Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KBO/0286 CN142 Program cvičení LS 2016 ST: 18:00-19:30.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KBO/0286 CN142 Program cvičení LS 2016 ST: 18:00-19:30."— Transkript prezentace:

1 KBO/0286 CN142 Program cvičení LS 2016 ST: 18:00-19:30

2 Podmínky pro udělení zápočtu vystoupení v semináři s referátem a prezentací ke zvolenému tématu esej na zvolené téma (obvykle se vychází z předneseného příspěvku, odpovídající formou zpracován dílčí problém, rozsah min. 60 řádek základního textu + literatura) 75% úspěšnost ve dvou vědomostních testech eseje odevzdat nejpozději do 4. 5. 2016 e-mail: krehlikova.jana@seznam.cz

3 17/2 Literatura pro děti a mládež v současném světě. Současná odborná literatura k aktuálním problémům literatury pro děti a mládež. Volba referátu.

4 24/2 Specifika dětské literatury. – Žánrová struktura. – Základní vývojové tendence v LDM.

5 2/3 Dětský aspekt v literatuře pro děti a mládež. – Výchova čtenáře. – Ilustrátoři dětských knih. – Dyslexie a překonání důsledků pro rozvoj čtenářství.

6 9/3 Funkce LDM. – Mimoestetické a estetická. Suchý, Adam: Mediální zlo - mýty a realita. Souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí. Triton, Praha 2007.

7 16/3 Pohádka s folklorními motivy. – Psychologický výklad pohádek. Bettelheim, Bruno: Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době. Lidové noviny, Praha 2000. Franz, Marie-Louise von: Psychologický výklad pohádek. Smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie. Portál, Praha 2011. Jackson, Eve: Jídlo a proměna. Symbolika jídla ve snech, pohádkách a mýtech. Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2004. Stein, Murray – Corbett, Lionel: Příběhy duše. Moderní jungiánský výklad pohádek I. Emitos, Brno 2006.

8 23/3 Umělá pohádka. – Vývoj autorské pohádky od renesance. – Autorská pohádka 19. stol. – Světová autorská pohádka 20. stol. – Česká autorská pohádka.

9 30/3 Fantasy. Subžánry fantasy. – Fantasy – mýtus – pohádka. Dědinová, Tereza: Po divné krajině. Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Masarykova univerzita, Brno 2015.

10 6/4 Pověsti, bajky a další žánry malé a střední epiky. – Klasifikace pověstí. – Didaktický potenciál bajky. – Mýty, jejich charakteristika a význam.

11 13/4 Prózy s dívčí hrdinkou. – Častá témata a motivy. – Tradice a současnost. – Proměny próz ze života dívek v souvislosti s proměnami role ženy. – Časopisy pro dívky.

12 20/4 Próza s dětským hrdinou. Dobrodružná literatura. – Tradice a současnost. – Přibližování se jiným žánrům. – Vytváření napětí. – Komiks.

13 27/4 Literatura s akcentovanou gnoseologickou funkcí. – Uměleckonaučná literatura, literatura faktu, literatura populárně-naučná, současné encyklopedie, internet a další zdroje poznání. – Jazyk literatury faktu. – Význam ilustrace a výtvarného doprovodu. – Vztah k jiným médiím.

14 4/5 Poezie pro děti. – Žánrová skladba. – Role jazykové hry a role humoru. – Nonsensová poezie. – Poezie pro -náctileté.

15 11/5 Časopisy pro děti a mládež. – Časopisy pro-náctileté. – Časopisy pro menší děti. – Časopisy pro čtenáře specializované podle zájmu. – Máme časopisy jen pro chlapce? – Časopisy pro dívky. Vkus a nevkus v časopisech. – Inklinují některé časopisy pro mládež k praktikám tzv. bulváru? – Role časopisů ve formování čtenáře.

16 18/5 Divadlo, televize a film pro děti a mládež. Zápočty.

17 Literatura ČEŇKOVÁ, J. a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006. GEBHARTOVÁ, V. Jak a co číst dětem v MŠ. Komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Praha: Portál, 2011. HOMOLOVÁ, K. Čtenářská propedeutika. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, PdF, 2009. CHMELÍKOVÁ, V. Literatura pro děti a mládež (texty pro literární rozbor). Plzeň: ZČU 1995. CHMELÍKOVÁ, V. Světová literatura pro děti a mládež. Plzeň: ZČU, 1998. JANÁČKOVÁ, B. Literatura pro děti a mládež pro kombinované studium. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. JANÁČKOVÁ, B. Přehled vývoje literatury pro děti a mládež. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. SIROVÁTKA, O. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: AV ČR, 1998. ŠUBRTOVÁ, M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I. Brno: CERM, 1998. ŠUBRTOVÁ, M. Kapitoly ze světové literatury pro mládež II. Brno: CERM, 1998. TOMAN, J. Současná česká literatura pro děti a mládež. Brno: CERM, 2000. TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. České Budějovice: PdF, 1992. URBANOVÁ, S. - ROSOVÁ, M. Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro děti a mládež – antologie). Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2003.

18 Rozšiřující literatura BALÍK, J. Hrajeme si a tvoříme s hádankami. Rozvíjíme tvořivost předškolních dětí. Praha: Portál, 2011. BETTELHEIM, B. Za tajemstvím pohádek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. BLY, R., WOODMANOVÁ, M. Král a panna. Praha: Argo, 2002 BLY, R. Železný Jan. Praha: Argo, 1999. ČERNOUŠEK, M. Děti a svět pohádek. Praha: Albatros, 1990. DOLEŽALOVÁ, J. Děti čtou, a nevědí o čem. Praha: Portál, 2011. ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006. FRANZ, MARIE-LOUISE. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998. FRANZ, MARIE-LOUISE. Mýtus a psychologie. Mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 1999. FRAZER, J. G. Zlatá ratolest. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. HUTAŘOVÁ, I., HANZOVÁ, M. Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. Praha: Tauris, 2003. CHALOUPKA, O. -VORÁČEK, V. Kontury české literatury pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1984. CHALOUPKA, O. Rodina a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. CHALOUPKA, O. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros, 1982. PROPP, V. J. Morfologie pohádky a jiné studie. Praha: Nakladatelství H&H, 1999. ŘEŘICHOVÁ,V. - SLADOVÁ, J. -VÁŇOVÁ, K. - HOMOLOVÁ, K. Literatura pro děti a mládež v anglicky mluvících zemích. Olomouc: Hanex, 2008. ŘEŘICHOVÁ, V. - DOROVSKÝ, I. a kol. Autoři světové literatury pro děti a mládež. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. SIROVÁTKA, O. Současná česká literatura a folklór. Praha: Academia, 1985. ŠIKULOVÁ, R. - RYTÍŘOVÁ, V. Pohádkové příběhy k zábavě i k učení. Praha: Grada, 2006. ŠMAHELOVÁ, H. Návraty a proměny. Literární adaptace lidových pohádek. Praha: Albatros, 1989. TOLKIEN, J. R. R. Příběhy z čarovné říše. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0668-9. TOMAN, J. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti. České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2008. URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. URBANOVÁ, S. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. letXX. století. Olomouc: Votobia, 2004.


Stáhnout ppt "KBO/0286 CN142 Program cvičení LS 2016 ST: 18:00-19:30."

Podobné prezentace


Reklamy Google