Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil.“ Giuseppe Ungaretti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil.“ Giuseppe Ungaretti."— Transkript prezentace:

1 „Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil.“ Giuseppe Ungaretti

2 OSVOBOZENÍ NOVÉHO LÍSKOVCE BRATISLAVSKO-BRNĚNSKÁ OPERACE 2. UKRAJINSKÉHO FRONTU

3 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1)Jak se jmenovala mezinárodní dohoda, která stála na počátku rozbití Československa, a kdy byla podepsána? 2)Které země ji podepsali a čeho se konkrétně týkala? 4)Kdy došlo k vlastní okupaci zbytku naší republiky? 3)Kdy se odpojilo Slovensko od Československa? Mnichovská dohoda – 29. září 1938 Podepsalo ji Německo, Itálie, Velká Británie a Francie, týkala se odstoupení československého pohraničí Německu, Maďarsku a Polsku. 14. března 1939 15. března 1939

4 http://www.orechov1945.cz/1939/1939.htm 5) Jak se jmenuje budova v Brně, odkud Hitler promlouval k Němcům 17. března 1939? OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ Nová radnice

5 OTEVŘENÍ ZÁPADNÍ FRONTY 6. 6. 1944 POSTUP RUDÉ ARMÁDY NA VÝCHODNÍ FRONTĚ ZAPOJENÍ BÝVALÝCH FAŠISTICKÝCH STÁTŮ DO BOJŮ PROTI NĚMECKU Postup spojenců při osvobozování Evropy http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/

6 VOJENSKÉ OPERACE SMĚŘUJÍCÍ K OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA 1) Karpatsko-dukelská operace 2) Ostravská operace 3) Bratislavsko-brněnská operace 4) Pražská operace 1) 4) http://www.quido.cz/ http://www.panzernet.net/ 2) http://tema.novinky.cz/

7 OSVOBOZOVÁNÍ BRNA 3) BRATISLAVSKO - BRNĚNSKÁ OPERACE

8 BRATISLAVSKO - BRNĚNSKÁ OPERACE byla zahájena 25. března 1945 operaci řídil maršál Malinovskij, velitel 2. ukrajinského frontu současně probíhala operace ostravská a vídeňská 4. dubna 1945 byla obsazena Bratislava 13. dubna 1945 byla obsazena Vídeň 11. dubna 1945 po dobytí Lanžhotu vstoupily sovětské jednotky na Moravu a začalo osvobozování českých zemí R. J. MALINOVSKIJ

9 POSTUP 2. UKRAJINSKÉHO FRONTU

10 OTÁZKA K OPAKOVÁNÍ 6) Slyšeli jste někdy jméno maršála Malinovského v souvislosti s historii Brna ? Jeho jméno nese náměstí, kde stojí Mahenovo divadlo.

11 OSVOBOZOVÁNÍ BRNA Podle plánu ruského velení měla útok na SZ Brna zahájit 1. gardová jezdecko-mechanizovaná skupina pod velením generálporučíka I.A. PLIJEVA Součástí jeho skupiny byly: * kozácké sbory * tankové a dělostřelecké pluky * minometné a raketové jednotky kozákT - 34 http://www.arco-iris.com/ http://rkka.ru/iuniform.htm

12 BITVA U OŘECHOVA NEJVĚTŠÍ TANKOVÁ BITVA NA MORAVĚ http://www.warbirdphotographs.com/

13 BITVA U OŘECHOVA S brněnskou operací je spojena krvavá bitva u Ořechova - největší tanková bitva na Moravě. Terén obce byl výhodný pro připravovaný dělostřelecký útok Rudé armády (RA) na Brno. 15km Ořechov u BrnaPostup RA z JV k Brnu 2.UF http://www.orechov1945.cz/ http://www.panzernet.net/

14 BITVA U OŘECHOVA Po útoku 18. dubna RA obsadila část Ořechova. Němci však dostali rozkaz, aby na počest Hitlerových narozenin dobyli vesnici zpět. Obdrželi také výrazné posily. Ořechov znovu obsadili a podařilo se jim do 23. dubna 1945 izolovat část RA u Popůvek a Střelic. zničený T-34 u kostela v Ořechověněmecká protiofenzíva http://www.orechov1945.cz/

15 V souvislosti s boji u Ořechova a postupem Rudé armády se zintenzivnily i letecké útoky v jihozápadní oblasti od Brna. Řada letadel byla sestřelena.

16 Syrovice 18. 4. 1945 - Ju - 87 22. 4. 1945 - FW - 190 F 24. 4. 1945 - Bf - 109 24. 4. 1945 - Iljušin Il - 2 24. 4. 1945 - La - 7 http://sojuz.blog.cz / http://www.world-war-2-planes.com/ http://cs.wikipedia.org/ http://www.panzernet.net/ http://www.kheichhorn.de/html/

17 BITVA U OŘECHOVA V souvislosti s generálním útokem na Brno ráno 23.4. 1945 došlo k přesunům sovětských tanků a raketometů Kaťuša k Ořechovu. Obec byla silně ostřelována. Z původních 640 budov bylo zcela zničeno 176. raketomet Kaťuša tzv. „Stalinovy varhany“ 24.4. v noci hrozilo Němcům obklíčení, proto začali ustupovat k Brnu http://www.orechov1945.cz/

18 BITVA U OŘECHOVA Stalo se již tradicí, že se v obci pořádá v autentickém čase rekonstrukce bitvy jako celodenní program pro veřejnost spojený se vzpomínkovým aktem u pomníku padlých - 960 rudoarmějců a 20 místních občanů. http://www.orechov1945.cz/

19 GENERÁLNÍ ÚTOK NA BRNO http://www.dolin.estranky.cz/

20 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC

21 Už 18. dubna projel pod Kamenným vrchem 1. tankový průzkum čtyř T- 34. První byl zneškodněn v Bosonohách před domem č. 48. Jeho velitel podporučík Pjotr Filimonov byl po válce jmenován hrdinou SSSR in memoriam. Další dva tanky byly zneškodněny u krematoria. Poslednímu se podařilo projet ulicí Jihlavskou až do Horních Heršpic. Posádce se podařilo opustit nepojízdné vozidlo a zachránit se útěkem. T-34 na ul. Jihlavské u krematoria Trasa pohybu tanků od Bosonoh k H.Heršpicím přes území obsazené Němci

22 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC 23.dubna 1945 začal generální útok na Brno. Kamenný vrch i blízké Pisárky byly ostřelovány a bombardovány. Na Strážném vrchu - sídle nacistické zpravodajské služby - explodovala jedna bomba na rohu ulice Rybnické a Kluchovy, druhá v zahradách. mapa Nového Lískovce sovětské iljušiny IL - 2 http://www.wio.ru/

23 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC Po proražení fronty 25. dubna 1945 u Ořechova postupovala RA ve směru na Pisárky přes Kamenný vrch. Kozáci s tanky se probili na ulici Jihlavskou, kde byli ostřelováni ze Strážného vrchu. tanky T- 34 ve směru na Nový Lískovec kozáci RA na Jihlavské http://www.orechov1945.cz/ http://www.dolin.estranky.cz/

24 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC genpor. I.A.Plijev genpor. Katkov průběh osvobození Brna 25. - 26. 4.1945 Večer 25. dubna 1945 zaútočili od Bosonoh a Ostopovic na Nový Liskovec v prvnim sledu kozáci 6. gardové kozácké jezdecké divize, 4. gardového kubáňského jezdeckého sboru, 1. gardového jezdecko-mechanizované skupiny genpor. I. A. Plijeva. V druhém sledu za nimi postupovaly tanky a samohybná děla 7. mechani- zovaného sboru genpor. Katkova. V.Schildberger: České pohřebiště, Lískáček, 2006, duben, str.7 http://www.generals.dk/http://forum.valka.cz/

25 7. mech. sbor genpor. Katkov 6. gard. střelecká divize 2. UF 4. gard. jezdecký sbor genpor. Kamkov 6. gard. jezdecký sbor genmjr. Kuč

26 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC „Na Kamenném vrchu měli Němci několik tanků a vybudované bunkry. Těžké boje se tam odehrály u bývalého hotelu Hubertus. Boj o Nový Lískovec započal 25. dubna. Na Rybnické ulici a u bývalého hotelu Schuüzberg byla řada tanků. Po celý den střílely v tu stranu, odkud jim odpovídali rudoarmějci.Teprve k večeru nastal klid, kdy Němci ustupovali do Pisárek. Při ústupu do Pisárek podminovali a zničili železný most vedoucí přes řeku Svratku,čímž chtěli zastavit postup sovětských vojáků. Těm ale místní občané ukázali cestu přes les „Čertík“ k brodu přes Svratku. To byla jediná možnost jak postoupit do Pisárek a Staré Brno. Němci ještě na ústupu ostřelovali Nový Lískovec ze Špilberku a Žlutého kopce. V obci Nový Lískovec s 240 domy bylo poškozeno 142 (z toho 51 těžce, 91 lehce). V bojích o Nový Lískovec, dále pak Starý Lískovec, Bohunice a Kohoutovice padlo 52 rudoarmějců. Největší počet v Novém Lískovci a jeho okolí (31), ve Starém Lískovci (13), v Bohunicích (7) a v Kohoutovicích (1).“ http://www.novy-liskovec.cz/data/Liskacek/duben2009.pdf

27 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC „Padlí rudoarmějci byli prozatímně pochování na těch místech, kde položili své životy (v zahradách, v předzahrádkách, u chodníků a jinde). Se souhlasem zástupců Rudé armády bylo dohodnuto, že padlí rudoarmějci v uvedených předměstích budou po exhumaci společně pochováni do vybudované hrobky na pokraji Nového Lískovce (pod bývalým hotelem Schützberg). Na pohřebišti (hrobce) bylo zasazeno v pěti řadách 25 hranolů ze žuly. Na prvních pěti čelných hranolech jsou uvedena jména 25 padlých rudoarmějců. Jména dalších pochovaných nebyla již pro nespolehlivé zprávy uvedena.“ http://www.novy-liskovec.cz/data/Liskacek/duben2009.pdf

28 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC „Vedle pohřebiště byl vybudován památník (pyramida) a jako materiálu bylo použito pálených cihel z bývalého vybombardova- ného německého domu v Brně. Uvnitř památníku jsou zazděny písemnosti občanů z Nového Lískovce, Starého Lískovce, Bohunic a Kohoutovic, kteří se v letech 1939–1945 stali oběťmi v boji s německým nacistickým násilím a v tomto boji ztratili své životy.Někteří byli popraveni a někteří zahynuli v různých koncentračních táborech a věznicích.“ tamtéž

29 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC Na čelné straně památníku je zasazena pamětní deska s rusko- českým textem: http://www.novy-liskovec.cz/data/Liskacek/duben2009.pdf

30 BOJE O NOVÝ LÍSKOVEC „Na boční straně památníku je zasazena další pamětní deska s označením: „Za svobodu a důstojnost člověka, za štěstí národa 1939–1945.“ Na této pamětní desce jsou uvedeni občané, kteří se stali v letech 1939 –1945 oběťmi německého nacistického násilí: 8 z Nového Lískovce, 4 ze Starého Lískovce, 7 z Bohunic a 5 z Kohoutovic.“ Na památku rodiny Kluchových a pana Zoubka jsou v naší čtvrti pojmenovány ulice. tamtéž KLUCHOVA ZOUBKOVA

31 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 6) Odkud postupoval k Brnu 2. ukrajinský front? 7) U které obce proběhla největší tanková bitva na Moravě? 8) Jak se jmenovaly vojenské sbory, které se přesouvaly na koních? 9) Jak se ještě jinak říkalo raketometu Kaťuša? 10) Kdy začaly boje o Nový Lískovec a kdy byl osvobozen? 11) Kolik rudoarmějců padlo přímo na půdě Nového Lískovce? 12) Kde jsou tito vojáci pohřbeni? od jihovýchodu u Ořechova kozácké Stalinovy varhany 25. dubna 1945 31 na pohřebišti přímo v Novém Lískovci

32


Stáhnout ppt "„Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil.“ Giuseppe Ungaretti."

Podobné prezentace


Reklamy Google