Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.7 Josef II. Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.7 Josef II. Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.7 Josef II. Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Výkladová hodina pro žáky 5.ročníku, významné okamžiky českých dějin. Materiál je určen pro práci s interaktivní tabulí, pro dataprojektor nebo do počítačové učebny.

2  Josef II. ( 1741 – 1790) Josef II. byl nejstarším synem rakouské, české a uherské panovnice Marie Terezie Je jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem.

3  -Protože to byl následník trůnu, jeho výchova a vzdělání měly poměrně vysokou úroveň -Po smrti otce roku 1765 byl jmenován římskoněmeckým císařem a spoluvládcem své matky -Stal se osvícencem (uplatňoval reformy), ale radikálnost jeho názorů vedla k rozporům mezi ním a matkou -Po smrti Marie Terezie 29. listopadu 1780 se ujal vlády v monarchii, stal se českým a uherským králem -byl prvním panovníkem pocházejícím z Habsbursko- Lotrinské dynastieHabsbursko- Lotrinské dynastie Nástup na trůn

4  Způsob vlády Jeho vládou pokračoval osvícenský absolutismus a nedokonalý rakouský centralismus Pokračoval tedy v úsilí o centralizaci a postátnění správy monarchie, které již započala Marie Terezie. Proto zavedl mnohé reformy, mnohem odvážnější než reformy své matky. Osvícenský absolutismus byl způsob vlády, kdy absolutistický panovník (vládnoucí sám, podle vlastní vůle a bez omezení) uplatňoval reformy Rakousko bylo centrem Habsburské říše a vše se řídilo odsud. Josef však chtěl, aby tato centralizovaná říše byla jednotná, spravovaná všemocným státním aparátem, v jehož čele by stál panovník (tedy on sám)

5  Reformy kulturní Toleranční patent - Rušilo se jím výsadní postavení katolické církve. Stoupenci nekatolických náboženství tak nesměli být nadále pronásledováni a měli stejná práva jako jiní občané - směli vlastnit majetek, provozovat živnost, studovat, vykonávat veřejné funkce -byl tedy prostředkem náboženské tolerance

6  Změny v církvi -Josef II. ponechal katolicismu výsadní postavení v církevní správě a školství -Podřídil však církev státnímu dohledu a odňal jí cenzurucenzuru -Výchovu kněží převedl do generálních seminářů (ústavů pro vzdělávání kněží) a tím do rukou státu -Navíc zrušil četné kláštery, a tak zůstaly většinou jen kláštery vykonávající užitečnou činnost – tedy kláštery zabývající se výchovou mládeže, ošetřováním nemocných, zemědělstvím… Toleranční modlitebna ve Vysoké. Je otočena k ulici apsidou, protožeapsidou toleranční modlitebny nesměly mít vchod z ulice.

7  Reformy hospodářské a společenské Patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě i ve Slezsku -Poddaný se stal osobně svobodným a mohl se stěhovat, uzavírat sňatky, učit se bez povolení vrchnosti -Robota zůstala pouze v podobě daně za propůjčení půdy -Berní a urbariární reforma snižovala poddaným daně a nahrazovala robotu peněžními a naturálními dávkami (později zrušena) Patent o zrušení nevolnictví v Habsburské monarchii

8  Reformy ve správě státu -Josef II. spojil v jeden celek Slezsko a Moravu, přičemž do jejího čela postavil město Brno -Sjednotil Prahu, která byla doposud rozdělena na jednotlivá města. Těmi byly Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany -Vydal občanský zákoník a zrušil trest smrti -Omezil cenzuru, například vědecká díla neměla podléhat cenzuře vůbec -Nechal zreorganizovat univerzity, zřídil úřednické magistráty Pamětní deska Josefa II. v Městském muzeu v Děčíně

9  Další zajímavosti -Chtěl vše řídit a kontrolovat sám - Rád a hodně cestoval inkognito pod jménem hrabě Falkenstein a seznamoval se s realitou na vlastní oči -Poddaní ho měli rádi, protože se snažil zlepšit jejich postavení a to se mu podařilo -U českého lidu získal velké sympatie. -Češi ho hrdě nazvali „selským císařem“ Koruna Josefa II. je uložena ve Vídni. Je z pozlaceného stříbra a byla vyrobena r. 1764 ve Vídni.

10  -Pramen Císaře Josefa II. V Horní Lipové se nachází naproti penzionu Kovárna u státní silnice. Byl obnoven k 95. výročí ode dne, kdy byl postaven kamenný obelisk u tehdejší studánky, ze které dne 1.9.1779 při své inspekční cestě dostal napít. Vzpomínky na Josefa II.

11  -V roce 1882 z vděčnosti a v upomínku na lidového císaře a humanistu Josefa II. občané Kunratic zakoupili z dobrovolných příspěvků sochu Josefa II. a slavnostně ji umístili na podstavec k základní škole, kde stojí dnes. Vzpomínky na Josefa II. Pomník císaře Josefa II. v Kunraticích

12  - Císařská lípa na Pasekách je památný strom, který roste v ulici U Staré lípy v současné čtvrti Jablonce nad Nisou -Kolem desáté dopolední dne 26. června 1778 se před domem č. 10 zastavil císař Josef II. s družinou. Sedláka Petra Feixe požádal císař o nůž, osobně ukrojil krajíc, namazal jej máslem a tvarohem a rozdělil jej mezi všech 11 jezdců. Na talíř za odměnu položil čtyři stříbrné dvacetníky. Návštěva císaře Josefa je doložena německým zápisem v kronice od řídícího učitele z Frýdlantu. Vzpomínky na Josefa II. Přísně chráněný strom zasazený na paměť návštěvy cís. Josefa, 1779

13   Toleranční patent  Zrušení nevolnictví  Trest smrti  Cestoval v přestrojení Co sis zapamatoval? Zákon, který umožnil volbu náboženství Zákon který osvobodil prosté obyvatele od závislosti na vrchnosti Jaký trest byl zrušen? Jak zjišťoval informace o dění ve státě?

14  http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230077/ http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230076/ Chceš vědět víc?

15   NEZNÁMÝ. jesenik.cz [online]. [cit. 17.4.2012]. Dostupný na WWW: http://www.estudanky.eu/4574-pramen-cisare-josefa-ii http://www.estudanky.eu/4574-pramen-cisare-josefa-ii  www.obrazky.cz www.obrazky.cz  MAERTENS. Wikipedia.cz [online]. [cit. 17.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kunratice_u_Cvikova http://cs.wikipedia.org/wiki/Kunratice_u_Cvikova  NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 17.4.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II. http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II  Vlastivěda – M. Bloudková a kol. – SPN Vlastivěda – doc. PhDr. František Čapka, CSc. – Nová škola Vlastivěda – M. Hronek – Prodos Obrazy ze starších českých dějin – J.Harna a kol. – Alter Citace


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.7 Josef II. Téma: Člověk a jeho svět - Dějiny ČR Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google