Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUDIT TRAUMACENTER Proč je nutné vysoce specializovanou zdravotní péči koncentrovat:  o zvláště náročné a nákladné případy musí pečovat specialisté, kteří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUDIT TRAUMACENTER Proč je nutné vysoce specializovanou zdravotní péči koncentrovat:  o zvláště náročné a nákladné případy musí pečovat specialisté, kteří."— Transkript prezentace:

1 AUDIT TRAUMACENTER Proč je nutné vysoce specializovanou zdravotní péči koncentrovat:  o zvláště náročné a nákladné případy musí pečovat specialisté, kteří s nimi mají dostatečnou zkušenost  je neekonomické, aby vysoce specializovaná péče pro řádově stovky pacientů/rok byla roztroušena po celé republice a udržovaly se personální i technické kapacity, které nelze ani dostatečně využít

2 Audity specializované péče Proč je nutné vysoce specializovanou zdravotní péči koncentrovat:  požadavky na koncentraci jsou celosvětovým trendem, jsou kladeny i na členské státy EU  garance kvality poskytované zdravotní péče  cílem je určit, ve kterých nemocnicích bude vysoce specializovaná péče prováděna  obvykle takovéto centrum pečuje o region nad 1 mil. obyvatel  je v něm soustředěna nejmodernější technika, nejkvalifikovanější personál a je základnou pro vědu a výzkum

3 Audity specializované péče Vysoce specializovaná péče  koncentrace do center neznamená rušení stávajících pracovišť, ale pouze vyčlenění těch, která budou hrát roli supervizora pro zvláště nákladné a složité případy  centrum má mít roli koordinátora  musí být vzorem pro ostatní pracoviště a proto jsou na něj kladeny v rámci auditů přísnější nároky  cílové zařízení v případě překladu pacienta  pro pacienta vyšší kvalita zdravotní péče – více zachráněných životů!

4 Úrazy v České republice Rok 2008 v číslech Počet úrazů celkem145 246 Přímo ohroženi na životě 9 755 (polytraumata, závažná monotraumata, sdružená poranění) Polytraumat 2 104 Polytraumata směrovaná na TC 1 609 60 % úrazů je z dopravních nehod. Prakticky vždy se jedná o kombinaci poranění hlavy, páteře, hrudníku, cév... Správné směrování ZZS má pro pacienta fatální význam!!!

5 Jak je to správně?  stísněná „emergency“ místnost v Pardubické nemocnici nevhodná pro příjem těžce zraněných pacientů  50 m vzdálená od urgentního příjmu  chybí urgentní operační sál  nezajištěn odborný personál  vysokokapacitní emergency hala ve FNHK  komfortní kapacity a návaznost všech oddílů kliniky  všichni odborníci (operativa, diagnostika) přítomni 24 hodin

6 Odborné požadavky na péči o pacienty s život ohrožujícími stavy V péči o polytraumatizované pacienty je základním požadavkem okamžitý transport do místa definitivního ošetření. Pracoviště, které nemá 24 hod. k dispozici všechny odborníky, není schopno takovouto péči poskytnout. V Pardubicích chybí v tomto režimu:  intervenční radiolog  kardiolog  cévní chirurg  neurochirurg

7 Provázanost oborů, minimalizace časových prodlev Rozhodují minuty!!! V Pardubické nemocnici chybí:  urgentní operační sál jako součást urgentního příjmu  heliport - je vzdálen od urgentního příjmu - není zajištěn krytý překlad pacienta - záložní heliport není k dispozici  pavilonové uspořádání - problematické z hlediska časové dostupnosti

8 Původní a nově ustanovená síť traumacenter Ústecký kraj 831 tis Liberecký kraj 433 tis obyvatel Jihočeský kraj 633 tis obyvatel Královéhradecký kraj 552 tis obyvatel Jihomoravský kraj 1,14 mil obyvatel Moravskoslezský kraj 1, 24mil obyvatel Olomoucký kraj 641 tis obyvatel Kraj Praha pravý břeh Vltavy +Praha-východ, Nymbursko, Kolínsko, Kutnohorsko, Benešovsko 1,28 mil obyvatel Plzeňský kraj Karlovarský kraj 856 tis obyvatel Kraj Praha levý břeh Vltavy +Praha-západ, Kladensko, Berounsko, Rakovnicko, Příbramsko 1,01 mil obyvatel Zlínský kraj 590 tis obyvatel Pardubický kraj 505 tis obyvatel Černě vyřazená centra neprošla auditem

9 Zlín Klatovy Třebíč Bruntál Tábor Znojmo Příbram Písek Tachov Jičín Svitavy Louny Vsetín Žďár n.S. Benešov Cheb Opava Jihlava Kolín Olomouc Břeclav Děčín Trutnov Šumperk Ústí n.O. Přerov Prachatice Pelhřimov Karlovy Vary Hodonín Liberec Plzeň-jih Vyškov Chrudim Blansko Plzeň-sever Náchod Domažlice Jindřichův Hradec Mělník Český Krumlov Semily Česká Lípa Litoměřice Rakovník Kladno Nymburk Strakonice Most Sokolov Jeseník Chomutov Beroun Frýdek-Místek Nový Jičín Pardubice Kroměříž Havlíčkův Brod Praha Kutná Hora Rychnov n.K. Teplice Hradec Králové Brno- venkov České Budějovice Prostějov Mladá Boleslav Rokycany Uherské Hradiště Ústí n.L. Karviná Praha- západ Praha- východ Jablonec n.N. Brno- město Ostrava- město Plzeň- město Jihočeský kraj Královéhradecký kraj + Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Kraj Praha KOC FN Bulovka Ve spol. s VFN, FTN Plzeňský kraj + Karlovarský kraj Kraj Praha KOC FN Motol ve spolupráci s FNKV Ústecký kraj MOÚ ve spolupráci s Nemocnicí u Sv. Anny a FN Brno Kraj Vysočina – Nemocnice Jihlava, p.o. Liberecký kraj KOC Původní a nově ustanovená síť onkocenter Zlínský kraj

10 Hodnocení auditů – hlavní nedostatky Důvody k vyřazení:  Nedostatek odborného personálu  Nekompletní traumatým  Technické podmínky bez potenciálu ke zlepšení  Teritoriální iracionalita  Odborná kriteria (věda, výzkum, výuka, standardizace péče, ukazatele kvality ZP, akreditace) Hodnocení: 10 kritérií, hodnocení škálou 1- 3 10 - 15 splnil 15 - 20 splnil s výhradami 20 a více nesplnil

11 Zkušenosti za 1.Q 2009 po reorganizaci vysoce specializované péče Všichni pacienti vyžadující přijetí v traumacentru nebo onkocentru byli přijati a byla jim poskytnuta náležitá zdravotní péče. Nejbližší centra (traumacentrum a onkocentrum v Hradci Králové a Olomouci) mají dostatečnou kapacitu pro ošetření všech pacientů, stále nejsou plně vytížena. Pojišťovny revidují smlouvy s příslušnými centry – speciální úhrada vysoce specializované péče.

12 Lži hejtmana Martínka

13 1. lež – v Evropě nestandardní proces Světové příklady koncentrace nákladné péče Všude se setkáváme s minimálním poměrem 1 centrum /1mil. obyvatel  Německo - 81 mil. obyvatel / 45 center  Portugalsko – 10,5 mil./ 4 centra  Chorvatsko - 4,67 mil./ 4 centra  Švýcarsko – 7,1 mil./ 7 center  Francie – 14 mil. obyvatel / 15 center  Skandinávské země, Nizozemí... Na 1 centrum připadá mezi 1-2 tis. nejtěžších pacientů z daného regionu.

14 2.lež – „Tento audit se ve skutečnosti nikdy neuskutečnil“ Audity probíhaly v 2.polovině r. 2008 Audity traumacenter  sběr dat duben-červen 08  příprava podkladů červen – červenec 08  oznámení o návštěvě traumacentra 25.7.2008 (dopis se seznamem podkladů, které má nemocnice připravit)  realizace místního šetření 11.8.2008 (převzetí podkladů z nemocnice a konzultace se zástupci nemocnice)  potvrzení konání auditu – dopis ředitele nemocnice ze dne 3.10.2008 – intenzivně se zabývají odstraňováním nedostatků zjištěných a diskutovaných při místním šetření auditorského týmu v nemocnici)  zpracování závěrů září – listopad 08  oznámení vydáním věstníku – listopad 08  formální vyrozumění o zjištěných nedostatcích – leden 09

15 2.lež – „Tento audit se ve skutečnosti nikdy neuskutečnil“ Audity probíhaly v r. 2008 Audity komplexních onkologických center  sběr dat duben-červen 08  příprava podkladů červen –srpen 08  oznámení o návštěvě KOC 28.8.2008 (dopis se seznamem podkladů, které má nemocnice připravit )  realizace místního šetření 12.9.2008 (převzetí podkladů z nemocnice a konzultace se zástupci nemocnice, zjištění, že nemocnice již onkologickou péči neposkytuje – pronájem, neschopnost podat informace o koordinaci péče o onkologického pacienta oběma subjekty)  potvrzení konání auditu dopis ředitele společnosti Multiscan a vedoucího lékaře KOC Pardubice ze dne 8.10.2008 – informace o provozovateli onkologie a o tom, kdo co vlastně zabezpečuje, současně potvrzuje info o nedostatečné kapacitě centra a nutnosti dobudování lůžkového fondu včetně jeho personálního zabezpečení – v přípravě)  zpracování závěrů září – listopad 08  oznámení vydáním věstníku – prosinec 08  formální vyrozumění o zjištěných nedostatcích– leden 09

16 3.lež – „...jak jakoby se domoci v podstatě nejenom práv, ale i komunikace s ministerstvem...! Tvrzení: ministerstvo nekomunikuje, o ničem jsme nevěděli 8.10.2008 - dopis ředitele společnosti Multiscan – informace o provozovateli onkologie a o zabezpečení péče, info o nedostatečné kapacitě centra a nutnosti dobudování lůžek včetně jejich personálního zabezpečení – v přípravě (ONKO) 10.10.08 - oznámení ředitele Pardubické krajské nemocnice Ing. Šimurdy – jsou si vědomi některých dílčích nedostatků, které byly zjištěny v průběhu auditů a že je řeší – pouze oznámení (TRAUMA) - důkaz o tom, že auditorský tým komunikoval se zástupci nemocnice včetně zjištěných nedostatků již v průběhu auditu 13.2.2009 - schůzka u ministryně – zástupci nemocnice a města, byly prokonzultovány zjištěné nedostatky, nabídka společného jednání s pojišťovnami 19.2.2009- primátor DEML – dopis Úřadu vlády, premiérovi, včetně petice – dopis postoupen MZ dne 26. února, naše odpověď premiérovi a následně primátorovi – dne 20.3.2009 Primátor DEML – PM – tentýž dopis v kopii – vyřízeno tímtéž dopisem – jednalo se o stejný podnět

17 3.lež – „...jak jakoby se domoci v podstatě nejenom práv, ale i komunikace s ministerstvem...! Únor 2009 – jednání náměstek ministryně Šnajdr, náměstek hejtmana Línek, ředitele VZP Horák a ředitel nemocnice Pardubice Šimurda – ministerstvo podporuje v Pardubicích traumacentrum II.stupně dle Věstníku a zachování plné výše stávajících úhrad od zdravotní pojišťovny 19.2.2009- Primátor DEML – dopis Úřadu vlády, premiérovi, včetně petice – dopis postoupen MZ dne 26. února, naše odpověď premiérovi a následně primátorovi – dne 20.3.2009 Primátor DEML – PM – tentýž dopis v kopii – vyřízeno tímtéž dopisem – jednalo se o stejný podnět 20.2.2009 - schůzka s náměstky ministryně – ředitel nemocnice, hejtman, radní pro zdravotnictví – byly prokonzultovány zjištěné nedostatky, nabídka společného jednání s pojišťovnami 9.3.2009 – dopis hejtmana Radko Martínka - vypracována podrobná odpověď - odeslána 13.3.2009 – dopis primátora - nesouhlas s průběhem auditů - neobdrželi výsledky, odpověď 5.4.2009

18 4.lež – „je tím blokováno 20% veškeré činnosti záchranné služby“ Tvrzení, že odebráním statutu traumacentra je přetížena ZZS, protože vozí pacienty mimo kraj. Loni ve stejném období pardubičtí záchranáři najeli 5026 km, letos už je to 39 231 km. Fakta:  Pacienti přivezení do traumacentra jsou evidováni v traumaregistru  Transport zajišťuje: letecká ZZS organizovaná a plně hrazená státem a ZZS Pardubického kraje (hrazena pojišťovnami a krajem)  Srovnání počtu pacientů přivezených ZZS Pardubického kraje do traumacenter Hradec Králové a Olomouc: 1.Q 20081.Q 2009 Hradec Králové515 Olomouc74

19 4.lež – „je tím blokováno 20% veškeré činnosti záchranné služby“ Fakta:  Z cca poloviny Pardubického kraje má ZZS kratší dojezd primárně do traumacenter Olomouc a Hradec Králové  2.polovina kraje – dojezd do Hradce je delší o 19 km 1 cesta (celkem 38 km)  Počet pacientů dovezených do Olomouce poklesl v 1.Q 2009 oproti 1.Q 2008 o 3 pacienty  Počet pacientů dovezených do Hradce Králové vzrostl v 1.Q 2009 oproti 1.Q 2008 o 10 pacientů  Dle vyjádření kraje a zástupce ZZS vzrostl počet najetých kilometrů o 34 205 km z důvodu převozu pacientů s polytraumaty  To znamená, že:  s jedním takovým pacientem najela ZZS Pardubického kraje 3420,5 km na úseku dlouhém 38 km (zpáteční cesta Pardubice – Hradec Králové)  tvoří-li 19 výjezdů 20% činnosti ZZS, měla pak za 1.Q 2009 ZZS Pardubického kraje celkem pouhých cca 100 výjezdů ?

20 4.lež – „je tím blokováno 20% veškeré činnosti záchranné služby“

21 Polytraumata svážená z Pardubického kraje do FN Olomouc v letech 2008 a 2009

22 5.lež – „40 miliónů je částka, která nám teď chybí“ Tvrzení, že zvýšením počtu najetých kilometrů chybí ZZS v rozpočtu 40 miliónů Kč. - Financování ZZS – priorita ODS Fakta:  Nárůst úhrad od VZP za ministrů zdravotnictví ODS o více jak 61%.  Způsob financování ZZS: platba za vykázaný výkon + platby za najeté kilometry bez regulace  To znamená, že financování ZZS je nastaveno na principu: pojišťovna zaplatí vše, co ZZS najede a vykáže.  Zbývá otázka: Kde je těch 40 chybějících miliónů? Lež či zpronevěra? ROK2005 vláda ČSSD 2006 vláda ČSSD/ODS 2007 vláda ODS 2008 vláda ODS Úhrada v Kč od VZP 36 050 53741 497 48244 668 20859 093 652

23 6.lež – „Rozhodnutí o zrušení statutů obou špičkových pracovišť jsou nezákonná“ Tvrzení, že odejmutí jsou nezákonná proto, že nejsou opřena o žádný právní rámec, pouze okazují na metodický věstník ministerstva. Fakta:  kompetence vyplývají ze zákona o péči o zdraví lidu a z kompetenčního zákona  ustanovování center ve Věstníku MZ bylo prováděno za vlád ČSSD – v době, kdy pan Martínek byl členem vlády !!!

24 7.lež – „Pardubická nemocnice přišla rozhodnutím MZ o 160 mil Kč z evropských fondů“ Tvrzení, že odebráním statutu traumacentra a onkocentra přišla nemocnice Pardubice o 160 miliónů Kč z evropských fondů (80 mil na traumacentrum a 80 mil na onkocentrum). Fakta:  Onkologická péče není jako většina ostatních lukrativních oborů (kardiologie, magnetická rezonance) poskytována nemocnicí, ale je s podporou kraje pronajata soukromému subjektu.  Nemocnice se tedy ani nemohla o statut onkocentra ucházet, to mohl pouze tento pronajímatel.

25 7.lež – „MZ ruší špičková pracoviště v Pardubicích“ Tvrzení, že odejmutí statutu jsou totéž, co zrušení příslušného oddělení. Fakta:  Příslušná pracoviště mohou poskytovat zdravotní péči ve stávajícím rozsahu s výjimkou několika málo výkonů (nejtěžších pacientů). Jde stovky pacientů ročně z celkového počtu několika tisíc.  Nenaplňuje toto tvrzení svou podstatou trestný čin „šíření poplašné zprávy“ ?

26 Co dělá kraj?  Zdravotnická zařízení, která nejsou součástí národních sítí mohou žádat o finanční prostředky např. z Regionálních operačních programů. Pardubická krajská nemocnice této možnosti nevyužila!


Stáhnout ppt "AUDIT TRAUMACENTER Proč je nutné vysoce specializovanou zdravotní péči koncentrovat:  o zvláště náročné a nákladné případy musí pečovat specialisté, kteří."

Podobné prezentace


Reklamy Google