Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnější vztahy EU RNDr. Oldřich Hájek. Vnější vztahy Co jsou vnější vztahy? Evropská unie je jedním z klíčových hráčů na světové scéně jak v ekonomickém,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnější vztahy EU RNDr. Oldřich Hájek. Vnější vztahy Co jsou vnější vztahy? Evropská unie je jedním z klíčových hráčů na světové scéně jak v ekonomickém,"— Transkript prezentace:

1 Vnější vztahy EU RNDr. Oldřich Hájek

2 Vnější vztahy Co jsou vnější vztahy? Evropská unie je jedním z klíčových hráčů na světové scéně jak v ekonomickém, tak v politickém ohledu. Evropská unie je jedním z klíčových hráčů na světové scéně jak v ekonomickém, tak v politickém ohledu. Do oblasti vnějších vztahů spadají veškeré zahraniční záležitosti a aktivity EU s výjimkou společné obchodní politiky a vztahů se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku Do oblasti vnějších vztahů spadají veškeré zahraniční záležitosti a aktivity EU s výjimkou společné obchodní politiky a vztahů se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku EU uzavírá bilaterální smlouvy s jednotlivými zeměmi, či multilaterální dohody s regionálními uskupeními a mezinárodními organizacemi. EU uzavírá bilaterální smlouvy s jednotlivými zeměmi, či multilaterální dohody s regionálními uskupeními a mezinárodními organizacemi. EU se snaží spolupracovat s celými regiony EU se snaží spolupracovat s celými regiony

3 Vnější vztahy Andské společenství - Bolívie, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Venezuela politický dialog a obchodní vztahy spolupráce je v současné době založena na Regionální rámcové smlouvě o spolupráci, podepsané v roce 1993 v roce 2003 byla podepsána Smlouva o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Andským společenstvím cílem spolupráce je přispívat ke stabilizaci regionu a stimulovat jeho integraci - programy jsou připravovány na sedmiletá období, pro roky 2007 – 2013 byly definovány tři priority: sociální a ekonomická soudržnost, regionální ekonomická integrace a boj proti nelegálním drogám - mezi nástroje spolupráce patří společné výbory a podvýbory

4 Vnější vztahy Asie – zahrnuje i část Pacifiku, jde o velmi rozmanitý region, jednotlivé země se výrazně liší svou rozlohou, ekonomickou vyspělostí, kulturou, náboženstvím, atd. EU má s Asií intenzivní obchodní vztahy, je kladen důraz na politický dialog týkající se bezpečnosti a stability v regionu a ve světě, či na boj s chudobou tento region je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem EU (po části Evropy, která do Unie nespadá, a po NAFTA), směřuje sem 21% exportu a značný objem zahraničních investic EU RUSKO Západní Evropa – Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko spolupráce v rámci EHP vztahy se Švýcarskem jsou upraveny celou řadou bilaterálních smluv, protože jeho občané v referendu (1992) odmítli, aby se země podílela na EHP dále bilaterální vztahy s Andorrou, San Marinem a Monakem (u Monaka je specifičnost situace posílena jeho zvláštním vztahem k Francii – Monako se tak přímo účastní některých komunitárních politik)

5 Vnější vztahy Střední Amerika – Honduras, Guatemala, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama politický dialog, spolupráce a obchodní vztahy základem vztahů mezi EU a Střední Amerikou je Dialog San- José, započatý v roce 1984 počátky integrace regionu spadají do 50. let 20. století, nicméně došlo k několika ekonomickým a politickým krizím, Organizace středoamerických států se v roce 1973 rozpadla a teprve po 20 letech byla spolupráce obnovena (1993 vznikl Středoamerický integrační systém) vztahy mezi EU a tímto regionem jsou momentálně upraveny Rámcovou smlouvou o spolupráci z roku 1993, nahradí ji Smlouva o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Střední Amerikou, jakmile bude ratifikována (podepsána v roce 2003) nástrojem spolupráce jsou Regionální strategické zprávy vypracované na sedmiletá období mezi hlavní cíle právě dobíhající zprávy patří podpora integrace regionu, občanské společnosti a posílení obranyschopnosti zemí při živelných katastrofách

6 Vnější vztahy Jižní Amerika EU s regionem intenzivně spolupracuje od 60. let minulého století, je nejvýznamnějším zahraničním investorem a poskytovatelem finanční pomoci pro tuto oblast a druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU s regionem intenzivně spolupracuje od 60. let minulého století, je nejvýznamnějším zahraničním investorem a poskytovatelem finanční pomoci pro tuto oblast a druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem vztahy s latinskoamerickými zeměmi fungují na bilaterální i multilaterální úrovni a jsou velmi složité; hlavními fóry pro politický dialog jsou Skupina EU–Rio (založená v roce 1986) a pravidelné summity hlav států (první se konal v roce 1999); bilaterálně EU spolupracuje s Chile a Mexikem Severní Amerika – USA a Kanada rozsáhlá spolupráce v ekonomické i politické oblasti

7 Vnější vztahy Východní Evropa a Střední Asie EU těmto zemím poskytuje pomoc v rámci programu Tacis, který zahrnuje národní i regionální programy; celková částka v letech 2000 – 2006 činí €3,14 mld., EU podporuje zejména politickou a ekonomickou transformaci regionu, vztahy jsou založeny na bilaterálních Smlouvách o partnerství a spolupráci – upravují politické, ekonomické a obchodní vztahy, kladou důraz na respekt k demokratickým principům a lidským právům (momentálně jsou platné smlouvy s 10 zeměmi regionu, a to s Arménií, Ázerbajdžánem, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Moldávií, Ruskem, Ukrajinou a Uzbekistánem) po doposud největším rozšíření Unie v roce 2004 vznikla Politika evropského sousedství, jejímž cílem je posílit spolupráci se zeměmi, které s EU přímo sousedí nebo budou sousedit po rozšíření o Rumunsko, Bulharsko a Turecko, do sousedské politiky nespadá Rusko:

8 Vnější vztahy Středomoří a Blízký východ – v současnosti sem spadá 10 zemí, a to Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko, Turecko vztahy jsou založeny na Euro- středomořském partnerství (neboli Barcelonském procesu), které funguje od roku 1995 doplňkem jsou i záležitosti blízkovýchodního mírového procesu - od roku 2004 jsou všechny země zde zmíněné zahrnuty i do Politiky evropského sousedství (Barcelonský proces je její součástí) Perský záliv – Saudská Arábie, Kuvajt, Katar, Bahrajn, Omán, Spojené Arabské Emiráty (těchto 6 států tvoří Radu pro spolupráci zemí v oblasti Perského zálivu - GCC), Jemen, Irák a Írán země spadající do tohoto regionu nejsou partnery EU v rámci Barcelonského procesu Smlouva o spolupráci mezi ES a GCC byla podepsána v roce 1989, nová smlouva s Jemenem pak v roce 1998 Od roku 2001 Evropská komise vyjednává vznik zóny volného obchodu s GCC (mezi těmito zeměmi existuje celní unie od 1. 1. 2003)

9 Vnější vztahy Západní Balkán – do této oblasti patří kromě Chorvatska a Makedonie potenciální kandidátské země EU – Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, včetně Kosova cílem EU je stabilizace oblasti, regionální integrace a celkový rozvoj s výhledem na plné členství všech zemí v EU politickým rámcem pro spolupráci je Proces stabilizace a přidružení, jenž zahrnuje podporu obchodu, ekonomickou a finanční pomoc, a smluvní vztahy (Dohody o stabilizaci a přidružení) do Procesu stabilizace a přidružení stále patří i současné kandidátské země ze západního Balkánu – Chorvatsko a Makedonie Kandidátské země – Rumunsko, Bulharsko (přistupující země), Chorvatsko, Turecko, Makedonie (Bývalá jugoslávská republika Makedonie) - Turecko má podepsanou dohodu o přidružení od roku 1963 (účinnost 1964), Rumunsko a Bulharsko od roku 1993 (účinnost od 1995) a Chorvatsko od r. 2001 - Rumunsko a Bulharsko už podepsaly přístupové smlouvy, teď probíhá ratifikační proces


Stáhnout ppt "Vnější vztahy EU RNDr. Oldřich Hájek. Vnější vztahy Co jsou vnější vztahy? Evropská unie je jedním z klíčových hráčů na světové scéně jak v ekonomickém,"

Podobné prezentace


Reklamy Google