Priority Policejního prezidia – 2010 nejen na úseku SKPV

26 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  Vzhledem k organizačním změnám v roce 2009 provést analýzu zatíženosti jednotlivých útvarů v smyslu její optimalizace  Efektivní využívání informačních systémů policie  Zvýšení hospodárnosti, efektivnosti a rychlosti trestního řízení  Zvýšení vzdělání policistů SKPV Na úseku organizačním a řídícím Priority SKPV KŘ Jmk - 2010

27 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  Zajištění metodické podpory policistů vnější služby na úseku TŘ  Zajištění vyšší kvality prvotních úkonů procesního a kriminalistického charakteru při nápadu trestné činnosti  Zvýšení operativně-pátrací činnosti na úseku odhalování  Zvýšení výslednosti služební činnosti na úseku boje proti extremismu a terorismu a na úseku pátrání po osobách a věcech. Na úseku trestního řízení a operativní činnosti Priority SKPV KŘ Jmk - 2010

28 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Důležité případy roku 2009

29 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Obecná kriminalita plk. Bc. Antonín Hrdlička pověřen vedením odboru obecné kriminality

30 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Hospodářská kriminalita plk. JUDr. Jiří Šurek vedoucí odboru hospodářské kriminality

31 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita kpt. Mgr. Rostislav Šenk pracovník oddělení informační kriminality

32 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita V rámci činnosti OIK tvoří mírnou většinu případy přechovávání a šíření dětské pornografie, popřípadě zvířecí pornografie. Další velkou skupinou případů je majetková trestná činnosti páchaná prostřednictvím Internetu a útoky na lidskou integritu prostřednictvím Internetu (pomluvy, poškozování cizích práv, nabourávání se do emailových schránek apod.). Nakonec nezanedbatelnou součástí činnosti OIK je technická a technologická pomoc pracovníků OOK a OHK SKPV při zajišťování digitálních důkazů, stop, výpočetní techniky a datových nosičů a vyhledávání důkazů na zajištěných digitálních nosičích, přičemž pracovníci OIK do jisté míry nahrazují soudní znalce v oboru počítačová technika. Takto zajištěné důkazy mohou být za určitých okolností použity i v trestním řízení. Celkem bylo provedeno 127 technických spoluprací, v 16 případech dosud probíhá zpracovávání zkoumaného materiálu. Ve většině případů šlo o vyhotovování forenzních kopií podezřelých počítačů a následné vyhledávání důkazů na těchto kopiích.

33 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita Výsledky za rok 2009 v rámci nového KŘ Jihomoravského kraje Celkový nápad tr. činnosti 46 TČ Celkem skutků 53 Ukončeno skutků 19 Obviněných pachatelů (neukončeno trestní stíhání) 6 Pachatelů předaných na státní zastupitelství 8 Dosud neukončeno skutků z roku 2009 34 Vysoká rozpracovanost je dána zejména tím, že 15 případů napadlo ve stejné době v rámci akce „Vilma“ proti šiřitelům dětské pornografie, tyto případy jsou v současnosti ve vysokém stádiu rozpracovanosti a ve většině případů bude v nejbližší době zahájeno trestní stíhání konkrétních osob.

34 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita Výsledky za rok 2009 v rámci nového KŘ Zlínského kraje Celkový nápad tr. činnosti 8 TČ Celkem skutků 7 Ukončeno skutků 3 Obviněných pachatelů (neukončeno trestní stíhání) 1 Pachatelů předaných na státní zastupitelství 1 Dosud neukončeno skutků z roku 2009 1

35 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita Výsledky za rok 2009 v rámci nového KŘ kraje Vysočina Celkový nápad tr. činnosti 12 TČ Celkem skutků 4 Ukončeno skutků 4 Obviněných pachatelů (neukončeno trestní stíhání) 0 Pachatelů předaných na státní zastupitelství 1 Dosud neukončeno skutků z roku 2009 0

36 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita V roce 2009 byl pravomocně ukončen případ šíření počítačového viru z napadené emailové schránky, ke kterému došlo v roce 2008, kdy pachatel využil sociálního inženýrství a získal přístup k emailové schránce poškozené osoby, z této schránky pak kontaktům této poškozené rozeslal jejím jménem emaily s přílohou, která obsahovala počítačový virus, jenž v napadeném počítači vymazal veškeré obrazové soubory.

37 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita Dále bylo v rámci celého „velkého“ JmK zpracováváno celkem 28 případů v rámci celostátní akce „Vilma“, kterou rozpracovali pracovníci KŘP hl. města Prahy, při které byly prováděny domovní prohlídky u podezřelých osoby, které prostřednictvím emailových schránek sdílely s dalšími osobami dětskou a zvířecí pornografii. Ve většině případů bylo podezřelým prokázáno, že prostřednictvím Internetu šířili dětskou a zvířecí pornografii, nebo že přechovávali dětskou pornografii na svých počítačích nebo ve svých emailových schránkách. Jedním z obviněných je i bývalý pracovník Městské policie Brno.

38 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Informační kriminalita V květnu 2009 proběhla jiná celostátní akce zaměřená na šiřitele dětské pornografie, v rámci JmK byly provedeny domovní prohlídky u 6 podezřelých, kteří v rámci P2P sítí celosvětově sdílely soubory s dětskou pornografií. Ve čtyřech případech byli pachatelé této trestné činnosti trestně stíháni. Tyto čtyři případy byly buďto obžalováni a nebo bylo postupováno dle § 307 tr. řádu – podmíněné zastavení trestního stíhání.

39 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – POMÁHAT A CHRÁNIT Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Prostor pro dotazy

40 Děkujeme za pozornost 2. února 2010 – tisková konference plk. JUDr. Petr Sikora náměstek ředitele pro SKPV


Stáhnout ppt "Prezentace činnosti 2009 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 2. února 2010 – tisková konference plk. JUDr. Petr Sikora náměstek ředitele pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google