Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_32_INOVACE_09A_08_Negation TEMA:Jazyková kompetence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_32_INOVACE_09A_08_Negation TEMA:Jazyková kompetence."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_32_INOVACE_09A_08_Negation TEMA:Jazyková kompetence ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:17.02.2013

2 Tento materiál byl vytvořen pro žáky prvních dvou ročníků šestiletého gymnázia, studující německý jazyk na úrovni A2 CEFR, a to jako část jedné vyučovací hodiny. Materiál slouží pro výklad a interaktivní procvičení tématu negace v němčině, zaměřuje se jednak na rozdíl v užívání „nein“ a „kein“, jednak na pravidla pro postavení částice „nicht“ ve větě. Navazuje na dosavadní dílčí znalosti o záporu v německé větě. Je spojen s procvičením probírané látky. Cílem této prezentace je, aby žáci lépe pochopili pravidla pro vyjadřování záporu v němčině a aby je užívali ve cvičeních i dalších psaných projevech. Metodické pokyny: Žáci postupují dle pokynů uvedených v prezentaci. K práci využívají svůj sešit pro poznámky a řešení úloh zapisují na tabuli elektronickým perem, správné řešení je uvedeno v prezentaci na následujícím snímku. S prezentací souvisí tvůrčí domácí práce. Materiál je určen k interaktivní výuce. Pozn. V prezentaci je použit pro lepší pochopení při výkladu mateřský jazyk, při zadání cvičení kombinace němčiny a mateřštiny.

3 nicht - kein

4  Co už víme o negaci v němčině? / Was wissen wir schon über die Negation im Deutschen? 1. nur einmal im Satz: Ich habe keine Zeit. 2. nein x nicht: Nein, ich weiß es nicht. 3. Hat er keine Zeit? Doch, er hat Zeit. 4. nicht mehr, keine mehr, niemand mehr x schon nicht!!! Schön! Wir wissen viel!

5  Kein oder nicht? 1. + Ich habe einen Freund. - Ich habe keinen Freund. 2. + Ich sehe das Buch. - Ich sehe das Buch nicht.

6 Utvořte záporné výpovědi, tzn. používejte kein- nebo nicht. Věty napište do sešitu. / Bilden Sie negative Aussagen, d.h. benutzen Sie kein- oder nicht, und schreiben Sie die Sätze in Ihr Heft : a) Ich habe einen Bart. b) Der Bart ist cool. c) Musst du eine Brille tragen? d) Die Brille steht mir. e) Gehört die Brille deiner Schwester?

7 Zkontrolujte nyní prosím, jak napsal tyto věty váš soused. / Kontrollieren Sie jetzt bitte, wie Ihr Nachbar die Sätze geschrieben hat. Ist es richtig oder falsch ? a) Ich habe keinen Bart. b) Der Bart ist nicht cool. c) Musst du keine Brille tragen? d) Die Brille steht mir nicht. e) Gehört die Brille nicht deiner Schwester?

8  KEIN- Maskulinum x Femininum x Neutrum kein Mann x keine Frau x kein Kind Deklination wie EIN, EINE, EIN im Singular Hier ist kein (1.) Ball. Ich sehe keinen (4.) Ball. Deklination wie DIE im Plural. Ich treffe hier keine (4.) Freunde und komme mit keinen (3.) Menschen in Kontakt.

9 Doplňte správný tvar „kein“. / Ergänzen Sie die richtige Form von kein (kein, keine, keinen, keiner): a) Wir haben leider kein__ Pullover und kein__ Jacke mit. b) Er kommt aus kein__ großen Stadt. c) Wir arbeiten mit kein__ Firmen aus Deutschland zusammen. d) Ich lese jetzt kein__ Buch. e) Petra macht kein__ Diät.

10 Zkontrolujte práci svého souseda./Kontrollieren Sie die Arbeit Ihres Nachbarn. Ist es richtig oder falsch ? a) Wir haben leider keinen Pullover und keine Jacke mit. b) Er kommt aus keiner großen Stadt. c) Wir arbeiten mit keinen Firmen aus Deutschland zusammen. d) Ich lese jetzt kein-- Buch. e) Petra macht keine Diät.

11 NICHT Problémy se slovosledem / Probleme mit der Satzgliedstellung 1. Neutrální slovosled – tendence stát na konci věty nebo před posledním slovem Ich trage diese Hose nicht. Er hat diese Hose nicht getragen. 2. Tzv. zdůrazňující zápor – před větným členem, na který se klade důraz Ich trage nicht diese Hose, sondern die alte.

12 Neutrální slovosled – nicht stojí vždy 1. před a) infinitivem, příčestím minulým Sie hat es nicht gemacht. b) predikativem Paul ist nicht dumm. c) jménem v ustálených spojeních Ich fahre nicht Auto. d) příslovci Ich schreibe es nicht richtig. 2. po tzv. větných příslovcích typu bohužel, snad atd. Sie kommt leider nicht.

13 Přeložte / Übersetzen Sie: a) Petr tyto košile nenosí. b) Nebydlí zde dlouho. c) On není tlustý. d) Nehraje na klavír. e) Moje matka asi nepřijde.

14 Napište nyní věty na tabuli a pak klikněte na klávesu Page Down / Schreiben Sie jetzt die Sätze an die Tafel und dann klicken Sie auf die Taste Page Down: a) ________________________________ Peter trägt diese Hemden nicht. b) ________________________________ Er wohnt hier nicht lange. c) ________________________________ Er ist nicht dick. d) ________________________________ Er spielt nicht Klavier. e) ________________________________ Meine Mutter kommt vielleicht nicht.

15 Ich hoffe, Sie haben es richtig gemacht und es hat auch Spaß gemacht! Zu Hause schreiben Sie also vier oder fünf negative Sätze über die Schule oder über die Lehrerin. Das macht vielleicht auch Spaß! Vergisst nicht, ich muss es kontrollieren!

16 1. Obrázky na snímcích 4, 7, 15 použity z galerie Klipart [cit.17.02.2013]. Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010:.http://office.microsoft.com/cs- cz/images/ 2. NEUNER Gerhard, CRISTACHE Carmen, PILYPAITYTĖ Lina, SZAKÁLY Erna, VICENTE Sara, deutsch.com 2. - Kursbuch, Německo: Hueber, 2009, ISBN 978-3-19-001659-4 3. Archiv autora


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_32_INOVACE_09A_08_Negation TEMA:Jazyková kompetence."

Podobné prezentace


Reklamy Google