Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – 1914 – 1918 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Articl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – 1914 – 1918 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Articl."— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – 1914 – 1918 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Articl e.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Articl e.jpg

2 VOJENSKO-POLITICKÉ BLOKY V EVROPĚ PŘED 1. SV. VÁLKOU CENTRÁLNÍ MOCNOSTI – TROJSPOLEK 1879 – NĚMECKO A RAKOUSKO-UHERSKO 1882 – SE PŘIDALA ITÁLIE (1902 – OSLABENO SMLOUVOU O NEUTRALITĚ S FRANCIÍ V PŘÍPADĚ FR.-NĚM.VÁLKY TROJDOHODA 1893/1894 – FRANCIE S RUSKEM 1904 – FRANCIE A VB („SRDEČNÁ DOHODA“) 1907 – DOHODA MEZI VB A RUSKEM

3 AUSTRIA–AUSTRIA– HISTORICAIR, [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_Europe_alliances_1914-en.svg

4 PŘÍČINY VELKÉ VÁLKY (GREAT WAR) VELMOCENSKÉ ZÁVODY VE ZBROJENÍ + budování silných národních (milionových) armád NĚMECKO: snaha vyrovnat se VELKÉ BRITÁNII snaha o změnu světového mocenského systému – snaha získat kolonie budování válečného loďstva – křižníky (typu dreadnought) ukvapené mobilizace a ultimáta – podmíněné i vojenskými operačními plány válku vyvolala stupňující se nedůvěra mezi mocnostmi žádný stát se nechtěl vzdát svých cílů ve prospěch zachování míru

5 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – CÍLE ZÚČASTNĚNÝCH ZEMÍ: RAKOUSKO-UHERSKO (R-U) expanze na Balkán; anexe Srbska a oslabení ruského vlivu na tomto území válka jako prostředek zadržení vnitřních rozkladných procesů – R-U = mnohonárodnostní konglomerát – slovanská otázka – snaha o autonomii (viz mapa) SRBSKO plán jihoslovanské balkánské federace (pozdější Jugoslávie) – včetně Bosny a Hercegoviny anektované 1908 R-U

6 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Austria_Hungary_ethnic.svg

7 Německo Německo nebylo spokojeno se svým postavením ve struktuře mezinárodního mocenského systému jako mladý a dravý stát se cítilo v éře imperialismu méněcenné ve srovnání s Británií bylo hospodářsky stejně silné, ale mělo minimum kolonií (Togo, Kamerun, Něm. vých. Afrika apod.) šlo o prestiž, národní hrdost – snaha o přerozdělení světa aby se mohlo vyrovnat VB jako námořní velmoci, muselo vybudovat silné válčené loďstvo – první závody ve zbrojení – křižníky (typu dreadnought) VB se přirozeně cítila ohrožená a opouštěla politiku „báječné izolace“

8 koncepce Mitteleuropy - ovládnutí střed., východ. a jihovýchodního prostoru Evropy prostřednictvím Rakouska-Uherska Velká Británie snaha vyřadit n ze světového obchodu – obsadit německé kolonie (smlouva s Japonskem 1902) nepřipustit, aby se Německo stalo hegemonem na kontinentu omezit jeho pronikání na Blízký východ (ropa) – smlouvy Německa s Tureckem o budování tzv. bagdádské dráhy – měla navazovat na železnici Berlín – Istanbul (železnice Berlín – Bagdád – Basra)

9 FRANCIE navrácení Alsaska-Lotrinska RUSKO Halič, Slezsko, Balkán + černomořské úžiny (Bospor a Dardanely – přístup do Středozemního moře) ITÁLIE zprvu patřila k Trojspolku, ovšem nakonec převážily (1915) územní požadavky na úkor Rakouska-Uherska: Tyrolsko, Istrie s přístavem Terst, Dalmácie

10 SARAJEVSKÝ ATENTÁT A ČERVENCOVÁ KRIZE 1914 28. 6. 1914 zavraždil v Sarajevu srbský student G. Princip na příkaz organizace Černá ruka R-U následníka trůnu – Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Proč nemusel následník trůnu zemřít? Zjistěte podrobnosti! 23. 7. – po konzultacích s Německem – předložilo R-U Srbsku 48 hodinové ultimátum, v němž kladlo mimo jiné zčásti nepřijatelné podmínky (žádalo přímou účast rakouských orgánů na vyšetřování v suverénním Srbsku) – srbská odpověď R-U neuspokojila a to vyhlásilo částečnou mobilizaci

11 Rusko se rozhodlo podpořit Srbsko a zahájilo částečnou mobilizaci… 28. 7. 1914 – přes britské a německé snahy o zprostředkování – VYHLÁSILO RAKOUSKO- UHERSKO VÁLKU SRBSKU 30. 7. provedlo Rusko – i přes varování Německa – úplnou mobilizaci velitel pruského generální štábu HELMUT VON MOLTKE – naléhal na svého rakouského kolegu – agresivního CONRADA VON HÖTZENDORFA, aby vyhlásil úplnou mobilizaci a zrazoval ho od zprostředkovacích pokusů říšského kancléře Bethmanna HOLLWEGA =

12 politické a vojenské vedení v Německu spolu nespolupracovaly!! 31. 7. Německo vyhlásilo „stav válečného ohrožení“ a v 12 hodinovém ultimátu (!) požadovalo, aby Rusko zastavilo mobilizaci + v dalším ultimátu (!) požadovalo, aby Francie zachovala neutralitu v případě německo-ruské války Rusko neodpovědělo a fr. vláda prohlásila, že se bude řídit podle svých zájmů 1. 8. – Německo uskutečnilo mobilizaci a vyhlásilo válku Rusku

13 3. 8. vyhlásilo Německo válku Francii 4. 8. 1914 německá armáda překročila belgické hranice a vstoupila do (neutrální) země Británie protestovala a zaslala něm. ultimátum, v němž požadovala respektování belgické neutrality (kterou garantovala již od 19. století) a stažení vojsk = to se rovnalo vyhlášení války poté vyhlásilo Srbsko válku Německu; R-U Rusku; Francie R-U; VB R-U

14 Spojenci na straně obou bloků: Japonsko na straně VB – získalo kontrolu nad S Čínou a obsadilo německé kolonie v Tichomoří Rumunsko na straně Dohody Turecko – smlouva s Německem (X Rusku) Bulharsko na straně Německa

15 Země účastnící se 1. sv. války THOMASWANG, [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:WWI-re.png

16 v hlavních městech zúčastněných států vypuknutí války lidé vesměs vítali existovala všeobecná euforie, pramenící z představy, že válka bude krátká, rychlá a vítězná na vagonech vojenských vlaků byla k vidění hesla: „do švestek / do Vánoc budeme zpátky“; „výlet do Paříže“ vypjatý nacionalismus a mechanismus skupinové hlouposti vrhly Evropu do ničivého víru destrukce, jakou dosud svět nepoznal

17 celková charakteristika první světové války: celosvětový konflikt; 34 z 54 států poprvé milionové armády + vlna nacionalistické nenávisti (živelnost i propaganda) padlo 9,5 milionu vojáků; zraněno kolem 20 milionů totální charakter války nejprve změna plánované bleskové války na zákopovou = materiálová, opotřebovací válka týlová válka = militarizace ekonomiky – podřízení hospodářství i politiky válečnému úsilí zpočátku válečná konjunktura – postupně zásobovací potíže, růst inflace, rozvrácení mezinárodního obchodu, …

18 nutnost státních zásahů = éra státního intervencionismu = usměrňování výroby státní výkup zemědělských produktů, příděly surovin, paliva, regulace cen, mezd přídělové zásobování (potravinové lístky) – hlad, epidemie všechno šlo na frontu – v zázemí nedostatek základních potravin, topiva apod.; v souvislosti s tím bujel černý trh, šmelina… využití technického pokroku – objevily se nové zbraně: tanky, chemické bojové plyny, bombardovací letadla, ponorky, plamenomety, …

19 dehumanizace vojáků i civilistů v zákopové válce – vlna za vlnou byly koseni útočníci… v krvi a blátě zákopů západní fronty se zhroutila jakákoli humanita a hodnoty – mnozí, kteří přežili, utrpěli trvalé poškození psychiky (tzv. šok z ostřelování – dnes posttraumatická stresová porucha); tzv. ztracená generace hodnota lidského života byla zpochybněna = lidské bytosti se stávali potravou pro děla = kanonefutter (pojem vojenského slangu pro vojáky, určené pro bojové úkoly, jež s velkou pravděpodobností povedou k jejich smrti) v nesmyslných orgiích zkázy a ničení

20 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VOJENSKÉ OPERACE: ZÁPADNÍ FRONTA – rozhodující pro celou válku SCHLIEFENŮV PLÁN (1905) – předpoklad bleskové války, při níž by byla rychle dobyta Francie a síly by se pak zaměřily proti Rusku 16. 8. RYCHLÝ ÚTOK PĚTI ARMÁD NA FRANCII (PŘES NEUTRÁLNÍ BELGII) – ohrožena Paříž X protiútok dohodových vojsk 5.–15. 9. 1914 NĚMCI ZASTAVENI NA ŘECE MARNĚ

21 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:West1914.jpg Schliefenův plán

22 TZV. BĚH K MOŘI = manévrování obou protivníků, snaha o obchvat nepřítele směrem k přístavům v La Manche – ani jeden neuspěl ZMĚNA POHYBLIVÉ VÁLKY V ZÁKOPOVOU, POZIČNÍ překážky z ostnatých drátů; velké množství palebných prostředků; nesmírné lidské oběti útoky a protiútoky obou stran bez větších úspěchů, bez rozhodujícího průlomu BŘEZEN 1915 – BITVA U YPER – poprvé použity bojové plyny = otrava 15 000 mužů

23 MARNA 1 914 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_the_Marne_-_Map.jpg „ZÁZRAK NA MARNĚ“

24 Běh k moři, stabilizace fronty – zákopová válka [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stabilization_of_Western_Front_WWI.PNG

25 ZÁPADNÍ FRONTA 1915–1916 (SOMMA, VERDUN) [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_front_1915-16.jpg

26 ÚNOR – PROSINEC 1916: BITVA U VERDUNU (700 000 OBĚTÍ) německý velitel ERICH VON FALKENHEYN – u Verdunu začneme takový nápor, že zde francouzská armáda vykrvácí k smrti fr.-brit. vojska se ubránila – ¾ fr. armády se tam vystřídalo – vyznamenal se fr. gen. Phil. PÉTAIN změny něm. velení: Paul von HINDENBURG + Erich von LUDENDORF

27 BITVA U VERDUNU (1916) [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Verdun_and_Vincinity_-_Map.jpg

28 bitva na Sommě červenec – listopad 1916: (přes 1 100 000 mrtvých!!) neúspěšný pokus spojenců – hl. Britů (gen. Nivelle) zničit německé armády přehradná dělostřelecká palba měla neutralizovat veškerý německý odpor, ale toto očekávání vážně selhalo Němci byli velice dobře kryti svými betonovými kryty, a i když byla dělostřelecká palba velice silná, nedokázala výrazněji oslabit Němce, nedokázala zničit zátarasy z ostnatého drátu ani zničit německé dělostřelecké baterie. Když britští vojáci překonávali území nikoho, vynořili se Němci ze zákopů a kosili je svými kulomety. Britské ztráty byly obrovské a jen během první hodiny útoku dosáhly ztráty 30 000 mužů.

29 BITVA NA SOMMĚ [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_Front_Somme_focus.jpg

30 LINIE ZÁKOPŮ – SOMMA 1916 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:British_plan_Somme_1_July_1916.png [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ancre_sector_1_July_1916.png

31 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Douglas_Haig.jpg Ch. Haig (VB) a J. Pershing (USA) [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:General_John_Joseph_Pershing_head_on_shoulders. jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:General_John_Joseph_Pershing_head_on_shoulders. jpg

32 Videa z 1. sv. války: bombardéry a tanky http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tanks_of_WWI.ogg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bombers_of_WW1. ogg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bombers_of_WW1. ogg

33 VÝCHODNÍ FRONTA ruská armáda nedobře vyzbrojena, ale velmi početná – oproti předpokladům poměrně rychle zmobilizovala – silný nápor na východní Prusko srpen 1914: bitva u TANNENBERGU – von Hindenburg zničil 2. ruskou armádu srpen–září 1914: bitva o HALIČ - ruské vítězství (Brusilov) nad vojsky R-U – postup do Krakova ruské jednotky zajaly 350 tisíc jejich vojáků, zčásti se jednalo o vojáky ze slovanských zemí, kteří se vzdali dobrovolně čeští a slovenští zajatci se pak přihlásili do legií

34 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EasternFront1914a.jpg

35 květen 1915: bitva u GORLICE A TARNOVA německá a rakousko-uherská armáda prolomily frontu s Rusy rakousko-uherská a německá vojska dosahovala úspěch za úspěchem a postoupila v roce 1915 téměř o 500 km na východ červen–srpen 1916 – BRUSILOVOVA OFENZÍVA po reorganizaci ruské armády – ruský útok na široké frontě (1200 km od Baltského moře po hranice Rumunska) rakouská a německá vojska byla nucena ustoupit o 60 a místy až 120 km

36 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EasternFront1915b.jpg

37 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EasternFront1916a.jpg

38 Brusilovova ofenziva podlomila citelně morálku rakouské armády (místy panický ústup; ztráty 614 000 mužů) a uspíšil její rozpad svým rozsáhlým útokem podstatně odlehčila západní frontě – tím, že na sebe vázala značné rakouské a německé síly, zabránila odsunu německých jednotek k Verdunu a později na Sommu za Brusilovovy ofenzívy padlo 800 000 ruských vojáků, což podstatnou měrou přispělo k mohutnému vzepětí revoluční vlny v ruské armádě a lidu

39 1. 7. 1917 – zahájena nová ruská – Kerenského – ofenzíva, která však byla odražena a ruská armáda musela ustoupit říjnová revoluce v Rusku podlomila akceschopnost ruské armády – bolševici slíbili ukončení války v únoru 1918 zahájily Centrální mocnosti všeobecný útok proti Rusku 3. března 1918: podepsalo Rusko BRESTLITEVSKÝ MÍR a přestalo válčit (z pohledu bolševiků byl podpis míru nutný – umožnilo jim to udržet si moc a dovést revoluci k úplnému vítězství)

40 Brestlitevský mír Rusko: významné územní ztráty zhruba: 1 milion km2 (Finsko, Pobaltí, část Polska, Ukrajina, Bělorusko a Besarábie) německé armády byly přesunuty na západní frontu, kde chtěly rozhodnout válku Dohoda byla oslabena, avšak mohla se spolehnout na nového spojence – USA [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carte_des_cons%C3%A9quences_du_Trait%C3% A9_de_Brest-Litovsk_cs.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carte_des_cons%C3%A9quences_du_Trait%C3% A9_de_Brest-Litovsk_cs.svg

41 ZÁPADNÍ FRONTA – ROK 1917 Německo v úsilí překonat námořní blokádu Dohody (9. 1.) přešlo na neomezenou ponorkovou válku (31. 1.), což mimořádně zhoršilo jeho vztahy s USA k tomuto zhoršení přispěla 1. 1. 1917 i britská tajná služba zachytila Zimmermannovu depeši, v níž Německo navrhovalo Mexiku spojenectví proti USA, za což mělo Mexiko získat zbraně a peníze na válku proti USA a posléze státy Arizona, Nové Mexiko a Texas v dubnu USA vstoupily do války proti Německu tím se vytvořila velká materiální i lidská převaha na straně Dohody, která se však neprojevila ihned

42 Siegfriedova/Hindenburgova linie [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hindenberg_line_bullecourt.jpg

43 Nivellova ofenzíva: duben až květen 1917 na frontě dohodová vojska utrpěla obrovské ztráty při pokusu o ofenzívu ZÁPADNÍ FRONTA – 1918 8. 1. 1918 vydal americký prezident Woodrow Wilson svých 14 bodů, program poválečného uspořádání světa Úkol: Vyhledejte na internetu, čeho se těchto 14 bodů týkalo + zamyslete se nad tím, v jaké souvislosti se jeden z těchto bodů dotýkal přímo i Čechů.

44 po uzavření brestlitevského míru posílili Němci své jednotky přisunutím vojsk z východu s jediným cílem – rozhodnout válku i na západní frontě (ještě před příchodem vojenských posil z USA) březen – duben 1918: Ludendorffova ofenzíva, nebo též Německá jarní ofenzíva 1918 prudký nápor Němců způsobil na některých místech průlomy v hloubce desítek kilometrů (= největší posun od podzimu 1914) – ovšem spojenci kladli tuhý odpor a fronta se stabilizovala německá vojska začala pociťovat krizi z únavy a z vyčerpávajících bojů

45 červenec–srpen 1918: druhá bitva na Marně vojska Dohody přešla do mohutného protiútoku podpořeného i tanky 8. 8. zaútočili Britové u Amiensu – německá obrana se zhroutila a bylo zajato na 60 tisíc Němců Ludendorff prohlásil, že se jedná o černý den německé armády. od tohoto dne začala německá vojska prakticky neustále ustupovat

46 NĚMECKÁ OFENZIVA – JARO 1918 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_front_1918_german.jpg

47 Finální spojenecká ofenziva – 1918 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_front_1918_allied.jpg

48 26. 9. – zahájily spojenecké armády všeobecnou ofenzívu útokem mezi Verdunem a Remeší 28. 9. začal německý ústup z Flander 24. 10. začali Italové ofenzívu proti rakousko-uherským vojskům na Piavě – rakousko-uherští vojáci se dali na bezhlavý útěk 3. 11. podepsalo Rakousko-Uhersko příměří s Dohodou = kapitulace po vojenské stránce bylo Německo ztraceno, a proto 11. 11. 1918 jeho zástupci podepsali příměří v Compiègne, čímž první světová válka skončila

49 Otázky ke zopakování: Jaké země tvořily tzv. Trojspolek? Jaké státy tvořily tzv. Trojdohodu? Jaké byly válečné cíle Německa? Jaké cíle mělo Srbsko na Balkáně? Kdo tuto zemi podporoval? Popište sarajevský atentát. Kdy se odehrál? Vysvětlete, jak a v čem se rozcházela vojenská strategie a diplomatická jednání v červencové krizi roku 1914? Kdo komu a proč vyhlásil válku od 28. 7. do 3. 8. 1914? V čem spočíval tzv. Schlieffenův plán? Popište charakter války – na bojištích západní fronty.

50 Popište charakter války v týlu. Uveďte tři nové typy zbraní, které byly užity v první světové válce. Uveďte dvě velké ofenzivy roku 1916 na západní frontě. Popište jejich průběh a výsledky. Kdo stál v čele Itálie, Rakouska-Uherska, Německa, Velké Británie a Francie, když vypukla válka? Jmenujte dva německé generály, dva francouzské generály z první světové války. Popište vývoj na východní frontě v letech 1914–1916. Jak se jmenoval generál, podle něhož byla nazvána ruská ofenziva roce 1916?

51 Kdo a proč podepsal tzv. brestlitevský mír? Jaký byl obsah a význam této mírové dohody? Kdy a z jakého důvodu vstoupily USA do války? Na čí straně? Popište vojenské operace na západní frontě v letech 1917–1918. Po jakých událostech bylo Rakousko-Uhersko donuceno žádat o příměří? Kdy a jakou událostí skončily boje 1. světové války? Kolik měla první světová válka obětí?

52 Použitá literatura: KEEGAN, J. První světová válka. 1. vyd. Praha : Beta- Dobrovský, 2002. ISBN 8073060620. LIDDELL H.; BASIL H. Historie první světové války. 1. vyd. Brno : Jota, 2001. ISBN 807217164X.


Stáhnout ppt "PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA – 1914 – 1918 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:WW1_TitlePicture_For_Wikipedia_Articl."

Podobné prezentace


Reklamy Google