Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Surrealismus Charakteristika uměleckého směru ve výtvarném umění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Surrealismus Charakteristika uměleckého směru ve výtvarném umění."— Transkript prezentace:

1 surrealismus Charakteristika uměleckého směru ve výtvarném umění

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Rudolf Kopecký Předmět:Dějepis

3 Obsah Vstup1 Etymologie2 Pojem3 Období4 Lokalita5 Idea6 Směry7 Charakteristické znaky8 Projev9 Magritte, Megalomanické šílení10

4 Obsah Magritte, Kouzelníkovi pomači11 Delvaux, Veřejná ulice12 Delvaux, Spící město13 Delvaux, Kongres14 Dalí, Mae West15 Dalí, Stáří Wilhelma Tella16 Chiraco, Výboje filosofovy17 Picasso, Frontispis18 Magritte, Říše světel19 Magritte, Ostrov pokladů20

5 Obsah Dominguez, Elektrosexuální šicí stroj21 Tanguy, Zabydlený čas22 Ernst, Napoleon v poušti23 Masson ve stylu „chemie inteligence“24 Ernstova lekce automatického psaní25 Frotáže26 Miró, Býčí zápasy27 Miró, Krásný pták dešifruje neznámo pro dvojici…28 Miró, Zlato na azuru oblohy29 Znakovost J. Miró30

6 Obsah Matta, Závrať erotismu31 Lam, Džungle32 Plastika33 Film34 František Muzika35 Muzikovy obrazy36 Muzikovy skály37 Jindřich Štyrský38 Štyrského obrazy39 Dokument o J. Štyrském40

7 vstup 1

8 etymologie 2 Název směru vznikl spojením předložky sur, což znamená doslova nad, a nám již známého jména realismus Význam názvu směru potom vyznívá jako „něco víc než pouhý obraz skutečnosti“

9 Moderní umělecký směr navazující na dada (dadaismus, negativní reakce na velkou válku) Na rozdíl od dadaismu měl pozitivnější názor na svět (může být změněn k lepšímu) Životní styl korespondující s duchem surrealismu (může existovat nadčasově, tedy i nyní) Absolutní skutečnost, v níž se prolnou oba protiklady, sen a skutečnost (Bretonova definice) Když se setká deštník se šicím strojem na operačním sále (de Lautréamont) Salvador Dalí posnídal na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nepřestal, když dal si růži do polívky… (Jiří Suchý) pojem 3

10 Směr vznikl v roce 1924 vydáním I. manifestu surrealismu (autorem André Breton) První výstava v roce 1925 V roce 1929 je vydán II. manifest surrealismu Pražská skupina byla založena v roce 1934 V letech 1935-38 získává směr mezinárodní charakter Za druhé světové války se přesouvá aktivita za Atlantik Nejmladší díla z naší prezentace pocházejí ze šedesátých let dvacátého století Někteří umělci ve stylu surrealismu tvoří dodnes období 4

11 Směr vznikl tentokrát ve Francii Centrem byla Paříž i pro cizince (např. Španěl Dalí, Belgičan Magritte) Ve třicátých letech se šířil nejen Evropou Výstavy umělců se konaly kromě Paříže v Kodani, Bruselu, Londýně, New Yorku, mimo Evropu v Japonsku a Chile U nás vznikla surrealistická skupina a začal vycházet bulletin International du Surréalisme, jehož další sešity vyšly v Bruselu, Tenerifu a Londýně Za války se vytvořilo centrum hnutí v USA lokalita 5

12 Proniknout k základům podvědomého vnitřního života (inspirace Freudovou psychoanalýzou) Nahradit tzv. vnější model (jevový svět, to, co se běžně zobrazovalo) vnitřním modelem (tím, co dává fantazie, sen či halucinace nebo delirantní stavy) Obdiv k levicové ideologii (surrealismus ve službách revoluce) Podstata lidského bytí tkví v našem podvědomí a vyjevuje se ve snění idea 6

13 směry Magický realismus zobrazuje reálné věci v nereálných souvislostech v nereálném (snovém) světě paranoicko-kritická metoda paradoxní iluzionismus akademický naturalismus Psychický automatismus zobrazuje většinou nefigurativní motivy, nepodobné skutečným věcem, blízké abstraktnímu umění jakoby čmáranice, výplody duševní poluce 7

14 Výrazová škála je bohatá: úplné popření jevového světa a jeho prostoru diferencovaná imaginativní a fantastická díla (inspirace morfologií přírody) malby, které zrcadlí vnitřní model tak, jako realista kopíruje vnější model technika koláže (už se objevila v kubismu), nově pak frotáže (lépe než složitý popis poslouží ukázka), lití (Ernst), dekalkomanie (otisky) charakteristické znaky 8

15 Malba, magický realismus (František Muzika), paranoicko-kritická metoda (Salvador Dalí), paradoxní iluzionismus (René Magritte), psychický automatismus (Joan Miró) Plastika (objekty a instalace, Hans Bellmer) Film (Luis Buñuel, Salvador Dalí, Jan Švankmajer) Díla surrealistů jsou poněkud literární (mají děj), některé následující ukázky budou doprovázeny textem, začínáme magickým realismem projev 9

16 René Magritte Megalomanické šílení Belgický malíř sám o svém aktu: Běží o sen týkající se přítomnosti, každý úsek představuje jednu minulou generaci. V pozadí kromě oblaků můžeme vnímat i architektonické prvky. (Je snad jeho cílem luštění záhad?) 10

17 René Magritte Kouzelníkovi pomahači Odhalení cesty k pochopení jeho díla: „Není pochyby, že čistý a silný cit označovaný jako erotismus mě uchránil před tím, abych propadl tradičnímu usilování o formální dokonalost. Mým zájmem je hlavně vyvolat určitý emoční otřes.“ 11

18 Paul Delvaux Veřejná ulice Belgie je úrodnou půdou pro surrealismus (autor strávil celý život v Belgii). Nahá žena leží skutečně uprostřed ulice, evokuje představu venuší italských renesančních mistrů, renesanci dokresluje i lineární perspektiva architektury ulice. 12

19 Paul Delvaux Spící město Mýtus vysněné a nedostupné ženy je zasazen do rámce noční městské architektonické scenérie plné antických vzpomínek. Prostředí je plné erotického napětí, které je ještě zvýrazněno kontrastem nahých žen a oděného muže. 13

20 Paul Delvaux Kongres Typická ukázka umělcovy tvorby, opět je patrný vliv italské renesance dokumentovaný perspektivou. Obrazem prostupuje kontrast dvojího zaujetí. Pánové se věnují diskusím, předváděčka dam je vůbec nevzrušuje… 14

21 Salvador Dalí Mae West Ukázka diskreditace reality systemizací zmatenosti na obrazu-portrétu zpěvačky amerických westernů. Za zmínku stojí imitace koláže, jednotlivé předměty zařízení pokoje propůjčují tvar detailům obličeje a celý portrét splývá se salónem. Autor je nejextravagantnější postavou směru. 15

22 Salvador Dalí Stáří Wilhelma Tella Ukázka Dalího metody paranoicko-kritické, sám ji definoval: „Spontánní metoda racionálního poznání založená na delirantní interpretativně kritické asociaci.“ Kdo v tomto obraze vidí incestní erotický příběh, je na správné cestě porozumění umělcově metodě… 16

23 Georgio de Chiraco Výboje filosofovy Právě tento obraz dokumentuje výrok Lautréamontův o setkání šicího stroje s deštníkem… (neobvyklé předměty v popředí), zatímco vlaková zastávka je možná vzpomínkou na dětství strávené v Řecku (otec tam řídil stavbu trati), jméno pak připomíná i italský původ… 17

24 Pablo Picasso Frontispis Dílo nám již známého představitele kubismu je parafrází Velázquezových Las Meninas, ironie spolu s něhou tu zobrazují tři postavy zmíněného dvorního malíře španělského královského dvora, dvorní dámu Isabelu de Velasco a pár trpaslíků. 18

25 René Magritte Říše světel V padesátých letech dvacátého století se malíř zabýval tématem kontrastů světla a tmy, dne a noci, maloval temné uličky osvětlené jen zsinalým svitem plynových lamp… Na tomto obraze je krásně vyjádřen kontrast jasného dne s temnou siluetou horizontu, nechybí ani lampa a odraz na hladině… 19

26 René Magritte Ostrov pokladů Snové téma v pečlivém, minuciózním provedení odvádí pozornost od strádání za druhé světové války (obraz z roku 1942) a potvrzuje autorovu ptačí námětovou obsedanci. Touha vzlétnout a přitom být spojen kořeny se zemí symbolizuje povahu živých bytostí. 20

27 Oscar Dominguez Elektrosexuální šicí stroj Španělský malíř pocházející z Kanárských ostrovů se stal známým svými dráždivými asamblážemi neobvyklých objektů, tento obraz je jejich imitací. Autor používal ve svých pracích i techniku dekalkomanie. 21

28 Yves Tanguy Zabydlený čas Francouzský malíř (v roce 1948 přijal občanství USA, což mu Breton nemohl odpustit), jehož obraz krásně charakterizoval právě André Breton: „…moře ustupuje a odhaluje do nedohledna pláž, kde se plazí, vztyčují, obloukovitě vzpínají a někdy se zabořují nebo vzlétají útvary zcela nové povahy, které nemají v přírodě žádný přímý ekvivalent a pro které se až dodnes, to je třeba říci, nenašla žádná platná interpretace.“ 22

29 Max Ernst Napoleon v poušti Německý malíř je dalším příkladem kosmopolitismu směru, měl trojí státní občanství (Německo, USA a Francie), nepodvoloval se Bretonovým pravidlům, a byl ze surrealistické skupiny vyloučen. Až do pozdního období byl tvořivý a konvulzívní. Technikou lití inspiroval abstraktní americké umělce. 23

30 André Masson ve stylu tvorby „chemie inteligence“ 24

31 Ernstova lekce automatického psaní 25

32 Ukázka frotáže 26

33 Joan Miró Býčí zápasy Španělský malíř zahajuje kolekci ve stylu psychického automatismu, zde můžeme rozpoznat i konkrétní objekty, býka, toreadora s rudou plachetkou (muletou), do výseče se mi nevešel rozpáraný kůň, dílo je tragédií, varuje před nebezpečím předstírání a povrchního hodnocení reálného světa v jeho složitosti. 27

34 Joan Miró Krásný pták dešifruje neznámo pro dvojici milenců Dílo z období umělcovy krize, kdy namaloval sérii podobných obrazů: „…slovo série v nich nabývá smyslu jakési hry, která je zároveň cvikem obratnosti i hrou náhody.“ (Hezké vyjádření psychického automatismu) 28

35 Joan Miró Zlato na azuru oblohy je příkladem oproštěnosti, jaké dosáhl v šedesátých letech, postavy, ať byly jakékoli, zde ustupují čistému malířskému znaku: všechno je teď linie a barva, aniž by autor ztratil cokoli ze svého originálního rukopisu. 29

36 Příklad znakovosti J. Miró 30

37 Robert Matta Závrať erotismu Slavné dílo chilského výtvarníka dokládá nejen kosmopolitismus surrealismu. Vytvářel prázdné prostory, z nichž vyvstávají imaginární stavby, labyrinty a podivné sály zalidněné neforemnými bytostmi, které se podobají jakýmsi organickým strojům. 31

38 Wilfred Lam Džungle Kompozice kubánského malíře představuje tropický prales zalidněný bytostmi připomínající exotické sochy, trojúhelníkové a špičaté, s viditelným pohlavím, vyzbrojené rohy, tesáky a střihajícími nástroji. Tísní se tu a proplétají s výhružným vzhledem a evokují svět jakýchsi démonických bytostí pohybujících se ve víru nekončícího tance. 32

39 Plastika, objekty 33

40 film Luis Buñuel http://www.youtube.com/w atch?v=gs2qDV_rcAo http://www.youtube.com/w atch?v=gs2qDV_rcAo Jan Švankmajer http://www.youtube.com/w atch?v=bosvfUoO0DU http://www.youtube.com/w atch?v=bosvfUoO0DU 34

41 Naši výtvarníci František Muzika (1900-1974) Náš nejněžnější surrealista, jímž zůstal až do konce života. Jeho díla jsou metaforické transfigurace přírodních motivů rostlinných a minerálních v dokonalém malířském provedení. Přední osobnost skupiny Devětsil, naší avantgardy po velké válce. Oceňován i za scénografické dílo. 35

42 Muzikovy obrazy 36

43 Muzikovy skály 37

44 Jindřich Štyrský (1899-1942) Nejvýznamnější představitel našeho surrealismu (spolu s Toyen), člen pražské surrealistické skupiny od roku 1934, scénograf Osvobozeného divadla, bude představen v téměř hodinovém dokumentu České televize na konci prezentace. Vedle není autoportrét, ale podobizna jeho otce, pochopitelně surrealistická. 38

45 Štyrského obrazy 39

46 Jindřich Štyrský - Mým očím nutno stále házeti potravu — Česká televize Jindřich Štyrský - Mým očím nutno stále házeti potravu — Česká televize Jindřich Štyrský je složitá osobnost, jeho prostřednictvím se dozvídáme plno věcí o jeho době a lidech, kteří ji tvořili. Dokument znamenitým způsobem ukazuje výjimečnou osobnost s tisíci tvářemi a nekonečným talentem. Film získal na Trilobitu za rok 2010 Čestné uznání. Autorem částečně hraného dokumentu prošpikovaného obrazy a názory našeho předního surrealisty je Aleš Kisil. 40

47 http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=105 http://www.creativoas.cz/frantisek-muzika.php http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Muzika http://www.ceskatelevize.cz/porady/10256471308-jindrich-styrsky-mym- ocim-nutno-stale-hazeti-potravu/20956226714/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10256471308-jindrich-styrsky-mym- ocim-nutno-stale-hazeti-potravu/20956226714/ Sáva Šabouk s kolektivem autorů, Encyklopedie světového malířství, Academia, Praha 1971 Jindřich Štyrský, Sny, Odeon, Praha 1970 José Pijoan, Dějiny umění, Balios, Knižní klub, Praha 2000 František Šmejkal, František Muzika, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad (pod) Labem 1978 Vratislav Effenberger, Výtvarné projevy surrealismu, Odeon, Praha 1969 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Surrealismus Charakteristika uměleckého směru ve výtvarném umění."

Podobné prezentace


Reklamy Google