Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce."— Transkript prezentace:

1 Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce se používají pouze tehdy , jde li o věci !

2 1. Tázací zájmenná příslovce
1.skupina Wo - bei ? při čem ? Wo - durch ? čím ? Wo - für ? pro co ?, oč ?, zač ? Wo - mit ? (s) čím ? Wo - von ? o čem?, od čeho ? Wo - vor ? před čím ? Wo - zu ? nač ?, k čemu ? Wo - nach ? na co ?

3 Tázací zájmenná 2. Skupina : Wo - ran ? - nač ?, na čem ?
Wo - rauf ? nač ?, na čem ? Wo - raus ? z čeho ? Wo - rin ? v čem ? Wo - rüber ? o čem, nad čím ? Wo - rum ? oč ?

4 Tvoření tázacích zájmen příslovců
Tázací zájmenná příslovce tvoříme spojením wo (r) + předložku. Tvary s „r“ jsou u předložek začínajících samohláskou. V češtině odpovídá tázacím zájmenným příslovcům spojení předložky s tázacím zájmenem (o co, nač):

5 Například - Beispiele Wozu brauchen Sie das? Wonach fragt er?
Worum geht es? Worauf freut er sich? Wofür interessiert er sich? Nač to potřebujete? Na co se ptá? Oč jde? Na co se těší? O co se zajímá?

6 2. Ukazovací zájmenná příslovce
1. Skupina: Da - bei při tom, u toho Da - durch tím Da - für za to, o to Da - gegen proti tomu Da - mit (s) tím Da - nach po tom, podle toho Da - neben vedle toho Da - von o tom, z toho Da - zu k tomu

7 Ukazovací zájmenná příslovce
2. Skupina: Da - ran na to, na tom, u toho Da - rauf na to, na tom Da - raus z toho Da - rin v tom Da - rüber nad tím, o tom Da - rum o to Da - runter pod tím, o tom

8 Tvoření ukazovacích zájmen příslovce
Ukazovací zájmenná příslovce tvoříme spojením da (r) + předložka. Tvary s „r“ jsou u předložek začínajících samohláskou. V češtině odpovídá ukazovacím zájmenným příslovím spojení předložky s ukazovacím nebo osobním zájmenem (o tom, o ní, na to, na ní a pod.)

9 Například - Beispiele Es geht darum. - Jde o to.
Wir freuen uns darauf. - Těšíme se na to. Ich bitte Sie darum Prosím Vás o to. Ich danke Ihnen dafür. - Děkuji Vám za to. Ich habe nichts dagegen.- Nemám níc proti tomu. Was gibt es dazu? Co je k tomu?

10 Tvary při otázkách - Formen bei Fragen
Hovoříme-li o osobách užíváme po předložkách osobních zájmen nebo tázacího zájmena „wer“ (1). Jinak - jde li o věci užíváme zájmenných příslovcí (2).

11 Osoby - Personen (1) otázka - Frage: odpovědˇ- Antwort:
An wen/wem...? An Alena, dich... Auf wen/wem...? Auf Martin, ihn... Bei wem...? Bei dem Vater… Für wen…? Für ihn… Zu wem …? Zu ihr …. Über wen…? Über ihn …. Von wem…? Von dir, ihm...

12 Věci - Sachen (2) otázka - Frage: odpovědˇ - Antwort:
Woran ……..? Daran. Worauf …….? Darauf. Wobei ……...? Dabei. Wofür ………? Dafür. Wozu ……….? Dazu. Worüber ……? Darüber. Wovon ……..? Davon.


Stáhnout ppt "Zájmenná příslovce Zájmenná příslovce vznikají z předložek a ukazovacích nebo tázacích zájmen. Zájmenná příslovce."

Podobné prezentace


Reklamy Google