Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYLOGENEZE CÉVNÍ SOUSTAVY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYLOGENEZE CÉVNÍ SOUSTAVY"— Transkript prezentace:

1 FYLOGENEZE CÉVNÍ SOUSTAVY

2 tepelná regulace imunita transport živin a odpadních látek
dýchacích plynů hormonů

3 nevytváří se – nejjednodušší živočichové ……………………………………………………………………
Typy CS nevytváří se – nejjednodušší živočichové …………………………………………………………………… otevřená – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… uzavřená – …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. prvoci, houbovci, ploštěnci, žahavci tělní tekutina (krvomíza) vedena ze srdce krátkými cévami do tělních dutin, volně se rozlévá mezi orgány, jinými cévami vedena zpět do srdce měkkýši, členovci krev koluje v cévách (případně je vytvořen mízní systém) kroužkovci, strunatci, hlavonožci

4 Typy srdce Srdce tepenné – arterické …………………………………………………………………………………………………………………………….. Srdce žilní – venózní ……………………………………………………………………………………………………………………………………. má ……… předsíň a ………….. komoru, 1 krevní oběh: ……………………………………………………………………… u živočichů s otevřenou CS (měkkýši, korýši, klepítkatci) leží ZA dých. orgány – nasává okysličenou krev leží PŘED dých. orgány – nasává odkysličenou krev vodní obratlovci, mihule, larvy obojživelníků 1 1 srdce – žábry – tělo – srdce

5 Srdce smíšené - arteriovenózní
2 oběhy: …………………………………………………………… ………………………………………………………………… u suchozemských obratlovců stavba srdce: velký = tělní srdce – tělo – srdce malý = plicní srdce – plíce – srdce

6

7 tepny – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Typy cév tepny – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… žíly – ………………………. stěny, ……………………………… zamezující zpětnému chodu krve vlásečnice – …………………………………………………………………………………………………………………………. pružné – musí přijmout nárazově větší množství krve se svalovinou – posunují krev dále do těla tenké chlopně tvořeny jen 1 vrstvou buněk umožňují výměnu látek mezi tkáněmi a krví

8 Typy tělních tekutin Tělní buňky omývá stejná tekutina, jako je ve vnějším prostředí (houby, žahavci). Hydrolymfa – 3. Hemolymfa – tekutina v tělní dutině, mírně se liší od vnějšího prostředí, volně proudí tělní dutinou, pohybu napomáhají pohyby těla (hlístice) tekutina,která proudí v otevřené cévní soustavě, vylévá se z cév do tělních dutin a omývá tkáně (měkkýši, členovci, pláštěnci).

9 Krev a tkáňový mok – tekutiny charakteristické pro uzavřenou cévní soustavu, krev proudí v cévách, tkáňový mok omývá tkáně a buňky, výměna látek mezi krví a tkáňovým mokem probíhá v kapilárním řečišti (kroužkovci, hlavonožci, obratlovci). U obratlovců je vytvořen navíc mízní (lymfatický) systém – odvádí část tekutiny z tkání, podílí se na zajištění imunity organismu

10 Krevní barviva Fe obratlovci + někt. bezobratlí
hemoglobiny – …………………………………………….. chlorokruoriny – …………………………………………… ………………………………. – Cu - měkkýši, členovci …………………………………… sumýšovci ……………………………………… - ježovky Fe mnohoštětinatci hemocyaniny hemerytriny Fe echinochrom

11 Kmen Ploštěnci CS vytvářena jen u pásnic Uzavřený systém bez srdce
Pohyb tekutiny tlakem při pohybu Hřbetní a postranní cévy jsou propojen postranními cévakmi Žahavci + ploštěnci mají gastrovaskulární soustavu= tekutina zajišťuje trávení i rozvod živin Hlístice- kyslík dopravován ke tkáním celým povrchem těla pomocí difuze

12 Kmen Měkkýši Otevřená cévní soustava (výjimkou jsou hlavonožci)
Hemolymfa Barvivo hemocyanin Haemocyanin- obsahuje měď nepřenáší kyslík Srdce tepenné - arterické - leží v cévní soustavě za dýchacími orgány, přichází do něj okysličená krev. Typické pro živočichy s otevřenou cévní soustavou - korýši, měkkýši. Třída plži- 1 předsíň, mlži- 2 předsíně, hlavonožci- 2/4 předsíně Osrdečníku= vazivová blána, zbytek druhotné tělní dutiny= coleom plži, mlži okysličená krev je piváděna z plicního vaku do srdce odkud putuje hlavovou cévou do hemocoelu odtud je odváděna zpět ktenidiálními cévami

13 Kmen Kroužkovci Uzavřená cévní soustava Hřbetní a břišní céva
Cévy propojeny okružními cévami ) 5párů), v cévách je pouze krev, hřbetní céva zastává fci srdce = tepe Lymfa se volně přelévá v těle a nemísí se s krví Pohyb krve je do hlavy od zadní části

14 Kmen Členovci Otevřená cévní soustava
Trubicovité srdce vzniklé z hřbetní cévy Hemolymfa Mohou se vyskytovat i krevní barviva (hemocyanin, hemoglobin) Velké srdce, vyskytují se v něm ostie= štěrbiny po stranách- nasávají tělní tekutiny z hemocoelu= druhotně vytvořená tělní dutina Trubicovité srdce vzniklé z hřbetní cévy Výjimky- rypohlavci mají uzavřenou CS, sumýšovci, želvušky a jazyčnatky nemají CS

15 Kmen Ostnokožci Pseudohemální soustava Otevřená cévní soustava
Hydrolymfa Pasivní pohyb tekutin Hydrolymfa = míza+ voda ( bílkoviny, soli, améboidní buňky=pohyblivé buňky) Je tvořena prstencem kolem ústního otvoru a z něj vystupujících kanálků zasahujících do ramen. Obsahují tekutina podobná té uvnitř coelomu. Zajišťuje imunitní systém.

16 Kmen Polostrunatci Uzavřená cévní soustava Hřbetní a břišní céva
Cévy propojené okružními cévami

17 Kmen Strunatci – podkmen Pláštěnci
Otevřená cévní soustava Srdce na břišní straně Krev je poháněna oběma směry, CS může i chybět

18 Kmen Strunatci - podkmen Bezlebeční
Chybí srdce Bezbarvá krev Uzavřená cévní soustava Vytvořen žilný splav Žilný splav= zastává fci srdce, vstupují do něj všechny žíly až na plicní tvořen hladkou svalovinou, hlavně u vodních obratlovců a obojživelníků

19 Kmen Strunatci – podkmen Obratlovci
Srdce na břišní straně těla Hemoglobin Žíly, tepny a vlásečnice Vícedílné srdce

20 Nadtřída Bezčelistnatí
(kruhoústí, sliznatky) Venózní srdce, odkysličená krev Chybí mízní soustava

21 Nadtřída Čelistnatci – třída Paryby
Venózní srdce Poprvé mízní oběh Srdce tvořeno předsíní, komorou a žilným splavem Předsíň je tenkostěnná, komora je vystužena silnou svalovinou pumpující krev do žaber uloženo v chrupavčitém pouzdře Mízní oběh- doplňuje soustavu cév a spojuje CS s tkáněmi (kvůli výživě)

22 Nadtřída Čelistnatci – třída Ryby
Uzavřená cévní soustava Venózní srdce, odkysličená krev Do srdce je krev vedena cévami a ze srdce je vedena tepnami

23 Nadtřída Čelistnatci – Třída Obojživelníci
smíšené srdce - 2 předsíně a 1 komora Poměrně dokonalý mízní systém Larvy mají srdce jako ryby Stále dochází k mísení krve, mízní srdce= lymfatické vaky pod kůží, 2 oběhy zajišťují lepší tlak krve v těle- ryby ztrácí tlak krve už v žábrách

24 Nadtřída Čelistnatci – třída Plazi
dva oběhy srdce - 2 předsíně a 2 komory s neúplnou přepážkou (mísení krve je ale minimální) poprvé vytvořen jaterní krevní oběh mají mízní systém Komora téměř rozdělena septem, pořád dochází k mísení krve, srdce je dokonalejší díky přechodu na souš (lepší systém okysličení- nemají možnost kožního dýchání) Žilný oběh podobný jako u obojživelníků

25 Nadtřída Čelistnatci – třída Ptáci
Čtyřdílné srdce (2P, 2K, dokonale oddělené) pouze s pravou aortou Vysoká tepová frekvence Srdce zabírá 10-12% hmotnosti těla Jaderné červené krvinky Vysoká teplota těla kolem 40C, počet tepů je až 600 za 1s

26 Nadtřída Čelistnatci – třída Savci
Čtyřdílné srdce (2P, 2K, dokonale oddělené) Levá část srdce je okysličená, pravá je odkysličená Zachován levý oblouk aorty Bezjaderné červené krvinky Vyskytují se bílé krvinky

27

28 Schéma průběhu krve srdcem


Stáhnout ppt "FYLOGENEZE CÉVNÍ SOUSTAVY"

Podobné prezentace


Reklamy Google