Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIE SCHULE - ŠKOLA Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 8. 2014 Cílový ročník: 6. – 9. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIE SCHULE - ŠKOLA Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 8. 2014 Cílový ročník: 6. – 9. ročník."— Transkript prezentace:

1 DIE SCHULE - ŠKOLA Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 8. 2014 Cílový ročník: 6. – 9. ročník

2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Německý jazyk, 6.- 9. ročník Tematický okruh: Slovní zásoba Téma: Škola Metodický list/anotace: žáci se seznámí se základní i rozšířenou slovní zásobou na téma Škola Očekávaný výstup: žáci si zařadí základní slovní zásobu do své aktivní slovní zásoby a rozšířenou do pasivní, případně také aktivní slovní zásoby Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 11 – 15 let

3 1. Schule: die Leute – lidé: der Lehrer – učitel die Lehrerin – učitelka der Klassenlehrer – třídní učitel der Schüler – žák die Schülerin – žákyně der Schulleiter, Direktor – ředitel die Sekretärin – sekretářka der Hausmeister - školník der Koch – kuchař die Köchin - kuchařka die Putzfrau - uklízečka

4 2. Schule: das Gebäude – budova: die Schule – škola die Klasse – třída das Klassenzimmer – třída die Turnhalle – tělocvična die Garderobe - šatna die Schulküche – školní kuchyně der Speisesaal – jídelna die Toiletten – záchody der Sportplatz – hřiště

5 3. Die Schulsachen – školní věci: das Buch – kniha das Lehrbuch – učebnice das Heft – sešit das Papier – papír der Bleistift – tužka das Lineal – pravítko der Zirkel - kružítko der Kuli – propiska der Kugelschreiber – propiska der Füller – plnicí pero das Bild – obraz

6 3. Die Schulsachen – školní věci II: der Filzstift – fix der Pastelstift – pastelka die Schere - nůžky der Radiergummi – guma na mazání die Kreide - křída die Farben – barvy das Klassenbuch - třídní kniha das Schülerbuch - žákovská knížka die Hausaufgabe – domácí úkol die Schreibarbeit – prověrka der Test - test das Test - test

7 4. Die Schulmöbel – školní nábytek: die Bank - lavice der Tisch – stůl der Stuhl - židle die Tafel – tabule das Fenster – okno die Tür – dveře der Computer – počítač der Schrank – skříň der Bücherschrank - knihovna

8 5. Die Schulfächer – školní předměty: das Schulfach - školní předmět die Sprachen – jazyky: das Deutsch – němčina das Englisch – angličtina das Tschechisch – čeština das Russisch – ruština das Französisch – francouzština das Spanisch – španělština das Portugiesisch – portugalština das Lateinisch – latina

9 5. Die Schulfächer – školní předměty II: die Wissenschaft – věda: die Mathe – matematika die Physik – fyzika die Chemie – chemie die Biologie – přírodopis die Geografie – zeměpis die Geschichte – dějepis die Informatik – informatika der Stundenplan – rozvrh hodin

10 5. Die Schulfächer – školní předměty III: Weitere Fächer – další předměty: die Gesundheitsunterricht – výchova ke zdraví die Bürgerkunde – občanská výchova das Lesen - čtenářství der Arbeitsunterricht – pracovní vyučování die Musik – hudební výchova das Sport – tělesná výchova die Kunst – výtvarná výchova die Religionsunterricht – náboženství

11 6. Weitere Begriffe – další pojmy: der Lehrstoff – učební látka die Frage – otázka die Antwort – odpověď die Erklärung – vysvětlení die Wiederholung - opakování die Note – známka das Zeugniss – vysvědčení der Unterricht – vyučování die Stunde - hodina die Klingel - zvonek

12 7. Welche Verben benutzen wir – která slovesa používáme: in die Schule gehen – jít do školy in der Schule sein – být ve škole lernen – učit se lehren – učit unterrichten – vyučovat wiederholen – opakovat sich vorbereiten – připravovat se verstehen – rozumět

13 7. Welche Verben benutzen wir – která slovesa používáme II: fragen – ptát se antworten - odpovídat üben – procvičovat prüfen – zkoušet sich melden – hlásit se lesen – číst vorlesen - předčítat rechnen – počítat

14 7. Welche Verben benutzen wir – která slovesa používáme III: malen – malovat zeichnen – kreslit schreiben – psát singen – zpívat turnen – cvičit arbeiten – pracovat kochen – vařit brav sein – být hodný

15 8. Was hören wir in der Schule - co slyšíme ve škole: Guten Tag, Kinder! – Dobrý den, děti! Steht auf, bitte! – Postavte se! Setzt euch! – Posaďte se! Komm zur Tafel, bitte! – Pojď k tabuli! Macht das Buch auf! – Otevřete knihu! Mach das Heft zu! – Zavři sešit! Lies! – Čti! Rechne! – Počítej! Antworte! – Odpověz!

16 8. Was hören wir in der Schule – co slyšíme ve škole II: Schreibe! – Piš Lernt fleißig! – Učte se pilně! Gib mir das Heft! – Dej mi ten sešit! Zeig mir deine Hausaufgabe! – Ukaž mi svůj domácí úkol! Schreib nicht ab! – Neopisuj! Denke, bitte! – Mysli, prosím! Auf Wiedersehen, Kinder! – Nashledanou, děti!

17 Úkol: Ve dvojicích se pokuste napsat co nejvíc slov k tématu Schule. Z těchto slov vytvořte souvislé vypravování. Vymyslete příhodný název. Po kontrole přepište toto vypravování na velký papír a doplňte ilustraci. V dalších hodinách si příběhy jednotlivých skupin společně přečteme.

18 Použité zdroje: Vlastní materiály autorky. Zdroje obrázků: Obrázky použity z galerie Klipart MS Word 2010.

19 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "DIE SCHULE - ŠKOLA Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Katka Česalová Datum: 1. 8. 2014 Cílový ročník: 6. – 9. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google