Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Anotace Didaktický učební materiál je určen pro žáky 2. ročníku maturitního oboru SOŠ. Uvádí výrazy v anglickém jazyce, které někdy činí žákům potíže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Anotace Didaktický učební materiál je určen pro žáky 2. ročníku maturitního oboru SOŠ. Uvádí výrazy v anglickém jazyce, které někdy činí žákům potíže."— Transkript prezentace:

1

2  Anotace Didaktický učební materiál je určen pro žáky 2. ročníku maturitního oboru SOŠ. Uvádí výrazy v anglickém jazyce, které někdy činí žákům potíže při porozumění a překladu textu. Využívá práci s interaktivní tabulí.  Metodický pokyn  Didaktický učební materiál využívá moderní technologii – interaktivní tabuli, kde žáci doplňují přeložené výrazy. Materiál je určen k prezentaci a procvičování učiva s celou třídou.

3

4  SOME WORDS CAN CAUSE PROBLEMS WHEN TRANSLATED INTO ENGLISH:  AKCE:  ACTION – a thing sb does or the process of doing something (To take some action.)  EVENT - a planned or organized public or social occasion or one of the races in a sports programme (a sports/cultural event) - akce, událost

5  PŘÍRODA:  NATURE – all the world outside human activity, including living things and their environment. A more abstract word (a book about nature, laws of nature) Adjective: NATURAL  COUNTRYSIDE – the areas outside towns and cities, with fields, woods, etc. It is usually used when talking about the beauty or peacefulness. (a village in the countryside)

6  Translate: rychlá akce, organizovat společenské akce, návštěva divadla je kulturní akce,  přírodní podmínky, trávit dovolenou v přírodě, krásy přírody, procházet se v přírodě  A QUICK ACTION, TO ORGANISE SOCIAL EVENTS, THEATRE GOING IS A CULTURAL EVENT  NATURAL CONDITIONS, TO SPEND HOLIDAY IN THE COUNTRYSIDE, THE BEAUTIES OF NATURE, WALK IN THE COUNTYSIDE

7  PŘÍLEŽITOST:  OCCASION – a specific time, often marked by something memorable (special occasions.)  OPPORTUNITY – a good chance or time for something (opportunity to travel / of travelling abroad.)

8  ZVYK:  CUSTOM – the traditional way of behaving in a society, nation or ethnic group, usually family or religious events (It is a custom to …)  BE CAREFUL: CUSTOMS = celnice  HABIT – a repeated behaviour of a person (a habit of blinking his eyes)

9  Translate: mám příležitost cestovat do Anglie, setkávat se při rodinných příležitostech  zvyk dávat si dárky, má ve zvyku vše si pečlivě zkontrolovat, oživit staré zvyky  I HAVE AN OPPORTUNITY TO TRAVEL TO ENGLAND, TO MEET ON FAMILY OCCASIONS  A CUSTOM TO GIVE PRESENTS, HE HAS A HABIT OF CHECKING EVERYTHING

10  ADAPT / ADOPT  ADAPT – to change st in order to make it suitable for a new use or situation, to modify (to adapt products to suit individual customers) PŘIZPŮSOBIT  ADOPT – to start to use a particular method, to accept a suggestion, to take a child into family (to adopt the new policy, a law, a child) ADOPTOVAT, PŘIJMOUT

11  AFFECT / EFFECT  AFFECT (verb) - to change, to influence somebody or something (to affect my decision) OVLIVNIT  EFFECT (noun) – a change that somebody / something causes as a result (the effect of heat on metal) VLIV, ÚČINEK

12  Translate: musíme se přizpůsobit těmto podmínkám, chtějí adoptovat dítě  vliv rodiny na dítě, nesnaž se mě ovlivnit  WE MUST ADAPT OURSELVES TO THESE CONDITIONS, THEY WANT TO ADOPT A CHILD  THE EFFECT OF FAMILY ON A CHILD,DON´T TRY TO AFFECT ME

13  ANTIQUE / ANCIENT  ANTIQUE – old and valuable (furniture, books, jewellery) STAROBYLÝ, STARODÁVNÝ  ANCIENT – thousands of years old (history, city, monuments) ANTICKÝ, STARODÁVNÝ, STAROVĚKÝ

14  CONTINUOUS / CONTINUAL  CONTINUOUS – existing or happening without stopping (flow, line, speech, process) NEPŘETRŽITÝ, SOUVISLÝ  CONTINUAL – repeating many times (question, problem, pain, fear) USTAVIČNÝ, VYTRVALÝ, NEUSTÁLÝ

15  DISCOVER / UNCOVER  DISCOVER – to find something that you didn´t expect to find or st that was hidden (a cure for AIDS) OBJEVIT, ODHALIT, ZJISTIT  UNCOVER – to discover something that was previously hidden or secret (a plot to kidnap somebody) or to remove a thing that is covering something (the pan) ODHALIT, ZJISTIT, ODKRÝT, ODKLOPIT

16  Translate: antické památky, starodávný nábytek  neustálé problémy, dlouhý a nepřetržitý proces  nové objevy, odkrýt tajemství, odklopit pokličku  ANCIENT MINUMENTS, ANTIQUE FURNITURE  CONTINUAL PROBLEMS, CONTINUOUS PROCESS  NEW DISCOVERIES, TO UNCOVER A SECRET, TO UNCOVER A PAN

17  EFECTIVE / EFFICIENT  EFFECTIVE – producing intended results (an effective medicine) ÚČINNÝ, EFEKTIVNÍ  EFFICIENT – doing something well without wasting time, money or energy EFEKTIVNÍ, VÝKONNÝ

18  LIVELY / ALIVE / LIVE  LIVELY – active, full of energy (an easy-going and lively man) ŽIVÝ, ČILÝ, PLNÝ ŽIVOTA  ALIVE – living, not dead (Is he still alive?) NAŽIVU  ALIVE – full of emotions, excitement, activity (be alive with happiness) ŽIVÝ, PLNÝ SÍLY  LIVE – not recorded, e.g. broadcast, performance (live music) ŽIVĚ VYSÍLANÝ

19  SENSIBLE / SENSITIVE  SENSIBLE – able to make judgements based on reason or experience (hardly sensible) ROZUMNÝ, PRAKTICKÝ  SENSITIVE – able to understand people´s feelings (to be sensitive to other people´s problems) CITLIVÝ, VNÍMAVÝ  SENSITIVE – easily offended and upset (to be sensitive to criticism) CITLIVÝ, HÁKLIVÝ

20  TIRING / TIRESOME  TIRING – making you feel tired ÚNAVNÝ, VYČERPÁVAJÍCÍ  TIRESOME – making you feel irritated OTRAVNÝ, OBTÍŽNÝ, PROTIVNÝ

21  Translate: výkonný pracovník, účinný lék  živé vysílání fotbalu, živé dítě  citlivý člověk, rozumné řešení, je citlivý na kritiku  dlouhá únavná procházka, obtížný hmyz  EFFICIENT WORKER, EFFECTIVE MEDICINE  A LIVE FOOTBALL BROADCAST, A LIVELY CHILD  A SENSITIVE MAN, A SENSIBLE SOLUTION, HE IS SENSITIVE TO CRITICISM  A LONG TIRING WALK, TIRESOME INSECTS

22 Confusing words. [ online]. [ cit.2013-01-01 ]. Dostupný z: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/39/10886269/slides/slide_22.jpg", "name": "Confusing words. [ online]. [ cit.2013-01-01 ].", "description": "Dostupný z:


Stáhnout ppt " Anotace Didaktický učební materiál je určen pro žáky 2. ročníku maturitního oboru SOŠ. Uvádí výrazy v anglickém jazyce, které někdy činí žákům potíže."

Podobné prezentace


Reklamy Google