Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Alexandra Zajíčková, předsedkyně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Alexandra Zajíčková, předsedkyně."— Transkript prezentace:

1 PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Alexandra Zajíčková, předsedkyně

2 Česká unie pro podporované zaměstnávání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. Organizace sdružující agentury podporovaného zaměstnávání (PZ) Vznik v roce 2000 Členem EUSE (European Union of Supported Employment) V ČR aktuálně cca 44 agentur PZ, z toho 20 agentur členem ČUPZ Službu PZ využívá v současné době cca 900 klientů Zastoupení různých cílových skupin – zdravotní postižení a sociální znevýhodnění (lidé po výkonu trestu, imigranti, závislosti, a jiné) Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

3 Mezi hlavní cíle organizace patří Sdružovat poskytovatele a obhájce služby podporované zaměstnávání (PZ) Podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů PZ Vytvářet a průběžně aktualizovat metodiku PZ Prosazovat a obhajovat podporované zaměstnávání jako soubor služeb, bez kterých se otevřená společnost neobejde Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

4 Mezi hlavní cíle organizace patří Být aktivním členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání (EUSE) Šířit vzdělanost v oboru podporované zaměstnávání se zvláštním důrazem na potřeby členů Snaha o legislativní zakotvení Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

5 Aktivity Projekty zaměřené na rozvoj podporovaného zaměstnávání (PZ) Pořádání odborných setkání pracovníků V PZ – tzv. kolokvia Zastupování zájmů poskytovatelů PZ na národní úrovni Vzdělávání pracovníků v PZ Zpravodaj IN Pořádání 9th EUSE konference v roce 2009 Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

6 Podporované zaměstnávání Hlavní prioritou je pomoci osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním na otevřený trh práce. Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

7 Proč otevřený trh práce? Možnost volby Vyrovnání příležitostí Cesta k zapojení do běžného života Rozmanitost pracovního týmu Zvýšení míry samostatnosti člověka se zdravotním postižením Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

8 Výchozí hodnoty PZ ČUPZ vychází a zachovává evropské principy PZ  Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, … na ochranu proti nezaměstnanosti (Všeobecná deklarace lidských práv)  Přechod mezi pojmy „práce schopný a neschopný“ je umělý a vypovídá víc o ochotě většinové společnosti poskytnout podporu Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

9 Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz Základní principy PZ  Místo na otevřeném trhu práce  Práce za spravedlivou mzdu  Individuální přizpůsobení podpory  Aktivní přístup uživatelů služeb  Využití formálních i neformálních zdrojů, zejména přirozené podpory na pracovišti

10 Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz Poskytovaná podpora  časově omezená  kontinuální – pro získání i udržení práce  individualizovaná, nejnižší možná efektivní podpora  aktivní účast uživatele služby  využití přirozené podpory na pracovišti  rozvoj/nácvik dovedností nepřímo souvisejících s prací  podpora poskytována zaměstnanci i zaměstnavateli

11 Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz Cílová skupina služeb podporovaného zaměstnávání lidé, kteří chtějí pracovat na OTP lidé, kteří samostatně nezvládají některé důležité dovednosti při hledání práce a při jejím udržení důvody mohou být různé - zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, návrat z VTOS, apod. potřebují individuální, dlouhodobou podporu postavenou na osobní pomoci 2. zákazníkem/uživatelem PZ je zaměstnavatel

12 Legislativní zakotvení PZ Podporované zaměstnávání není zakotveno v legislativě, avšak je možné ji zabezpečit na základě: a)Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (pracovní rehabilitace) - zabezpečení pracovní rehabilitace (nebo její části) agenturou PZ Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

13 Legislativní zakotvení PZ b) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální rehabilitace) Většina poskytovatelů Podporovaného zaměstnávání má službu registrovanou v rámci sociální rehabilitace, avšak vymezení sociální rehabilitace je rozsáhlejší než samotná služba. Tímto často dochází k nesystematickému rozdělování peněz, kdy některé služby (PZ) v daném regionu získají peníze na provoz služby, některé nikoli. Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

14 PZ jako metoda sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je zaměřena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Agentury PZ realizují sociální rehabilitaci „metodou podporovaného zaměstnávání“. Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

15 Pracovní rehabilitaci Zabezpečují úřady práce Mohou pověřit zabezpečením jinou právnickou nebo fyzickou osobu Hradí náklady s ní spojené Osoby ze ZP mají na pracovní rehabilitaci nárok Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

16 Spolupráce agentur a ČUPZ s úřady práce Pracovní rehabilitace (§ 69-74 Zákona o zaměstnanosti) – zabezpečení pracovní rehabilitace (nebo její části) agenturou PZ Individuální podpora klientům při běžném jednání na ÚP ČUPZ: Spolupráce při vytváření koncepčních materiálů Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

17 Spolupráce se subjekty státní správy a samosprávy MPSV (jednotlivé odbory) ČSSZ - Lékařská posudková služba Okresní správy sociálního zabezpečení Kraje, magistráty,… Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

18 Aktuální problémy agentur PZ Nesystémovost financování služby PZ  Ohrožení existence agentur a jejich klientů  Nutnost řešit otázky související s financováním na úkor práce s klienty  Nedostatečné využívání služeb agentur PZ úřady práce a jinými institucemi Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

19 NÁVRH na zlepšení a na čem v současní době pracujeme Zakotvení PZ v legislativě Vytvoření jasného systému financování Propagace PZ Prohloubení spolupráce s ÚP, LPS a dalšími subjekty Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

20 Pracovní rehabilitace: příklad dobré praxe Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

21 Subjekty zúčastněné na pracovní rehabilitaci: úřad práce uchazečka o zaměstnání zaměstnavatel agentura podporovaného zaměstnávání Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

22 Účastnice pracovní rehabilitace – základní údaje: 30letá žena absolventka VŠ humanitního zaměření studentka externího doktorandského studijního programu pracovní zkušenost – pozice recepční – skončeno 2. den po nástupu, psychotická ataka diagnóza: paranoidní schizofrenie, posléze překvalifikováno na schizoafektivní poruchu Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

23 Účastnice pracovní rehabilitace – základní údaje: 1. evidence po skončení studia na VŠ - ukončena na vlastní žádost z důvodu zhoršení zdravotního stavu (neschopnost docházet na kontakt s poradcem ke zprostředkování, délka evidence – 9 měsíců) 2. evidence – po 1,5 roce, v průběhu této evidence uznána osobou se zdravotním znevýhodněním, v průběhu evidence absolvovala pracovní rehabilitaci, ukončena nástupem do zaměstnání (délka evidence – 30 měsíců) Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

24 Průběh pracovní rehabilitace I: říjen 2008 – uchazečka podala žádost o pracovní rehabilitaci, zároveň sestaven návrh individuálního plánu pracovní rehabilitace (stanovená forma PR: příprava na práci, obsah formy PR: práce v knihovně či archivu) listopad 2008 – březen 2009 – hledání vhodného zaměstnavatele pro výkon přípravy k práci, osloveno cca 40 pražských zaměstnavatelů, 2 zaměstnavatelé souhlasili Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

25 Průběh pracovní rehabilitace II: duben 2009 – doporučeno pracovní skupinou pro pracovní rehabilitaci březen 2009 – červen 2009 – relaps u uchazečky, proces dočasně zastaven začátek září 2009 – schůzky u dvou zaměstnavatelů připravených realizovat na jejich pracovištích PR Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

26 Průběh pracovní rehabilitace III: konec září 2009 – schváleno na poradě vedení úřadu práce, sestaven individuální plán pracovní rehabilitace, uzavřena dohoda o přípravě k práci mezi uchazečkou a úřadem práce a dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace mezi úřadem práce a agenturou podporovaného zaměstnávání říjen 2009 – březen 2010 – pracovní rehabilitace formou přípravy na práci a poradenské činnosti 1.4.2010 – nástup do zaměstnání Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

27 Obsah pracovní rehabilitace I forma: souběžně individuální poradenství a příprava k práci celková doba PR: 6 měsíců (492 hodin) poradenská činnost formou individuálního poradenství (120 hodin) – z toho 96 hodin přímo na pracovišti (podpora provádění zadaných pracovních úkolů, podpora komunikace na pracovišti), 24 hodin mimo pracoviště (zaměřeno na dovednosti potřebné k získání a udržení zaměstnání), zajišťováno agenturou podporovaného zaměstnávání ve spolupráci se zaměstnavatelem Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

28 Obsah pracovní rehabilitace I příprava k práci (372 hodin) – z toho 172 hodin teoretická příprava (úvod do archivnictví, archivační systémy…), 200 hodin praktická příprava (plnění zadaných úkolů), zajišťováno zaměstnavatelem ve spolupráci s agenturou podporovaného zaměstnávání Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

29 Co se osvědčilo otevřená komunikace ze strany uchazečky a zaměstnavatele o konkrétní nemoci uchazečky zapojení zaměstnavatele do vytvoření krizového plánu pro případ relapsu (skutečně nastal a byl zvládnut ze strany všech zúčastněných efektivně a v krátkém čase – cca 2 týdnů) účast agentury pro podporované zaměstnávání Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz

30 Děkuji za pozornost www.unie-pz.cz info@unie-pz.cz Studentská 3 Praha 6, 16000, Tel./fax: + 420 224 942 696 Mobil: + 420 739 040 086 www.unie-pz.cz


Stáhnout ppt "PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ Alexandra Zajíčková, předsedkyně."

Podobné prezentace


Reklamy Google