Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E"— Transkript prezentace:

1 Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E
pravidelná slovesa slovesa SEIN a HABEN slovesa s neodlučitelnou předponou slovesa s odlučitelnou předponou

2 Osobní zájmena v 1. pádě jednotné číslo 1. ich - já 2. du - ty
3. er - on sie - ona es - ono množné číslo wir – my ihr – vy (tykání) sie – oni Sie – Vy (vykání)

3 Časování sloves v přítomném čase
infinitiv většiny německých sloves je zakončen na –en (wohnen), méně často na –n (basteln). Po odtržení infinitivní koncovky získáme slovesný kmen (wohn-) slovesné tvary se pro jednotlivé osoby tvoří spojením slovesného kmene s osobními koncovkami (wohn+e=wohne) součástí slovesného tvaru jsou na rozdíl od češtiny osobní zájmena (ich wohne).

4 Časování sloves v přítomném čase
WOHN EN – bydlet 1. ich wohne 2 du wohnst 3. er wohnt sie wohnt es wohnt wir wohnen ihr wohnt sie wohnen Sie wohnen

5 Časování sloves končí-li kmen na -t, (arbeiten, warten, begleiten) –d (baden) nebo na některé skupiny souhlasek s –n, -m (rechnen, widmen), vkládá se pro snadnější výslovnost ve 2. a 3. osobě čísla jednotného a ve 2 osobě čísla množného mezi kmen a koncovku hláska –e-

6 Časování sloves v přítomném čase
ARBEIT EN - pracovat 1. ich arbeite 2. du arbeitest 3. er arbeitet sie arbeitet es arbeitet wir arbeiten ihr arbeitet sie arbeiten Sie arbeiten

7 Časování sloves pokud kmen slovesa končí na sykavku
(-s, -ss, -ß, -x, -z), připojuje se ve 2. osobě jednotného čísla pouze –t: du heißt 2. osoba jednotného čísla a 3. osoba jednotného čísla pak mají shodný tvar

8 Časování sloves HEIß EN wir heißen 1. ich heiße ihr heißt 2. du heißt
3. er heißt sie heißt es heißt wir heißen ihr heißt sie heißen Sie heißen

9 Příklady ve větách Ich komme aus Prag. Pocházím z Prahy.
Lernst du deutsch? Učíš se německy? Wo wohnt Peter? Kde bydlí Petr? Wo arbeitet ihr jetzt? Kde teď pracujete? Lebt ihr noch in Berlin? Žijete ještě v Berlíně?

10 Časování slovesa SEIN SEIN - být wir sind 1. ich bin ihr seid
sie sind Sie sind SEIN - být 1. ich bin 2. du bist 3. er ist sie ist es ist

11 Příklady ve větách Seid ihr in Deutschland? Jste v Německu?
Sind Sie Herr Klein? Jste pan Klein? Herr und Frau Klein sind in Deutschland. Pan a paní Kleinovi jsou v Německu. Petra ist meine Schwester. Petra je moje sestra. Bist du Hans? Jsi Honza?

12 Časování slovesa HABEN
HABEN - mít 1. ich habe 2. du hast 3. er hat sie hat es hat wir haben ihr habt sie haben Sie haben

13 Příklady ve větách Haben Sie Kinder? Máte děti? Hast du Zeit? Máš čas?
Ich habe einen Bruder. Mám jednoho bratra. Wir haben eine Katze. Máme jednu kočku. Habt ihr auch einen Hund? Máte také nějakého psa?

14 NEODLUČITELNÉ PŘEDPONY
Tyto předpony jsou vždy nepřízvučné a neodlučitelné. Při časování se od slovesa nikdy neoddělují (wir erzählen). be- besuchen ge- gefallen emp- empfehlen ent- entscheiden er- erzählen ver- verkaufen zer- zerschneiden

15 Časování sloves s neodlučitelnou předponou
BESUCHEN - navštívit ich besuche du besuchst er besucht wir besuchen ihr besucht sie besuchen Sie besuchen

16 Příklady Verstehst du mich? Rozumíš mi?
Er bekommt ein Geschenk von seinen Eltern. Dostane od svých rodičů nějaký dárek. Bestellst du Bier? Objednáš pivo? Wie oft bezahlt ihr im Restaurant? Jak často platíte v restauraci?

17 ODLUČITELNÉ PŘEDPONY například ab- abfahren an- anbieten
auf- aufmachen ein- einschlafen mit- mitspielen vor- vorhaben weg- weggehen Tyto předpony jsou vždy přízvučné. Při časování se od slovesa oddělují a stojí až na konci věty (ich fahren heute ab). V infinitivu se píší se slovesem dohromady (anbieten).

18 Časování sloves s odlučitelnou předponou
ABFAHREN – odjet ich fahre ab du fährst ab er fährt ab wir fahren ab ihr fahrt ab sie fahren ab Sie fahren ab

19 Příklady Ich stehe heute um 5 Uhr auf. Dnes vstávám v 5 hodin.
Er ruft dich morgen an. Zavolá ti zítra. Mach das Fenster auf! Otevři to okno! Wir steigen in Prag ein. Nastoupíme v Praze. Wir müssen in Prag einsteigen. Musíme nastoupit v Praze.

20


Stáhnout ppt "Č A S O V Á N Í S L O V E S V P Ř Í T O M N É M Č A S E"

Podobné prezentace


Reklamy Google