Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Markéta Burdová Lucie Hykešová 3. ročník HKS, 2014 Sudý týden, pátek 12,15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Markéta Burdová Lucie Hykešová 3. ročník HKS, 2014 Sudý týden, pátek 12,15."— Transkript prezentace:

1 Markéta Burdová Lucie Hykešová 3. ročník HKS, 2014 Sudý týden, pátek 12,15

2 odvozeno od řeckého MONACHOS - základ v MONOS – jediný, osamocený, tedy ten, kdo žije sám, v samotě, v poušti životní styl, který podřizuje svůj život konkrétnímu cíli eliminace pozemských vlivů život v uzavřených komunitách - asketický způsob života

3 Starověká Indie – hinduismus, džínismus 1. Ašrám (600 př.n.l.) 2. Šramanové (6. - 5. st. př.n.l.) 3. Buddhismus - Sangha (5. st. př.n.l.) Svátek Sangha

4

5

6 Židovství 1. Elijáš a Elíša 2. Esejci (2. -1. st. př.n.l.) Esejci

7 První skuteční předchůdci mnišství – Jan Křtitel a jeho učedníci a Ježíš Kristus (např. 40 dní v poušti; avšak kritizoval askezi a žádný příkaz o ní nezanechal), další náznaky asketických prvků v Novém zákoně Poušť - svět podřízený satanovi, který posvětil Ježíš svou přítomností Počátky křesťanského mnišství – Blízký východ – pásmo pouští

8  úplné počátky křesťanského mnišství – doba pronásledování křesťanů – 3. a první pol. 4. st. – odchod křesťanů do pouště  křesťané si přáli mučednickou smrt jako měl Ježíš, později po uznání církve (4. st.) pomalou smrt v askezi – nárůst poustevníků žijících o samotě v poušti – pokání, modlitby, půst, vzor učedníkům  Kristova slova:  „Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho.“  „Prodej všechno, co máš a rozděl chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne!“

9  wádí [vádý] – vyschlé koryto řeky  ain, en – pramen řeky  džebel – hora  khirbet [chirbet] – zřícenina  lávra – volné seskupení mnišských cel (dnes název pro rozsáhlý monastýr – pravoslavný klášter)  cenobium, cenobitní klášter - objekty pro pospolitý život mnichů

10 Eremité  počátek ve 3. st., Egypt, Sýrie, Palestina  první svědectví o radikálním opuštění všeho pro Krista - biskup Atanasius - Život svatého Antonína → svatý Antonín = otec mnišství  eremitský = poustevnický = individuální mnišství – samota, práce, modlitby

11

12 Anachoréti  4.-5. st. v oblasti Rellie - okraj Nilské delty a Sahary, Byzanc, Rusko  semianachorétský monasticismus (= polopoustevnický způsob života), sdružování se do společenství; lávra – neuspořádaný klášter, volné společenství cel

13 Cenobité  od 4. st., Horní Egypt – rozšíření po celé církvi  Svatý Pachomios (přelom 3. a 4. st.) – první klášter v Tabennisi (Horní Egypt), první mnišská řehole (tzv. Andělská řehole – později závazná pro západní mnišství), vznik prvních křesťanských klášterů; konec 4. st. – 7000 mnichů v Egyptě  základní jednotka – klášter – nejstarší podoba komunit  již ne jednotlivé cely → malé soukromí  žádný majetek  hospodářský provoz, řemeslné dílny

14

15  odchod dobrých křesťanů do pouště  první egyptský mnich - Ammonios Nitrijský (nar. konec 3. st.)  Svatý Pavel Thébský (* 228; † 341) - patron poustevníků a výrobců rohožek a košíků  zmínky o ženách-poustevnicích, asketkách  4. st., první klášter – Isidora Bláznivá  Proč se křesťané stávali poustevníky?  hlavně služba Bohu  zklamání  pykání za hříchy  pronásledování, ohrožení na životě Sv. Pavel Thébský

16  Palestina – ne poušť, ale hornatá krajina → jeskyně  první palestinský mnich – sv. Charitún (nar. v Turecku, zemř. kolem 320-350)

17  4.-6. st. – rozkvět mnišství; málo informací o počátku  přísnost, misionářská činnost  první klášter Gonderos  v klášterech především sociální a apoštolská činnost  každý klášter měl svá pravidla  půst – 2x týdně  slib – poslušnost představenému, chudoba, čistota  kultura a vědy – ne, odváděly od modlitby Syrské kláštery – 2 typy: Starec a jeho učedníci společné jídlo a modlitba, soukromá modlitba → střídání osamělého a společenského života mnišské cely, kaple, společenská místnost Společenský život v klášteře kaple, společenská místnost, budova pro mimokomunitní činnost, věž, cisterna, společná hrobka zpívání žalmů, zemědělské práce, soukromé a společné modlitby, přednášení představeného

18  první stylita – Simeon Stylita starší – 5. st.  Stylita neboli sloupovník – křesťanský poustevník v Byzantské říši, mnoho let žil asketickým životem na vysokém sloupu  modlitby, rozjímání, kázání  velmi populární až do 10. st.

19

20  největší rozvoj po zestátnění křesťanství  křesťanství příliš pohodlné pro radikály → mnišství – náhrada místo mučednictví → první reformní proud v církvi (4. st.)  askeze – nástroj k dosažení spásy a konání pokání; spojeno s mnišstvím  v křesťanském chápání – modlitba, chození do kostela, půst, almužna, sebeovládání

21 Sv. Benedikt z Nursie – zakladatel západního mnišství  podle řehole sv. Augustina vytvořil vlastní – základem je práce a modlitba - ora et labora; 529 – první klášter  Benediktova řehole dodnes základem západního mnišství, pro katolictví nejvýznamnější asketické pravidlo Sv. Basileios z Kaisareie – zakladatel pravos. mnišství  podle Pachomiovy řehole vytvořil vlastní – základem je tělesná práce, intenzivní studium Bible, nemajetnost, půst, noční modlitba – nedostatek spánku  Basileova řehole dodnes nejzákladnější mnišský dokument v pravoslavném křesťanství

22 Římskokatolická církev  řeholnictví, z lat. regula → církev a hierarchie  tzv. evangelijní rady - chudoba, čistota, poslušnost  modlitba a služby  sv. Augustin → sv. Benedikt z Nursie, další: sv. Basil, sv. František z Assisi a sv. Ignác z Loyoly  řád sv. Benedikta – důležité civilizační hnutí  středověk – velký význam mnišských řádů – prosazení důležitých reforem v církvi, šíření křesťanství v Evropě Pravoslavná církev  přísnější půst a intenzivní modlitba  na rozdíl od katolictví nechápe askezi jako pokání za hříchy  pouze modlitba a poslušnost, žádné práce a služby  mnicha oslovujeme „otče“  kláštery podléhají biskupovi  stupně: poslušník, rjasofor, malá schima, velká schima  pravoslavné mnišství je jednotné, není rozděleno na jednotlivé řády; označení „basiliáni“ podle sv. Basilia není správné  "mnišská republika“ - 20 klášterů na hoře Athos na poloostrově Chalkidiké (zal. 963)

23 Mnišská republika -založena v roce 963 -uskupení 20 klášterů na hoře Athos na řeckém poloostrově Chalkidiké

24 Římskokat. řád - Benediktíni Římskokat. řád - Františkáni Pravoslavní mniši

25  mniši v buddhismu  mniši v tibetském lámaismu  mniši v taoismu (Čína)  mniši v zenovém buddhismu (Japonsko)  mniši v hnutí Hare Krišna  islám – hlavní asketická tradice je ramadán – půst, modlitby buddhistický mnich Hare Krišna

26  http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintex thistories.asp?historyid=ab88  http://www.dejepis.com/ucebnice/role- cirkve-a-krestanstvi/  https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/110 25/8814/Pocatky%20mnisstvi.pdf?sequenc e=1  Franzen, A.: Malé církevní dějiny, Praha 1992  NOVOTNÝ, Jiří. Mnišství na Blízkém východě: Krátký dějinný přehled. Olomouc: Centra Aletti, 2012. ISBN 978074121241.

27 D ě kujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Markéta Burdová Lucie Hykešová 3. ročník HKS, 2014 Sudý týden, pátek 12,15."

Podobné prezentace


Reklamy Google