Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ A UCHAZEČŮ O VÍCELETÁ GYMNÁZIA ve školním roce 2015-16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ A UCHAZEČŮ O VÍCELETÁ GYMNÁZIA ve školním roce 2015-16."— Transkript prezentace:

1 I NFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ A UCHAZEČŮ O VÍCELETÁ GYMNÁZIA ve školním roce 2015-16

2 J AK SE SPRÁVNĚ ROZHODNOUT ? „Když člověk dělá něco opravdu rád, bývá zpravidla úspěšný a spokojený!“ Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků ve středních školách dnes není problém dostat se na většinu z nich. Takže žáci i rodiče velmi často volí obor nevhodný, mnohdy nadlimitní a často neperspektivní. V 15 letech člověk obvykle sám ještě neví, co chce a nechává za sebe rozhodnout jiné. Nebo si prostě jenom vůbec nedokáže představit, co nově zvolená profese vlastně obnáší. Na střední škole je pak doslova zaskočen požadavky, které se na něj navalí a nezvládá je plnit.

3 J AK SE SPRÁVNĚ ROZHODNOUT ? Promluvte si s dětmi o tom, jak si vlastně představují svůj budoucí život. Je třeba si u zvoleného oboru odpovědět na následující otázky: 1.Mám pro něj odpovídající znalosti, schopnosti a dovednosti? 2.Bude mne bavit? 3.Je to obor požadovaný trhem práce a také dobře placený? 4.Jak dobře uživí v budoucnu mne i moji rodinu? 5.Budu studovat v místě, dojíždět nebo bydlet na domově mládeže? 6.Jak dlouho budu muset studovat? Promluvte si s dětmi o tom, jak si vlastně představují svůj budoucí život. Je třeba si u zvoleného oboru odpovědět na následující otázky: 1.Mám pro něj odpovídající znalosti, schopnosti a dovednosti? 2.Bude mne bavit? 3.Je to obor požadovaný trhem práce a také dobře placený? 4.Jak dobře uživí v budoucnu mne i moji rodinu? 5.Budu studovat v místě, dojíždět nebo bydlet na domově mládeže? 6.Jak dlouho budu muset studovat?

4 G YMPL, UČŇÁK NEBO PRŮMKA ?

5 K DE HLEDAT / ZÍSKAT INFORMACE ? -Konzultace (výchovný poradce, návštěva IPS při ÚP) - test na www.proskoly.cz - Dny otevřených dveří (info na webu jednotlivých SŠ) -Jděte se do škol podívat!!!! (klima, dopravní dostupnost aj.) - Atlas školství (přehled škol Ústeckého kraje) -Výstava „Veletrh škola Děčín 2015“ 1.- 2.12.2015 v OC Pivovar www.skoladecin.cz -Přehledy SŠ na webových stránkách: www.atlasskolstvi.cz www.infoabsolvent.cz www.kr-ustecky.cz www.stredniskoly.cz -Informace o PŘ na stránkách MŠMT

6 P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015-16 – STŘEDNÍ ŠKOLY -MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování organizace PŘ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných testů (CERMAT) -Ověřování je pro SŠ dobrovolné (zapojena je většina škol Ústeckého kraje) -Uchazeč bude konat testy z M a ČJ -Kromě toho může PŘ obsahovat zkoušky a ověření vědomostí podle kritérií určených ředitelem SŠ (ředitel SŠ stanoví kritéria přijímaní do 31.1.2016) StudiumŘádný termín testů Náhradní termín testů Čtyřleté15.4.201613.5.2016 Šestileté a osmileté 18.4.201613.5.2016

7 -Výsledky řádného termínu testů budou školám k dispozici nejdříve 22. dubna -Testování bude probíhat formou tužka-papír, test bude obsahovat jak uzavřené, tak otevřené úlohy a na jeho vypracování bude mít uchazeč 60 minut čistého času. Testy obsahově vychází z RVP ZV. -Hranice úspěšnosti deklarovaná CERMATem bude mít pouze charakter doporučení, způsob zařazení výsledků do kritérií je na rozhodnutí ředitele školy. -Ilustrační testy na www.cermat.czwww.cermat.cz

8 P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2015-16 – VÍCELETÁ GYMNÁZIA -Uchazeč bude konat testy z M a ČJ s využitím centrálně zadávaných testů (CERMAT) -Kromě toho může PŘ obsahovat zkoušky a ověření vědomostí podle kritérií určených ředitelem SŠ (ředitel SŠ stanoví kritéria přijímaní do 31.1.2016) -Testování bude probíhat formou tužka-papír, test bude obsahovat jak uzavřené, tak otevřené úlohy a na jeho vypracování bude mít uchazeč 60 minut čistého času. Testy obsahově vychází z RVP ZV. -Vzorové testy na www.cermat.cz. StudiumŘádný termín testů Náhradní termín testů Šestileté a osmileté Po 18.4.2016Pá 13.5.2016

9 D ŮLEŽITÉ TERMÍNY Přihlašování ke vzdělávání: -Obor vzdělání s talentovou zkouškoudo 30.listopadu 2015 -Denní forma vzdělávání na SŠdo 15. března 2016 Přijímací řízení: -Pokusné ověřování15.dubna 2016 (pátek) -Přijímací zkoušky20. - 29.dubna 2016 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: -Pokud se zkouška nekoná20. – 29. dubna 2016 -Pokud se zkouška koná ředitel příslušné SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním termínu Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí Odvolací řízení do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

10 P ŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ -Pro první kolo PŘ lze podat dvě přihlášky na SŠ, na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné. -Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu (zajistí škola), k vyzvednutí u p. tajemnice druhý únorový týden tj. od 8.2.2016 do 12.2.2016 vždy od 7.00 do 15.30 hod (platí i pro uchazeče o víceletá gymnázia) -Nutno dovyplnit (pozor na PLP * u některých oborů) a doručit do 15.3.2016 na příslušnou SŠ (zajistí zákonný zástupce). -Obsahuje výsledky vzdělávání za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku * PLP – udává, zda uchazeč musí absolvovat povinnou lékařskou prohlídku před podáním přihlášky ke studiu.

11 Z ÁPISOVÝ LÍSTEK -Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole -Nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí -Obdrží zákonný zástupce společně s přihláškou -Lze uplatnit pouze jednou (nelze vzít zpět)

12 P ŘEHLED DĚČÍNSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL Gymnázium Děčínwww.gymnaziumdecin.czwww.gymnaziumdecin.cz Evropská obchodní akademie www.eoadc.czwww.eoadc.cz SŠ lodní dopravy a technických řemesel(Dělnická)www.dorado.czwww.dorado.cz SŠ řemesel a služeb (Ruská)www.sosruska.czwww.sosruska.cz SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse (Libverda)www.libverdadc.czwww.libverdadc.cz Střední zdravotnická školawww.szsdecin.czwww.szsdecin.cz VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravníwww.prumkadc.czwww.prumkadc.cz (Průmyslovka)

13 G YMNÁZIUM D ĚČÍN WWW. GYMNAZIUMDC. CZDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : 12.1.2016 WWW. GYMNAZIUMDC. CZ G YMNÁZIUM D ĚČÍN WWW. GYMNAZIUMDC. CZDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : 12.1.2016 WWW. GYMNAZIUMDC. CZ Kritéria pro přijímání (pro loňské uchazeče) 1) Výsledek přijímací zkoušky 2) Výsledek předchozího vzdělávání - podmínkou přijetí je, že uchazeč nebude mít v 1. a v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ze žádného předmětu známku horší než dobrou. Bodově ohodnocený bude součet známek v prvním a ve druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ, a to pouze z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis, dějepis (v případě dvou cizích jazyků bude započítán ten, který má nižší součet známek). Za každé sledované období lze získat nejvýše 12 bodů, tedy celkem 36 bodů (za každou 2 minus 1 bod, za každou 3 minus 2 body...). 3) Aktivita během předchozího vzdělávání (8. – 9. ročník ZŠ) - hodnoceno bude umístění na 1. – 3. místě ve znalostních soutěžích nejméně okresní úrovně a na 1. - 5. místě celorepublikové úrovně. Za tuto aktivitu lze získat maximálně 14 bodů 4) Výsledné umístění - uchazeči budou seřazeni sestupně podle celkového součtu bodů ve všech třech částech. Podle takto vytvořeného pořadí bude přijato prvních 56 až 62 uchazečů, 2 místa zůstanou na odvolání. V případě rovnosti bodů: bude upřednostněna osoba se změněnou zdravotní způsobilostí. rozhodující bude průměrný prospěch v druhém pololetí 8. ročníku ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

14 EVROPSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE Nabízené obory: 1. Kreativita podnikání 2. Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent 3. Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management 4. Obchodní akademie se zaměřením Manažer informačních technologií www.oadc.cz www.oadc.cz den otevřených dveří : 8. prosince 2015

15 Střední průmyslová škola strojní a dopravní Slovanská ul, Děčín VI Aktuální obory: -Elektrotechnika (z aměření: Počítačové systémy, Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Elektrická trakce v dopravě) -Strojírenství ( zaměření: Počítačo vé aplikace ve strojírenství, Lodě a lodní doprava) -Technické lyceum Střední průmyslová škola stavební Čs.armády, Děčín I Obor STAVEBNICTVÍ se zaměřením na - Pozemní stavitelství - Vodohospodářské stavby Provoz a ekonomika dopravy ( zaměření: Logistika v EU, Železniční doprava a přeprava) - Pozn. V prvních dvou letech bude na obou školách probíhat výuka společného základu, zaměření si žáci vybírají až ve třetím ročníku studia. " NOVÁ“ VOŠ A SPŠ STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ www.prumkadc.czwww.prumkadc.cz den otevřených dveří: leden 2016 " NOVÁ“ VOŠ A SPŠ STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ www.prumkadc.czwww.prumkadc.cz den otevřených dveří: leden 2016

16 STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ A.E. KOMERSE www.libverdadc.czwww.libverdadc.cz den otevřených dveří: 21.12.2015 STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ A.E. KOMERSE www.libverdadc.czwww.libverdadc.cz den otevřených dveří: 21.12.2015 Škola poskytuje střední vzdělání ve třech čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou: 41-41 M/01 Agropodnikání 41-44-M/01 Zahradnictví 43-41-M/01 Veterinářství (přijímací zk. z biologie) a tří tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 66-51-H/01 Prodavač - květiny 41-52-H/01 Zahradník 41-52-E/01 Zahradník

17 STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ A.E. KOMERSE www.libverdadc.czwww.libverdadc.cz den otevřených dveří: 21.12.2015 STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ A.E. KOMERSE www.libverdadc.czwww.libverdadc.cz den otevřených dveří: 21.12.2015 Škola poskytuje střední vzdělání ve třech čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou: 41-41 M/01 Agropodnikání 41-44-M/01 Zahradnictví 43-41-M/01 Veterinářství a tří tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 66-51-H/01 Prodavač - květiny 41-52-H/01 Zahradník 41-52-E/01 Zahradník

18 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA www.szsdecin.cz www.szsdecin.cz den otevřených dveří: 9.12.2015 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA www.szsdecin.cz www.szsdecin.cz den otevřených dveří: 9.12.2015 Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost Absolventi studijního oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče. Dále mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních. Obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Absolventi oboru Zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v ordinacích praktických a odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči i v zařízeních sociální péče. Žáci jsou připravováni na možnost dalšího studia na VOŠ nebo VŠ

19 D ALŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLY VOŠ a SŠ Varnsdorf www.vosassvdf.czwww.vosassvdf.cz Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknovwww.lesnicka-skola.czwww.lesnicka-skola.cz Severočeská střední škola (soukromá)www.severoceska.czwww.severoceska.cz TRIVIS –SŠ veřejnoprávní (soukromá)www.trivis.czwww.trivis.cz SPŠ Ústí n. Labemwww.spsul.czwww.spsul.cz


Stáhnout ppt "I NFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ A UCHAZEČŮ O VÍCELETÁ GYMNÁZIA ve školním roce 2015-16."

Podobné prezentace


Reklamy Google