Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na podporu PEK ● PEK - Písemná a elektronická komunikace je předmět na Obchodních akademiích ● Jeho obsahem je naučit žáky psát desetiprstou technikou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na podporu PEK ● PEK - Písemná a elektronická komunikace je předmět na Obchodních akademiích ● Jeho obsahem je naučit žáky psát desetiprstou technikou."— Transkript prezentace:

1 Na podporu PEK ● PEK - Písemná a elektronická komunikace je předmět na Obchodních akademiích ● Jeho obsahem je naučit žáky psát desetiprstou technikou (námaha se rozloží) a zvládnout všechny úřední písemnosti ● Spoluprací s výukou informačních technologií, českého jazyka či cizího jazyka by pak měl absolvent preferovat klávesnici před myší, rozum před improvizací a spisovnou češtinu před obecnou (a chybami vůbec)

2 Zkušenosti s interaktivní tabulí ● Zkoušeli jsme s kolegyní vyplňovat předtisky přímo přes interaktivní tabuli, ale ukázalo se, že posun ovládací tyčky vůči tabuli a časové zpoždění znemožňují vyplňování jakéhokoliv předtisku ručně ● Zůstává tak možnost v učebnách s projektorem vyplňovat předtisky přes klávesnici anebo, tak jak se tomu děje i dnes, v učebnách s PC, kdy každý žák vyplňuje předtisk samostatně

3 Státní těsnopisný ústav ● První stránkou na pomoc výuce PEK, kterou většina učitelů navštěvuje či navštívila, je součást Národního ústavu odborného vzdělávání Státní těsnopisný ústav: http://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav http://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav ● Na stránkách STÚ se nacházejí předtisky úředních dopisů a různých tiskopisů (faktura, cestovní příkaz, apod.) - je možno je stáhnout a používat ve výuce

4 Státní těsnopisný ústav - Rozhledy ● Na stránkách se nachází aktuální soubory k časopisu Rozhledy: řešení úloh, výchozí soubory pro úpravu (např. korektura textu, typografická kontrola, wordprocessing)

5 HYL s.r.o. ● Na stránkách společnosti HYL se nachází část materiálů na podporu výuky PEK pod dřívějším názvem Obchodní korespondence: http://www.hyl.cz/obk/obchodni-korespondence.php http://www.hyl.cz/obk/obchodni-korespondence.php ● „Jako doplněk našich služeb nabízíme soubor textů, které mohou být užitečné administrativním pracovníkům, vedoucím pracovníkům, studentům rozšiřovacího studia předmětu písemná a elektronická komunikace a učitelům tohoto předmětu.“ - z webu

6 HYL s.r.o. ● Texty se dají stáhnout ve formátu pdf nebo rtf a začínajícím učitelům (s předmětem PEK) mohou pomoci. ● Nejen pro učitele a žáky je ale důležité vědět, jak psát tituly, dodržovat typografické zvyklosti textu, vědět, že existuje Norma ČSN ISO 7144 o dokumentaci, jak by měla vypadat žádost o místo, životopis, atd.

7 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o. ● Na stránkách této školy http://projekty.sosptu.cz/obk/ jsem objevil jednoduchá vysvětlení pojmů a příklady písemností z okruhu PEK http://projekty.sosptu.cz/obk/ ● Vzhledem k tomu, že se PEK učí v učebnách s PC, mohla by tato stránka posloužit učitelům a žákům jako doplněk výkladu; odvolávka na ni jako pomoc nepřítomným žákům

8 Obsah (1): ● Úvod do obchodní korespondence – Písemný styk, písemnosti, dělení písemností – Manipulace s písemnostmi – Archivace a skartace písemností ● Normalizovaná úprava písemností – Normy pro úpravu písemností – Úprava adres – Zkratky – Dopisy na hlavičkových papírech – Vnitropodnikové písemnosti – Osobní dopisy ved. pracovníků – Dopisy občanů organizacím – Jednoduché právní písemnosti

9 Obsah (2): ● Písemnosti při uzavírání kupních smluv – Poptávka – Nabídka – Objednávka – Kupní smlouva ● Písemnosti při plnění kupních smluv – Odvolávka a přepravní dispozice – Přepravní doklady – Návěští – Dodací list – Faktura – Příkaz k úhradě

10 Obsah (3): ● Písemnosti při porušování kupních smluv – Urgence – Odpověď na urgenci – Reklamace – Odpověď na reklamaci – Upomínky – Odpověď na upomínky ● Písemnosti při pracovních poradách – Pozvánka – Prezenční listina – Zápis z porady

11 Obsah (4): ● Písemnosti při pracovních cestách – Cestovní příkaz – Zpráva z pracovní cesty ● Písemnosti při organizaci a řízení podniku – Příkaz vedoucího pracovníka – Směrnice – Oběžník – Pokyny

12 Obsah (5): ● Osobní dopisy vedoucích pracovníků ● Personální písemnosti – Žádost o místo – Životopis – Pracovní smlouva, osobní dotazník – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – Potvrzení o zaměstnání – Pracovní posudek – Ukončení pracovního poměru

13 Obsah (6): ● Jednoduché právní písemnosti – Plná moc – Dlužní úpis – Potvrzenka


Stáhnout ppt "Na podporu PEK ● PEK - Písemná a elektronická komunikace je předmět na Obchodních akademiích ● Jeho obsahem je naučit žáky psát desetiprstou technikou."

Podobné prezentace


Reklamy Google