Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snímek 1 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 BEZPEČNOSTNÍ MAPA PRAHY 11 Bc. Pavel Krčílek, DiS. Odbor kancelář starosty – oddělení krizového řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snímek 1 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 BEZPEČNOSTNÍ MAPA PRAHY 11 Bc. Pavel Krčílek, DiS. Odbor kancelář starosty – oddělení krizového řízení."— Transkript prezentace:

1 Snímek 1 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 BEZPEČNOSTNÍ MAPA PRAHY 11 Bc. Pavel Krčílek, DiS. Odbor kancelář starosty – oddělení krizového řízení

2 Snímek 2 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO Jižní Město je největším sídlištěm v ČR. Zaujímá plochu 979 ha a se svými skoro 79 tisíci obyvateli je srovnatelné s leckterým větším městem u nás.Jižní Město je největším sídlištěm v ČR. Zaujímá plochu 979 ha a se svými skoro 79 tisíci obyvateli je srovnatelné s leckterým větším městem u nás. Městská část Praha 11 chce svým projektem Bezpečné Jižní Město nabídnout svým občanům plnohodnotný život a změnit tak místo bydliště ve skutečný domov. Prioritním cílem daného projektu je bezpečnost, ochrana občanů a jejich majetku stejně tak jako majetku MČ pomocí vybudování integrovaného bezpečnostního systému (včetně nejmodernějších technických prostředků ochrany).Městská část Praha 11 chce svým projektem Bezpečné Jižní Město nabídnout svým občanům plnohodnotný život a změnit tak místo bydliště ve skutečný domov. Prioritním cílem daného projektu je bezpečnost, ochrana občanů a jejich majetku stejně tak jako majetku MČ pomocí vybudování integrovaného bezpečnostního systému (včetně nejmodernějších technických prostředků ochrany).Bezpečné Jižní MěstoBezpečné Jižní Město BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO

3 Snímek 3 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO Projekt BJM zahrnuje celkem 14 klíčových oblastí:Projekt BJM zahrnuje celkem 14 klíčových oblastí: –Regenerace JM –Kamerové systémy a MDC –Městská policie Praha 11 a Policie ČR –Integrovaný záchranný systém (IZS) –Doprava v klidu / Obytné zóny –Bezpečné přechody –Bezpečnost silničního provozu / BESIP –Otevřený úřad / Informační a antikorupční linka –Bezpečnostně krizová prevence –Systém integrované sociální intervence / SISI –Projekt prevence kriminality –Drogová prevence –Životní prostředí –Sport a volný čas BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO

4 Snímek 4 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO MISYS NA ÚMČ PRAHA 11 Systém MISYS na úřadu :  síťová verze MISYS v lokální síti úřadu Specifika :  mapové a další podklady do bezpečnostní mapy, vlastníci parcel, měření vzdáleností a ploch  vlastní pasport komunikací, budov, chodníků a zeleně  propojení se SÚ VITA  propojení na systém RADNICE VERA

5 Snímek 5 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO POUŽITÉ GRAFICKÉ PODKLADY Pro tvorbu bezpečnostní mapy byly využity podklady :  majetkoprávní mapy – katastrální mapa a mapa bývalého pozemkového katastru  ortofotomapa  ulice  čísla popisná a orientační  územní plán Všechny tyto mapy jsou součástí systému MISYS a jsou pravidelně čtvrtletně aktualizovány.

6 Snímek 6 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO BEZPEČNOSTNÍ MAPA MČ Praha 11 preferuje systém MISYS zejména díky možnosti širokého spektra využití a otevřenosti. Díky tomu, že je možno do systému zapracovat informace od „bezpečnostních prvků až po ekologii“ setkali jsme se s velkým ohlasem jak u zaměstnanců úřadu, tak u zástupců IZS, ale i u široké veřejnosti. MČ Praha 11 preferuje systém MISYS zejména díky možnosti širokého spektra využití a otevřenosti. Díky tomu, že je možno do systému zapracovat informace od „bezpečnostních prvků až po ekologii“ setkali jsme se s velkým ohlasem jak u zaměstnanců úřadu, tak u zástupců IZS, ale i u široké veřejnosti. V tuto chvíli je MČ Praha 11 jedinou městskou částí, která se tímto projektem do takové hloubky a v takové kvalitě zabývá. V tuto chvíli je MČ Praha 11 jedinou městskou částí, která se tímto projektem do takové hloubky a v takové kvalitě zabývá.

7 Snímek 7 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO BEZPEČNOSTNÍ MAPA Navržený projekt je rozsáhlý a ambiciózní:  aktualizace několikrát ročně  veřejná vs. neveřejná část  umístění na stránkách úřadu  podpora krizového plánu Předpokládá součinnost:  jednotlivých odborů úřadu a zainteresovaných složek  ostatních subjektů  samotných občanů

8 Snímek 8 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO BEZPEČNOSTNÍ MAPA – ZÁKLADNÍ BODY 1 vizuální podoba řešena pomocí geografického informačního systému MISYSvizuální podoba řešena pomocí geografického informačního systému MISYS přehled rizikových míst,přehled rizikových míst, pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi,pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi, podkladovou vrstvu tvoří různé grafické podklady (např. katastrální mapa, technická mapa, ortofotomapa, územní plán aj.)podkladovou vrstvu tvoří různé grafické podklady (např. katastrální mapa, technická mapa, ortofotomapa, územní plán aj.)

9 Snímek 9 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO samotné prvky BM kresleny v poznámkovém výkresu (ten umožňuje nad libovolnou kombinací vektorových i rastrových grafických podkladů jednoduchou formou zakreslit základní grafické elementy, kterými jsou body označené symboly, texty, linie a plochy).samotné prvky BM kresleny v poznámkovém výkresu (ten umožňuje nad libovolnou kombinací vektorových i rastrových grafických podkladů jednoduchou formou zakreslit základní grafické elementy, kterými jsou body označené symboly, texty, linie a plochy). obsah mapy vychází ze základních bezpečnostních okruhů rozdělených do několika základních kapitol a na ně navazujících podkapitol představujících konkrétní základové vrstvy jako jsou např.obsah mapy vychází ze základních bezpečnostních okruhů rozdělených do několika základních kapitol a na ně navazujících podkapitol představujících konkrétní základové vrstvy jako jsou např. kriminalita, doprava, sociální, požární a kriminalita, doprava, sociální, požární a bezpečnostní problematika atd.). bezpečnostní problematika atd.). BEZPEČNOSTNÍ MAPA - ZÁKLADNÍ BODY 2

10 Snímek 10 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO Kapitola 2. DopravaKapitola 2. Doprava –úvodní kompletní mapa zobrazující celou kapitolu – 1 list souhrnný přehled všech součástí dané kapitoly včetně příslušné legendysouhrnný přehled všech součástí dané kapitoly včetně příslušné legendy STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH LISTŮ

11 Snímek 11 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO Kapitola 2.1. - Velké komunikace s největší nehodovostí (podkapitola kapitoly Doprava) 1 listKapitola 2.1. - Velké komunikace s největší nehodovostí (podkapitola kapitoly Doprava) 1 list výčet jednotlivých nebezpečných komunikací dle statistiky Dopravní policie ČR (počet následujících listů v této podkapitole = počtu komunikací tohoto výpisu)výčet jednotlivých nebezpečných komunikací dle statistiky Dopravní policie ČR (počet následujících listů v této podkapitole = počtu komunikací tohoto výpisu) informační box s popisem současné situace, návrhů řešení a opatřeníinformační box s popisem současné situace, návrhů řešení a opatření STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH LISTŮ

12 Snímek 12 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO 6 listů (každá komunikace = 1 list)6 listů (každá komunikace = 1 list) –u každého listu: úvodní tabulka s popisem či poznámkou sloužící k bližší specifikaciúvodní tabulka s popisem či poznámkou sloužící k bližší specifikaci mapamapa fotografie či jiné doplňují znázorněnífotografie či jiné doplňují znázornění STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH LISTŮ

13 Snímek 13 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO v současné době obsahuje mapa více jak 150 listových podkladů, které se budou dále navyšovat dle nových kapitol a zájmových lokalit.v současné době obsahuje mapa více jak 150 listových podkladů, které se budou dále navyšovat dle nových kapitol a zájmových lokalit. počítá se též s využitím dalších mapových podkladů (např. technické mapy – horkovody, plynovody, elektrické rozvody atd.)počítá se též s využitím dalších mapových podkladů (např. technické mapy – horkovody, plynovody, elektrické rozvody atd.) STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH LISTŮ

14 Snímek 14 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO UKÁZKY DALŠÍCH PODKLADŮ : UKÁZKY DALŠÍCH PODKLADŮ :

15 Snímek 15 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO PŘÍNOSY A CÍLE PROJEKTU 1.Vyšší bezpečnost obyvatel a ochrana majetku 2.Úzká spolupráce s bezpečnostními složkami 3.Snadná dostupnost informací pro občany i jednotlivé složky IZS (bezpečnostní portál Jižního Města) 4.Vybudování centrálního monitoringu území MČ Praha 11 s důrazem na pozitivní i negativní jevy

16 Snímek 16 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO Děkuji za pozornost Kontakt Bc. Pavel Krčílek, DiS. vedoucí oddělení krizového řízení 267 902 138 / 725 806 094 krcilekp@praha11.cz


Stáhnout ppt "Snímek 1 BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 BEZPEČNOSTNÍ MAPA PRAHY 11 Bc. Pavel Krčílek, DiS. Odbor kancelář starosty – oddělení krizového řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google