Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotacePrincip.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotacePrincip."— Transkript prezentace:

1

2 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotacePrincip a dělení sítí, jejich podstata, vlastnosti a použití Klíčová slovaPočítačové sítě, internet, TCP/IP, html, http, www, web, server, uzel PředmětInformační a komunikační technologie Autor, spoluautorIng. Jiří Soukup JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad, samostudium, autotest Potřebné pomůckyPC, dataprojektor, interaktivní tabule, PC učebna, Webová aplikace Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace, vyhledávání informací, autoevaluační test Stupeň a typ vzděláváníStřední škola, učiliště Cílová skupina1. ročník, žáci 15 – 16 let, obor E, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřebyano ZdrojeVlastní zdroje a seznam - viz poslední strana Internet 2 - jak funguje 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_33_671

3 Internet 2 - jak funguje Co je internet? Za prapůvodce počítačových sítí můžeme považovat už např. telegrafní a dálnopisné sítě budované již v devatenáctém století. (princip sítě = propojení více přístrojů a přenos dat na dálku) Následovala doba lokálních sítí se složitým převodem dat pro síť jinou. Současné počítačové sítě jsou tvořeny souborem standardů (Ethernet, Fast Ethernet, atd.) a protokolů (TCP/IP, IPX, atd.) zajišťujících jednoznačnou vzájemnou výměnu dat mezi počítači a ostatním zařízením v síti. (podstata je v zajištění jednoznačně platných pravidel, jazyku, technologií, apod.) Zamyšlení: Co je myšleno pojmem síť v běžném lidském životě – asociace. Např. zloděj uvízl v síti, síťový model, silniční síť, atd., je zde podoba s počítačovou?

4 Internet 2 - jak funguje Co je internet? Po technické stránce vznikl ArpaNet jako rovnocenná síť připojených počítačů - stanic (uzlů, později serverů), tedy distribuovaně propojené počítače v jediné síti. Takových menších sítí postupně vznikalo více, a logicky vznikala potřeba, jak data z jedné sítě použít i jinde, tedy zajistit vzájemný přenos dat. To musel zajistit nějaký aktivní prvek, který data jedné sítě upravil do pravidel komunikace sítě druhé a předal je. Zamyšlení: opět porovnej s lidským životem. Potřebujeme překládat do jiných jazyků a řídit se jinde na světě jinými pravidly? Co znamená „fenomén Internetu“?

5 Internet 2 - jak funguje Co je internet? Postupně se nové a sítě „nabalovaly“ na sebe, a tak logicky docházelo k různým potížím. Jak k technickým, tak programovým kolizím, nehledě na technologickou složitost a finanční náročnost. A protože Arpanet přinesl v té době nejnovější jednotná pravidla rovnocenné komunikace (protože poprvé není centrální řídící prvek), bylo logické navázat a pospojovat celosvětovou síť se stejnými pravidly (technologie, přenos dat, synchronizace sítě (aby nedošlo k zahlcení), apod. (viz obrázek na dalším snímku) Proto - InterNet = celosvětová síť ze sítí (zjednodušeně „síť sítí“). A tato skutečnost také znamenala, že původní vlastník první sítě tohoto typu (Arpa) nemohl již vše řídit a spravovat, jádro sítě zaniklo a bylo nahrazeno novým způsobem správy a „řízení“ sítí = ICT mezinárodní dle DOHODY!? Poznámka: pravidla = „protokol“ Zamyšlení: Pokuste se vybavit a diskutovat s dalšími žáky či kamarády, jak by jste řešili sami připojení více počítačů – na co všechno je třeba brát zřetel?

6 Internet 2 - jak funguje Co je internet – graficky: Princip: Postupné „nabalování“ lokálních a metropolitních sítí do větších sítí, až do celosvětové sítě, dnes: Internet. Diskuze na téma: vysvětlování nových pojmů a co jdou synonyma.

7 Internet 2 - jak funguje Komu patří internet? Internet je soustavou vzájemně propojených počítačových sítí (např. IBM Global network, EUNET-u, CESNET, SANET, …) Své vlastníky mají pouze tyto „podsítě“. Internet jako celek žádného vlastníka nemá zakládá se na vzájemné dohodě mezi vlastníky jednotlivých podsítí Protože různé internetové subjekty (společnosti) prosazují své zájmy, bývá nalezení vzájemné dohody často složité a obtížné. (nacházení shody = slovo: „konsensus“) Z těchto důvodů vznikly koordinační společnosti, pro řízení technické části internetu a definování standardů (normy), organizace: IETF (Internet Engineering Task Force) a W3C (WWW Consorcium). Zamyšlení: proč se musí „svět“ domlouvat na používání a vývoji Internetu?

8 Internet 2 - jak funguje Způsob jednotného a spolehlivého přenosu informací: V kombinované, vysoce složité síti je spolehlivý přenos dat poměrně náročná záležitost. Pokud je informace přenášena vcelku a jednou cestou, dochází z důvodu konfliktů na síti k chybám, či ztrátám. Proto vznikla a ověřila se přenosová technologie na základě „rozsekané“ informace na tzv. „Pakety“, které cestují k cíli právě volnými různými cestami a podle jednotných pravidel. Jakmile dorazí na místo určení, zase se složí do jednoho celku. Přenosové technologie se označují jako „rodina protokolů TCP/IP“. a starají se o - přenos dat (TCP) - způsob identifikace zdrojů a cílů (IP) - charakter služeb a jejich přesné funkce - a tak podobně Vysvětlení: protokoly TCP/IP, FTP, POP …

9 Internet 2 - jak funguje Komunikační protokoly TCP/IP – pravidla spojení: ➢ IP (Internet Protocol) - navrhován jako základna pro další protokoly, pouze zaručuje, že se pokusí odeslat paket na místo určení, pakety se mohou po cestě ztratit a pořadí odeslání nemusí být totožné jako pořadí doručení ➢ TCP (Transmission Control Protocol) - garantuje doručení paketů a že pakety dojdou v takovém pořadí v jakém byly odeslány, před každou výměnou dat mezi dvěma uzly musí být nejprve navázáno spojení, a po skončení přenosu musí být toto spojení zrušeno Vysvětlení: protokoly TCP/IP, FTP, POP … Aplikační protokoly TCP/IP – pravidla pro i-aplikace: ➢ HTTP (HyperText Transfer Protocol), HTTPS - protokol pro komunikaci mezi WWW servery a jejich klienty (browsery) ➢ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - poštovní protokol, předpokládá trvalou dostupnost příjemce i odesilatele ➢ POP3 (Post Office Protocol) - jednoduché a rychlé stahování pošty ze vzdáleného úložiště na počítač ➢ IMAP (Internet Message Access Protocol) - složitější a novější než POP3, nabízí mnohem větší komfort pro práci se zprávami, práce přímo na serveru ➢ FTP (File Transfer Protocol) - protokol pro přenos souborů mezi počítači

10 Internet 2 - jak funguje Způsob jednotného a spolehlivého přenosu informací: TCP/IP předpokládá že „svět“ (Internet) je: – tvořen soustavou dílčích sítí – IP sítě – dílčí sítě jsou vzájemně propojeny pomocí směrovačů - IP Routers – toto propojení může být libovolné může být stylem "každý s každým", nebo "do řetězce" apod. možné je i redundantní (nadbytečné)propojení IP síť IP Router Diskuze: proč se Internetu říká „síť sítí“?

11 Internet 2 - jak funguje Způsob jednotného a spolehlivého přenosu informací: Protokoly TCP/IP – jednoznačné přiřazení posílaných dat k danému příjemci. IP adresa = číselná adresa cíle (viz kapitola IP adresa a DNS) Internet Přiblížit význam IP adres a souvislost s „podadresami“.

12 Internet 2 - jak funguje Způsob jednotného a spolehlivého přenosu informací: Po celém světě jsou takto rozmístěny servery (uzly), na nichž jsou uloženy informace. Tyto uzly jsou propojeny mezi sebou (kabelem, tel. linkou, optickým kabelem, satelitem ap.). Pro orientaci a komunikaci má každý server připojený do internetu svou jednoznačnou adresu – IP adresu např. 10.72.58.101 Číselná adresa je pro běžné uživatele nepraktická, proto je zaveden doménový (textový) způsob zápisu adres. např. http://www.seznam.cz Zkratka protokolu (Hyper Text Transfer Protokol) World Wide Web (typ sítě) doména II. řádu (vlastník uzlu) Doména I. řádu (stát, zaměření) Vysvětlit úlohu veřejné IP adresy, lokální apod.

13 Internet 2 - jak funguje Funkce DNS (Domain Name System): Uživatel hledá doménu – např. portál Seznam = www.seznam.cz seznam.cz uživatel DNS server www.seznam.cz server proxy, web www.seznam.cz http://3.33.47 www.seznam.cz 1 1 2 2 3 3 Postup převodu domén na IP pomocí DNS: 1.uživatel pomocí Browseru zadá textovou adresu (domény) 2.poskytovatel přepošle žádost do DNS, který vrátí IP adresu 3.odeslaná IP adresa se spojí se serverem Firmy a vrátí se požadovaná web stránka Soustředit se na pochopení významu DNS!

14 Internet 2 - jak funguje Institucionární princip práce na Internetu: Princip zapojení „firemní“ sítě do „podsítí“ a služeb pro: elektronickou poštu – Mail přenos souborů – FTP webové služby - DNS Umístění a význam rozdílných serverů.

15 Internet 2 - jak funguje Autotest – otázky a úkoly: 1.Jak vnikl Internet? Napiš. 2.Jak je Internet technicky zapojen, poskládán, tvořen? 3.Co znamená ve spojení s Internetem slovo „protokol“? 4.Co označuje zkratka DNS a k čemu se tato služba využívá? 5.Kdo je majitel, komu patří následující adresa na Internetu? Adresa:http://www.usti-nad-labem.cz/files/podnikatelum_investicni-prilezitosti.pdf Napište odpovědi písemně nebo elektronicky a odevzdejte učiteli.

16 Internet 2 - jak funguje Gratulujeme, Gratuluji srdečně za úspěšné absolvování další části výukového materiálu o počítačových sítích, přeji hodně elánu do dalšího dílu. Zamysli se na téma bezpečného používání „otevřených“ veřejných sítí.

17 16 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní zdroje a vytvořené materiály Webové zdroje a obrázky: http://www.spsemoh.cz/vyuka/site/index.htm http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gateway_firewall.png http://cz.vector.me/browse/260030/web_user http://cz.vector.me/browse/260051/proxy_server http://cz.vector.me/browse/685450/cloud_computing emotikony a kliparty sady MS-Office, dostupné také na http://office.microsoft.com/cs-cz/images/MC900442026.aspx http://office.microsoft.com/cs-cz/images/?CTT=97


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotacePrincip."

Podobné prezentace


Reklamy Google