Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."— Transkript prezentace:

1 Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 1. Česká poezie po roce 1945, Skupina 42, Ivan Blatný Ročník čtvrtý Datum tvorby 1.pololetí školního roku 2012/2013 AnotaceRozdělení české poezie po roce 1945, Skupina 42, Ivan Blatný – život a dílo. Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků a orientace ve vývoji poezie a kulturních souvislostech. Metodický pokyn Prezentace je určená jako podklad pro výklad a práci s texty v hodině, je využitelná pro samostatné studium nebo opakování žáků. Slouží také k práci s učebnicí Literatura pro IV. ročníku SŠ a doplňuje její výklad o texty, které nejsou obsaženy v Pracovním sešitě k učebnici. Klíčová slova: historicko-politický kontext po roce 1945, rozdělení české poezie po roce 1945, Skupina 42, Ivan Blatný, volný verš, epizeuxis, apostrofa, slangová slova, poezie fragmentů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 SKUPINA 42 IVAN BLATNÝ 1. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

4 Změny ve společnosti? Konec cenzury-vycházejí díla „ze šuplíku“ Pokus o obnovení 1. republiky – pluralitní demokracie Svobodné volby Odpovědi na otázky hledejte v učebnici Literatura pro 4.roč. SŠ Historicko-politický kontext (1945 – 1948)

5 Aktuální tematika poezie? Radost z nově získané svobody. Obavy o budoucnost, očekávaní změny orientace společenského vývoje …. Silné zážitky z okupace a radost z osvobození.

6 Skupiny v české poválečné poezii? B. Skupina 42 (1942–1948) E. Katoličtí básníci C. Skupina Ra (1942–1948) D. Střední generace básníků A. Skupina Ohnice (1939–1947) navazuje na J. Ortena, „nahý člověk“ Josef Hiršal a Kamil Bednář všední život ve velkoměstě, Ivan Blatný, Jiří Kolář, Josef Kainar 2. vlna českého surrealismu Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc (narozených po r. 1900): F. Halas, J. Seifert, V. Holan aj. (B. Reynek, Jan Zahradníček) - obavy z dalšího směřování vývoje

7 : Skupina 42 Vznikla ze schůzek přátel ve čtyřicátých letech uprostřed 2. světové války. V Praze v Topičově salónu vystavovali malíři František Gross, František Hudeček, Kamil Lhoták, Jan Smetana, Jan Kotík, sochař Ladislav Zívr a fotograf Miroslav Hák. Z básníků se k nim přidali Jiří Kolář, Josef Kainar, Jiřina Hauková a Ivan Blatný, po válce Jan Hanč Program vypracovali teoretikové umění Jindřich Chalupecký a Jiří Kotalík.

8 Kamil Lhoták – Balon Ressel (Balon je symbolem volnosti) http://media.novinky.cz/334/353344-top_foto1-a3bpj.jpg?1357833601

9 Kamil Lhoták – Stanoviště balonů http://artmap.cz/Files/Pictures/events-1363.jpg

10 Ve Středohoří http://new.galerieroudnice.cz/blog/wp-content/uploads/2011/11/kamil_lhotak_ve_stredohori_1955_olej_-platno_sbirky_galerie-moderniho_umeni_a.jpg

11 Kamil Lhoták - Krajina 20. století http://ces.mkcr.cz/cz/img/8/6/0/p4586.jpg

12 František Hudeček – Noční chodec http://3.bp.blogspot.com/-XnH-Um7eUJc/T0- EM9xpC0I/AAAAAAAAAWg/mBjIjc_64fw/s1600/03_hudecek_nocni_chodec_copy.jpg http://kutzik.jirpa.cz/storage/200905111324_Frantisek_Hudecek.jpg http://www.galerieart.cz/hudecek_nocni_chodec.JPG

13 František Hudeček – Noční chodec http://www.images.atlasceska.cz/images/kalendarakci/velka/29083/v85752_h udecek-nocni-chodec-1943.jpg http://ghmp.cz/gallery/CZK:GHMP:US.M-2634/99_DIGITAL_Hudecek-M-2634-003-p1- 30380.tif_1296464621282_web.jpg

14 Jan Smetana - U mostu na Štvanici http://www.cmvu.cz/img/works/o_3_ev.jpg

15 František Gross – Město při náletu http://www.galeriemoderna.cz/paints/franti-ek-1909-1985-gross/g-m-sto-p-i-n-letu-upr-aaa.jpg

16 František Gross – Na Františku http://www.artplus.cz/web/uploads/image/Frantisek-Gross-NaFrantisku.jpg

17 Na jakou tematiku se zaměřovali? Vliv existencialismu (úzkost v době ohrožení existence ) Objevují ve městě novou poezii, hledají jistotu v „kamenné krajině velkoměsta“ Typické motivy: pusté zdi činžáků, dláždění ulic, stojany pouličního osvětlení, periférie, technická civilizace Všední život člověka ve městě: „svět, ve kterém žijeme“

18 Příklon k nestylizované realitě – prozaizace verše, volný verš, hovorová řeč, městský slang. Co bylo typické pro formu jejich poezie? Svět vidí jako nejednotný (disharmonický), rozpadá se jim na shluk útržků (fragmentů), které se prolínají (simultánní výjevy). Kolážová kompozice. Odmítají pravidelný verš meditativní poezie současných básníků, členění na strofy a obrazná pojmenování, pojmenovávají skutečnost přímo.

19 IVAN BLATNÝ (1919-1990 ) b ásník Skupiny 42 a překladatel http://www.knihovnaslany.cz/w p-content/gallery/777- kalendarium/blatny-ivan.jpg

20 Ze života: Syn prozaika a dramatika Lva Blatného, přítel J.Ortena. Narodil se v Brně, v jedenácti letech přišel o otce, o tři roky později mu zemřela matka. Hýčkaným dítětem bez existenčních starostí zůstal i po jejich smrti, kdy jeho výchovu převzala babička. V roce 1941 tragicky zemřel přítel Jiří Orten, tehdy poprvé hospitalizován na psychiatrii. Po osvobození vstoupil do KSČ. Proto také mohl v roce 1948 odletět s delegací spisovatelů na základě pozvání Britské rady do Velké Británie, kde vzápětí požádal o politický azyl. Po několika měsících se psychicky zhroutil.

21 Ze života: Do konce života se nezbavil obavy z možné pomsty, měl strach, že bude sledován a unesen Státní bezpečností. Normální život byl pro něho vyloučen, od roku 1954 byl natrvalo hospitalizován v psychiatrické léčebně. Psal však i nadále, a to horečně. Jeho texty vyšly v torontském Sixty-Eight Publishers manželů Škvoreckých ve dvou souborech: Stará bydliště (1979) a Pomocná škola v Bixley (1987) Ivan Blatný zemřel v Colchesteru. Jeho ostatky byly převezeny do Československa v květnu 1991 a slavnostně uloženy na brněnském pohřebišti.

22 Z díla: Paní Jitřenka (1940) prvotina, lyrika inspirovaná i hudbou a výtvarným uměním, lyrika stesku a touhy Melancholické procházky (1941) původní název Brněnské elegie, velký ohlas, opuštěný člověk uprostřed města, vracející se motiv chodce a pustého dvora. Tento večer (1945) 14 básní psaných volným veršem v letech 1942-45 Zlom ve vývoji, básník v roli chodce městem zaznamenává všední realitu a její neopakovatelnost. Zde se nejvíce přiblížil poezii básníků Skupiny 42 nejen v tematice, ale také v rozbití formy tradičního verše. Kolážovou metodou zaznamenává nezúčastněně fragmenty rozhovorů a všedních situací.

23 Tento večer (1942-1945) Krajina Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí přes dvory s pavlačemi do rozsvícených kuchyní Nějaká dívka sestupuje po točitých schodech Naklání se a vylévá špínu do stoky Na dlažbě průchodu se stěnou plnou plísně Zelenou jako šíje holubů Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí do dvorů s pavlačemi Z díla:

24 Nejeden příběh spěchá podél zdí Zpátky nahoru uhlí Teď jsem jako polomrtvá Od ševce boty Lístky Mlíko na zejtra Ponožky nadranc v čem budou kluci chodit Do Brna Sestra umřela Ano navždycky! Ještě mně najdi ty klíče co spadly za plynoměr! Zavři plechovou pikslu vynes kbelík! Ještě stěhování rýma zmatky neštěstí! Ještě láska!

25 Utkvělý bez pohnutí nad střechou tržnice Veliký zlatožlutý kalich tvého květu ó noci Ó noci blížící se na kočičích tlapkách ó hrobe ó spánku Pod celou kupu zpuchřelých věnců pavlačí Ó večere Dávno dávno dávno teď právě uplynulý Nezaměnitelný neopakovatelný večere Zastav se vrať se vrať se v mé básni! …

26 Slovníček použitých básnických prostředků: apostrofa oslovení nepřítomné nebo neživé věci poezie fragmentů epizeuxis volný verš opakování slov za sebou v jednom verši bez pravidelných strof a počtu slabik, bez interpunkce literární koláž útržků a detailů situací

27 Tento večer (1942-1945) Krajina Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí přes dvory s pavlačemi do rozsvícených kuchyní Nějaká dívka sestupuje po točitých schodech Naklání se a vylévá špínu do stoky Na dlažbě průchodu se stěnou plnou plísně Zelenou jako šije holubů Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí do dvorů s pavlačemi 1) Vyhledejte všední motivy velkoměsta

28 Tento večer (1942-1945) Krajina Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí přes dvory s pavlačemi do rozsvícených kuchyní Nějaká dívka sestupuje po točitých schodech Naklání se a vylévá špínu do stoky Na dlažbě průchodu se stěnou plnou plísně Zelenou jako šije holubů Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí do dvorů s pavlačemi 2. Vyhledejte v textu slova vyjadřující úzkost a ošklivost

29 Nejeden příběh spěchá podél zdí Zpátky nahoru uhlí Teď jsem jako polomrtvá Od ševce boty Lístky Mlíko na zejtra Ponožky nadranc v čem budou kluci chodit Do Brna Sestra umřela Ano navždycky! Ještě mně najdi ty klíče co spadly za plynoměr! Zavři plechovou pikslu vynes kbelík! Ještě stěhování rýma zmatky neštěstí! Ještě láska! 2.Vyhledejte v textu slova vyjadřující úzkost a ošklivost 3. Vysvětlete na textu pojem: poezie fragmentů, vnitřní monolog

30 4) Určete a) druh verše a doložte b) jeho rysy b 1 ) Verše nejsou vázané pravidelným počtem slabik a členěny do pravidelných strof. a) Báseň je psána volným veršem. b 2 ) Je potlačena interpunkce a každý jednotlivý verš uvádějí velká písmena.

31 Tento večer (1942-1945) Krajina Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí přes dvory s pavlačemi do rozsvícených kuchyní Nějaká dívka sestupuje po točitých schodech Naklání se a vylévá špínu do stoky Na dlažbě průchodu se stěnou plnou plísně Zelenou jako šije holubů Když nahlížíme večer na rubu nádražních čtvrtí do dvorů s pavlačemi 3) Vyhledejte v textu hovorové a slangové prvky

32 Nejeden příběh spěchá podél zdí Zpátky nahoru uhlí Teď jsem jako polomrtvá Od ševce boty Lístky Mlíko na zejtra Ponožky nadranc v čem budou kluci chodit Do Brna Sestra umřela Ano navždycky! Ještě mně najdi ty klíče co spadly za plynoměr! Zavři plechovou pikslu vynes kbelík! Ještě stěhování rýma zmatky neštěstí! Ještě láska! 3) Vyhledejte v textu hovorové a slangové prvky

33 Utkvělý bez pohnutí nad střechou tržnice Veliký zlatožlutý kalich tvého květu ó noci Ó noci blížící se na kočičích tlapkách ó hrobe ó spánku Pod celou kupu zpuchřelých věnců pavlačí Ó večere Dávno dávno dávno teď právě uplynulý Nezaměnitelný neopakovatelný večere Zastav se vrať se vrať se v mé básni! … 4) Vyhledejte v textu anaforu apostrofu epizeuxis

34 Z tvorby: Na starém hřbitově, když se už rozednívá, na starém hřbitově, kde kvete bílý hloh, na starém hřbitově, kde zkřehlý pták se skrývá, tam šel bych, ještě tam, tam bych šel, kdybych moh! Stará bydliště ( Toronto 1979) Verše inspirované nejen Brnem, ale i Prahou, Vídní, Londýnem. Znovu se objevují motivy známé už z Melancholických procházek. Básně jsou melodické, vzpomínky jsou často doprovázeny bolestnou připomínkou básníkova „přítomného“ stavu:

35 Píseň znaveného Musíme to vydržet až do nočních tabletek přečkat den Zítra snad přijde ono krásné stáří na nějž se těší všichni hospodáři Vidle do hnoje a opasek za půl Vyplňte mi aspoň jedno přání Dostal jsem dopis, ale nebudu ho číst Pomocná škola v Bixley ( Toronto1987) ( Bixley je známá psychiatrická léčebna v Londýně). Sbírka připomíná koláž, texty se rozlévají do šíře jako nekonečný vnitřní monolog odrážející básníkův duševní stav:

36 Lyrická prvotina Přiřaďte dílu I. Blatného charakteristiku: 1)Paní Jitřenka (1940) Původní název Brněnské elegie 2)Melancholické procházky (1941) 1) Původní název Brněnské elegie 2) Příklon k programu Skupiny 42 3) Lyrická prvotina 3) Tento večer (1945) Příklon k programu Skupiny 42

37 Přítel Jiřího Orten, v roce jeho smrti poprvé na psychiatrii. Byla to sbírka Tento večer, která vznikala v letech 1942-45. Narodil se v Brně, jež se stalo také inspirací jeho poezie (Brněnské elegie). Které město autora hodně ovlivnilo, proč a jak? Kdy poprvé se objevily náznaky duševní nemoci? Shrnutí: Která sbírka znamenala zlom v jeho tvorbě a přiblížila ho programu Skupiny 42?

38 Ivana Blatného řadíme do Skupiny 42. Ivan Blatný byl blízký Skupině 42 jak v tematice, tak i formou svých děl. Skupiny Ohnice, Skupiny 42, Skupiny Ra, skupiny básníků střední generace a skupiny katolických básníků. Do jakých skupin můžeme zařadit české básníky po roce 1945? Do které skupiny zařadíme Ivana Blatného? Kontext vývoje literatury? Co měl společného s programem Skupiny 42?

39 Doplňte společné rysy tematiky poezie IVANA BLATNÉHO se Skupinou 42: 2)Vliv filozofie ………………… - odráží nejistotu doby 3) Lidský ………………… -“svět, ve kterém žijeme“ 1) ………………. tematika – doposud opomíjená Velkoměstská existencialismu všední život Shrnutí:

40 Doplňte společné rysy nové formy poezie IVANA BLATNÉHO blízké Skupině 42: 2) F…………………………. koláž útržků a detailů situací. 3) ……………………………. odmítá obrazná pojmenování 1) V………………. – bez pravidelných strof a počtu slabik Volný verš Fragmenty skutečnosti Slova nepoetická a slang Shrnutí:

41 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 3. ročník SOŠ, SPN 2003 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literaruře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Hošek, Milan a kol. Literatura pro 4. ročník SŠ, Didaktis 2010 Použité zdroje: Literatura

42 Použité zdroje: Obrázky http://media.novinky.cz/334/353344-top_foto1-a3bpj.jpg http://artmap.cz/Files/Pictures/events-1363.jpg http://new.galerieroudnice.cz/blog/wp-content/uploads/2011/11/kamil_lhotak_ve_stredohori_1955_olej_- platno_sbirky_galerie-moderniho_umeni_a.jpg http://ces.mkcr.cz/cz/img/8/6/0/p4586.jpg http://3.bp.blogspot.com/-XnH-Um7eUJc/T0- EM9xpC0I/AAAAAAAAAWg/mBjIjc_64fw/s1600/03_hudecek_nocni_chodec_copy.jpg http://kutzik.jirpa.cz/storage/200905111324_Frantisek_Hudecek.jpg http://www.galerieart.cz/hudecek_nocni_chodec.JPG hudecek-nocni-chodec-1943.jpg http://ghmp.cz/gallery/CZK:GHMP:US.M-2634/99_DIGITAL_Hudecek-M-2634-003-p1- 30380.tif_1296464621282_web.jpg http://www.cmvu.cz/img/works/o_3_ev.jpg http://www.galeriemoderna.cz/paints/franti-ek-1909-1985-gross/g-m-sto-p-i-n-letu-upr-aaa.jpg http://www.artplus.cz/web/uploads/image/Frantisek-Gross-NaFrantisku.jpg http://www.knihovnaslany.cz/wp-content/gallery/777-kalendarium/blatny-ivan.jpg


Stáhnout ppt "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google