Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_165_KRÁCENÍ VEDLEJŠÍCH VĚT Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_165_KRÁCENÍ VEDLEJŠÍCH VĚT Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_165_KRÁCENÍ VEDLEJŠÍCH VĚT Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace AutorMgr. Jana Hlistová Průřezové téma Gramatika Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Tematický celekNěmecký jazyk Ročník4. Datum tvorby25. 9. 20126 Datum a místo ověření 1. 10. 2013 – německý jazyk 4. L Druh učebního materiálu Prezentace Pracovní listy – cvičení Odkaz na cvičení z učebnice

2 Anotace Výklad o tom, které vedlejší věty lze krátit infinitivem s zu, jakým způsobem a za jakých podmínek. Po výkladu následují u jednotlivých vět cvičení pro ověření porozumění nové gramatiky. Žáci musí být soustředěni, cvičení je nutí aktivně pracovat: odpovídají na otázky, doplňují a vytvářejí věty v určité komunikativní situaci. Látka vyžaduje znalost podřadících spojek dass a damit Inovativní je spojení výpočetní techniky s slovem učitele a učebnicí, žáci mají více času na procvičení. Klíčová slova Vedlejší věty se spojkou dass, damit, ohne dass, statt dass, podmínky pro krácení, věty se slovesem scheinen. Metodický pokyn Určeno k výkladu a procvičování ve 2 hodinách i k samostudiu. V 1. hodině - výklad a procvičení vět s dass a damit, v 2. hodině – upevnění látky z 1. hodiny ve cvičeních z učebnice „Sprechen Sie Deutsch?“ 2+ výklad a procvičení vět se spojkami ohne dass a statt dass (snímky 14 – 18). Tento DUM lze využít i pro studenty VOŠ. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 = Infinitivní konstrukce s zu

4 Které vedlejší věty krátíme Věty se spojkou dass → zu + infinitiv dass = že, aby (na ot. co?, o co?, …) !!! Věty se spojkou damit → um … zu + infinitiv damit = aby (na ot. proč?) ….!!! Věty se spojkou ohne dass → ohne.. zu + infinitiv ohne dass = aniž by Věty se spojkou statt dass → statt … zu + infinitiv statt dass = místo aby

5 Krácení vedl. vět se spojkou dass 1. Ich hoffe, dass ich es bald schaffe. Ich hoffe(,) es bald zu schaffen 2. Ich bitte ihn, dass er das Zimmer aufräumt. Ich bitte ihn(,) das Zimmer aufzuräumen. 3. Es ist nötig, dass man den Termin einhält. Es ist nötig(,) den Termin einzuhalten.

6 Za jakých podmínek lze krátit 1. Hlavní a vedlejší věta mají stejný podmět. Er hat sich entschieden, dass er nichts sagt. Er hat sich entschieden(,) nichts zu sagen. 2. Předmět hlavní věty je podmětem vedlejší věty. Ich empfehle dir, dass du den Lehrer fragst. Ich empfehle dir(,) den Lehrer zu fragen. 3. Podmět hl. věty je es, podmět vedl. věty je man. Es ist wichtig, dass man Fremdsprachen lernt. Es ist wichtig(,) Fremdsprachen zu lernen.

7 Upozornění  Překlad infinitivní konstrukce do češtiny většinou vedlejší větou.  Zkrácená varianta má v současné němčině přednost.  Rozvinutá infinitivní konstrukce může být pro přehlednost oddělena čárkou (hovor-pauza).  Pokud obsahuje vedl. věta více sloves, po zkrácení stojí zu před posledním infinitivem. Ich freue mich, mich mit dir wieder treffen zu können.  Nelze krátit po slovesech sdělování a vnímání: sagen, erzählen, schreiben, lesen, hören, fühlen.

8 Věty se slovesem scheinen = zdát se Es scheint, dass sie krank ist. Zdá se, že je nemocná. Sie scheint krank zu sein. Zdá se být nemocnou. Při krácení podmět es vypustíme, na jeho místo přesuneme podmět z vedlejší věty.

9 Odpovídejte celými větami na otázky Worum bittet er dich? ihn über alles informieren Worüber freuen sich Kinder? sich an der Talkshow teilnehmen Was hat Maria vor? eine Radtour machen in die Disko gehen mit dem Hund spazieren gehen eine Geburtstagsparty geben in eine WG umziehen Was rät man ihnen? auf das Gymnasium wechseln

10 Krácení vedlejších vět se spojkou damit Er geht in die Stadt, damit er Geschenke kauft. Er geht in die Stadt(,) um Geschenke zu kaufen. Ich brauche das Lehrbuch, damit ich lernen kann. Ich brauche das Lehrbuch(,) um lernen zu können. Ale! Ich mache das Licht aus, damit du schlafen kannst. Nelze krátit

11 Za jakých podmínek lze krátit Hlavní a vedlejší věta musí mít stejný podmět Upozornění Slovesa wollen, sollen se v infinit. konstrukci neobjevují Ich lerne. Ich will/soll die Prüfung bestehen. Ich lerne(,) um die Prüfung zu bestehen

12 Odpovídejte celými větami na otázky Warum fähst du nach Croatien? im Meer baden Warum jobbt ihr in den Ferien? Geld verdienen Warum ist Hans aufs Land umgezogen? ruhiger leben Warum treibt man Sport? sich besser fühlen fit bleiben schlanke Figur haben Freunde treffen Warum sind Sie nach Bayern gefahren? München sehen

13 Doplňte účel Er reist viel, um ….. Ich fahre nach Prag, um ….. Hana lernt Deutsch, um …… Setzen Sie sich etwas näher, um …… Řekněte, co k čemu potřebujeme Eine Taucherbrille braucht man, um unter dem Wasser zu sehen. Wozu braucht man : eine Waschmaschine, ein Messer, einen Schlüssel, Führerschein, Gasherd, Computer

14 Cvičení – učebnice Sprechen Sie Deutsch? 2 1. str. 124-125 – vytvořit vedl. větu se spojkou dass nebo damit a zkrátit ji infiniivní konstrukcí s zu 2. str. 250 cv. 12 – procvičování vedlejších vět a infinitivních konstrukcí v daných situacích 3. str. 129 cv. 13 – dokončování souvětí

15 Krácení vět se spojkou ohne dass = aniž by Er hat das Auto gekauft, ohne dass es seine Frau wusste. Er machte das, ohne dass er ein Wort sagte. Er machte das, ohne ein Wort zu sagen. Věty s ohne dass lze krátit, pokud věta hlavní a vedlejší mají stejný podmět.

16 Spojte věty spojkou aniž by Du malst. Du kannst es nicht. Sie hat Japanisch gelernt. Sie hat es nicht gebraucht. Er hatte einen Führerschein. Er hatte kein Auto. Wir lesen. Wir verstehen es nicht. Přeložte Vrátil tu knihu, aniž by ji přečetl. Koupila si ty kalhoty, aniž by je vyzkoušela. Opustili hotel, aniž by zaplatili. Udělala jsem zkoušku, aniž bych se na ni připravovala.

17 Krácení vět se spojkou statt dass = místo aby Statt dass er sich entschuldigt, war er noch böse. Statt sich zu entschuldigen, war er noch böse. Sie schläft, statt zur Schule zu gehen. Tyto výpovědi se vyskytují jen v infinitivních konstrukcích – věta hl. a vedl. mají stejný podmět

18 Spojte věty nebo spojení pomocí statt zu + inf. Er hilft ihr nicht. Er sieht fern. Sie haben nicht gewartet. Sie sind nach Hause gegangen Susi lernte nicht. Sie hörte Musik. Karten spielen – Hausaufgaben machen im Bett liegen – Spaziergänge machen Filme sehen – Deutsch lernen Přeložte Místo aby se učil, sedí stále u počítače. Teď mlčíš, místo abys hovořil.

19 Použitá literatura Sprechen Sie Deutsch? – 2. díl. Praha: Polyglot, 2002, 2. přeprac. vydání. ISBN 80-86195-13-9.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_165_KRÁCENÍ VEDLEJŠÍCH VĚT Název školy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google