Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. 10. 2006SinTe s.r.o1 PRAHA – 12. 10. 2006. 12. 10. 2006SinTe s.r.o2 …Už v minulosti jsme upozorňovali, že to obsahuje určité riziko a domácnosti by.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. 10. 2006SinTe s.r.o1 PRAHA – 12. 10. 2006. 12. 10. 2006SinTe s.r.o2 …Už v minulosti jsme upozorňovali, že to obsahuje určité riziko a domácnosti by."— Transkript prezentace:

1 12. 10. 2006SinTe s.r.o1 PRAHA – 12. 10. 2006

2 12. 10. 2006SinTe s.r.o2 …Už v minulosti jsme upozorňovali, že to obsahuje určité riziko a domácnosti by si měly velmi dobře zvážit, co jsou schopny splácet v delším období. Určitě jsou hodně ovlivněny tím, že úrokové sazby jsou na extrémně nízké úrovni, nicméně nemůžou počítat s tím, že to bude trvat navěky. Takže, vždycky by člověk měl mít určitý polštář a počítat jak s výpadkem příjmů, tak s tím, že to splácení dluhu může být trošku, trošku náročnější. Další faktor, který je potřeba vzít v potaz, že my jsme začínali z velmi nízkých úrovní, takže ta zadluženost domácností byla mimořádně nízká ve srovnání se zahraničím, takže ta velká dynamika je dána také tím. No a ještě asi, co je také hodně důležité, že velká část toho zadlužování je směřována do, do bydlení. Dynamika hypotéčních úvěrů je nesmírně vysoká, což zase souvisí s tím, že lidé prioritně s růstem životní úrovně si chtějí obstarat slušné vlastní bydlení a znova je to dáno i tou úrovní úrokových sazeb, která k tomu samozřejmě přispívá… Záznam rozhovoru pana Zdeňka Tůmy (guvernér ČNB) na ČT 24 31.8.2006 na stránkách ČNB Úvodní slovo I

3 12. 10. 2006SinTe s.r.o3 …Vidíme, že v posledních dvou letech se zadlužují mnohem více domácnosti s nízkými příjmy, to zřejmě souvisí s mnohem snazším přístupem k úvěrům, a toto riziko není ani tak významné pro finanční instituce, ty mají nástroje, jak se, jak si to riziko zajistit, ale vytváří to riziko právě pro domácnosti s nízkými příjmy, zhruba nejvíce pro tu třetinu domácností s nejnižšími příjmy. No, a vidíme, že vlastně už musí splácet poměrně vysoké splátky z úvěrů, a tím pádem vlastně nejsou schopny financovat některé další výdaje a nejsou schopny spořit. Pokud se ptáte, zda mohou široké vrstvy přijít o majetek, tak by se mohlo zdát, že jde o omezenou skupinu domácností, ale ten počet rozhodně není zanedbatelný. Vidíme to například na exekucích, v roce 2004 jsme viděli zhruba sto padesát tisíc exekucí, loni to už bylo dvě stě sedmdesát tisíc exekucí. Jinými slovy, řada domácností zatím nepochopila, jak rychlým, mocným a pro ně velmi drahým nástrojem jsou právě exekuce.… Záznam rozhovoru pana Jana Fraita (člen Bankovní rady ČNB) na ČT 24 31.8.2006 na stránkách ČNB Úvodní slovo II

4 12. 10. 2006SinTe s.r.o4 Vývoj zadluženosti domácností Úvěry soukromému sektoru (nejen domácnosti) vzrostly o 21,2% z 1.008,1 mld Kč v srpnu 2005 na 1.212,4 mld Kč v srpnu 2006 – Z toho úvěry domácnostem vzrostly o 32,1% z 371,5 mld Kč v srpnu 2005 na 490,6 mld Kč v srpnu 2006 Úvěry na spotřebu zaznamenaly meziročně nárůst 27,1%, úvěry na bydlení 33,7% a ostatní úvěry domácnostem nárůst 32,1%

5 12. 10. 2006SinTe s.r.o5 Fakta o vývoji Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru se snížila z 22,8 % v červenci na 21,2 % v srpnu. K roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru nejvíce přispívají domácnosti. Ty se na roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru podílejí více jak jednou polovinou (tabulka na další straně). Roční míry růstu úvěrů domácnostem dosahují dlouhodobě vysokých hodnot; v srpnu 2006 to bylo 32,6 %. Stále platí, že nejvýraznějším tahounem úvěrů domácnostem jsou úvěry na bydlení. Každá čtyřčlenná rodina dluží v průměru 40.000 Kč Dluhy českých domácností nedosahují úrovně obvyklé EU. Poměr spotřebitelských úvěrů na HDP je v ČR pouze 2,41 %. Průměr EU je 10 %. Počet nově nařízených soudních exekucí stoupl loni o 74 procent na 270 480. V roce 2004 bylo v ČR 155 000 exekucí. Příčinou je zvýšení exekucí u menších pohledávek, které mají lidé u městské policie, zdravotních pojišťoven, dopravních podniků, distributorů energií či telekomunikačních operátorů.

6 12. 10. 2006SinTe s.r.o6 Fakta o vývoji Zdroj: ČNB

7 12. 10. 2006SinTe s.r.o7 Situace ohrožených úvěrů Poměr ohrožených úvěrů je nutné vnímat obezřetně vzhledem k tomu, že nové úvěry ředí staré (špatné) Problémy nejsou až tak spojeny s úvěry na bydlení, protože tyto jsou de facto transformovány v majetek domácnosti, který může být použitelný v případě problémů Problém vzniká zejména u velmi nízko příjmově postavených domácností, které se zadlužují tak, že nejsou mnohdy schopny pokrýt ostatní „standardní“ výdaje – Nízkopříjmové domácnosti velmi často omezují spoření a uchování alespoň části finančních prostředků ze svých příjmů (1,8%) u 20% nejméně příjmově postavených domácností – srovnání (11,8%) u 20% nejvýše příjmově postavených domácností

8 12. 10. 2006SinTe s.r.o8 Porovnání objemu a zatížení Zdroj: ČNB

9 12. 10. 2006SinTe s.r.o9 Rizika pro finanční sektor a domácnosti Riziko může vznikat u malých portfolií a malých úvěrových institucí, které nemají také finanční, lidské a informační zdroje pro dostatečnou prevenci rizika a vytváření rezerv na jeho pokrytí. Rizikem by mohl být pokles ceny nemovitostí v budoucnu, který by mohl výrazně zvýšit problémy pro úvěrové instituce při realizaci zástav za úvěry na bydlení. Rizikem by mohl být dlouhodobý nepříznivý vývoj ekonomiky, při kterém by došlo společně či jednotlivě k poklesu či stagnaci nominálních příjmů, zvýšení nezaměstnanosti, inflaci u spotřebitelských „mandatorních“ výdajů domácností Riziko vzniká u nízkopříjmových domácností v regionech s vysokou nezaměstnaností v chybném odhadu svých možností

10 12. 10. 2006SinTe s.r.o10 Situace v sektoru úvěrových společností Banky a dominantní úvěrové instituce se naučily v posledních 4 letech daleko lépe řídit rizika a předpovídat platební morálku díky následujícím faktorům: – Zavádění centralizovaných způsobů řízení rizika – Využití credit scoringu a statistických metod při rozhodování o bonitě klienta – Masivní nárůst informačních zdrojů o spotřebitelích včetně úvěrových registrů BRKI, NRKI a SOLUS – Díky rychle rostoucím portfoliím v bankách mají rizikoví manažeři lepší výchozí pozici pro segmentaci klientů – Banky vytvářejí obezřetně rezervy pro pokrytí případných ztrát a provádějí zátěžové testy dopadu neočekávaných výkyvů ekonomiky na svá portfolia

11 12. 10. 2006SinTe s.r.o11 Požadavky finančních institucí sebrané ze zkušeností SinTe a CIG Podpora automatizovaných / polo-automatizovaných úkolů v rámci rozhodovacího procesu banky (čas, riziko, konkurence) Široké spektrum distribučních kanálů (konkurence, dostupnost) Aplikace credit scoringu (riziko, čas) Konektory do interních a externích databází (riziko, čas) Příprava reportů pro RISK, SALES a MANAGEMENT (interpretace, analýza, riziko) Validace údajů a porovnání nových a již existujících dat (riziko) Snadná dostupnost archivovaných žádostí a údajů z rozhodovacího procesu pro kontrolu a další vývoj metodiky (riziko, analýza)

12 12. 10. 2006SinTe s.r.o12 Spolupráce CIG a SinTE Leden 2005 – Zahájení spolupráce na přípravě metodiky pro hodnocení úvěrových zpráv z registrů Březen 2005 – Zahájení spolupráce při implementaci rozhodovacích nástrojů do bank a leasingových společností v ČR a SR (SinTe jako dodavatel IT řešení, CIG jako dodavatel metodiky) Červen 2005 – Zahájení spolupráce na systému pro úvěrový registr v Kazachstánu a později na vytvoření řešení pro komunikaci bank a leasingových společností v Kazachstánu s úvěrovým registrem Září 2005 – CIG se stává držitelem 30% podílu ve společnosti SinTe Leden 2006 – CIG a SinTe zahajují spolupráci na vývoji SSV Score, coby scoringovém modelu pro predikci problémových subjektů z veřejně dostupných zdrojů Duben 2006 – CIG a SinTe zahajují společně dosud největší zahraniční projekt – dodávku DECISION MAKER systému pro ukrajinskou banku TAS Červen 2006 – CIG a SinTe zahajují projekt implementace systému Debt Manager pro firmu vymáhající pohledávky v Kazachstánu

13 12. 10. 2006SinTe s.r.o13 DĚKUJI ZA POZORNOST Tomáš Denemark Region Manager tomas@creditinfo.com +420 603 585 298 tomas@creditinfo.com

14 12. 10. 2006SinTe s.r.o14 DECISION MAKER – nástroj pro vaše rozhodování PRAHA – 12.10.2006

15 12. 10. 2006SinTe s.r.o15 DECISION MAKER – workflow řešení, které podporuje centralizovaný rozhodovací model řešení úvěrových žádostí v rámci RETAIL a SME produktů. Decision Maker podporuje jak automatizované úkoly prováděné systémem, tak manuální úkoly prováděné jednotlivými pracovníky zapojenými do úvěrového procesu. Vzhledem k pokrytí workflow od samého prvopočátku, tj. pořízení žádosti až do úplného konce, tj. otevření úvěrových účtů a tisk úvěrové smlouvy je systém univerzálním nástrojem pro podporu masivních úvěrových produktů. Implementované procesy jsou do značné míry nastavitelné klientem, který má výraznou nezávislost při změně parametrů a úpravách jednotlivých úkolů. TECHNOLOGICKY NOVÉ ŘEŠENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ KVALIT.NET II a MS SQL 2005 Definice produktu

16 12. 10. 2006SinTe s.r.o16 Decision Maker – základní pilíře Hodnocení žadatelů TRATEGIE Data/ informace Data/ informace Scoring/rating modely Strategie, procesy a rozhodnutí Strategie, procesy a rozhodnutí

17 12. 10. 2006SinTe s.r.o17 Dosud implementované úvěrové procesy Kreditní karty splátkové Kreditní karty nesplátkové Osobní úvěry zajištěné i nezajištěné Hypotéky Spotřebitelské úvěry Finanční leasing a credit nových i ojetých automobilů Cash loans Investiční úvěry malých a středních podniků Provozní úvěry malých a středních podniků Kontokorenty a povolené debety

18 12. 10. 2006SinTe s.r.o18 Reference - DECISION MAKER Poštová banka - Slovensko OTP Banka - Slovensko TAS Financial Group - Ukraine TIME INVEST - Kazakhstan First Credit Bureau - Ukraine VB Leasing – Česká republika CAC Leasing – Česká republika Raiffeisenbank – Česká republika CITIBANK – Česká republika a další

19 12. 10. 2006SinTe s.r.o19 Klíčové prvky celého procesu ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ Credit Scoring Credit Bureau INTERNÍ ÚČETNÍ INFORMACE EXTERNÍ DATOVÉ ZDROJE „ZDARMA“ VALIDACE + PRESCORING OBCHODNÍ PRAVIDLA + STRATEGIE CREDIT SCORING / COMPANY RATING ROZHODOVACÍ STROMY CREDIT SCORING CREDIT REPORTS + CREDIT BUREAU SCORE CREDIT BUREAU EVALUATION KONEČNÉ ROZHODNUTÍ AUTOMATIC APPROVAL MANUÁLNÍ HODNOCENÍ SCHVÁLENÍ SMLOUVA + ÚČET ZAMÍTNUTÍ

20 12. 10. 2006SinTe s.r.o20 Požadavky splněné implementací DM Podpora automatizovaných / polo-automatizovaných úkolů Široké spektrum distribučních kanálů Credit Scoring, Finanční analýza disponibilního příjmu Konektory do interních a externích databází v ČR a SR Příprava reportů pro RISK, SALES a MANAGEMENT Validace údajů a porovnání nových a již existujících dat Tisk dokumentů během úvěrového procesu + archivace Možnost technického testování nové score karty (champion challenger) Možnost technického testování strategií a obchodních pravidel In-house and Outsourcing Solution

21 12. 10. 2006SinTe s.r.o21 Nejčastější výhody Decision Maker Jednoduchá a zákazníkem nastavitelná scoringová karta s možností současného processingu více scoringových karet… Exklusivní pokrytí datových zdrojů v České republice a na Slovensku – možnost napojení více než 40 datových zdrojů… Snadná modifikace strategií a obchodních pravidel zákazníkem, stejně tak přidávání nových pravidel a hodnotících kritérií Flexibilní možnost nastavení formulářů pro zadávání údajů s vyobrazením povinných položek usnadňuje zadávání žádostí Automatizovaný asynchronní processing umožňuje zpracování několikanásobně vyššího počtu žádostí s bez nutnosti přijímání dalších zaměstnanců Díky logování jednotlivých úkolů je poměrně snadné vyhledávat ojedinělé specifické případy pro další analýzu či na základě požadavku vnitřního auditu Scoringová karta umožňuje stanovení PD pro všechny hodnocené klienty u kterých je dostatečný počet vstupních informací Univerzální použití pro různé „úvěrové“ produkty a tedy univerzální požití pro různé finanční instituce (patrná poptávka nebankovních institucí)

22 12. 10. 2006SinTe s.r.o22 Aktuální novinky Decision Maker Zapojení „reporting services“ pro vytváření, návrh a zpracování ad-hoc reportů (uživatelem) Administrace a návrhář tiskových dokumentů (templates) klientem (uživatelem) Novými konektory, které usnadňují poskytování půjček a úvěrů jsou tyto: Finanční závěrky a sbírka listin, CarData (financované vozy), CEBIA (Rokvy, Tracer), Eurotax a připravujeme Katastr nemovitostí, Nabídka nových modelů hodnocení – SSV Score (scoring malých a středních podniků bez požadavku na klientské údaje) Aktualizace konektoru na „novou“ verzi databáze SOLUS (úprava z důvodu nových členů – mobilních operátorů) Doplnění ekonomicky spjatých skupin o pohled na české a slovenské subjekty v rámci jedné ekonomicky spjaté skupiny

23 12. 10. 2006SinTe s.r.o23 Decision maker na českém trhu Unikátní řešení díky „lokalizaci“ na české prostředí Několikaletá zkušenost s informačními zdroji a registry v ČR Inovace na základě know-how získaného z implementací v různých finančních oblastech a v různých zemích (banky, leasingové společnosti, pohledávkové společnosti, Ukrajina, Kazachstán, Slovensko) Komplexnost řešení = Data/Informace + Metodika/strategie + SW

24 12. 10. 2006SinTe s.r.o24 DEBT MANAGER – inteligentní řešení pro vymáhání PRAHA – 12.10.2006

25 12. 10. 2006SinTe s.r.o25 PRINCIP INTELIGENTNÍHO VYMÁHÁNÍ … Minimalizovat náklady spojené s vymáháním & maximalizovat příjem z defaultujících účtů … … DEBT MANAGER (Creditinfo Solutions) je systém a metoda efektivního vymáhání

26 12. 10. 2006SinTe s.r.o26 VYMÁHÁNÍ VYMÁHÁNÍ JE PROCES KOMUNIKACE S DLUŽNÍKEM A PŘEDSTAVUJE NÁKLADOVOU POLOŽKU FINANČNÍ INSTITUCE VZTAH S DLUŽNÍKEM Akvizice Řízení vztahu se zákazníkem Náklady / výnosy MONITORING PLATEBNÍ KÁZNĚ A DLUŽNÍKA A DLUŽNÍKA

27 12. 10. 2006SinTe s.r.o27 Základní definice Debt manager Systém pro podporu vymáhání pohledávek je implementace a provádění procedur a procesů, které dokáží včas pojmenovat „typ“ dlužníka a rozhodnout o efektivním postupu k vymožení dluhu V rámci vymáhání definujeme 3 základní fáze: –(i) pre-collection – sledování dlužníků s cílem včasného varování potenciálního problému v platební morálce který nastane –(i) early collection – využití „měkkých“ metod komunikace s dlužníkem které obecně pokrývají periodu T – T+90 dnů po termínu splátky (platby) –(ii) late collection – využití „tvrdých“ metod komunikace s dlužníkem které obecně pokrývají periodu T + 90 – T+180 dnů po termínu splátky (platby) prevence důvěra minimalizace ztráty

28 12. 10. 2006SinTe s.r.o28 Efektivita vymáhacího procesu v čase Úspěch vymáhání je spojen s rychlostí a použitými metodami vymáhání * Start from numeral order Czech companies, which implements soft collection for gasworks and telecommunication Co.

29 12. 10. 2006SinTe s.r.o29 Statistika v u tel. operátora v ČR (2,5 Mio faktur)

30 12. 10. 2006SinTe s.r.o30 PRE COLLECTION Pravidelný monitoring dlužníka  zjištění stavu dlužníka a eskalace včasné výstrahy  změna rizikové kategorie  segmentace dlužníků  změna obchodních nebo úvěrových podmínek  nastavení případného scénáře vymáhání  komunikace s dlužníkem – změna podmínek

31 12. 10. 2006SinTe s.r.o31 INFORMAČNÍ ZDROJE EXTERNÍ ZDROJE „Komerční zdroje“ s omezeným přístupem –SOLUS – Databáze spotřebitelů a databáze právnických osob a podnikatelů neplnících své povinnosti (negativní registr) –Společný úvěrový registr – bankovní a nebankovní úvěrový pozitivní registr „Komerční zdroje“ veřejné –Systém Sledování Vazeb – Sleduje rizikové informace o subjektech a ekonomicky spjaté skupiny které dávají komplexní pohled na riziko spojeného s klientem –Firemní monitor, Firemní lustrátor, Monitor platební kázně Veřejně dostupné zdroje –Sociální pojišťovna – dlužníci, Zdravotní pojišťovny, Evidence úpadců, … INTERNÍ (PRIMÁRNÍ ZDROJE) Sledování a vyhodnocování transakční historie a platební kázně Využití informační povinnosti (zpravidla podniky a živnostníci)

32 12. 10. 2006SinTe s.r.o32 INFORMAČNÍ ZDROJE KLIENT: AAC Slovakia -nemá internetovou stránku -Obchodný register – OK -SSV

33 12. 10. 2006SinTe s.r.o33 INFORMAČNÍ ZDROJE KLIENT: AAC Slovakia -Proklik do SSV CZ (vlastík Rocheby finance)

34 12. 10. 2006SinTe s.r.o34 Metody early collection SMS – důležitá správná volba textu SMS E_MAIL – nelze považovat nikdy za přečtené !!! DOPIS – možné využít „obchodní mailingové“ pošty TELEFONÁT – využití automatických call-center (vytočení čísla, záznam výsledku, inteligentní volba času a data telefonování apod.) SRÁŽKA ZE MZDY – záleží na smluvní podmínce mezi finanční institucí a dlužníkem UPOZONĚNÍ – Dopis spoludlužníkům a ručitelům INFORMAČNÍ NÁTLAK – uveřejnění v seznamu dlužníků (musí být v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů) NÁVŠTĚVA U KLIENTA – zaznamenání důležitých faktů o situaci dlužníka, zajištění podpisu uznání dluhu apod.

35 12. 10. 2006SinTe s.r.o35 Dynamická aktualizace kalendáře akcí Obecná změna „termínu“ akce dle metodiky (strategie) Změna „termínu“ akce pro jednotlivé dlužníky na základě aktuálních zjištění a chování dlužníka Změna „termínu“ akce pro jednotlivé dlužníky na základě vyhodnocení historické statistiky chování dlužníka (behaviorální hodnocení)

36 12. 10. 2006SinTe s.r.o36 Metody late collection SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ – systém sleduje a aktualizuje postup vymáhání právním oddělením nebo 3tím subjektem PRODEJ ZÁRUK – sledování a evidence kroků při prodeji záruky pro pokrytí dluhu a ostatních plateb s dluhem souvisejícím PRODEJ POHLEDÁVKY – často nejsnazší a časově nejúspornější postup ukončení pohledávky DETEKTIVNÍ PROCES – podpora předání podkladů a evidence investigace DĚDICKÉ ŘÍZENÍ – podpora komunikace s pozůstalými v případě že klient zemřel. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ – Spolupráce s externími agenturami, účinný nástroj pro zajištění dobytnosti pohledávky

37 12. 10. 2006SinTe s.r.o37 Cílová skupina Banky Leasingové a splátkové společnosti Telekomunikační operátoři Velkododavatelé Dodavatelé služeb (energie, plyn apod.) Pojišťovny Municipality

38 12. 10. 2006SinTe s.r.o38 Problémy a nedostatky pro automatizaci úspěšných metod vymáhání Chybějící informační zdroje –Při kontaktování klienta – ověření adresy –Registr exekucí Silná pravidla v oblasti ochrany osobních údajů –Zveřejnění dlužníků bank nad 60 dnů delikvence bez identifikačních údajů Neexistence proaktivních činností některých registrů –Výstraha banky při podvodu jejího dlužníka –Diverzifikace dotazů dle typu použití

39 12. 10. 2006SinTe s.r.o39 PRAHA – 12. 10. 2006

40 12. 10. 2006SinTe s.r.o40 Debt Manager a Decision Maker jsou zaměřeny zejména na finanční instituce a ostatní společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, případně detailnější řízení rizika (velké korporace, utilitní společnosti, operátoři, poradenské společnosti, municipality) Jedná se o typové řešení s širokou nabídkou parametrizace a dovývojů – u žádné společnosti nejsou implementovány stejné řešení – liší se například v počtu konektorů na různé externí a interní databáze (registry), ve strategii hodnocení, počtu rozhodovacích uzlů, apod. SinTe ve spolupráci s Creditinfo hf, dodává nejen softwarový nástroj, ale i komplexní metodiky tzn. nastavení obchodních pravidel a strategií, scorecards a definice výsledného credit reportu Doba implementace řešení se pohybuje v závislosti na jejím rozsahu od 3 do 18-ti měsíců, cena řešení cca od 1 mil CZK až do několika desítek mil CZK Obchodní informace

41 12. 10. 2006SinTe s.r.o41 Na dodávce řešení spolupracuje SinTe úzce s Creditinfo hf a Creditinfo Decision (Harald Moen) V roce 2006 byly zahájeny dodávky např. do top leasingových společností (CAC Leasing, Credium, VB Leasing),rozvoji implementací v OTP a Poštové bance na Slovensku, zahájeny dodávky do finanční skupiny TAS Group na Ukrajině a společnosti TIME INVEST v Kazachstánu Postimplementační podpora v zahraničí realizována pomocí dceřiných společností Creditinfo Group Reference nejen v České Republice

42 12. 10. 2006SinTe s.r.o42 Decision Maker Výjimečný produkt pro podporu a automatizované rozhodování Zvyšující se počet bank a leasingových společností s dvěma a více „zapojenými“ registry Důraz na efektivitu práce s informacemi z jednotlivých zdrojů Automatizace rozhodování nad daty z úvěrových procesů Požadavek na komplexnost informací a rychlost rozhodování Zapojení Credit Scoringu Významná inovační politika v roce 2006 např. nové konektory, které usnadňují poskytování půjček a úvěrů: Finanční závěrky a sbírka listin, CarData (financované vozy), CEBIA (Rokvy, Tracer), Eurotax a připravujeme Katastr nemovitostí, Díky metodické podpoře obdrží zákazník metodiku nastavení hodnocení úvěrových zpráv a doporučená obchodní pravidla a rozhodovací strategie (Creditinfo připraví na přání také expertní nastavení scoringové karty)

43 12. 10. 2006SinTe s.r.o43 Debt Manager – Inteligentní systém vymáhání Využívá data z vlastních informačních systémů (účetnictví, CRM, DWH) Využívá data z externích informačních zdrojů Umožňuje definici vymáhacích scénářů a systém sám nastavuje změny dle získaných informací Přiděluje a řídí manuální úkoly vymáhání (telefonáty, dopisy, návštěvy) Ukládá a archivuje sliby a komunikaci s klientem Kalkuluje a započítává pokuty a poplatky spojené s vymáháním Vykonává automatizované úkoly vymáhání (emaily, SMS, automatické vytáčení apod.) Ukládá data a umožňuje jejich využití v dalších klientských informačních systémech (CRM) Individuální vymáhací kampaň pro každého klienta s jiným průběhem

44 12. 10. 2006SinTe s.r.o44 Shrnutí Decision Maker unikátně kombinuje hodnocení externích dat (likvidace konkurzy, telefonní čísla, dlužnické databáze, NRKI, BRKI, SOLUS), informací z žádosti klienta a interních dat dané společnosti (např. účetní systém) Debt Manager umožňuje na základě získaných informací z externích zdrojů upravit vymáhací kampaň pro každého klienta zvlášť (řazení akcí a jejich eskalace), systém se také učí na základě předchozí efektivity dané akce a plnění slibu klienta o úhradě

45 12. 10. 2006SinTe s.r.o45 DĚKUJI ZA POZORNOST Zdeněk Honek Sales Director zdenek.honek@sinte.cz +420 736 768 251 zdenek.honek@sinte.cz


Stáhnout ppt "12. 10. 2006SinTe s.r.o1 PRAHA – 12. 10. 2006. 12. 10. 2006SinTe s.r.o2 …Už v minulosti jsme upozorňovali, že to obsahuje určité riziko a domácnosti by."

Podobné prezentace


Reklamy Google