Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15.1 Präpositiotionen mit dem Dativ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15.1 Präpositiotionen mit dem Dativ"— Transkript prezentace:

1 15.1 Präpositiotionen mit dem Dativ
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk 15.1 Präpositiotionen mit dem Dativ aus – z Die Mutter nimmt das Kind aus dem Kinderwagen. nach – po, podle, do Wir müssen nach rechts fahren. gegenüber – proti, naproti Die Bäckerei ist gegenüber der Post. bei – u, při Unser Haus steht bei der Schule. Autor: Mgr. Alena Horová

2 DER UNBESTIMMTE ARTIKEL
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk 15.2 Was weißt du schon? 1. FALL ČLEN /ARTIKEL/ = stojí v němčině obvykle před podstatným jménem určitý /bestimmte/ - der, die, das + die neurčitý /unbestimmte/ - ein, eine, ein podstatná jména v NJ píšeme vždy s velkým písmenem SUBSTANTIV Mann Frau Kind Leute G E N U S Maskulinum Femininum Neutrum DER BESTIMMTE ARTIKEL der die das die DER UNBESTIMMTE ARTIKEL ein eine ein ------

3 Skloňování po členu neurčitém Skloňování po členu určitém
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk 15.3 Was Neues erfahren wir? SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN = při skloňování podstatných jmen v NJ se mění člen a někdy i tvar podstatného jména existují dva druhy skloňování: a) skloň. po členu určitém b) skloň. po členu neurčitém v NJ rozlišujeme pouze 4 pády Pro užití předložek se 3. pádem postačí znát skloňování podstatných jm. v 1. a 3. pádu. Skloňování po členu neurčitém pád Masculinum Femininum Neutrum 1. ein Mann eine Frau ein Kind 3. einem Mann einer Frau einem Kind Skloňování po členu určitém pád Masculinum Femininum Neutrum Plural 1. der die des 3. dem Mann der Frau dem Kind den Kindern

4 15.4 Welche neue Termine erlernen wir?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 15.4 Welche neue Termine erlernen wir? bei – u, při Unser Haus steht bei der Schule. Některé předložky se se členem zkracují. Vznikají následující formy. VON DEM = VOM Das Heft habe ich vom Vater! Předložka Význam Příklad aus z, ze, od Ich gehe aus dem Zimmer. bei u, při Ich wohne bei der Großmutter. gegenüber naproti Er steht gegenüber der Post. mit s Er ist hier mit der Mutti. nach do,po, podle Sie kommt nach dem Mittagessen. von od, o, z Das ist ein Geschenk von deinem Vater. zu k Wir fahren zu der Oma. seit (časově) od Ich wohne hier seit 1987. ZU DEM = ZUM Gehen wir zum Tisch! ZU DER = ZUR Fährst du zur Tante? BEI DEM = BEIM Alles ist beim Alten.

5 15.5 Was merkt ihr euch? Ergänze / Doplň:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 15.5 Was merkt ihr euch? Ergänze / Doplň: Heute gehe ich (k)____ ______ (____) Oma. Erik geht (k) ______ ______ (______) Artzt. Franz ist (u) _____ ______ (______) Onkel. Helga spricht (o) _____ ______ (_______) Kind. Ergänze Präpositionen mit drittem Fall: / Doplň předložky se třetím pádem: 1. Ich lerne ………… einem Monat Deutsch. 2. Peter kommt ……. seiner Freundin Monika. 3. Heute muss ich noch ……. Arzt gehen. 5. Wann kommst du ……. Arbeit? 6. Reist ihr gern ……. Auto? 7. Heute bleiben wir ……. Hause. 8. …….. wem lebt jetzt Michaela? 9. Ella will ……. Studenten reden. 10. ……. dem Theater befindet sich ein großer Park. Wir kommen (ze) ____ _____ Schule. Eva wohnt (u) ____ _____ Eltern. Mein Bruder fährt gern (autobusem)____ ____ Bus. Das Kind schreibt (perem) ____ ____ Füller. (po)_____ _____ Frühstück gehen wir arbeiten. Sein Sohn fährt (do) ____ Prag. Das Bild habe ich (od) ____ Hans. Wir sprechen (o – von) _____ ______ Schule. Wir wohnen (naproti) _______ _____ Schule.

6 15.6 Etwas zusätzlich für geschickte Schüler
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk 15.6 Etwas zusätzlich für geschickte Schüler Ergänze die Artikel im richtigen Fall: / Doplň člen ve správném pádu: aus den Wäldern aus der Stadt aus dem Mäppchen aus ………. Bussen mit der Tür mit dem Freund mit dem Ball mit den Blumen von dem Mädchen von dem Vater von der Oma von den Katzen bei den Kindern bei dem Auto bei der Schule bei den Tieren nach der Stunde nach der Pause nach den Übungen nach der Schule seit einer Woche seit der Krankheit seit der Ferien seit einem Monat aus ………. Wälder aus ………. Stadt aus ………. Mäppchen aus ………. Bussen mit ………. Tür mit ………. Freund mit ………. Ball mit ………. Blumen von ……… Mädchen von ……… Wiese von ………Lauf von ………Katzen bei ……… Kinder bei ……… Auto bei ……… Schule bei ……… Tiere nach ……… Stunde nach ……… Pause nach ……… Übungen nach ……… Schule seit ……… Woche seit ……… Krankheit seit ……… Ferien seit ……… Monat V každém políčku i vyber jedno slovní spojení a utvoř větu.

7 Prepositions of place – in, at, on, by, to
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk 15.7 CLIL Prepositions of place – in, at, on, by, to předložka význam příklad IN 3D the house / my bag / a box 2D the garden / the picture / our city AT zábava the party / a concert / her wedding čekání the bus stop / the airport / a railway station ON svisle the wall / your window vodorovně the table / our floor / John’s head paluba the train / a bus / the plane / the boat BY u něčeho the lake / the river TO kam? the pub / a river / work / a party

8 15.8 Test b c a Najdi správný ekvivalent pro daný výraz: s učitelem
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 15.8 Test Najdi správný ekvivalent pro daný výraz: s učitelem mit der Lehrerin mit dem Lehrer mit die Lehrerin mit der Lehrer Najdi správný ekvivalent pro danou větu: Bydlíme naproti bance. Wir wohnene gegenüber die Bank. Wir wohnen gegenüber der Bank. Wir wohnen gegenüber die Bank. Wir wohnene gegenüber der Bank. Najdi správný ekvivalent pro daný výraz: od tety bei dem Tante bei der Tante von der Tante von die Tante Najdi správný slovosled překladu: Vycházejí z domu. Sie gehen aus dem Haus. Aus dem Haus gehen sie. Sie gehen dem aus Haus. Sie aus dem Haus gehen. Správné odpovědi: b c a Test na známku

9 15.9 Gebrauchtene Quelle und Zitation
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk 15.9 Gebrauchtene Quelle und Zitation VOLTROVÁ, MICHAELA. Přehledná německá gramatika. 1. vydání. Plzeň: Fraus, s. ISBN (slide 1,4) – str. 70,71 Obrázky z databáze klipart (slide 2,3)

10 15.10 Annotation Autor Mgr. Alena Horová Období 01 – 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Německý jazyk 15.10 Annotation Autor Mgr. Alena Horová Období 01 – 06/2013 Ročník ročník Klíčová slova Předložky, skloňování podstatných jmen, 3. pád Anotace Prezentace popisující problematiku skloňování podstatných jmen a předložek pojících se se třetím pádem.


Stáhnout ppt "15.1 Präpositiotionen mit dem Dativ"

Podobné prezentace


Reklamy Google