Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."— Transkript prezentace:

1 Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku STAPRO, s.r.o. Ministerstvo zdravotnictví ČR Školení v systému ICD-10-PCS

2 ICD-10-Procedure Coding System (ICD-10-PCS) Interní a chirurgická sekce Pole 3 – Klíčové zákroky

3 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok / skupiny V sekci je 30 (typů) zákroků Pro snazší výklad a zapamatování jsou rozděleny do 9 skupin; toto dělení do skupin se v systému ICD-10-PCS neuplatňuje Další sekce mohou mít některé zákroky shodné se sekcí 0

4 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok – skupiny (1-4) Zákroky odstraňující některé části těla Zákroky vkládající, vracející, nebo přemisťující některé tělní části Zákroky odstraňující z těla pevnou tkáň, tekutinu, nebo plyn Zákroky obsahující pouze vyšetření

5 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok – skupiny (5-9) Zákroky měnící průsvit, nebo průběh dutých tělních částí Zákroky týkající se manipulace s přístrojem – anorganickým mechanizmem (ve smyslu jeho vložení, vynětí, kontroly, náhrady..) Zákroky zahrnující pouze řez, nebo rozdělení Zákroky zahrnující jinou reparaci Zákroky zahrnující jiné cíle

6 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky odstraňující některé části těla Excize Resekce Oddělení Destrukce Extrakce

7 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Excize DefiniceVyříznutí, odříznutí části tělní části bez náhrady VysvětleníPro identifikací bioptických excizí se užívá kvalifikátor „DIAGNOSTICKÝ“ PříkladyČástečná nefrektomie, jaterní biopsie

8 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Resekce DefiniceVyříznutí, odříznutí celé tělní části bez náhrady PříkladyTotální nefrektomie, Totální lobektomie

9 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Extrakce DefiniceVytažení, nebo stažení části, nebo celku tělní části VysvětleníTělní část je vytažena, nebo stažena ze svého uložení za použití síly (manuálně, sukcí) Pro identifikaci bioptických extrakcí se užívá kvalifikátor „DIAGNOSTICKÝ“ PříkladyExtrakce žilních varixů

10 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Destrukce DefiniceZničení části, nebo celku tělní části VysvětleníPoužívá se pro destrukci v úzkém slova smyslu, tj. zničení části, nebo celku tělní části za použití energie, síly, nebo ničící substance na místě. Nedochází k vynětí dotčeného útvaru / tělní části z těla ven PříkladyFulgurace (elektrokauterizace) rektálního polypu, Kauterizace kožní léze

11 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Oddělení DefiniceOdnětí části, nebo celé končetiny VysvětleníOdnětí části, nebo celé dolní, či horní končetiny PříkladyAmputace pod kolenem, Disartikulace ramene

12 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky vkládající, vracející, nebo přemisťující některé tělní části Transplantace Znovupřipojení Transfer Repozice

13 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Transfer DefinicePřemístění části, nebo celku tělní části (bez jejího vynětí z těla), do jiné pozice, kde přebírá funkci části, nebo celku jiné tělní části VysvětleníPřesunutá tělní část zůstává napojena na své vaskulární a nervové zásobení PříkladyTransfer šlachy, Kožní flap

14 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Znovupřipojení DefiniceZnovupřipojení oddělené části, nebo celku tělní části do původní pozice, případně jiné vhodné pozice VysvětleníVaskulární a nervové zásobení může a nemusí být obnoveno PříkladyZnovupřipojení ruky, Připojení utržené ledviny

15 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Repozice DefiniceUmístění části, nebo celku tělní části do původní pozice, nebo jiné vhodné pozice. VysvětleníTělní část je umístěna do nové pozice z pozice abnormální, nebo z pozice normální, kde z nějakého důvodu nefunguje. Součástí zákroku může i nemusí být odříznutí, nebo vyříznutí tělní části před jejím přemístěním. PříkladyRepozice fraktury Repozice nesestoupeného varlete,

16 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Transplantace DefiniceVložení darované živé tělní části (celku, nebo části) od lidského, nebo zvířecího dárce. Dochází k náhradě místa a/ nebo funkce části, či celku tělní části VysvětleníPůvodní část může být vyňata nebo ponechána, darovaná část zcela, nebo částečně převezme její funkci PříkladyTransplantace ledvin, Transplantace srdce

17 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky odstraňující z těla pevnou tkáň, tekutinu, nebo plyn Drenáž Exstirpace Fragmentace

18 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Drenáž DefiniceOdvedení, uvolnění tekutiny / plynu VysvětleníPro identifikaci bioptických drenáží se užívá kvalifikátor DIAGNOSTICKÝ PříkladyTorakocentéza, incize a drenáž

19 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Extirpace DefiniceVynětí nebo vyštípnutí pevného útvaru z tělní části VysvětleníPevný útvar může být abnormálním produktem tělního metabolismu, nebo cizím tělesem. Pevný útvar je součástí hmoty tělní části, nebo jejího lumen v případě dutých tělních částí. Útvar může i nemusí být před výkonem fragmentován. Při zákroku nedochází k vynětí podstatné části tělu vlastní tkáně tělní části. PříkladyTrombektomie, Choledocholitotomie

20 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Fragmentace DefiniceRozbití pevného útvaru na několik menších útvarů VysvětleníPevný útvar může být abnormálním produktem tělního metabolismu, nebo cizím tělesem. Fyzická síla (manuální, ultrazvuková) je aplikována přímo, nebo nepřímo přes tělní části k rozbití útvaru. Kousky fragmentovaného útvaru nejsou vyjímány, ale jsou absorbovány vlastními biologickými pochody těla. PříkladyLitotrypse transuretrální, nebo extrakorporální šokovou vlnou

21 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky obsahující pouze vyšetření Inspekce Mapování (Mapa)

22 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Inspekce DefiniceVizuální, nebo manuální vyšetřování VysvětleníVizuální vyšetřování může být provedeno s / bez optických pomůcek. Manuální vyšetření je provedeno přímo, nebo skrz okolní tělní části. PříkladyDiagnostická artroskopie, Exploratorní laparotomie

23 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Mapování DefiniceLokace cest šíření elektrických impulsů a / nebo funkčních oblastí v tělní části VysvětleníVztahuje se pouze k fungování srdečního převodního mechanizmu a centrálního nervového systému PříkladyKardiální / kortikální mapování

24 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky měnící průsvit, nebo průběh dutých tělních částí Bypass Dilatace Okluze Restrikce

25 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Bypass DefiniceZměna cesty průběhu dutého orgánu, nebo průchodu dutým orgánem VysvětleníPřesměrování průběhu cesty okolo konkrétního místa na / v tělní části směrem k níže po směru položenému místu stejné cesty a tělní části; přesměrování průběhu cesty k jiné, ale podobné cestě a tělní části, nebo k nepodobné cestě a odlišné tělní části; Zahrnuje jednu, nebo více souběžných anastomóz s / bez použití podpory ve smyslu štěpu, tkáňové, či syntetické substituce PříkladyKoronární arteriární bypass; Vytvoření kolostomie

26 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Dilatace DefiniceRozšíření vstupu, nebo průsvitu duté tělní části VysvětleníVstupem se myslí buď vstup přirozený, nebo uměle vytvořený. Rozšíření je dosaženo působením intraluminálního tlaku, nebo naříznutím části vstupu, či stěny. PříkladyPTCA, Pyloromyotomie

27 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Okluze DefiniceTotální uzavření vstupu, nebo celého průsvitu duté tělní části VysvětleníVstupem je myšlen přirozený, nebo uměle vytvořený vstup. PříkladyLigace vejcovodu, Ligace dolní duté žíly

28 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Restrikce DefiniceČástečné uzavření vstupu a/ nebo průsvitu duté tělní části VysvětleníVstupem je myšlen přirozený, nebo uměle vytvořený vstup. PříkladyCervikální cerkláž Esofagogastrická fundoplikace

29 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky představující manipulaci s pomůckou Inserce Náhrada Odstranění Změna (= výměna) Revize

30 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Inserce DefiniceVložení anorganického mechanizmu k monitorování či podpoře tělních funkcí, (popř. prevenci dysfunkcí), ale nenahrazujícího fyzicky tělní část PříkladyInzerce centrálního žilního katétru, Vložení radioaktivního implantátu

31 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Náhrada DefiniceVložení biologického, nebo umělého materiálu, který fyzicky převezme funkci tělní části VysvětleníPokud jde o biologický materiál, musí být neživý; pokud je živý, tak od stejného individua. Tělní část mohla být vyňata již v minulosti, nebo je vyňata v rámci procedury vložení náhrady. Pokud byla tělní část vyňata již v minulosti, musí být zakódován další výkon ve smyslu vynětí původní náhrady. PříkladyTotální kyčelní endoprotéza, Volný kostní štěp

32 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Odstranění DefiniceVynětí / odstranění vloženého mechanizmu z tělní části VysvětleníPokud se vyjme a vloží zevním přístupem podobná pomůcka, jde o zákrok "Výměna„. V jiných případech jde o zákrok „Vynětí“ a případné vložení pomůcky je kódováno samostatně. Vynětí je širší pojem, než je opak pojmu "Inserce". PříkladyVynětí srdečního pacemakeru, Odstranění drenáže

33 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Výměna Definice Vynětí mechanizmu z tělní části za účelem jeho nahrazení stejným, či podobným mechanizmem do / ve stejné tělní části bez řezu nebo vpichu přes kůži či sliznici PříkladyVýměna močové cévky, Výměna žaludeční sondy

34 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Revize DefiniceNejlepší možná oprava / úprava špatně funkčního, či umístěného mechanizmu VysvětleníRevize může zahrnovat opravu ve smyslu vynětí poškozené části mechanizmu a její nahrazení novou částí (šroubek, svorka) PříkladyÚprava vodiče pacemakeru, Uzpůsobení kyčelní protézy

35 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky zahrnující pouze řez, nebo rozdělení Rozdělení Uvolnění

36 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Rozdělení DefiniceSeparace bez vynětí tělní části VysvětleníČást, nebo celek tělní části je separován/a do dvou, nebo více podčástí PříkladyChordotomie, Osteotomie, Vagotomie

37 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Uvolnění DefiniceUvolnění tělní části VysvětleníEliminace nepřirozeného omezení tělní části silou, nebo řezem. Část omezující tkáně může být vyňata, ale není vyjímána vlastní tělní část. PříkladyAdhesiolýza, Uvolnění karpálního tunelu

38 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky zahrnující jinou reparaci Kontrola Oprava

39 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Kontrola DefiniceZastavení / pokus o zastavení postprocedurálního krvácení VysvětleníMísto krvácení je kódováno jako anatomický region, není specificky vztaženo ke konkrétní tělní části. PříkladyRevize post-prostatektomického krvácení; Revize post-tonzilektomického krvácení

40 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Oprava DefiniceDosažení nejvyššího možného stupně obnovení struktury / funkce tělní části VysvětleníPoužívá se pouze tehdy, pokud není součástí jiného klíčového zákroku PříkladySešití rány Hernioplastika

41 Interní a chirurgická sekce Klíčové zákroky Zákroky mající jiný cíl Zlepšení (původní překlad: „změna“, „alterace“) Vytvoření Fúze

42 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Zlepšení (změna; alterace) DefiniceModifikace přirozené anatomické struktury tělní části, bez ovlivnění funkce VysvětleníHlavním účelem je zlepšit vzhled PříkladyFace lift, Zvětšení poprsí

43 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Vytvoření DefiniceVytvoření nové struktury, která fyzicky nenahrazuje tělní část VysvětleníPouze pro případ operací změny pohlaví, kde jsou vytvářeny genitálie PříkladyVytvoření vagíny u muže, penisu u ženy

44 Interní a chirurgická sekce Klíčový zákrok Fúze DefinicePevné spojení kloubních částí za účelem jejich trvalého znehybnění VysvětleníKe spojení je použit fixační nástroj, kostní štěp, nebo jiný postup. PříkladySpinální fúze, Artrodéza kotníku


Stáhnout ppt "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."

Podobné prezentace


Reklamy Google