Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů."— Transkript prezentace:

1

2 Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů

3 Hunové byli vynikající jezdci Stříleli tzv. reflexním asijským lukem Postrachem nepřátel byly dvousečné těžké meče

4 Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros ) je původně onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, [1] podobně jako české slovo „brblat“. Řekové tak označovali příslušníky všech národů, jejichž jazyku nerozuměli. Od řecko- perských válek začalo toto slovo nabývat v řečtině hanlivého odstínu, který zcela převládl v období helénismu. Barbar byl poté považován za hrubého, nevzdělaného a krutého člověka.řec.onomatopoické [1]Řekovéřecko- perských válekřečtiněhelénismu Od Řeků převzali pojem ve 3. století př. n. l. Římané, kteří se i jinak hlásili k řecké kultuře jako ke svému vzoru (třebaže část Řeků je samotné původně řadila k barbarům). Římané přesvědčení o univerzalitě své civilizace vztahovali pojem „barbar“, „barbaři“ na všechna etnika nacházející se vně jejich kulturního okruhu, například i na Peršany s jejich staletou státní tradicí. Přesto existovala jistá diferenciace – někteří antičtí autoři byli ochotni vidět v perské říši protiváhu říše římské, což pro germánské, skythské či jiné národy neplatilo. I výraz barbar je proto třeba chápat pružně, neboť z římské strany šlo spíše o vyjádření nároku na kulturní nadřazenost než o odsouzení jiných civilizací jako takových.3. století př. n. l.Římanéetnikastátníperské říšiříše římskégermánskéskythské Další možností je etymologický původ ve slově barba (latinsky vousy ).

5  Ostrogótové  Vizigótové  Vandalové  Langobardi  Frankové  Markomani  Kvádové  Anglové  Sasové Mauzoleum Theodoricha Velikého v Raveně

6

7

8 Náboženství Germánů (6) Ostrogóti Vizigóti Langobardi Vandalové ariáni Frankové katolíci GótskýGótský překlad Bible, pořízený Ulfilem, jenž obrátil Góty na křesťanství, je velmi cenným pozůstatkem tohoto vymřelého jazykaBibleUlfilem

9 http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tov%C3%A9 1.Ostrogótové – Východní Gótové 2.Vizigótové – Západní Gótové 3.Původně žili ve Skandinávii - Gotland 4.Část se jich přestěhovala k Černému moři 5.Ve 4. století zaútočili na římskou říši 6.Vizigót Alarich dobyl r. 410 Řím 7.Ostrogót Theodorich se stal r. 493 pánem Itálie

10 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franks_expan sion.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franks_expan sion.gif 1.Prvním původním pramenem je Lex Salica (zákoník sálských Franků) 2.Původně žoldnéři římského vojska 3.Merovejská dynastie – král Chlodovík I. (481-511)

11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vandalov%C3%A9 1.Východogermánskýkmen, vytlačený Góty do Hispánie 2.Získali námořní flotilu a přeplavili se r. 429 do Maroka 3.Založili velmi prosperující království 4.455 král Geiserich dobyl Řím 5.Vandalové jako ničitelé – pomluva 6.Všichni barbaři mluvili latinsky

12  http://leccos.com/pics/pic/stehovani_narodu-_mapa.jpg http://leccos.com/pics/pic/stehovani_narodu-_mapa.jpg  http://nd01.jxs.cz/659/137/9f6ba84b52_31281227_o2.gif http://nd01.jxs.cz/659/137/9f6ba84b52_31281227_o2.gif  http://nd01.jxs.cz/770/582/a35f039f43_33499855_o2.jpg http://nd01.jxs.cz/770/582/a35f039f43_33499855_o2.jpg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Mausoleum_of_Theod eric.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Mausoleum_of_Theod eric.JPG  http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbar http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbar  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Europa_Germa nen_50_n_Chr.svg/800px-Europa_Germanen_50_n_Chr.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Europa_Germa nen_50_n_Chr.svg/800px-Europa_Germanen_50_n_Chr.svg.png  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Karte_v%C3%B6lkerw anderung.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Karte_v%C3%B6lkerw anderung.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1ni http://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1ni  http://forum.valka.cz/attachments/osobnosti/France/thumb/thumb_Chlodvik_ I.jpg http://forum.valka.cz/attachments/osobnosti/France/thumb/thumb_Chlodvik_ I.jpg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Heinrich_Leutemann% 2C_Pl%C3%BCnderung_Roms_durch_die_Vandalen_%28c._1860%E2%80%931880 %29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Heinrich_Leutemann% 2C_Pl%C3%BCnderung_Roms_durch_die_Vandalen_%28c._1860%E2%80%931880 %29.jpg


Stáhnout ppt "Stěhování národů bylo zahájeno ve čtvrtém století pod tlakem Hunů."

Podobné prezentace


Reklamy Google