Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antické Řecko (doba železná) Formování městských států (archaické období, 8. – 6. st. př. n. l.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antické Řecko (doba železná) Formování městských států (archaické období, 8. – 6. st. př. n. l.)"— Transkript prezentace:

1 Antické Řecko (doba železná) Formování městských států (archaické období, 8. – 6. st. př. n. l.)

2 Vznik městských států zemědělci se v Řecku usazovali v úrodných rovinách oddělených horami hory bránily vzniku centralizovaného státu – vznik řady malých státečků → časem v každé rovině jedna centrální vesnice na dobře chráněném místě – postupně střediskem celé oblasti – vznik městského státu – polis polis si postupně podmanila celé okolí městský stát nebyl součástí žádného dalšího státního celku, mohl vést samostatnou zahraniční politiku

3 Vznik městských států ve městě především zemědělci, ráno vycházeli za prací na pole a večer se vraceli pod ochranu hradeb obyvatelé městského státu – občané – tvořili vládnoucí vrstvu občan měl práva a povinnosti – např. právo vlastnit pozemky a budovy, podílet se na politickém dění, musel ale sloužit ve vojsku, podřizovat svoje zájmy obecným zájmům a v případě potřeby stát finančně podporovat

4 Vznik městských států právo volit a být volen městské státy většinou řídili volení úředníci nejvyšší úřady – nejbohatší občané = bohatá aristokracie občanství bylo dědičné neplnoprávné obyvatelstvo = cizinci a otroci Dórové s původním obyvatelstvem splynuli, nebo si domorodce podmanili a vytvořili ostře oddělenou vládnoucí vrstvu (např. ve Spartě)

5 Otázky Jak vznikla polis? Jaké povinnosti a jaká práva měli občané? Jak se Dórové začlenili do řecké společnosti?

6 Velká řecká kolonizace

7 nedostatek zemědělské půdy a surovin a rozvoj obchodu vedl Řeky k tomu, aby se vydávali do vzdálených krajin a tam zakládali nové osady – kolonie výpravu organizovala některá polis, která byla označována jako mateřské město – metropole lidé, kteří založili kolonii, ztráceli občanská práva ve svém rodišti, ale získali je v kolonii kolonie se chovala jako každá jiná polis úzké vztahy s metropolí, nejen obchodní řecké kolonie: J Itálie, Sicílie, pobřeží Černého moře, pobřeží dnešní Francie a Španělska metropole do kolonií: řemeslné výrobky, olej, víno z kolonií do metropole: levné obilí

8 Doplňte K velké řecké kolonizaci došlo, protože ……………….. Kolonie je ………………… Metropole je ………………………. Vztahy mezi kolonií a metropolí byly ………………………

9 Důsledky velké řecké kolonizace obchod s koloniemi přinášel jedněm zisky, druhé ožebračoval majitelům velkých pozemků se nevyplatilo obilí pěstovat, protože se levné obilí dováželo obilí tedy radši nakoupili a na svých pozemcích vysazovali olivovníky a vinnou révu – bohatli z obchodu s olejem a vínem drobní zemědělci pěstující obilí pro vlastní obživu si nemohli dovolit pěstovat cokoliv jiného přebytky, které nosili na trh, museli prodávat za stejnou cenu jako z kolonií, aby je někdo koupil

10 Důsledky velké řecké kolonizace jejich příjmy tak klesaly pokud se někdo rozhodl následovat velkostatkáře a pěstovat olivy nebo víno, musel se zadlužit pokud nesplatil dluh včas, dostal se do dlužního otroctví majetkové rozdíly i napětí mezi obyvatelstvem rostly v důsledku zámořských obchodů došlo k rozkvětu řemesel, protože do kolonií se vyvážely hlavně řemeslné výrobky řemeslníci se brzy majetkem vyrovnali aristokracii a dožadovali se podílu na vládě

11 Pravda x lež Dovoz levného obilí z kolonií znamenal prospěch pro všechny. Majetkové rozdíly mezi obyvatelstvem se snižovaly. Obchod s koloniemi znamenal pro řemeslníky úpadek.

12 Raná řecká tyranida v některých městských státech např. v Athénách se jedinci snažili nastolit samovládu – tyranidu tyranida byla zaměřena proti aristokracii – aristokraté zbaveni politické moci, někde vyhnáni z města za tyranidy se podporovalo umění, řemeslo a obchod – městské státy vzkvétaly Řekové dlouho vládu jednotlivce nesnesli tyranidy končily po jednom století svržením tyranů a nastolením demokracie = klasický řecký městský stát z Athén byly tyrani vyhnáni v roce 510 př. n. l.

13 Raná řecká tyranida vládnoucí vrstvou se stali plnoprávní občané bez ohledu na urozenost někde mohli být v úřadech pouze občané vlastnící majetek určité výše kdo byl chudší, mohl volit, ale nemohl být zvolen nejsilnějšími městskými státy se staly Sparta a Athény

14 Otázky Co je to tyranida? Jak tyranidy končily? Jak se změnilo řízení státu po skončení tyranidy?

15 Sparta str. 81 – překreslit a přepsat tabulku do sešitu – Spartský politický systém dodělat za domácí úkol

16 Sparta část Dórů, kteří přišli na Peloponés, si podmanila původní obyvatelstvo a po čase tu vytvořila městský stát – Spartu pro udržení nadvlády se Sparťané museli stát profesionálními vojáky nevěnovali se ničemu jinému než vojenskému výcviku – tvrdé prostředky přísně byly vychovávány i děti – spartánská výchova Sparťané se stali nejlepšími bojovníky v Řecku – žili velmi prostě – razili jen železné peníze, aby nikoho neposedla lakota

17 Sparta ve Spartě se nepěstovalo téměř žádné umění ani věda v čele státu dva volení králové, dohlíželo na ně 5 volených vysokých úředníků poradní a soudní funkce – rada starších (členi také oba králové) a 28 zvolených zkušených a vážených mužů nad 60 let Sparťané se stávali plnoprávnými až ve 30 letech – možnost účastnit se shromáždění, které volilo úředníky a radu starších, hlasovalo se o zákonech, válečném tažení a míru

18 Sparta Rada starších mohla usnesení shromáždění zrušit, pokud se jí nezdálo rozumné systém řízení státu zavedl Lykurgos Sparta přímo ovládala celou jižní polovinu Peloponésu městské státy na zbytku poloostrova donutila vstoupit do vojenského spolku, v jehož čele stála – peloponéský spolek do vnitropolitických záležitostí Sparta členským státům nemluvila, ale při válečném tažení podléhaly jejímu vrchnímu velení Peloponéský spolek byl často žádán o pomoc i ze zahraničí

19 Otázky Proč se Sparta stala „vojenským státem“? Jak byl řízen stát ve Spartě? Co to byl Peloponéský spolek?

20 Spartánská výchova čtení – str. 81

21 Athény: Rozdělení do majetkových tříd tabulka str. 82 – doplnit do pracovního listu

22 Athény 6. st. př. n. l. – politik Solon rozdělil Athéňany do čtyř majetkových tříd podle třídy mohl zastávat úřady a podle toho měl i zařazení ve vojsku nejbohatší mohli být v nejvyšším úřadu, ve vojsku jezdci každý voják si musel zbraně a zbroj pořizovat na vlastní náklady, jezdecká zbroj s koněm nejdražší 2. velmi majetní občané, ale ne tolik, aby mohli být archonty; jezdci 3. nejpočetnější, nižší úřady, těžkooděnci – jádro athénského vojska nejchudší – právo volit, lehkooděnci nebo veslaři na válečných lodích

23 Athény tento systém zajišťoval, že se každý občan mohl aspoň částečně podílet na řízení státu, a stal se základem athénské demokracie Solon zrušil dlužní otroctví, vykoupení za státní peníze (ve vojsku jen občané, proto přicházeli o vojáky) správa státu složitější než ve Spartě všichni úředníci voleni na jeden rok v čele státu stálo devět nejvyšších úředníků - archontů s různými povinnostmi (majetkové spory, předsedali soudům, plnili náboženské funkce, byli vojenskými veliteli atd.) bohyně Athéna

24 Athény po uplynutí volebního období se stali doživotními členy aristokratické rady později vznikla ještě jedna rada, která měla pět set volených členů – rada pěti set radou pěti set musely projít všechny důležité návrhy, o nichž pak rozhodovalo lidové shromáždění

25 Athény str. 83 – překreslit obrázek do sešitu

26 Athény Athéňané na rozdíl od Sparťanů milovali umění, literaturu i filozofii attické nářečí, kterým se v Athénách mluvilo (oblast kolem Athén se jmenuje Attika), se stalo základem klasické řečtiny, protože mnoho významných literárních i vědeckých děl vzniklo právě zde

27 Otázky Jak Solon rozdělil Athéňany do majetkových tříd? Jak bych řízen stát v Athénách? Porovnejte athénský a spartský politický systém. Který pokládáte za demokratičtější? Proč? Co je to dlužní otroctví a proč ho Solon zrušil? Jak se lišil přístup Athéňanů a Sparťanů ke kultuře? Zkuste přijít na to, proč tomu tak bylo.


Stáhnout ppt "Antické Řecko (doba železná) Formování městských států (archaické období, 8. – 6. st. př. n. l.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google