Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_ INOVACE_17_14_ÚSTÍ NAD LABEM Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/VLASTIVĚDA /ÚSTÍ NAD LABEM Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují s územním členěním České republiky. Prezentace zároveň slouží jako podklad pro zápis nové látky do sešitu. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Nutno zapnout internet. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 8. 4. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 8. 4. 2013 Podpis:

2 Ústí nad Labem a okolí KAM NA VÝLET?

3 ÚSTÍ NAD LABEM  Sedmé největší město České republiky  Centrum ústeckého kraje, statutární město na severozápadě Čech  Název města patrně odvozen ze staročeského slova ustie = ústí, vzhledem k poloze na soutoku dvou řek (Labe, Bílina)

4 GEOGRAFIE:  Město Ústí nad Labem leží na soutoku dvou řek – Labe a Bíliny  Jižní strana – České středohoří, severní strana – Krušné hory, západní strana – okraj Podkrušnohorské pánve  Výhodná poloha – křižovatka železnic, hlavní silniční trasa Dresden – Praha, trasa vodní dopravy po Labi  Rozkládá se v údolí Labe a na okolních svazích, celé údolí je ohraničené Mariánskou a Střekovskou skálou a také vrchy Větruše a Sedlo

5 HISTORIE:  Stadice – obec ležící v údolí řeky Bíliny. Český kronikář Kosmas je zmiňuje ve svém vyprávění o Přemyslovcích – postava bájného Přemysla Oráče.  Ústí bylo povýšeno na město Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. století – mělo svobodné právo plavby i právo mílové  Během husitských válek bylo město obléháno husity, roku 1426 došlo k bitvě v místech, kde se od té doby říká „Na Běhání“ a německá vojska byla poražena  Největší rozvoj město zaznamenalo v 16. a 17. století  Největší úpadek po třicetileté válce  V období napoleonských válek proběhly roku 1813 větší bitvy v okolí obcí Chlumec, Přestanov, Stradov, Žandov a Telnice – tyto události připomíná hned několik pomníků  V 19. století došlo k rozvoji říční a železniční dopravy a ke zvýšení těžebních aktivit  Roku 1867 vznikl pivovar, ve kterém se i dnes vyrábí pivo značky Zlatopramen  V dubnu roku 1945 byla většina města bombardováním spojeneckými silami téměř srovnána se zemí  Během let 1945 – 1948 proběhl odsun německého obyvatelstva, které se neobešlo bez ztráty na životech

6 PRŮMYSL:  SPOLCHEMIE = Spolek pro chemickou a hutní výrobu – jeden z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě, které jsou používány v různých průmyslových odvětvích  SETUZA = Severočeské tukové závody – společnost se zabývá zpracováním olejnin

7 UNIVERZITA JANA EVENGELISTY PURKYNĚ  Univerzita nese jméno světoznámého biologa Jana Evangelisty Purkyně, zřízena byla roku 1991  Skládá se z osmi fakult- filozofické, sociálně ekonomické, umění a designu, pedagogické, přírodovědecké, životního prostředí, výrobních technologií a managementu, zdravotních studií

8 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  Zoologická zahrada byla založena roku 1908, kdy ornitolog Heinrich Lumpe na svahu Mariánské skály pozemky, o kterých věděl, že jsou místem častého výskytu ptactva a založil zde přírodní ptačí rezervaci.  Časem přešel park do vlastnictví státu a začaly se stavět nové pavilony šelem, exotária, výběhy pro nosorožce, žirafy, slony, zebry a antilopy  V zoo se natáčel film Dva lidi v zoo, zvířecí hvězdou se stal orangutan, který už v ústecké zoo zůstal.

9 SPORT:  HOKEJ – HC Slovan Ústečtí Lvi – hraje 1. ligu České republiky  FOTBAL – FK Ústí nad Labem – 2. liga ČR  FLORBAL – několik klubů – největší z nich USK Slávie Ústí nad Labem  BASKETBAL – BK Ústí nad Labem  VOLEJBAL – SK Volejbal Ústí nad Labem  BOX – Kick Box Fox

10 KULTURA:  V Ústí nad Labem působí tři divadelní soubory – balet, opera, Činoherní studio  Každoročně se zde pořádá několik kulturních akcí – např. Trampská porta, Mezinárodní taneční festival  Hudební skupiny a projekty: Stará škola, Houpací koně, UDG, Muzikus, Houba

11 PAMĚTIHODNOSTI:  KOSTEL NA NEBEVZETÍ PANNY MARIE – známý jako kostel se šikmou věží – bombardování města roku 1945 narušilo základy chrámové věže, která je vychýlena od kolmé osy téměř o dva metry. Dominantou kostela je oltář se skleněnou nohou a zvon Zuzana s průměrem 165 cm.  KOSTEL SV. VOJTĚCHA – klášterní kostel v centru města, doložen již v 11. století

12  HRAD STŘEKOV – stojí na 100 m vysoké znělcové skále nad pravým břehem řeky Labe, hrad dal vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby. V roce 1992 byl vrácen zpět rodu Lobkowitczů, je soukromou, ale celoročně veřejně přístupnou kulturní památkou. Z hradu je krásná výhlídka na celé údolí Labe a město, pod hradem se nachází zdymadlo Střekov

13  VĚTRUŠE – dříve též Ferdinandova výšina – vrch na kterém se nachází zámeček s rozhlednou a restaurací a hotelem, také přírodní a zrcadlové bludiště a horní stanice lanové dráhy z centra města  ERBENOVA VÝHLÍDKA – 401 m n. m., vrchol hřbetu Brandtovy výšiny – stojí na něm nově zrekonstruovaná 15 m kamenná rozhledna, pojmenovaná je po předsedovi klubu turistů Alexandru Erbenovi

14  MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM – bylo založeno roku 1876 jako uměleckoprůmyslové muzeum, dnes spravuje sbírky umělecké, historické, archeologické a přírodovědné  MARIÁNSKÝ MOST – je nejmladším ze tří ústeckých říčních mostů po mostu Dr. E. Beneše a železničním. Leží v místě zvaném Ústecká brána, severním koncem ústí pod Mariánskou skálou. V roce 2002 odolal povodni. Most tvoří dva pylony, z každého vychází 15 ocelových lan, které nesou mostovku, jejich výška má být shodná s výškou věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Most váží 3500 tun, je zčásti ocelový, zčásti železobetonový.  Menšinová škola občanská a obecná – postavena architektem Josefem Gočárem podle principů funkcionalistické architektury

15 EXTERNÍ ODKAZY:  http://www.usti-nl.cz/cz/ http://www.usti-nl.cz/cz/  http://www.muzeumusti.cz/ http://www.muzeumusti.cz/  http://www.usti-nl.cz/dejiny/ http://www.usti-nl.cz/dejiny/  http://www.usti-nad- labem.cz/labskakralovna/kniha-pohadek.html http://www.usti-nad- labem.cz/labskakralovna/kniha-pohadek.html

16 CITACE: Snímek č. 1 – Ústí nad Labem – Mariánský most - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Usti_skala.jpg/254px-Usti_skala.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Usti_skala.jpg/254px-Usti_skala.jpg Snímek č. 2 – Pohled z Větruše - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Usti_nad_labem.jpg/220px-Usti_nad_labem.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Usti_nad_labem.jpg/220px-Usti_nad_labem.jpg Snímek č. 3 – Zlatopramen - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Zlatopramen_%28Beer-_czech_republic%29.jpg/200px-Zlatopramen_%28Beer- _czech_republic%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Zlatopramen_%28Beer-_czech_republic%29.jpg/200px-Zlatopramen_%28Beer- _czech_republic%29.jpg Snímek č. 4 – Chlumec - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Lev.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Lev.jpg Snímek č. 5 – Stadice - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Pomn%C3%ADk_P%C5%99emysla_Or%C3%A1%C4%8De.jpg/254px- Pomn%C3%ADk_P%C5%99emysla_Or%C3%A1%C4%8De.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Pomn%C3%ADk_P%C5%99emysla_Or%C3%A1%C4%8De.jpg/254px- Pomn%C3%ADk_P%C5%99emysla_Or%C3%A1%C4%8De.jpg Snímek č. 8 – Spolchemie - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem%2C_Revolu%C4%8Dn%C3%AD_%2801%29.jpg/220px -%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem%2C_Revolu%C4%8Dn%C3%AD_%2801%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem%2C_Revolu%C4%8Dn%C3%AD_%2801%29.jpg/220px -%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem%2C_Revolu%C4%8Dn%C3%AD_%2801%29.jpg Snímek č. 9,10 – UJEP- In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Logo_of_school_Jan_Evangelist_Purkyne_Czech_republic.JPG/235px- Logo_of_school_Jan_Evangelist_Purkyne_Czech_republic.JPG, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/UJEP.jpg/220px-UJEP.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Logo_of_school_Jan_Evangelist_Purkyne_Czech_republic.JPG/235px- Logo_of_school_Jan_Evangelist_Purkyne_Czech_republic.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/UJEP.jpg/220px-UJEP.jpg Snímek č. 11 – ZOO - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Pongo-Headshot.jpg/250px-Pongo-Headshot.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Pongo-Headshot.jpg/250px-Pongo-Headshot.jpg Snímek č. 12 – Divadlo - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Pongo-Headshot.jpg/250px-Pongo-Headshot.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Pongo-Headshot.jpg/250px-Pongo-Headshot.jpg Snímek č. 13, 14 – kostely- In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie.jpg/220px- %C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie.jpg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_sv._Vojt%C4%9Bcha.JPG/220px- %C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_sv._Vojt%C4%9Bcha.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie.jpg/220px- %C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_sv._Vojt%C4%9Bcha.JPG/220px- %C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem_kostel_sv._Vojt%C4%9Bcha.JPG Snímek č. 15 – Zdymadla - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Burg_Strekov.jpg/220px-Burg_Strekov.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Burg_Strekov.jpg/220px-Burg_Strekov.jpg Snímek č. 16 – Střekov - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Burg.St%C5%99ekov.JPG/200px-Burg.St%C5%99ekov.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Burg.St%C5%99ekov.JPG/200px-Burg.St%C5%99ekov.JPG Snímek č. 17 – Větruše - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Josef_Gocar_school.jpg/120px-Josef_Gocar_school.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Josef_Gocar_school.jpg/120px-Josef_Gocar_school.jpg Snímek č. 18 – Erbenova vyhlídka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Erbenka.JPG/250px-Erbenka.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Erbenka.JPG/250px-Erbenka.JPG Snímek č. 19 – Mariánský most - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_most_%2804%29.jpg/120px- Mari%C3%A1nsk%C3%BD_most_%2804%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_most_%2804%29.jpg/120px- Mari%C3%A1nsk%C3%BD_most_%2804%29.jpg Snímek č. 20 – škola - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit. 6. 4. 2013].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Josef_Gocar_school.jpg/120px-Josef_Gocar_school.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Josef_Gocar_school.jpg/120px-Josef_Gocar_school.jpg  CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004, ISBN 80-7289-059-X.  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google