Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZŠ a VOŠZ Zlín Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZŠ a VOŠZ Zlín Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice,"— Transkript prezentace:

1 SZŠ a VOŠZ Zlín Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

2 Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních
Název sady Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních Předmět Český jazyk a literatura Anotace Výukový materiál seznamuje žáky s dílem K. J. Erbena Kyticí Očekávaný výstup Žáci získají základní informace o dílu, seznamuje se s literárním žánrem balada. Autor Mgr. Veronika Mrkvanová Druh učebního materiálu Prezentace, pracovní list Cílová skupina Žáci 2. ročníku SŠ Stupeň a typ vzdělávání střední, humanitní ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

3 Kytice z pověstí národních (1853)
jeho životní dílo, vznikající již od pol. 30. let kromě úvodní básně obsahuje 12 balad (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože,Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně) hlavní téma: konflikt člověka se základními mravními zákony vychází z lidové slovesnosti, mytologie ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

4 Kytice z pověstí národních (1853)
často smutný až ponurý děj líčí s citovým zaujetím závěr často tragický obsahuje mnoho romantických prvků: motiv zločinu a vykoupení, osudovosti, vášně, v Erbenových baladách se spojuje příběh s úvahou a líčením, vyprávění s přímými promluvami postav míšení epického, lyrického a dramatického pracoval na ni téměř 20 let ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

5 Kytice z pověstí národních (1853)
Téma: KONFLIKT → mezigenerační → muž X žena → matka X dítě → dobro X zlo → člověk X osud → člověk X příroda → přání člověka X skutečnost, která změní jeho názory ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

6 Kytice z pověstí národních (1853)
všímá si nadčasových problémů, zejména vztahů mezi matkou a dítětem a vztahů milostných každá báseň je variací na téma viny a trestu zásadní je motiv nemilosrdného osudu, který zasahuje vždy, když se člověk zpronevěří svému poslání osud představuje sílu, ta může být slepá, krutá, někdy i nespravedlivá, do lidského života však vnáší řád, který se však přenáší i do oblasti mravní člověk bytost nedokonalá se proti tomuto řádu vědomě či nevědomě prohřešuje ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

7 Kytice z pověstí národních (1853)
v Máji se Vilém nepoká X u Erbena existuje pokání, zbavení se viny pojetí času je cyklické, např. od Velikonoc do Velikonoc milenecká láska – je vystavena nějaké zkoušce, rozhodování, za to se musí potom tvrdě zaplatit, musí volit – důsledek tragický mateřská láska – na jednu stranu matka dítě nadevše miluje, na druhou stranu ho přílišnou láskou zabíjí nadpřirozené postavy – vodník, polednice, duch.. ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

8 Kytice z pověstí národních (1853)
1. a poslední báseň (Kytice, Věštkyně) – návaznost na lidovou poezii, aktualizují staré pověsti Druhá a předposlední (Poklad, Dceřina kletba) – jsou o porušení základního etického vztahu matka- dítě 3. a 3. báseň odzadu (Svatební košile, Vrba) –jsou svědky přeměny 4. a 4. b. odzadu ( Polednice, Vodník) -vystupují zde nadpřirozené bytosti, které jako hlavní zasahují do porušených etických vztahů 5. a 5. odzadu (Zlatý kolovrat, Záhořovo lože) – kladou důraz na vinu a vykoupení, velkou roli zde hraje pokání Prostřední balady (Štědrý den, Holoubek) – jsou založeny na lásce a smrti ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

9 Je Erben romantik, či nikoli?
není zde typická rozlomenost, ani vzpoura jedince proti společnosti, chybí motivy poutníka ani moc nepopisuje přírodu (je popisována zkratkovitě) čas není subjektivně prožíván jako u Máchy romantické jsou motivy jezera, hřbitova, lesů, existence nadpřirozených bytostí ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

10 Jazykové prostředky dialog – urychlí děj, má to spád
neužívá tolik symboliku – je přímější (X Máji) jazyk lidový (ne tak složitý jako v Máji) dokonalá zvukomalba (onomatopoie) ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

11 Opakování Kolik básní obsahuje Kytice? 13
2. Jak zní celý název Kytice? Kytice z pověstí národních 3. Kdy Kytice vychází? 1853 4. Jak je v Kytici pojímán čas? cyklicky 5. Vyjmenuj alespoň tři nadpřirozené postavy objevující se v Kytici. vodník, duch, polednice 6. Co je to balada? lyrickoepická báseň s ponurým až tragickým dějem ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

12 K tématům a motivům přiřaď jednotlivé balady
motiv neposlušné dcery střet dvou mateřských lásek střet lásky „pozemské“ s „nezemskou“ krutý zásah zlé nadpřirozené síly setkání mrtvých s živými Velký pátek – den, kdy se otevírají brány k pokladům vztah matka – dítě vize budoucnosti věštba o osudech českého národa pohádkový motiv tíha svědomí matčina špatná výchova ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová

13 Seznam použité literatury
Prokop, V. Literatura 19. a počátku 20. století. Sokolov: O. K. Soft, 2008. Balajka, B. Přehledné dějiny literatury II. Praha: Fortuna, 1998. Lehár, J., Stich, A. a kol. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. Hrabáková, J., Kupcová, H. a kol. Literatura II. Výklad. Interpretace. Literární teorie. Praha: Scientia, spol. s. r. o., 2001 ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice, Mgr. Veronika Mrkvanová


Stáhnout ppt "SZŠ a VOŠZ Zlín Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, K. J. Erben: Kytice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google