Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2016/2017.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2016/2017."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2016/2017

2 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2016/2017 Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30 žáků Obor 79-41-K/81 Gymnázium osmileté 30 žáků

3 Důvody, proč zvolit ke studiu Gymnázium Český Krumlov Důraz na kvalitní výuku min. 2 cizích jazyků (Aj, Nj, Špj, Frj, Rj) Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky Široké zázemí přírodovědných a technických předmětů Široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů Výměnné studijní pobyty (Německo, Rakousko, Francie, Norsko, Slovinsko,…) Úspěšnost v olympiádách, středoškolské odborné činnosti a dalších soutěžích Účast v mnoha národních i mezinárodních projektech 100 % úspěšnost ve státních maturitních zkouškách Vysoká úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy Špičkově vybavené odborné učebny a laboratoře, studovna Domov mládeže, školní jídelna, posilovna,…

4 Přihláška a její náležitosti Přihlášky je možné získat na základní škole, webových stránkách gymnázia nebo v kanceláři gymnázia Vyplnění přihlášky: 1. strana: osobní údaje, údaje o střední škole, podpisy (uchazeč i zákonný zástupce) 2. strana: předměty a známky za poslední 3 pololetí na základní škole, potvrzení základní školy Přihlášku doručit do kanceláře gymnázia do 15. března 2016 (osobně,poštou) Návod k vyplnění – na webových stránkách gymnázia.Návod k vyplnění – na webových stránkách gymnázia.

5 Možnost podání 2 přihlášek v 1. kole přijímacího řízení: 1.termín přijímací zkoušky = pondělí 18. dubna 2016 2.termín přijímací zkoušky = úterý 19. dubna 2016 Uchazeč musí vyznačit na přihlášce termín přijímací zkoušky, ke kterému se hlásí.

6 Kritéria pro přijímací řízení Maximum možných bodů: 190 Z toho: testy přijímacího řízení : max. 140 bodů OSP 60, matematika 40, český jazyk 40 prospěch na základní škole: max. 40 bodů soutěže: max. 10 bodů

7 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení Výsledky 1. kola přijímacího řízení – zveřejněny na www.gymck.cz a vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy školy - po uvolnění výsledků společností SCIO – pravděpodobně 22. dubna 2016. www.gymck.cz Uchazeč veden pod registračním číslem (uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce). Podrobné informace k celému přijímacímu řízení: www.gymck.cz

8 Postup pro uchazeče přijaté ke studiu: Seznam přijatých uchazečů zveřejněn na webových stránkách 22. dubna 2016. Neposílá se dopis o přijetí. Povinnost uchazeče odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu (přibližně do 6. května 2016). Zápisový lístek podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem. Neodevzdání zápisového lístku = zánik možnosti přijetí ke studiu.

9 Postup pro nepřijaté uchazeče Uchazeči umístění v seznamu pod čarou. Dopis – rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Možnost do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (přibližně od 25. do 30. dubna 2016) – řediteli gymnázia. Na volná místa je možné přijmout uchazeče, který podal odvolání. Možnost vypsání 2. nebo dalšího kola přijímacího řízení (nutné sledovat webové stránky školy).

10 Možnost vykonání přijímacích zkoušek nanečisto: V sobotu 12. března 2016 od 8,00 hodin – učebny gymnázia Uchazeče prosíme, aby přihlášku k přijímacím zkoškám nanečisto odevzdali nejpozději do 10. března 2015. Přihlášky ke zkouškám nanečisto – webové stránky školy, kancelář školy. Zkoušky nanečisto hradí uchazeč o studium – 350,- Kč (při zahájení zkoušek nanečisto, tj. 12. 3. 2016).

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2016/2017."

Podobné prezentace


Reklamy Google