Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sazební styly pro výstupy UIS Jiří Rybička

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sazební styly pro výstupy UIS Jiří Rybička"— Transkript prezentace:

1 Sazební styly pro výstupy UIS Jiří Rybička rybicka@mendelu.cz

2 Sazební styl systému L A T E X Informace ovlivňující repertoár příkazů pro sazbu: TeX překladač TeXu cslatex.fmt formát LaTeX (bin.) article.cls třída dokumentu czech.sty... předdefinované styly styl.sty... styly konkrétních dokumentů 2

3 Hierarchie stylů Stejný princip: Obecnější/konkrétnější informace fisobec.sty predmang.sty 3 zadanka.sty predmmac.sty stiakont.stypredmces.sty

4 Obsah obecného stylu Příkazy, jejichž použití lze předpokládat v mnoha dalších stylech Nastavení společných parametrů stylů Definice textových konstant Cíl: zajištění typografické a obsahové konzistence systému stylů \spoj, \pole, \ifempty, \catcode ű \ifpdf, \usepackage \nazfak, \ICOskoly, \adresaskoly 4

5 Obsah dokumentového stylu Cíl: realizace příslušné sestavy na základě předaných dat Příkazy, umožňující nastavení proměnných Nastavení počáteční hodnoty proměnných Definice vnitřních maker, nastavení sazby \def\promenna#1{\gdef\@promenna{#1}} \promenna{hodnota} \vyplnfnt, \@zahlavi, \@konseznamu, \textwidth Definice vnějších maker \zacseznamu, \radek, \konseznamu 5

6 Příklad stylu %%%%%%%% Komunikační proměnné \def\nadpis#1{\gdef\@nadpis{#1}} \def\pokladna#1{\gdef\@pokladna{#1}} \def\mesicrok#1{\gdef\@mesicrok{#1}} \def\carovykod#1{\gdef\@carovykod{#1}} %%%%%%%%% Implicitní hodnoty: \nadpis{} \fakulta{p} \pokladna{} \orient{p} \mesicrok{} \carovykod{5555} 6

7 Typografická pravidla Cíl: Jednotný vzhled, perfektní čitelnost Písmo Textové objekty (záhlaví, nadpisy, tabulky) Nastavení stránky (velikost, číslování, záhlaví, paty) 7

8 Systém dokumentace Cíl: Přehled stylů, možnost sestavení popisů uživatelského rozhraní Identifikační údaje Popis rozhraní Skript seznam 8

9 Příklad stylu %%%%%%%%%%%stiakont.sty % %Výstup IS:V 1035:Stipendia - předkontace:česky:ryb:1.00:12.9.2003 % %Popis: % Použití: % Jedná se o tabulku "Předkontace stipendií pro finanční účtárnu" % a) standardní hlavička % \documentclass{article} % \usepackage{czech, stiakont} % \begin{document} % % b) naplnění proměnných % Záhlaví: % \fakulta{} písmeno určující fakultu % \nadpis{} nadpis sestavy % \pokladna{} umístění pokladny % \mesicrok{} měsíc a rok % 9

10 Skupiny makropříkazů Nastavení fontů Záhlaví a paty stránek, čárový kód Tabulková makra Vyplňování formulářů 10

11 \def\vypln{\sffamily\fontseries{bx}\selectfont} \def\thla{\normalfont\sffamily\bfseries} \def\frmp{\normalfont\sffamily} \def\pgfont{\normalsize\sffamily\bfseries} \def\vypmale{\normalfont\small\sffamily} \def\ps@stiakont{% \def\@oddfoot{\parbox{\textwidth}{% \hspace*{\fill}{\pgfont\thepage\ z~\pageref{konec}}}} \def\@evenfoot{\@oddfoot}% } \pagestyle{stiakont} \def\strzahlavi{ {\frmp{\begin{center} {\huge \bfseries \@nadpis\par\medskip} 11 Příklad stylu

12 \newcounter{porcis} \def\@zactabulky{\begin{tabular}{|c|c|c|l|r|}\hline \thla Číslo účtu & \thla Nákl. stř. & \thla Činnost & \thla Zakázka & \thla Částka Kč \\\hline } \def\zacseznamu{\begin{center}\@zactabulky} \def\radek#1#2#3#4#5{#1 & #2 & #3 & #4 & #5 \\\hline} \def\dilsuma#1#2{\hline \multicolumn{4}{|l|}{\ \ \thla #1} & \thla #2 \\\hline} \def\suma#1#2#3#4{\hline \multicolumn{4}{|l|}{\thla #1} & \thla #2 \\\hline \multicolumn{4}{|l|}{\thla #3} & \thla #4 \\\hline \end{tabular}\end{center}} 12 Příklad stylu

13 Směr dalšího vývoje Písmo – nákup licencovaného profesionálního písma (Baskerville?) Zobecnění sestav – možnost znovupoužití Další styly pro nové aplikace (sylaby apod.) Vyšší hierarchizace stylů, styly komponent 13

14 Děkuji za pozornost Dotazy?


Stáhnout ppt "Sazební styly pro výstupy UIS Jiří Rybička"

Podobné prezentace


Reklamy Google