Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvoutrubkový rozvod Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvoutrubkový rozvod Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Dvoutrubkový rozvod Střední odborná škola Otrokovice
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Ing. Jaroslav Dufka Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Vy/2–SO-5/5 Název DUM Dvoutrubkový rozvod Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Vytápění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium. Náplň: Charakteristika dvoutrubkových otopných soustav, možnosti vedení a odvzdušnění potrubí Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Spád potrubí, odvzdušnění, rozvod vertikální, horizontální, souproudý, protiproudý Datum

3 Dvoutrubkový rozvod Náplň výuky: Charakteristika
Způsoby rozvodu potrubí Spádování a odvzdušnění potrubí Možnosti vedení potrubí

4 Charakteristika Všechny dvoutrubkové rozvody mají samostatné topné potrubí a také vratné potrubí. V každém potrubí je jiná teplota vody. Konkrétní velikost teploty vody závisí na teplotě venkovního vzduchu. Rozdíl mezi teplotou vody v topném potrubí a ve vratném potrubí se nazývá teplotní spád. Čím je větší teplotní spád, tím má otopná soustava větší tepelný výkon. Drtivá většina teplovodních soustav se buduje jako dvoutrubková z důvodu rovnoměrného rozložení teploty ve všech otopných tělesech. Venkovní teplota (°C) -15 -9 -6 6 9 15 Topná voda (°C) 90 80 75 65 55 50 35 Vratná voda (°C) 70 64 60 54 45 41 32

5 Způsoby rozvodu potrubí
Možností vedení potrubí je několik. Podle umístění topného a vratného potrubí v otopné soustavě se rozlišují rozvody spodní, horní a kombinovaný. Spodní rozvod má topné i vratné potrubí vedeno v nejnižším podlaží. Používá se nejčastěji v budovách podsklepených, potrubí se vede ve sklepě, kde nekazí vzhled místností. U těchto rozvodů bývá v soustavě obvykle oběhové čerpadlo. Horní rozvod má topné i vratné potrubí vedeno v nejvyšším podlaží. Tento rozvod se volí v případech, kdy není možné vést z prostorových důvodů potrubí jinak. Kombinovaný rozvod má topné potrubí vedeno v nejvyšším podlaží nebo na půdě a vratné potrubí vedeno v nejnižším podlaží. Tento způsob vedení potrubí obvykle zajišťuje oběh vody i bez čerpadla.

6 Obr. 1: Možnosti vedení topného a vratného potrubí, vlevo – spodní rozvod, uprostřed horní rozvod, dole kombinovaný rozvod

7 Spádování a odvzdušnění potrubí
Potrubí musí být stále plné vody, aby mohla při vytápění kolovat. Pokud není potrubí odvzdušněno, mohou se tvořit tzv. vzdušné pytle. Přes ty nemůže voda proudit a vytápěcí soustava nefunguje. Aby se mohl vzduch z potrubí odstranit, musí mít možnost unikat do nejvyšších míst otopné soustavy. Proto musí být veškeré potrubí spádované. Ve vytápěcích soustavách se ležaté potrubí spáduje jen málo, stačí pouze 3 promile (‰). Větší spád není nutný, i tak malý spád stačí na pohyb vzduchu. Velký spád by navíc kazil vzhled rozvodu potrubí. Odvzdušnění se provádí na nejvyšších místech, kam se potrubí spáduje. Může to být na otopných tělesech nebo na trubkách. Spádují se trubky topného i vratného potrubí, velikost spádu je u obou potrubí stejná. Trubky se většinou vedou blízko vedle sebe nebo pod sebou.

8 Obr. 2: Dvoutrubková soustava se spodním rozvodem, 3 stoupací větve, 2 vytápěná podlaží, 7 otopných těles

9 Možnosti vedení potrubí
Potrubí se může vést několika způsoby. Podle směru toku vody se rozlišuje vedení souproudé a protiproudé. U souproudého vedení je směr toku vodu v topném i vratném potrubí stejný. Protiproudé vedení znamená, že směr toku vody v topném potrubí je opačný než v potrubí s vratnou vodou. Podle směru vedení potrubí se rozlišují rozvody horizontální nebo vertikální. Horizontální rozvod znamená, že rozvodné trubky (k otopným tělesům) se vedou ležatým způsobem. U vertikálního způsobu jsou svislé. Častěji se budují rozvody horizontální, protože je méně průrazů přes stropy. Při jakémkoliv způsobu vedení, se potrubí musí vždy spádovat a odvzdušnit.

10 Obr. 3: Souproudé vedení – topné i vratné potrubí vedou stejným směrem

11 Obr. 4: Protiproudé vedení – směr proudění vody v topném potrubí je opačný než v potrubí vratném

12 Obr. 5: Horizontální rozvod – topné i vratné potrubí jsou ležatá Vertikální rozvod – topné i vratné potrubí jsou svislá

13 Kontrolní otázky: Čím je charakterizované dvoutrubkové vytápění?
Jak se provádí odvzdušňování otopných soustav? Jak velký je spád potrubí? Co je horizontální a vertikální rozvod potrubí? Jaký je rozdíl mezi souproudým a protiproudým vedením potrubí?

14 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní

15 Seznam použité literatury:
[1] Tajbr, S: Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. Praha, Sobotáles, ISBN:

16 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Dvoutrubkový rozvod Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google