Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [4] https://www.youtube. com/watch?v=GXJ30 jQ8axA https://www.youtube. com/watch?v=GXJ30 jQ8axA https://www.youtube. com/watch?v=SfsEB gA4uSAhttps://www.youtube. com/watch?v=SfsEB gA4uSA Byl jednou jeden život – srdce https://www.youtube. com/watch?v=SfsEB gA4uSA https://www.youtube. com/watch?v=TO4jR QOht18https://www.youtube. com/watch?v=TO4jR QOht18 Byl jednou jeden život – krevní destičky https://www.youtube. com/watch?v=TO4jR QOht18 https://www.youtube. com/watch?v=q0s- 1MC1hcEhttps://www.youtube. com/watch?v=q0s- 1MC1hcE Song https://www.youtube. com/watch?v=q0s- 1MC1hcE Song https://www.youtube. com/watch?v=q0s- 1MC1hcE

2 Autor:Mgr. Věra Pavlátová Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie, Biologie člověka. Žák se věnuje složení a funkci krve, stavbě srdce a činnosti oběhové soustavy. Materiál obsahuje obrázky, odkazy, úkoly a aktivity. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle. Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity je na 2 až 3 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní. Gymnaziální. 17–18 let, septima KLIKNĚTE NA F 5

3  přenos kyslíku do tkání a odvod CO 2  rozvod živin z trávicí soustavy do jater (vrátnicový oběh) a z jater do orgánů celého těla  odvod odpadních látek do ledvin (vznik moči) a do kůže (vznik potu)  rozvod hormonů z endokrinních žláz (žlázy s vnitřní sekrecí) a vitaminů  obrana organismu proti choroboplodným zárodkům (protilátky, mechanické zničení)  schopnost srážení  termoregulace - vyrovnávání tělesné teploty uvnitř a na povrchu těla  vytváření a udržování stálého vnitřního prostředí; tlaku, pH (homeostáza) PRÁCE VE SKUPINKÁCH: NA PAPÍR SEPIŠTE CO NEJVÍCE FUNKCÍ KRVE A KREVNÍHO OBĚHU PRO LIDSKÉ TĚLO PRO ŘEŠENÍ KLIKNĚTE

4  pohyb krve je vytvářen rytmickými stahy srdce;  krev se pohybuje v uzavřené cévní soustavě;  oběh krve popsal v roce 1628 William Harvey, o činnost kapilár jej doplnil v r. 1661 Malpighi.  Oběhovou soustavu tvoří:  cévy (tepny, žíly, vlásečnice)  krev a v ní rozváděné látky  srdce [14] https://www.youtube.com/watc h?v=U4zfpzwfEt0https://www.youtube.com/watc h?v=U4zfpzwfEt0 W. Harvey https://www.youtube.com/watc h?v=U4zfpzwfEt0

5  v těle cca 4,5 až 6 litrů (8 % z celkové hmotnosti)  z krevní plazmy, červených a bílých krvinek, krevních destiček  KREVNÍ PLAZMA  nažloutlá tekutina  55 % z krve  91 % voda  8 % bílkoviny (albuminy, globuliny, protrombin, fibrinogen, hormony, enzymy…) a glukosa  1 % anorganické soli (NaCl, NaHCO 3 ; udržují stálé pH 7,4 a osmotickou hodnotu odpovídající 0,9 % fyziologickému roztoku NaCl) Ú.: Pojmenujte anorganické soli chemickými názvy.

6 [1] Ú.: Co je to anemie? Který obor medicíny se zabývá krví?

7  ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY)  bezjaderné buňky diskovitého tvaru  v 1 ml krve: ženy 4,5 milionů; muži 5 až 5,5 milionu; novorozenci 7 milionů erytrocytů  červené krevní barvivo hemoglobin Hb  tvoří se a dozrávají v červené kostní dřeni (důležitost vitamínu B 12 );  zanikají po cca 120 dnech ve slezině, z hemoglobinu vzniká žlučové barvivo bilirubin; železo v podobě Fe II se využívá k tvorbě nového Hb. [3] [2]

8 [4] Červená krvinka v krevním oběhu – výměna dýchacích plynů (kyslíku, oxidu uhličitého)

9  BÍLÉ KRVINKY (LEUKOCYTY)  buňky nestálého tvaru, s jádrem  v 1 ml krve 5 000 až 8 000  granulocyty  vznikají v kostní dřeni;  obsahují v cytoplazmě barvitelná zrníčka;  eosinofilní a neutrofilní granulocyty fagocytují cizorodé částice, bazofilní obsahují heparin.  agranulocyty  monocyty – velké, vznikají v RES, fagocytují – makrofágy;  lymfocyty lymfocyty T dozrávají v brzlíku, vykonávají buněčnou imunitu; lymfocyty B odpovídají za imunitu humorální. [5]

10 [6] [7] ERYTROCYTY + NEUTROFILNÍ GRANULOCYT+KREVNÍ DESTIČKY ERYTROCYTY + MONOCYT +KREVNÍ DESTIČKY ŘEŠENÍ

11  KREVNÍ DESTIČKY (TROMBOCYTY)  bezjaderná tělíska nepravidelného tvaru  vznikají v kostní dřeni z megakaryocytů;  v 1 ml 200 000–300 000  žijí jen několik dní;  zastavují krvácení srážením krve (enzym trombokináza přeměňuje protrombin z plazmy na trombin, ten zase rozpustný fibrinogen na nerozpustný fibrin, jež se podílí na vzniku krevního koláče). [8] vznik krevních destiček https://www.youtub e.com/watch?v=T O4jRQOht18https://www.youtub e.com/watch?v=T O4jRQOht18 Byl jednou jeden život – krevní destičky https://www.youtub e.com/watch?v=T O4jRQOht18

12 [9]

13 [10]

14 KREV NOVOROZENCEKREV DOSPĚLÉHO [11] [12]

15 [13]Ú.: Kdo objevil krevní skupiny?

16 TEPNY ŽÍLY VLÁSEČNICE [15]

17 [16]

18 [17] [18] TEPNY vedou krev ze srdce, mají silné, pružné a pevné stěny; uvnitř jsou vystlány plochým endotelem, pak je kruhovitě uspořádané hladké svalstvo a vazivový obal s nervovými vlákny; ŽÍLY stěny jsou tvořeny stejně jak tepny, ale tenčí; na stěnách žil z dolních končetin jsou chlopně umožňující průtok krve k srdci; pohybu krve v žilách pomáhají kontrakce kosterních svalů, podtlak při vdechu, v žilách nad úrovní srdce také gravitace; VLÁSEČNICE stěny tvoří jen endotel, velmi tenké, prostupují většinou tkání.

19 [20] https://www.youtube.com/watc h?v=SfsEBgA4uSAhttps://www.youtube.com/watc h?v=SfsEBgA4uSA Byl jednou jeden život - srdce https://www.youtube.com/watc h?v=SfsEBgA4uSA

20 [21]

21 [22] Ú.: Dle předchozího obrázku popište části srdce. Srdce je uloženo ve vazivovém osrdečníku (perikard), který přechází v přísrdečník (epikard); mezi nimi je tekutina pro snadné pohyby srdce. Srdce je tvořeno svalovinou (myokard) a výstelkou – nitroblánou (endokard). Mezi PS a PK je trojcípá chlopeň, mezi LS a LK dvojcípá (mitrální) chlopeň. Plicní kmen i aorta začínají poloměsíčitými chlopněmi (zabraňují zpětnému toku do komor).

22 [31] https://www.youtube.com/ watch?v=GXJ30jQ8axA https://www.youtube.com/ watch?v=GXJ30jQ8axA

23 [23] Činnost srdce spočívá ve střídavém smršťování (systola) a ochabování (diastola) svaloviny. Po systole síní a komor následuje diastola celého srdce. Vše zajišťuje převodní systém srdeční (uzlík síňový a síňokomorový, můstek Hisův, Purkyňova vlákna). https://www.youtube.com/watch ?v=GXJ30jQ8axA https://www.youtube.com/watch ?v=GXJ30jQ8axA

24 [24] [25] Tepový objem krve se dostává ze srdce při jednom srdečním stahu; srdeční činnost v klidu je cca 72 tepů za minutu (asi 5 l krve), při námaze mnohonásobně více. Elektrokardiogram (zkráceně EKG) je záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného srdeční činností. Měří se elektrokardiografem. https://www.yout ube.com/watch? v=v3b-YhZmQu8 https://www.yout ube.com/watch? v=v3b-YhZmQu8 EKG https://www.yout ube.com/watch? v=v3b-YhZmQu8 zpomalené

25 [26] Systolická ozva – stah srdečního svalu a uzavření cípatých chlopní Diastolická ozva – uzavření poloměsíčitých chlopní při diastole Nečisté ozvy, nedomykavost chlopní – šelesty

26 [34] https://www.youtube.c om/watch?v=v3b- YhZmQu8https://www.youtube.c om/watch?v=v3b- YhZmQu8 EKG https://www.youtube.c om/watch?v=v3b- YhZmQu8 https://www.youtube.c om/watch?v=4vkbywo ws-o https://www.youtube.c om/watch?v=4vkbywo ws-o

27 [37]

28 [27] [28] Výživu srdce zajišťují věnčité (koronární) tepny. Ty se oddělují od aorty těsně za poloměsíčitými chlopněmi a rychle se větví na síť vlásečnic, které vyživují srdce. Pokud se koronární céva ucpe, tak nefunkčnost části svaloviny způsobí infarkt myokardu. Dalším problémem je ukládání cholesterolu ve stěnách cév (ateroskleróza). Způsobují zúžení cév, zvyšování krevního tlaku, ischemickou chorobu myokardu, případně infarkt.

29 [35]

30 [29], [30] Krevní tlak je tlak, kterým krev působí na stěnu cév – v žilách je téměř nulový, zajímá nás tlak v tepnách. Je řízen kardiovaskulárním centrem v prodloužené míše, dále i hypotalamem a mozkovou kůrou. Měří se tonometrem – tlak systolický (při stahu komor) a diastolický. Ideální poměr u dospělého člověka je 120/80 mm Hg. https://www.y outube.com/w atch?v=qWti3 17qb_w https://www.y outube.com/w atch?v=qWti3 17qb_w

31 [32] https://www.youtube.co m/watch?v=oE8tGkP5_ tc https://www.youtube.co m/watch?v=oE8tGkP5_ tc https://www.youtube.co m/watch?v=- s5iCoCaofchttps://www.youtube.co m/watch?v=- s5iCoCaofc Dětská verze https://www.youtube.co m/watch?v=- s5iCoCaofc https://www.youtube.co m/watch?v=q0s- 1MC1hcEhttps://www.youtube.co m/watch?v=q0s- 1MC1hcE Song https://www.youtube.co m/watch?v=q0s- 1MC1hcE Song https://www.youtube.co m/watch?v=q0s- 1MC1hcE

32 [36] VELKÝ (TĚLNÍ) OBĚH: z levé komory vystupuje aorta, stáčí se (oblouk aorty) a větví se na tepny, které zásobují okysličenou krví celé tělo. Z hlavy a horních končetin sbírá odkysličenou krev horní dutá žíla, z kyčlí a dolních končetin dolní dutá žíla; obě vstupují do pravé síně. Do velkého oběhu je vsunut i oběh vrátnicový v dutině břišní. MALÝ (PLICNÍ) OBĚH: z pravé komory jde krev kmenem a tepnami plicními do plic, kde se okysličuje a čtyři plicní žíly ji přivádí do levé síně.

33 [33]

34 [40] 1 – tepna pažní 2 – žíla hlavopažní 6 – aorta 7 – horní dutá žíla 8 – dolní dutá žíla 10 – tepna pažní 11 – žíla pažní 13 – žíla vřetenní 14 – tepna loketní 22 – krkavice 24 – žíla hrdelní 25 – tepny podklíčkové 26 – tepna hlavopažní 27 – plicní tepna 28 – plicní žíly 29 – srdce 30 – břišní aorta 32, 33 – žíla a tepna ledvinové 37–40 – tepny a žíly kyčelní 41, 42 – tepny a žíly stehenní 45, 46 – tepny a žíly zákolenní 48, 51 – tepny a žíly holenní 47, 49 – tepny a žíly lýtkové

35 [39] PRAVÁ KRKAVICE PRAVÁ PODKLÍČKOVÁ TEPNA HLAVOPAŽNÍ TEPNA VZESTUPNÁ AORTA PRAVÁ KORONÁRNÍ TEPNA LEVÁ KRKAVICE LEVÁ PODKLÍČKOVÁ TEPNA OBLOUK AORTY SESTUPNÁ AORTA LEVÁ KORONÁRNÍ TEPNA HRUDNÍ AORTA BŘIŠNÍ AORTA

36 [48]

37 [41]

38 [42]

39 [43]

40 [44]

41 [45]

42 [46] http://www.innerb ody.com/anatom y/cardiovascular- male http://www.innerb ody.com/anatom y/cardiovascular- male Vyzkoušejte. http://www.innerb ody.com/anatom y/cardiovascular- male

43 [47]

44 [38] Krevní oběh plodu: http://www.wikiskripta.eu /index.php/Krevn%C3% AD_ob%C4%9Bh_plodu http://www.wikiskripta.eu /index.php/Krevn%C3% AD_ob%C4%9Bh_plodu

45 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.Mitrální chlopeň jinak 2.Osrdečník 3.Chudokrevnost 4.Srdeční stah 5.Tepny jinak 6.Krevní destičky 7.Bílé krvinky 8.Objevitel krevního oběhu VYSVĚTLETE TAJENKU

46 1. DVOJCÍPÁ 2. PERIKARD 3. ANEMIE 4. SYSTOLA 5. ARTÉRIE 6. TROMBOCYTY 7. LEUKOCYTY 8.HARVEY SRDEČNÍ OCHABNUTÍ, SRDEČNÍ KLID

47 1. HARVEY 2. ANEMIE 3. ERYTROCYTY 4. ARTÉRIE 5. VENY 6. PERIKARD 7. MYOKARD A. OSRDEČNÍK B. ŽÍLY C. SRDEČNÍ SVALOVINA D. KREVNÍ OBĚH E. CHUDOKREVNOST F. ČERVENÉ KRVINKY G. TEPNY

48 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.Artérie 2.Bílé krvinky 3.Krevní destičky 4.Dvojcípá jinak 5.Srdeční svalovina 6.Chudokrevnost 7.Objevitel krevního oběhu 8.Srdeční klid, ochabnutí VYSVĚTLETE TAJENKU

49 1. TEPNY 2. LEUKOCYTY 3. TROMBOCYTY 4. MITRÁLNÍ 5. MYOKARD 6. ANEMIE 7. HARVEY 8.DIASTOLA OSRDEČNÍK

50 1. LEUKOCYTY 2. TROMBOCYTY 3. KAPILÁRY 4. KORONÁRNÍ 5. DVOJCÍPÁ 6. EKG 7. SYSTOLA A. STAH B. MITRÁLNÍ C. ELEKTROKARDIOGRAF D. KREVNÍ DESTIČKY E. BÍLÉ KRVINKY F. VLÁSEČNICE G. VĚNČITÉ

51 ANEMIE ERYTROCYTY ARTÉRIE SYSTOLA TROMBOCYTY PERIKARD HEMOGLOBIN LEUKOCYTY EKG 12 3 4 5 6 7 8 9

52 1. CHUDOKREVNOST 2. ČERVENÉ KRVINKY 3. TEPNY 4. SRDEČNÍ STAH 5. KREVNÍ DESTIČKY 6. OSRDEČNÍK 7. ČERVENÉ KREVNÍ BARVIVO 8. BÍLÉ KRVINKY 9. ELEKTROKARDIOGRAF

53 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VYSVĚTLETE TAJENKU 1.Krevní barvivo 2.Žíly jinak 3.Osrdečník 4.Srdeční svalovina 5.Tepny jinak 6.Bílkovina v plazmě, nezbytná pro srážení krve 7.Dvojcípá jinak

54 1. HEMOGLOBIN 2. VENY 3. PERIKARD 4. MYOKARD 5. ARTÉRIE 6. FIBRINOGEN 7.MITRÁLNÍ VÝSTELKA CÉV A SRDCE

55  A je buňka.  B je z vaziva stejně jako D.  C obsahuje trombokinázu.  V E je velký tlak.  V 1 ml krve je 5 milionů A.  D má cípy.  B obaluje srdce.  A žije 120 dní.  C se ulamuje z velkých buněk.  E je nejsilnější tepnou v těle. A erytrocyt B perikard C trombocyt D chlopeň E aorta ŘEŠENÍ

56  NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 8071688193.  JELÍNEK, J.; ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. 8. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2005. ISBN 8071821772.  SMRŽ, J.; HORÁČEK, I.; ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů pro gymnázia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092.  Oběhová soustava. In: Wikipedia [online]. [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bhov%C3%A1_soustava  Krev. In: Wikipedia [online]. [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Krevhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Krev  Srdce. In: Wikipedia [online]. [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Srdcehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce  Cardiovascular System. In: Inner Body [online]. [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: http://www.innerbody.com/anatomy/cardiovascular-male  Krevní oběh plodu. In: WikiSkripta [online]. [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Krevn%C3%AD_ob%C4%9Bh_plodu  OpenStax College [cit. 2015-05-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1901_Composition_of_Blood.jpg  en:User:BerserkerBen [cit. 2015-05-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2. en:User:BerserkerBenhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemoglobin_t-r_state_ani.gif  OpenStax College [cit. 2015-05-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1903_Shape_of_Red_Blood_Cells.jpg  Rogeriopfm [cit. 2015-05-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4. Rogeriopfmhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erytrocyte_deoxy_to_oxy_v0.7.gif?uselang=cs  BruceBlaus [cit. 2015-05-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5. BruceBlaushttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0909_WhiteBloodCells.png?uselang=cs

57  El*Falaf [cit. 2015-05-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6. El*Falafhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hem1SegmNeutrophile3.jpg  El*Falaf [cit. 2015-05-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7. El*Falafhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hem1Monocyte.jpg  OpenStax College [cit. 2015-05-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1908_Platelet_Development.jpg  OpenStax College [cit. 2015-05-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1902_Hemopoiesis.jpg  OpenStax College [cit. 2015-05-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1909_Blood_Clotting.jpg  Keith Chambers [cit. 2015-05-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neonate_Blood_Smear.JPG  Keith Chambers [cit. 2015-05-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_Adult_Blood_Smear.JPG

58  OpenStax College [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1913_ABO_Blood_Groups.jpg  Artist unknown [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvey_William_color.jpg  Peter Forster [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 15. Peter Forsterhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomia_vasale.png  Kelvinsong [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16. Kelvinsonghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_vessels.svg  Peter Forster [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flusso_arteriale.gif  Peter Forster [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flusso_venoso.gif  Peter Forster [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasoconstriction.gif

59  Tvanbr [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 20. Tvanbrhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_Heart_English_Tiesworks. jpg  Wwooter [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21. Wwooterhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_sk.s vg  Wwooter [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 22. Wwooterhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_%28 multilingual%29.svg  LadyofHats [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 23. LadyofHatshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_healthy_pumping_heart_en.svg?uselang=cs  Kalumet [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 24. Kalumethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:ECG_Principle_fast.gif?uselang=cs  Kalumet [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25. Kalumethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:ECG_principle_slow.gif?uselang=cs  Kjetil Lenes [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 26. Kjetil Leneshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apikal4D.gif

60  BruceBlaus [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 27. BruceBlaushttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0259_CoronaryArteryDisea se_02.png?uselang=cs  Anatomist90 [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 28. Anatomist90http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fetal_right_coronary_artery.JPG?us elang=cs  ProfBondi [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 29. ProfBondihttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arterial_Pathway.jpg  Madhero88 [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 30. Madhero88http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phonocardiograms_from_normal_a nd_abnormal_heart_sounds_with_pressure_diagrams.svg?uselang=cs  BruceBlaus [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 31. BruceBlaushttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0470_HeartWall.png?usela ng=cs  LadyofHats [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 32. LadyofHatshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circulatory_System_en.svg?uselang =cs  Emibitch [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: 33. Emibitchhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circulation_of_Blood_Through_the _Heart.jpg?uselang=cs

61  OpenStax College [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 34.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2023_ECG_Tracing_with_Heart_Con tractionN.jpg  OpenStax College [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 35.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2037_Embryonic_Development_of_ Heart.jpg  Cmglee [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 36. Cmgleehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circulatory_system_SMIL.svg  OpenStax College [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 37.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2027_Phases_of_the_Cardiac_Cycle.jpg  Swils6 [cit. 2015-05-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 38. Swils6http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_free_fetal_DNA_shedding_into _maternal_bloodstream.pdf?uselang=cs  OpenStax College [cit. 2015-05-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 39.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2121_Aorta.jpg?uselang=cs  Sad Edgar [cit. 2015-05-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 40. Sad Edgarhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circulatory_System_numbered.svg? uselang=cs

62  OpenStax College [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 41.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2128_Thoracic_Upper_Limb_Arteries_Chart.jpg?uselang =cs  OpenStax College [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 42.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2125_Thoracic_Abdominal_Arteries_Chart.jpg?uselang= cs  OpenStax College [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 43.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2126_Iliac_Artery_Branches_Chart.jpg?uselang=cs  OpenStax College [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 44.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2122_Common_Carotid_Artery.jpg?uselang=cs  OpenStax College [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 45.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2124_Thoracic_Abdominal_Arteries.jpg?uselang=cs  OpenStax College [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 46.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2127_Thoracic_Upper_Limb_Arteries.jpg?uselang=cs  OpenStax College [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 47.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2129ab_Lower_Limb_Arteries_Anterior_Posterior.jpg?us elang=cs  Henry Vandyke Carter; Vojtech.dostal [cit. 2015-05-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 48. Henry Vandyke CarterVojtech.dostalhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray506_cs.svg

63 >  Bcjakubkubicek: Srdce. In: YouTube [online]. 9. 4. 2014 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=GXJ30jQ8axA https://www.youtube.com/watch?v=SfsEBgA4uSAhttps://www.youtube.com/watch?v=SfsEBgA4uSA>  Dominikguzman: Bol raz jeden život 7 – Srdce. In: YouTube [online]. 5. 12. 2011 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Dominikguzmanhttps://www.youtube.com/watch?v=SfsEBgA4uSA https://www.youtube.com/watch?v=TO4jRQOht18https://www.youtube.com/watch?v=TO4jRQOht18>  Naučné Okénko: Byl jednou jeden život 6.Krevní destičky |HD|. In: YouTube [online]. 5. 1. 2015 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Naučné Okénkohttps://www.youtube.com/watch?v=TO4jRQOht18  Swimmer for Life!!!: The Circulatory Song! In: YouTube [online]. 15. 11. 2009 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Swimmer for Life!!!https://www.youtube.com/watch?v=q0s-1MC1hcE  Diomentz: William Harvey. In: YouTube [online]. 4. 12. 2007 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Diomentzhttps://www.youtube.com/watch?v=U4zfpzwfEt0  Primal Pictures - 3D Human Anatomy: Anatomy & Physiology Online - Cardiac conduction system and its relationship with ECG. In: YouTube [online]. 12. 11. 2010 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Primal Pictures - 3D Human Anatomyhttps://www.youtube.com/watch?v=v3b-YhZmQu8  Interactive Biology: 048 How to Read an Electrocardiogram (ECG/EKG). In: YouTube [online]. 1. 4. 2011 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Interactive Biologyhttps://www.youtube.com/watch?v=4vkbywows-o  Elearnin: Understanding Blood Pressure | Human Anatomy and Physiology video 3D animation | elearnin. In: YouTube [online]. 1. 11. 2012 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Elearninhttps://www.youtube.com/watch?v=qWti317qb_w

64  davejaymanriquez : Circulatory system. In: YouTube [online]. 14. 1. 2009 [cit. 2015- 05-25]. Dostupné z: davejaymanriquezhttps://www.youtube.com/watch?v=oE8tGkP5_tc  Aboutkidshealth: Exploring the Heart - The Circulatory System! In: YouTube [online]. 3. 2. 2014 [cit. 2015-05-25]. Dostupné z: Aboutkidshealthhttps://www.youtube.com/watch?v=- s5iCoCaofc


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google