Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kardiovaskulární systém Embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kardiovaskulární systém Embryologie"— Transkript prezentace:

1 Kardiovaskulární systém Embryologie
2009

2 Krev a krevní cévy Krevní ostrůvky – vaskulogenese:
Mesoderm (mesenchym) FGF2 + VEGF indukují diferenciaci na hemangioblasty (hematopoetické kmenové buňky) a angioblasty (endotel)

3 Angiogenese Primární cévní řečiště se vytvoří vaskulogenesí
Existující cévy se rozrůstají = angiogenese (zprostředkováno VEGF) První krevní ostrůvky se objevují ve stěně žloutkového váčku během 3. týdne vývoje, později v mesenchymu (mesodermu) v ostatních částech embrya.

4 Haematopoesa První generace – krevní ostrůvky – přechodně
Druhá generace z kmenových buněk pocházejících z intraembryonálního mesodermu – v oblasti zahrnující aortu, gonády a mesonephros. Kmenové buňky kolonizují játra a slezinu: hepato-lienální perioda Později, kmenové buňky kolonizují kostní dřeň – definitivní tkáň tvořící krvinky

5 Haematopoesa

6 Vývoj srdeční trubice Kardiogenní políčko – v mesodermu před in orofaryngovou membránou a budoucím mozkem Tvorba ohraničujících záhybů - uzavírání těla – perikardová dutina a srdce se posunují do cervikální oblasti a pak do hrudníku

7 Srdce Párové srdeční trubice splývají kromě nejkaudálnější části
Longitudinální růst srdeční trubice vede k její protrusi do perikardové dutiny, srdce je připojeno k tělní stěně dorzálním mesokardiem (vymizí - vytvoří se transversální perikardiální sinus) Srdce je fixováno k septum transversum a k faryngeálním obloukům (aortálními oblouky)

8 Srdeční klička Truncus arteriosus Conus cordis Bulbus cordis
Ventriculus primitivus Atrioventrikulární kanál Atrium commune Sinus venosus

9 Vývoj srdeční trubice Atrium commune = atrium
Bulbus cordis = trabekulární část pravé komory Conus cordis = výtoková část obou komor Bulboventrikulární sulcus = primární interventrikulární foramen Ventriculus = levá komora

10

11 Tvorba sept ve společném atrium
Vývoj začíná na konci 4. týdne Septum primum vybíhá směrem k endokardovým polštářkům v atrioventrikulárním kanálu – ostium primum Uzavření ostium primum + vytvoření ostium secundum (apoptosa). Septum secundum – přesahuje ostium secundum Otvor ponechaný v septum secundum – foramen ovale Zbývající část septum primum = chlopeň foramen ovale

12 Septum v atrioventrikulárním kanálu
Horní a dolní atrioventrikulární endokardiální polštářky splynou – úplné rozdělení ústí (5. týden) Ústí je obklopeno mesenchymem - chlopně

13 Septum v trunku a conu Polštářky v trunku – obtáčejí se kolem sebe – aortico-pulmonární septum (septum spirale) – rozdělí truncus na aortu a truncus pulmonalis Polštářky v conu splynou s polštářky v truncu Buňky crista neuralis (rhombencephalon)- přispívají k septa – abnormální migrace = malformace – defekt komorového septa

14 Tvorba komorového septa
Svalová část komorového septa – svalovina komor Interventrikulární foramen Septum v conu a spodní endokardový polštářek splynou s horní částí komorového septa a vytvoří membranósní část interventrikulárního septa

15 Vývoj arteriálního systému
Ventrální aorta Dorsální aorta Aortální oblouky Vitelinní arterie Umbilikální arterie

16 Aortální oblouky I. Terminální část maxilární arterie
II (Arteria stapedia) III. Arterie carotis communis IV. Oblouk aorty a pravá arterie subclavia VI. Pulmonární arterie a ductus arteriosus

17 Vitellinní a umbilikální arterie
Arterie zásobující žloutkový váček (početné párové arterie) – vitellinní arterie Po splynutí dorsálních aort splynou a tvoří cévní zásobení střeva – truncus coeliacus aa.mesenterica superior a mesenterica inferior Umbilikální arterie – párové větve dorsální aorty – k placentě (allantois) v zárodečném stvolu a později v pupečníku Perzistují jako a. iliaca interna a a.vesicae superior (ligamentum umbilicale medianum)

18 Venósní systém Vitellinní vény Umbilikální vény
Venae cardinales communes

19 Vitellinní vény Vitellinní vény tvoří plexus kolem duodena – procházejí přes septum transversum - sinusoidy v játrech Redukce levého rohu – krevní proud je směřován do pravé části srdce – pravý hepatokardiální kanál – hepatální část vena cava inferior Síť kolem duodena – vena portae Levá vitellinní véna kromě hepatální části zanikne Pravá vittelinní véna – před játry - véna mesenterica superior

20 Umbilikální vény Zpočátku procházejí kolem jater, později do nich vstupují a podílejí se na tvorbě sinusoid Proximální část obou umbilikálních vén zaniká (nebo pravá -část vena cava) Periferní část levé umbilikální vény – probíhá v pupečníku Anastomosy s vena cava (pravou hepatokardiální dučejí) – ductus venosus Po porodu- ligamentum teres hepatis a ligamentum venosum

21 Kardinální vény Vena cardialis anterior – odvádí krev z oblasti hlavy embrya Vena cardinal posterior – odvádí krev ze zbytku těla Vena cardinalis communis – vstupuje do sinus cordis

22 Vena cardinalis anterior
Anastomosa mezi levou a pravou vénou cardinalis anterior– levá véna brachiocephalica – krev z levé strany je převáděna do prava Vena cava superior vzniká z pravé vény cardinalis communis a proximální části pravé vena cardinalis anterior Vena cava inferior vzniká z řady segmentů a vén z několika venózních systémům


Stáhnout ppt "Kardiovaskulární systém Embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google