Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITA Stručná informace o jejím průběhu a přípravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITA Stručná informace o jejím průběhu a přípravě."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITA Stručná informace o jejím průběhu a přípravě

2 SPOLEČNÁ ČÁST - 2010 A 2011 Povinná zkouška z ČJL (komplexní zkouška) ve dvou úrovních – základní (Z) a vyšší (V) Povinná zkouška – volba CJ nebo MAT – obojí ve dvou úrovních – Z,V (Ředitel školy neomezuje možnost volby) Nepovinné zkoušky (nejvýše 3) – MAT(Z,V), FYZ, CHE,BIO,DĚJ,ZEM,OSZ (V), CJ (Z,V), ČJ(Z,V) (Žák může konat zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku)

3 SPOLEČNÁ ČÁST - 2012 Povinná zkouška z ČJL (komplexní zkouška) ve dvou úrovních – základní (Z) a vyšší (V) Povinná zkouška z CJ (komplexní zkouška) ve dvou úrovních Z,V Povinná zkouška s volbou ve dvou úrovních obtížnosti – Z,V – MAT, OSZ, INF Nepovinné zkoušky (nejvýše 3) – MAT(Z,V), FYZ, CHE,BIO,DĚJ,ZEM,OSZ (V), CJ (Z,V), ČJ(Z,V), INF(Z,V) (Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku)

4 PROFILOVÁ ČÁST 2010,2011,2012 v roce 2010 2 profilové zkoušky, od roku 2011 3 profilové zkoušky Výběr z následujících předmětů: zeměpis, dějepis, základy společenských věd, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie,hudební výchova, výtvarná výchova (podmínkou je minimálně čtyřhodinová dotace povinného nebo volitelného předmětu) Forma zkoušky: v roce 2010 ústní, od roku 2011 2 zkoušky ústní, 1 zkouška formou obhajoby práce

5 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 2010,2011 Ústní zkouška Úroveň Z – květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) Úroveň V - květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) Didaktický test Úroveň Z – červen – 60 minut Úroveň V – červen – 90 minut Písemná práce Úroveň Z – červen – 60 minut Úroveň V – červen – 90 minut

6 CIZÍ JAZYK – 2010,2011 Ústní zkouška Úroveň Z – květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) Úroveň V - květen – 20+15 minut (20 min na přípravu) Didaktický test Úroveň Z – červen – 30+60 minut Úroveň V – červen – 40+60 minut Písemná práce Úroveň Z – červen – 60 minut Úroveň V – červen – 90 minut

7 MATEMATIKA – 2010,2011 Didaktický test Úroveň Z – červen – 90 minut Úroveň V – červen – 120 minut

8 NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – 2010,2011 ČJL, CJ,MAT – stejně jako v případě povinné zkoušky OSZ, FYZ, CHE,BIO,ZEM,DĚJ - didaktický test v délce 90 minut - červen

9 ČJL – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Každá dílčí zkouška má stejnou váhu!

10 ČJL – DIDAKTICKÝ TEST Jednotné zkušební schéma 60 minut (Z), 90 minut (V) Uzavřené úlohy (Z), uzavřené a otevřené úlohy (V) Centrální hodnocení

11 ČJL – PÍSEMNÁ PRÁCE Jednotné zkušební schéma 60min (Z), 90 min (V) Centrálně zadávaná zadání – 10 zadání pro každý termín i úroveň obtížnosti ve struktuře – název+zpracování Hodnocení ve škole podle metodiky

12 ČJL – ÚSTNÍ ZKOUŠKA Termín určuje škola 20 min příprava + 15 min zkouška Žák losuje 1 zadání podle jím vybraných 20 literárních děl Odpovídá podle příslušného pracovního listu Vývoj pracovních listů – PK školy+nabídka CERMATu Hodnocení maturitní komisí podle metodiky

13 CJ – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Vážené hodnocení – ½ test, ¼ písemná práce a ¼ ústní zkouška

14 CJ – DIDAKTICKÝ TEST Poslechový subtest – 30 min (Z), 40 min (V) Uzavřené úlohy, otevřené úlohy s krátkou odpovědí Subtest – čtení a jazyk – 60 min (Z,V) Uzavřené úlohy, otevřené úlohy s krátkou odpovědí

15 CJ – PÍSEMNÁ PRÁCE Základní úroveň – 60 minut 1. část – text 130-150 slov 2. část – text 70-80 slov Vyšší úroveň – 90 minut 1.část - text 210 230 slov 2.část – text 100 – 120 slov

16 CJ – ÚSTNÍ ZKOUŠKA Žák si losuje 1 zadání z 20 Každé zadání obsahuje 4 témata Reakce na 4-5 otázek Samostatný ústní projev Samostatný ústní projev/interakce Interakce Pracovní list žáka včetně příloh

17 MATURITNÍ ROZVRH - 2010 15.10.2009 – uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ – řediteli školy 5.4.-30.4.2010 (uvažuje se o prodloužení) – praktické a písemné profilové zkoušky 10.5.-28.5.2010 – komisionální zkoušky (profilové i státní) 31.5.-8.6.2010 – testy a písemné práce společné části


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITA Stručná informace o jejím průběhu a přípravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google