Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A12_Préteritum pravidelných sloves Téma: Německá gramatika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A12_Préteritum pravidelných sloves Téma: Německá gramatika."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A12_Préteritum pravidelných sloves Téma: Německá gramatika pro 8. a 9. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2131

2 Mgr. Lenka Kudrnová

3 Préteritum pravidelných sloves tvoříme připojením –t- nebo –et- a osobních koncovek ke slovesnému kmeni ich wohne – ich wohnte koncovka –ete se připojuje tam, kde si to vyžaduje výslovnost, zejména u sloves s kmenem na –t, -d er badet – er badete NEZAPOMEŇ 1. os. č. j. = 3. os. č. j.

4 Příklady časování préterita slabých sloves bezahlen (platit) ich bezahlte du bezahltest er bezahlte wir bezahlten ihr bezahltet sie bezahlten warten (čekat) ich wartete du wartetest er wartete wir warteten ihr wartetet sie warteten

5 Příklady užití ve větách Karin grüβte die Lehrerin. Karin pozdravila učitelku. Frau Horn arbeitete jeden Tag im Garten. Paní Hornová pracovala každý den na zahradě. Wir suchten die Einttskarten überall. Hledali jsme vstupenku všude.

6 Doplň slovesa v préteritu Wir.................. Volleyball sehr gern. (spielen).................. ihr in Prag schon lange? (wohnen) Peter..................... die Fahrkarte schon am Freitag. (kaufen) Sie........................... auf den Zug. (warten) Wir..................... die Vokabeln oft. (wiederholen) Susi....................... dem Lehrer richtig. (antworten) Mein Vati..................... ein Bier. (bestellen) Meine Schwester................. das Fenster. (zumachen)

7 Doplň slovesa v préteritu Wir spielten Volleyball sehr gern. Wohntet ihr in Prag schon lange? Peter kaufte die Fahrkarte schon am Freitag. Sie wartete/warteten auf den Zug. Wir wiederholten die Vokabeln oft. Susi antwortete dem Lehrer richtig. Mein Vati bestellte ein Bier. Meine Schwester machte das Fenster zu.

8 Vyber vhodné sloveso v préteritu Am Wochenende.................... wir unsere Eltern auf dem Lande. Er................... im Sommer jeden Tag im Meer. lebten suchten besuchten wohnten zahlte spielte kochte badete

9 Vyčasuj slovesa v préteritu Převeď do préterita a vyčasuj následující slovesa: rechnensuchen lebenfragen antworten sagen kochen einkaufen besuchen zumachen

10 Vyčasuj slovesa v préteritu rechnensuchenlebenfragenbesuchen ich rechneteich suchteich lebteich fragteich besuchte du rechnetestdu suchtestdu lebtestdu fragtestdu besuchtest er rechneteer suchteer lebteer fragteer besuchte wir rechnetenwir suchtenwir lebtenwir fragtenwir besuchten ihr rechnetetihr suchtetihr lebtetihr fragtetihr besuchtet sie rechnetensie suchtensie lebtensie fragtensie besuchten Sie rechnetenSie suchtenSie lebtenSie fragtenSie besuchten

11 Vyčasuj slovesa v préteritu sagenzumacheneinkaufenkochenantworten ich sagteich machte zuich kaufte einich kochteich antwortete du sagtestdu machtest zudu kauftest eindu kochtestdu antwortetest er sagteer machte zuer kaufte einer kochteer antwortete wir sagtenwir machten zuwir kauften einwir kochtenwir antworteten ihr sagtetihr machtet zuihr kauftet einihr kochtetihr antwortetet sie sagtensie machten zusie kauften einsie kochtensie antworteten Sie sagtenSie machten zuSie kauften einSie kochtenSie antworteten

12 AutorMgr. Lenka Kudrnová Vytvořeno dne06. 05. 2012 Odpilotováno dneve tříděVIII. A, VIII. B Vzdělávací oblastJazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oborCizí jazyk TémaNěmecká gramatika pro 8. a 9. ročník Název Préteritum pravidelných sloves Klíčová slovaPréteritum, časování pravidelných sloves v préteritu

13 ANOTACE 1)Výklad Jedná se o materiál určený k výkladu gramatického učiva – préterita pravidelných sloves při výuce německého jazyka v osmém ročníku ZŠ. Tento materiál slouží k seznámení se s minulým časem i časováním sloves v préteritu. Na jeho konci jsou zařazena cvičení, která lze zadat jakou samostatnou práci nebo ji provést se žáky společně ústně. POUŽITÉ ZDROJE Vlastní tvorba, obrázky vloženy z otevřené galerie www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_06_ A12_Préteritum pravidelných sloves Téma: Německá gramatika."

Podobné prezentace


Reklamy Google