Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815."— Transkript prezentace:

1 Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity : VY_32_ INOVACE_106.NJ.8.A Školní rok : 2011 / 2012 Ročník ( třída ), cílová a věková skupina:8. ročník (8.A), 2. st., žák 12 - 15 let Vzdělávací oblast :jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : německý jazyk Učivo :zápor Anotace (metodický list k použití ve výuce):metodický list slouží k výkladu záporu v německém jazyce, vysvětluje užití jednotlivých záporných slov v německé větě, materiál je vhodné použít i k zopakování probíraného učiva Očekávaný výstup:žák umí písemně, gramaticky správně používat jednotlivá německá záporná slovíčka ve větě, dbá na správný slovosled v těchto větách Jazyk:němčina Speciální vzdělávací potřeby:žádné Klíčová slova:zápor Druh učebního materiálu:prezentace Druh interaktivity:výklad Stupeň a typ vzdělávání:základní vzdělávání - 2. stupeň ZŠ Celková velikost:186 kB Pilotáž D U M provedena ve výuce dne: 9.5.2012 Autor a vyučující D U M:Jana Kerumová Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

2  Sie lernt nicht leicht.  Geht Laura manchmal turnen? Sie geht nie(mals) turnen.  Ich habe keine Zeit?  Suchen Sie etwas? Nein, ich suche nichts.  Bist du noch krank? Ich bin nicht mehr krank.  Er lebt ungesund.  Ist jemand da? Niemand ist da.  Besuchst du sie noch mal? Ich besuche sie nie wieder.

3  nein  nicht  kein  un  niemand  nie  nichts  nicht  nichts + mehr  kein,...  ne  ne-  žádný  ne-  nikdo  nikdy  nic  už ne

4  Niemand ist gekommen. Nikdo nepřišel.  Ich schreibe niemand(em). Nepíši nikomu.  Wir gehen nie ins Café. Nechodíme nikdy do kavárny. POZOR ! V německé větě smí být jen jeden zápor.

5  Zápor „nein“ stojí vždy před větou, kterou popírá, je oddělen čárkou a není její součástí. Kommst du morgen? Nein, ich komme nicht morgen. Přijdeš zítra? Ne, zítra nepřijdu. Suchst du das Buch? Nein, ich suche nicht das Buch. Hledáš knihu? Ne, knihu nehledám. nein - ne

6  Zápor „nicht“ stojí vždy za určitým slovesem, někdy až na konci věty, často před popíraným slovem. Wohnen Sie in Prag? Nein, ich wohne nicht in Prag. Bydlíte v Praze? Ne, nebydlím v Praze. Er ist nicht zufrieden. Kaffee trinkt er nicht. Není spokojený.Kávu nepije. nicht – ne-

7  Zápor „kein“ stojí vždy před popíraným podstatným jménem. Skloňuje se jako člen určitý. (kein, keine, kein) Haben Sie Zeit? Ich habe leider keine Zeit. Máte čas? Nemám bohužel čas. Hast du Hunger? Ich habe keinen Hunger, aber Durst. Máš hlad? Nemám hlad, ale žízeň. kein - žádný

8  Zápor „un-“ se pojí s některými popíranými přídavnými jmény. Sie leben sehr ungesund. Žijí velmi nezdravě. Das Baden in diesem See ist ungefährlich. Koupání v tomto jezeře je nebezpečné. un – ne-

9  Postavení záporu „nie“, „nichts“ a „niemand“ ve větě odpovídá postavení jejich kladných protějšků – manchmal, etwas, jemand. Geht Tina manchmal tanzen? Nein, sie geht nie tanzen. Chodí Tina někdy tancovat? Ne, nechodí nikdy tancovat. Möchten Sie etwas? Ich möchte nichts. Přál byste si něco? Nepřeji si nic. Suchst du jemand(en)? Ich suche niemand(en). Hledáš někoho? Nehledám nikoho. nie – nikdy nichts – nic niemand - nikdo

10  Českému „už ne“ odpovídá německé záporné slovo (nicht, nichts, kein,...) + mehr. Hast du noch Durst? Ich habe keinen Durst mehr. Máš žízeň? Už nemám žádnou žízeň. Brauchst du etwas? Ich brauche nichts mehr. Potřebuješ něco? Nepotřebuji už nic. Wir besuchen niemand(en) mehr. Nenavštívíme už nikoho.

11  Německé „doch“ – ale ano v odpovědi na zápornou otázku. Regnet es nicht mehr? Doch, es regnet immer noch. Už neprší? Ale ano, ještě pořád prší.  Souhlasné „ja“ – ano lze použít jen v kladné otázce. Wohnen Sie in Karlsbad? Ja, ich wohne in Karslbad. Bydlíte v Karlových Varech? Ano, bydlím v Karlových Varech. doch – ale ano


Stáhnout ppt "Projekt : „EU peníze školám“ - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815."

Podobné prezentace


Reklamy Google