Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů."— Transkript prezentace:

1

2 Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů

3 Hunové byli vynikající jezdci Stříleli tzv. reflexním asijským lukem Postrachem nepřátel byly dvousečné těžké meče

4 Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros ) je původně onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, [1] podobně jako české slovo „brblat“. Řekové tak označovali příslušníky všech národů, jejichž jazyku nerozuměli. Od řecko- perských válek začalo toto slovo nabývat v řečtině hanlivého odstínu, který zcela převládl v období helénismu. Barbar byl poté považován za hrubého, nevzdělaného a krutého člověka.řec.onomatopoické [1]Řekovéřecko- perských válekřečtiněhelénismu Od Řeků převzali pojem ve 3. století př. n. l. Římané, kteří se i jinak hlásili k řecké kultuře jako ke svému vzoru (třebaže část Řeků je samotné původně řadila k barbarům). Římané přesvědčení o univerzalitě své civilizace vztahovali pojem „barbar“, „barbaři“ na všechna etnika nacházející se vně jejich kulturního okruhu, například i na Peršany s jejich staletou státní tradicí. Přesto existovala jistá diferenciace – někteří antičtí autoři byli ochotni vidět v perské říši protiváhu říše římské, což pro germánské, skythské či jiné národy neplatilo. I výraz barbar je proto třeba chápat pružně, neboť z římské strany šlo spíše o vyjádření nároku na kulturní nadřazenost než o odsouzení jiných civilizací jako takových.3. století př. n. l.Římanéetnikastátníperské říšiříše římskégermánskéskythské Další možností je etymologický původ ve slově barba (latinsky vousy ).

5  Ostrogótové  Vizigótové  Vandalové  Langobardi  Frankové  Markomani  Kvádové  Anglové  Sasové Mauzoleum Theodoricha Velikého v Raveně

6

7

8 Náboženství Germánů (6) Ostrogóti Vizigóti Langobardi Vandalové ariáni Frankové katolíci GótskýGótský překlad Bible, pořízený Ulfilem, jenž obrátil Góty na křesťanství, je velmi cenným pozůstatkem tohoto vymřelého jazykaBibleUlfilem

9 1.Ostrogótové – Východní Gótové 2.Vizigótové – Západní Gótové 3.Původně žili ve Skandinávii - Gotland 4.Část se jich přestěhovala k Černému moři 5.Ve 4. století zaútočili na římskou říši 6.Vizigót Alarich dobyl r. 410 Řím 7.Ostrogót Theodorich se stal r. 493 pánem Itálie

10 sion.gif sion.gif 1.Prvním původním pramenem je Lex Salica (zákoník sálských Franků) 2.Původně žoldnéři římského vojska 3.Merovejská dynastie – král Chlodovík I. ( )

11 1.Východogermánskýkmen, vytlačený Góty do Hispánie 2.Získali námořní flotilu a přeplavili se r. 429 do Maroka 3.Založili velmi prosperující království král Geiserich dobyl Řím 5.Vandalové jako ničitelé – pomluva 6.Všichni barbaři mluvili latinsky

12     eric.JPG eric.JPG   nen_50_n_Chr.svg/800px-Europa_Germanen_50_n_Chr.svg.png nen_50_n_Chr.svg/800px-Europa_Germanen_50_n_Chr.svg.png  anderung.jpg anderung.jpg   I.jpg I.jpg  2C_Pl%C3%BCnderung_Roms_durch_die_Vandalen_%28c._1860%E2%80% %29.jpg 2C_Pl%C3%BCnderung_Roms_durch_die_Vandalen_%28c._1860%E2%80% %29.jpg


Stáhnout ppt "Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů."

Podobné prezentace


Reklamy Google