Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNICKÉ PROFESE A ZÁVISLOSTI František Trantina Česká asociace studentů adiktologie z.s. 2016 EXISTUJE I JINÁ CESTA …

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNICKÉ PROFESE A ZÁVISLOSTI František Trantina Česká asociace studentů adiktologie z.s. 2016 EXISTUJE I JINÁ CESTA …"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNICKÉ PROFESE A ZÁVISLOSTI František Trantina Česká asociace studentů adiktologie z.s. 2016 EXISTUJE I JINÁ CESTA …

2 Kdo jsme Česká asociace studentů adiktologie z.s studium adiktologie na 1.LF UK: multidisciplinární obor, bio-psycho-sociální model vzniku a vývoje závislosti právo při studiu adiktologie: základy práva, klient v konfliktu se zákonem, kriminologie,… uplatnění absolventů: prevence, léčba a výzkum závislostí EXISTUJE I JINÁ CESTA …

3 Proč právnické profese a závislosti? Žijeme ve společnosti zaměřené na výkon, má své vítěze, ale i poražené. stress - malý prostor pro chyby v právní praxi, napjaté termíny, riskování vysoce konkurenční prostředí vysoká pracovní zátěž, 50+ hodin týdně 3x vyšší pravděpodobnost závislosti na alkoholu, advokáti v USA pracují 60 až 80 hodin týdně EXISTUJE I JINÁ CESTA …

4 Osobnostní rysy časté osobnostní rysy pracovníků právnických profesí: (samozřejmě existují výjimky…) hyperkritičnost perfekcionismus Controlling schopnost manipulovat a kontrolovat komunikaci nesmiřitelnost k osobním problémům důraz na image, postavení, bohatství a působení na ostatní, což může vést k obětování kladných hodnot a následné ztrátě sebeúcty a osobní spokojenosti - neochota přijmout pomoc EXISTUJE I JINÁ CESTA …

5 Jak si udržet duševní zdraví? Jak z toho uniknout? sebevražednost (2x vyšší u právníků než u jiných profesí) užíváním návykových látek péčí o duševní zdraví (choďte pěšky, chovejte psa, mějte se rádi, cvičte jógu, naučte se říkat NE) EXISTUJE I JINÁ CESTA …

6

7 Užívání alkoholu u advokátů v USA American Society of Addiction Medicine, The Prevalence of Substance Use and Other Mental Health Concerns Among American Attorneys, 2016 USA, n 12 825, licencovaní advokáti škodlivé a nebezpečné pití alkoholu s potenciálem závislosti bylo zjištěno u 20,6% významné hladiny deprese 28%, úzkosti 19%, stresu 23% problematické užívání alkoholu: 14,2% v průběhu studia, 43,7% během 15 let od ukončení právnické fakulty, nejvyšší v prvních deseti letech praxe, zejména u koncipientů výzkum z roku 1990: 18% problematické užívání alkoholu, 19% deprese, (3 - 9% výskytu depresí u obyvatel průmyslově vyspělých zemí) EXISTUJE I JINÁ CESTA …

8 Použité zdroje http://www.hazeldenbettyford.org/treatment/addiction- treatment-specialties/legal-professionals http://www.hazeldenbettyford.org/treatment/addiction- treatment-specialties/legal-professionals http://interventionstrategies.com/17-statistics-on-drug- abuse-among-lawyers/ http://interventionstrategies.com/17-statistics-on-drug- abuse-among-lawyers/ Krill P.R., Johnson R. and Albert L.: The Prevalence of Substance Use and Other Mental Health Concerns Among American Attorneys, J Addict Med. 2016 Feb; 10(1): 46–52 EXISTUJE I JINÁ CESTA …

9 PRÁVNICKÉ PROFESE A ALKOHOL Mgr. Adam Kulhánek Klinika adiktologie LF1 UK a VFN Česká asociace studentů adiktologie EXISTUJE I JINÁ CESTA …

10 ALKOHOL Etylakohol, etanol, líh, špiritus Ovlivňuje centrální nervový systém V malých dávkách působí stimulačně, ve vyšších tlumivě Navozuje změny vnímání a vědomí Rizikový faktor pro mnoho onemocnění Neurotoxický, karcinogenní EXISTUJE I JINÁ CESTA …

11 STADIA OPILOSTI DLE HLADINY ALK. V KRVI EXISTUJE I JINÁ CESTA … 1.Lehká opilost → do 1,5 promile 2.Opilost středního stupně → nad 1,6 promile 3.Těžká opilost → více než 2 promile 4.Těžká intoxikace → nad 3 promile (ztráta vědomí, riziko zástavy dechu a oběhu)

12 PROJEVY OPILOSTI DLE HLADIKY ALK. V KRVI EXISTUJE I JINÁ CESTA …

13 ÚČINEK ALKOHOLU NA MOZEK EXISTUJE I JINÁ CESTA … 1.Mozková kůra (cortex) → snížená sebekontrola, uvolnění zábran, útlum myšlení, zvýšení agresivity a impulsivity, pomalé zpracování smyslových vjemů 2.Mozeček (cerebellum) → zhoršení koordinace pohybů, rovnováhy, jemné motoriky 3.Hypotalamus a hypofýza → zvýšení sex. touhy ale současně pokles sex. výkonnosti, útlum sekrece ADH (časté močení)

14 EXISTUJE I JINÁ CESTA … 4.Mozkový kmen (truncus cerebri) → pokles tělesné teploty, útlum dýchání, útlum vědomí

15 ALKOHOL A PRACOVNÍ VÝKON ?? EXISTUJE I JINÁ CESTA …

16 ALKOHOL BĚHEM PRACOVNÍHO PROCESU EXISTUJE I JINÁ CESTA … 1.Snižuje produktivitu 2.Zvyšuje míru podrážděnosti a depresivity 3.Zvyšuje chybovost 4.Snižuje bdělost a schopnost řešit složité úkoly 5.Zvyšuje riziko úrazů v pracovní době 6.Negativně ovlivňuje docházku 7.Narušuje mezilidské vztahy v pracovním týmu 8.Je častou příčinou ukončení pracovního poměru

17 BINGE DRINKING EXISTUJE I JINÁ CESTA …

18 BINGE DRINKING EXISTUJE I JINÁ CESTA … Nárazové, excesivní pití během víkendových dní a společenských akcí → typické u studentů Více než 60g alkoholu zkonzumovaného při jedné akci – 4 standardní nápoje/ 2 hodiny pro ženy – 5 standardních nápojů/ 2 hodiny pro muže Jedna z nejrizikovějších forem pití alkoholu!

19 KOCOVINA EXISTUJE I JINÁ CESTA … Negativní účinky počínající v procesu odbourávání alkoholu Klinický obraz → nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, citlivost na světlo a hluk, žížnivost, oslabení organismu, třes, pokleslá nálada Příčiny – Acetaldehyd – Dehydratace – Nedostatek minerálů, vitaminů a krevního cukru

20 PREVENCE A MÍRNĚNÍ KOCOVINY EXISTUJE I JINÁ CESTA … Dostatečný příjem tekutin, vitaminů (zejména vit. C a B-komplex) a minerálů Sytý žaludek Nekonzumovat léky!! Ráno doplnit cukry Káva nepomáhá → kofein prohlubuje dehydrataci Bylinkové čaje (máta, heřmánek, kopřiva) → zklidnění žaludku Ostropeštřec mariánský → protektivní účinek na játra Střídání teplé a studené sprchy → rozproudění oběhu krve Kocovinu zhoršují „tmavé“ alk. nápoje s kongenery (červené víno, whisky, brandy, tequilla, burbony)

21 PITÍ S NÍZKÝM RIZIKEM EXISTUJE I JINÁ CESTA … 20g alkoholu/ den pro ženy a seniory → max. 1 standardní nápoj denně 40g alkoholu/ den pro muže → max. 2 standardní nápoje denně Dle aktuálních zjištění (Chikritzhs et al., 2015) neexistuje dávka alkoholu s protektivním (ochranným) účinkem na zdraví! Rizika alkoholu jsou jednoznačně vyšší než jeho přínosy

22 UŽITEČNÉ ODKAZY EXISTUJE I JINÁ CESTA … http://www.alkoholpodkontrolou.cz/ http://www.pomocvzavislosti.cz www.drnespor.eu http://www.anonymnialkoholici.cz/ http://www.alkohol-alkoholismus.info/ http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/alkohol http://www.soberlawyer.com/ http://www.americanbar.org/groups/lawyer_assistance/resources/alcohol_ab use_dependence.html http://www.americanbar.org/groups/lawyer_assistance/resources/alcohol_ab use_dependence.html http://edition.cnn.com/2016/02/06/opinions/lawyers-problem-drinkers-krill/ Chikritzhs, Stockwell, Naimi, Andreasson, Dangardt, & Liang. (2015). Has the leaning tower of presumed health benefits from ‘moderate’ alcohol use finally collapsed? Addiction, 110(5), 726–727. doi:10.1111/add.12828

23 NELEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Karel Kolitsch Sananim Česká asociace adiktologů EXISTUJE I JINÁ CESTA …

24 OBSAH PREZENTACE Rozdělení drog dle účinku Pervitin, Kokain, Heroin – působeni na organismu, rizika užívání Cena a čistota drog Jak užívat bezpečně? EXISTUJE I JINÁ CESTA …

25 ROZDĚLENÍ DROG DLE ÚČINKU 1) psychomotorická stimulancia (látky s budivým účinkem) – nejčastějším zástupci této skupiny jsou pervitin a kokain 2) tlumivé látky – do této skupiny patří alkohol, různé druhy léků (benzodiazepiny, barbituráty), těkavé látky a především opiáty ( heroin, morfin) 3) halucinogeny – sem patří LSD, psylocibin (látka obsažená v některých houbách) a především kanabinoidy EXISTUJE I JINÁ CESTA …

26 PERVITIN (METAMFETAMIN) SLANGOVĚ (PIKO, PEŘÍ, PERNÍK) syntetické stimulancium, poprvé vyrobené na konci 19. století v Japonsku, hojně používaná látka v II. světové válce nejdostupnější a v ČR nejoblíbenější návyková látka, její dostupnost je dána poměrně snadnou výrobou a nízkou cenou přibližný odhad problémových uživatelů pervitinu v roce 2014 v ČR je 23 5OO EXISTUJE I JINÁ CESTA …

27 JAK PERVITIN PŮSOBÍ NA ORGANISMUS ? působení pervitinu je závislé na velikosti dávky a způsobu aplikace. Běžná dávka je 100 mg. Nejčastější způsob užití je šňupáním, ale častá je i intravenózní aplikace a kouření po užití běžných dávek se dostavuje povznesená nálada, zvýšení duševního i tělesného výkonu s vyššími dávkami uživatel pociťuje silnou euforii, mizí potřeba spánku a chuť k jídlu, člověk je hovorný a velice empatický. při užitích vyšších dávek se někdy místo euforie může dostavit naopak úzkost, labilita, neklid, přehnaná povídavost, nesrozumitelnost, časté jsou iluze, halucinace, odeznívání účinků pervitinu je často spojeno s úzkostmi, paranoidním myšlením, silnou únavou a dehydratací EXISTUJE I JINÁ CESTA …

28 RIZIKA UŽÍVÁNÍ PERVITINU pervitin je neurotoxický a tím způsobuje postupné poruchy motorických funkcí a paměti přetížení organismu může vést až k selhání oběhu a dalších tělesných funkcí dlouhodobé užívání vede k trvalému poškození kardiovaskulárního systému, jater, ledvin, a zubní skloviny časté užívání pervitinu vede ke vzniku toxické psychózy – stav, který provází nápadné změny v chování, zrakové i sluchové halucinace, bludy s pocity pronásledování a ohrožení. V těžších případech může být podobná paranoidní schizofrenii. Toxická psychóza po detoxifikaci často odezní sama, ale někdy si vyžádá hospitalizaci a farmakoterapii. EXISTUJE I JINÁ CESTA …

29 KOKAIN Jedná se o rostlinný alkaloid z jihoamerického keře koky pravé je silná stimulační droga, výrazně ovlivňující mozek podobně jako pervitin, ale funguje též jako lokální anestetikum, které se do dnes používá Výroba kokainu je složitější než u pervitinu a v zemích kde se nejvíce vyrábí (Peru, Bolívie, Kolumbie) způsobuje vážné ekologické problémy EXISTUJE I JINÁ CESTA …

30 JAK PŮSOBÍ KOKAIN NA ORGANISMUS působení kokainu je podobně jako u pervitinu dáno velikostí dávky a způsobem aplikace. Nejčastější je šňupání a kouření, ale též se kokainem často potírají sliznice a možná je intravenózní aplikace účinek je intenzivní, ale oproti pervitinu krátkodobý (30 – 90 min) navozuje silnou euforii, pocit vzrušení, radosti, ustupuje pocit únavy, mizí potřeba spánku, potlačuje chuť k jídlu zvyšuje sebedůvěru, zlepšuje schopnost soustředit se. Na druhou stranu může narušit sebekontrolu a objektivitu myšlení, podnítit agresi EXISTUJE I JINÁ CESTA …

31 RIZIKA UŽÍVÁNÍ KOKAINU stejně jako u pervitinu a jiných stimulancií hrozí rychlý rozvoj psychické závislosti kokain je kardiotoxická látka a i malé množství látky může vyvolat poruchy srdečního rytmu vedoucí až k zástavě srdce větší dávky působí na vyšší mozková centra a mohou způsobit třes, křeče a dýchací potíže kokain vyvolává prudké střídání nálad, nespavost, záchvaty agrese, halucinace, paranoidní představy. Lidé se sklonem k psychickým obtížím kokain užívají, aby se zbavili depresí, úzkostí a pocitu beznaděje, ale po počáteční úlevě se tyto pocity naopak dlouhodobě prohlubují EXISTUJE I JINÁ CESTA …

32 HEROIN (DIACETYLMORFIN) Je polosyntetický opiod, základem pro výrobu je surové opium získané z nezralých makovic máku setého Největším producentem opia je Afgánistán, jehož produkce je odhadována na 6000 až 8000 tun ročně Na přelomu19. a 20. století byl volně prodáván jako nenávyková náhražka morfinu, a jako dětská medicína proti kašli Přibližný odhad problémových uživatelů opiodů v ČR v roce 2014 je 26 200 EXISTUJE I JINÁ CESTA …

33 PŮSOBENÍ HEROINU NA ORGANISMUS heroin způsobuje celkový útlum organismu, zpomalení psychického tempa, krátce po aplikaci pocity euforie, ospalost, potlačuje pocit bolesti při vyšších dávkách se dostavuje netečnost, neschopnost pohybu, útlum dechového centra, které vede ke zpomalení dýchání, ale též až k úplné zástavě dechu, typická je zácpa a svědění kůže dlouhodobější užívání vede k ztrátě libida a potence, ke vzniku depresí EXISTUJE I JINÁ CESTA …

34 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM HEROINU vysoká potence vzniku fyzické závislosti, která vede ke zvyšování dávky pro dosažení stejného účinku, denní dávky mohou být až 40ti násobné než na začátku, později pocity euforie úplně mizí intravenózní aplikace způsobuje vážná somatická poškození, záněty žil a srdce, které jsou často způsobené příměsemi používaných k naředění heroinu často dochází k předávkování a k smrti udušením, příčinou může být rozdílná čistota drogy, nebo návrat k vysoké dávce po vysazení odvykací stav po vysazení drogy je provázen silnými bolestmi svalů a kostí, křečemi, nevolností, zvracením, průjmem, horečkou, nespavostí a dalšími EXISTUJE I JINÁ CESTA …

35 CENA A ČISTOTA DROG cena heroinu a pervitinu se v ČR pohybuje přibližně na stejné úrovni a to cca 1 000 Kč za 1 gram (cca 10 dávek), ale například v sousedním Německu je cena pervitinu téměř dvojnásobná. Kokain je díky své obtížné dostupnosti podstatně dražší. Cena se pohybuje v rozmezí 1 800 – 2 500 Kč za 1 gram drogy. Záleží na čistotě drogy. čistota drogy je důležitým faktorem při tělesném a psychické poškození uživatele častými příměsemi drog, kterými dealeři zvyšují svůj zisk je kofein, pudr, mouka, škrob, chinin, glukóza, omítka, různé druhy léků, např. u kokainu je to často levamizol, lék na odčervování prasat apod. EXISTUJE I JINÁ CESTA …

36 JAK UŽÍVAT BEZPEČNĚ? úplně bezpečné užívání neexistuje. Jakékoliv užití drogy sebou přináší riziko vzniku závislosti nebo psychického či somatického poškození. Rizika se dají pouze snížit dodržováním určitých zásad mezi nejdůležitější patří snižování rizika přenosu infekčních chorob jako jsou virové hepatitidy a HIV. U intravenózních uživatelů je zásadní nesdílení injekčního materiálu, dodržování základních hygienických pravidel spojených s aplikací. důležité je v jakých životních obdobích jsou drogy užívané. V krizovém životním období je vznik závislosti mnohem vyšší často u uživatelů drog a především uživatelů stimulantů dochází k trvalé dehydrataci organismu, která má velmi negativní vliv na lidský organismus, a proto je důležitý dostatečný přísun tekutin a minerálů EXISTUJE I JINÁ CESTA …

37 POUŽITÉ ZDROJE Kalina, K. a kolektiv (2015). Klinická adiktologie. Grada Publishing, Praha. 696 s., ISBN 978-80-247- 4331-8 Kalina, K. a kolektiv (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Filia Nova, Praha. 39 s., ISBN 80-238-8014-4 Šejvl J., Kokain – účinky. Výukový text. Centrum adiktologie http://www.extc.cz/kokain.html EXISTUJE I JINÁ CESTA …

38 MÁM PROBLÉM? CO DÁL? Lenka Richterová Klinika adiktologie LF1 UK a VFN Česká asociace studentů adiktologie EXISTUJE I JINÁ CESTA …

39 KRITÉRIA ZÁVISLOSTI 1) silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving) 2) potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky 3) somatický odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro danou látku nebo z užívání stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky 4) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků, původně vyvolaných nižšími dávkami (jasné příznaky lze nalézt u jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, který by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance) 5) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo k zotavení z jejího účinku 6) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků: poškození jater nadměrným pitím (depresívní stavy, vyplývající z nadměrného užívání látek) nebo toxické poškození myšlení Pro diagnózu závislosti je zapotřebí přítomnosti minimálně tří z uvedených kritérií během posledního roku. EXISTUJE I JINÁ CESTA …

40 SCREENINGOVÉ DOTAZNÍKY DAST - dotazník na problémy s jinými drogami Č.Položka Body ANO = 1 NE = 0 1. Jiné látky než léky na předpis 2. Více drog současně 3. Neschopnost „zastavit“ 4. „Okna“, flashbacky, stihomam a jiné psychické komplikace 5. Pocity viny 6. Výhrady od nejbližších 7. Zanedbávání rodiny 8. Zapojení do nezákonných aktivit 9. Příznaky z nedostatku drogy - „absťák“ 10. Psychické a zdravotní problémy: poruchy paměti, žloutenka, křeče, krvácení Součet: 1-2 nízká úroveň; 3-5 střední úroveň; 6- 10 podstatná úroveň problémů CAGE – dotazník na problémy s alkoholem 1.Cítil jste někdy potřebu své pití snížit? 2.Jsou lidé ve vašem okolí podráždění a kritizují vaše pití? 3.Měl jste někdy kvůli pití špatné pocity nebo pocity viny? 4.Pil jste někdy alkohol ihned po ránu, abyste se uklidnil nebo se zbavil kocoviny? Každé odpovědi „ano" je přidělen 1 bod. Rozmezí skóre je tedy od 0 do 4 bodů. Už při scóre 1 je potřeba další klinické zkoušky EXISTUJE I JINÁ CESTA …

41 Fagerströmův test nikotinové závislosti 1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu? – a) Do 5 minut (3 body) – b) Za 6-30 minut (2 body) – c) Za 31-60 minut (1 bod) d) Po 60 minutách (0 bodů) 2. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno? – a) Ano (1 bod) – b) Ne (0 bodů) 3. Kterou cigaretu byste nerad postrádal? – a) První ráno (1 bod) – b) Kteroukoli jinou (0 bodů) 4. Kolik cigaret denně kouříte? – a) 0-10 (0 bodů) – b) 11-20 (1 bod) – c) 21-30 (2 body) – d) 31 a více (3 body) 5. Kouříte častěji během dopoledne? – a) Ano (1 bod) – b) Ne (0 bodů) 6. Kouříte, i když jste nemocen a upoután na lůžko? – a) Ano (1 bod) – b) Ne (0 bodů) Velmi nízká nebo žádná závislost (0-2 body), Nízká závislost (3-4 body), Střední závislost (5 bodů), Vysoká závislost (6-7 bodů) Lie/Bet dotazník - Gambling 1. Have you ever had to lie to people important to you about how much you gambled? 2. Have you ever felt the need to bet more and more money? EXISTUJE I JINÁ CESTA …

42 http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/ EXISTUJE I JINÁ CESTA …

43 http://poradna.adiktologie.cz/ EXISTUJE I JINÁ CESTA …

44 www.neprohrajzivot.cz EXISTUJE I JINÁ CESTA …

45 http://www.anonymnialkoholici.cz/ EXISTUJE I JINÁ CESTA …

46 AMBULANTNÍ LÉČBA Léčba bez vyčlenění klienta z původního prostředí Při ambulantní léčbě klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka léčby a frekvence docházení se může v různých typech zařízení lišit Existují také ambulantní skupiny, které se schází jednou týdně či častěji a buďto fungují v rámci některého terapeutického zařízení nebo jako svépomocné. V současnosti i ČR probíhají svépomocné skupiny Anonymní alkoholici a Anonymní narkomani (obvykle se pro ně používají zkratky AA a AN) Denní stacionář, kde klient dochází každý den (obvykle každý všední den) do léčebného programu, který je od ranních do odpoledních hodin. Klient tedy tráví v léčebném zařízení v podstatě celý den, kdy se účastní skupinové terapie, individuálních pohovorů s terapeuty, využívá poradenství ohledně sociálních, právních záležitostí, které potřebuje řešit, účastní se volnočasových a pracovních aktivit EXISTUJE I JINÁ CESTA …

47

48 POBYTOVÁ LÉČBA Klient žije v chráněném prostředí léčebného zařízení. Pozitivní prostředí bez drog, vytváří jasný režim a pravidla. Léčení může být krátkodobé, tj. léčba trvá do cca 2 měsíců, střednědobé, tj. od 2-3 měsíců do cca 6 měsíců, dlouhodobé, v délce od půl roku do jednoho roku, výjimečně až dvou let. Psychiatrická léčebna - pod lékařským dohledem. Využívá režimová opatření, strukturovaný denní program a další terapeutické aktivity. Tento typ léčby je vhodný pro klienty, kteří nejsou schopni abstinovat v původním prostředí a je pro ně nezbatné na nějakou dobu toto prostředí opustit a stabilizovat se, nicméně se po léčbě mají kam vrátit a s podporou jsou schopni zvládat běžný život bez drog. Terapeutická komunita - je využívá kromě strukturovaného programu a jasného režimu hodně skupinovou terapii, na které je postavena. Zároveň samozřejmě další věci, jako je pracovní terapie, sociální poradenství a volnočasové a sportovní zátěžové aktivity. Klade se důraz nejen na problematiku závislosti, ale léčba se zaměřuje i na řešení dalších problémů klienta, se kterými se v průběhu léčby vyrovnává a řeší, zdůrazněna je odpovědnost a samostatnost klienta. Léčba je zpravidla dlouhodobější. EXISTUJE I JINÁ CESTA …

49 SUCHEJ ÚNOR EXISTUJE I JINÁ CESTA …

50 Kontaky na ČASA z.s. www.addictologystudents.net www.facebook.com/addictology.cz/ email: addictologystudent@gmail.comaddictologystudent@gmail.com Twitter: https://twitter.com/adi_studentshttps://twitter.com/adi_students Přijďte na naše akce ! Studujte adiktologii ! EXISTUJE I JINÁ CESTA …

51 Děkujeme za pozornost! EXISTUJE I JINÁ CESTA …


Stáhnout ppt "PRÁVNICKÉ PROFESE A ZÁVISLOSTI František Trantina Česká asociace studentů adiktologie z.s. 2016 EXISTUJE I JINÁ CESTA …"

Podobné prezentace


Reklamy Google